WAUDGAFL9DA0…

Audi

S4

WAUDGAFL9DA076835 | WAUDGAFL9DA031068; WAUDGAFL9DA071599 | WAUDGAFL9DA088628; WAUDGAFL9DA052471 | WAUDGAFL9DA042149 | WAUDGAFL9DA076883 | WAUDGAFL9DA076544; WAUDGAFL9DA040949 | WAUDGAFL9DA063809; WAUDGAFL9DA025450 | WAUDGAFL9DA074695; WAUDGAFL9DA000872 | WAUDGAFL9DA094428; WAUDGAFL9DA016621 | WAUDGAFL9DA081971 | WAUDGAFL9DA006221

WAUDGAFL9DA009605 | WAUDGAFL9DA007742; WAUDGAFL9DA050381; WAUDGAFL9DA060506 | WAUDGAFL9DA021804 | WAUDGAFL9DA035458 | WAUDGAFL9DA040272 | WAUDGAFL9DA087091 | WAUDGAFL9DA067178 | WAUDGAFL9DA022094 | WAUDGAFL9DA081999 | WAUDGAFL9DA055385 | WAUDGAFL9DA077483 | WAUDGAFL9DA055452 | WAUDGAFL9DA018188; WAUDGAFL9DA036528; WAUDGAFL9DA004047; WAUDGAFL9DA096776; WAUDGAFL9DA089813

WAUDGAFL9DA005344

WAUDGAFL9DA065530 | WAUDGAFL9DA083638; WAUDGAFL9DA024833 | WAUDGAFL9DA019163 | WAUDGAFL9DA070856 |

WAUDGAFL9DA004033

; WAUDGAFL9DA034018 | WAUDGAFL9DA020345 | WAUDGAFL9DA082473; WAUDGAFL9DA052518 | WAUDGAFL9DA011919

WAUDGAFL9DA066208 | WAUDGAFL9DA064071 | WAUDGAFL9DA082943 | WAUDGAFL9DA058657 | WAUDGAFL9DA021222 | WAUDGAFL9DA093392 | WAUDGAFL9DA096762; WAUDGAFL9DA081257 | WAUDGAFL9DA088256 | WAUDGAFL9DA065754; WAUDGAFL9DA032222; WAUDGAFL9DA015789 | WAUDGAFL9DA007790

WAUDGAFL9DA016487 | WAUDGAFL9DA029773; WAUDGAFL9DA067293 | WAUDGAFL9DA003366 | WAUDGAFL9DA070968 | WAUDGAFL9DA017624 | WAUDGAFL9DA053555; WAUDGAFL9DA014724 | WAUDGAFL9DA041048 | WAUDGAFL9DA036626 | WAUDGAFL9DA004209; WAUDGAFL9DA009927 | WAUDGAFL9DA044757; WAUDGAFL9DA007577; WAUDGAFL9DA054155 | WAUDGAFL9DA070954 | WAUDGAFL9DA063471 | WAUDGAFL9DA098267; WAUDGAFL9DA003335 | WAUDGAFL9DA080514 | WAUDGAFL9DA067763 | WAUDGAFL9DA054348; WAUDGAFL9DA039283 | WAUDGAFL9DA086989 | WAUDGAFL9DA045634; WAUDGAFL9DA088905 | WAUDGAFL9DA071179; WAUDGAFL9DA074020; WAUDGAFL9DA023214 | WAUDGAFL9DA018644

WAUDGAFL9DA059534 | WAUDGAFL9DA023407 | WAUDGAFL9DA060988; WAUDGAFL9DA006445 | WAUDGAFL9DA037551 | WAUDGAFL9DA066967 | WAUDGAFL9DA055998; WAUDGAFL9DA004792 | WAUDGAFL9DA003318; WAUDGAFL9DA092856

WAUDGAFL9DA041499 | WAUDGAFL9DA026355 | WAUDGAFL9DA028588 | WAUDGAFL9DA034553 | WAUDGAFL9DA079752; WAUDGAFL9DA011676 | WAUDGAFL9DA088676; WAUDGAFL9DA083090 | WAUDGAFL9DA021172 | WAUDGAFL9DA091951 | WAUDGAFL9DA014352 | WAUDGAFL9DA045083; WAUDGAFL9DA076415 | WAUDGAFL9DA029210; WAUDGAFL9DA055189 | WAUDGAFL9DA058951 | WAUDGAFL9DA057671

WAUDGAFL9DA015310 | WAUDGAFL9DA038313 | WAUDGAFL9DA022726 | WAUDGAFL9DA038795 | WAUDGAFL9DA077371 | WAUDGAFL9DA093568 | WAUDGAFL9DA075474 | WAUDGAFL9DA056570; WAUDGAFL9DA016537; WAUDGAFL9DA092890; WAUDGAFL9DA062224 | WAUDGAFL9DA019454 | WAUDGAFL9DA002752 | WAUDGAFL9DA078181; WAUDGAFL9DA047321 | WAUDGAFL9DA032804; WAUDGAFL9DA055807 | WAUDGAFL9DA000080 | WAUDGAFL9DA077807; WAUDGAFL9DA043494; WAUDGAFL9DA085082

WAUDGAFL9DA008423 | WAUDGAFL9DA076768; WAUDGAFL9DA031751 | WAUDGAFL9DA083493 | WAUDGAFL9DA054320 | WAUDGAFL9DA010396 | WAUDGAFL9DA034343

WAUDGAFL9DA025545 | WAUDGAFL9DA039106; WAUDGAFL9DA026226 | WAUDGAFL9DA044922; WAUDGAFL9DA000242; WAUDGAFL9DA093652; WAUDGAFL9DA041776

WAUDGAFL9DA003951; WAUDGAFL9DA074910; WAUDGAFL9DA083719 |

WAUDGAFL9DA049151

; WAUDGAFL9DA096275 | WAUDGAFL9DA094204 | WAUDGAFL9DA009670

WAUDGAFL9DA059775 | WAUDGAFL9DA087608; WAUDGAFL9DA051739 | WAUDGAFL9DA029207 | WAUDGAFL9DA050977 | WAUDGAFL9DA058402 | WAUDGAFL9DA051742

WAUDGAFL9DA051630 | WAUDGAFL9DA007546; WAUDGAFL9DA070145 | WAUDGAFL9DA083350 | WAUDGAFL9DA099404 | WAUDGAFL9DA089620 | WAUDGAFL9DA025402 | WAUDGAFL9DA080609 | WAUDGAFL9DA083140; WAUDGAFL9DA009717 | WAUDGAFL9DA052129 | WAUDGAFL9DA001990 | WAUDGAFL9DA045357 | WAUDGAFL9DA026470 | WAUDGAFL9DA029708 | WAUDGAFL9DA020796 | WAUDGAFL9DA057590

WAUDGAFL9DA009569 | WAUDGAFL9DA044984 | WAUDGAFL9DA091173 | WAUDGAFL9DA026341 | WAUDGAFL9DA015131 | WAUDGAFL9DA016022; WAUDGAFL9DA098740; WAUDGAFL9DA099323 | WAUDGAFL9DA036271 | WAUDGAFL9DA078942 | WAUDGAFL9DA019664 | WAUDGAFL9DA091237; WAUDGAFL9DA052941; WAUDGAFL9DA035203; WAUDGAFL9DA018319 | WAUDGAFL9DA007109 | WAUDGAFL9DA089701; WAUDGAFL9DA018305 | WAUDGAFL9DA077466 | WAUDGAFL9DA089763 | WAUDGAFL9DA001715;

WAUDGAFL9DA084806

| WAUDGAFL9DA059033; WAUDGAFL9DA027148; WAUDGAFL9DA089598 | WAUDGAFL9DA092825 | WAUDGAFL9DA061106 | WAUDGAFL9DA094767

WAUDGAFL9DA061493 | WAUDGAFL9DA086913 | WAUDGAFL9DA098981; WAUDGAFL9DA038859 | WAUDGAFL9DA028445; WAUDGAFL9DA035637 | WAUDGAFL9DA026856; WAUDGAFL9DA026436; WAUDGAFL9DA039154; WAUDGAFL9DA010785 | WAUDGAFL9DA092064 | WAUDGAFL9DA034102 | WAUDGAFL9DA026680 | WAUDGAFL9DA017882 | WAUDGAFL9DA032902 | WAUDGAFL9DA001178

WAUDGAFL9DA048839 | WAUDGAFL9DA092355

WAUDGAFL9DA020183 | WAUDGAFL9DA043818 | WAUDGAFL9DA073448; WAUDGAFL9DA082747 | WAUDGAFL9DA093537 | WAUDGAFL9DA082120; WAUDGAFL9DA097314 | WAUDGAFL9DA094820; WAUDGAFL9DA082067 | WAUDGAFL9DA059114 | WAUDGAFL9DA097054; WAUDGAFL9DA075068; WAUDGAFL9DA034309 | WAUDGAFL9DA010186 | WAUDGAFL9DA083008 | WAUDGAFL9DA059257 | WAUDGAFL9DA052180; WAUDGAFL9DA056245; WAUDGAFL9DA064250

WAUDGAFL9DA028803; WAUDGAFL9DA021012 | WAUDGAFL9DA080397 | WAUDGAFL9DA087950; WAUDGAFL9DA023939 | WAUDGAFL9DA097300 | WAUDGAFL9DA078469 | WAUDGAFL9DA009054

WAUDGAFL9DA037792 | WAUDGAFL9DA075636 | WAUDGAFL9DA079976 | WAUDGAFL9DA023178 | WAUDGAFL9DA069092 | WAUDGAFL9DA045875 | WAUDGAFL9DA090993 | WAUDGAFL9DA008499; WAUDGAFL9DA031832 | WAUDGAFL9DA085003 | WAUDGAFL9DA048064; WAUDGAFL9DA039364 | WAUDGAFL9DA059789 | WAUDGAFL9DA043592 |

WAUDGAFL9DA083512

; WAUDGAFL9DA063129 | WAUDGAFL9DA032351 |

WAUDGAFL9DA060490

; WAUDGAFL9DA024265 | WAUDGAFL9DA064457; WAUDGAFL9DA051014 | WAUDGAFL9DA015520; WAUDGAFL9DA066161; WAUDGAFL9DA044323

WAUDGAFL9DA028011 | WAUDGAFL9DA065365 | WAUDGAFL9DA065964

WAUDGAFL9DA037761 | WAUDGAFL9DA063468 | WAUDGAFL9DA029191 | WAUDGAFL9DA056682 | WAUDGAFL9DA019244 | WAUDGAFL9DA035167 | WAUDGAFL9DA028560; WAUDGAFL9DA041051 | WAUDGAFL9DA065396; WAUDGAFL9DA008874 | WAUDGAFL9DA065690 | WAUDGAFL9DA092193; WAUDGAFL9DA039008 | WAUDGAFL9DA065897; WAUDGAFL9DA054138 | WAUDGAFL9DA055127 | WAUDGAFL9DA061834 | WAUDGAFL9DA097510

WAUDGAFL9DA005988; WAUDGAFL9DA019938 | WAUDGAFL9DA043205 | WAUDGAFL9DA022225; WAUDGAFL9DA005019; WAUDGAFL9DA075944; WAUDGAFL9DA054866 | WAUDGAFL9DA058304; WAUDGAFL9DA007093 | WAUDGAFL9DA071716 | WAUDGAFL9DA057976; WAUDGAFL9DA051997; WAUDGAFL9DA028168; WAUDGAFL9DA099905 | WAUDGAFL9DA067679 | WAUDGAFL9DA098401; WAUDGAFL9DA077080 | WAUDGAFL9DA035931; WAUDGAFL9DA071151; WAUDGAFL9DA006705; WAUDGAFL9DA050901 | WAUDGAFL9DA038599 | WAUDGAFL9DA052664; WAUDGAFL9DA046881 | WAUDGAFL9DA084515 | WAUDGAFL9DA091786 | WAUDGAFL9DA019051 | WAUDGAFL9DA073515 | WAUDGAFL9DA076379; WAUDGAFL9DA039641 | WAUDGAFL9DA060652 | WAUDGAFL9DA033015 | WAUDGAFL9DA018420; WAUDGAFL9DA093215; WAUDGAFL9DA010995; WAUDGAFL9DA072767 | WAUDGAFL9DA009104; WAUDGAFL9DA074714; WAUDGAFL9DA050056 | WAUDGAFL9DA029031; WAUDGAFL9DA083705 | WAUDGAFL9DA097913 | WAUDGAFL9DA051224 | WAUDGAFL9DA059498; WAUDGAFL9DA034794; WAUDGAFL9DA072820 | WAUDGAFL9DA054995 | WAUDGAFL9DA062529 | WAUDGAFL9DA067973 | WAUDGAFL9DA077449; WAUDGAFL9DA001777; WAUDGAFL9DA039297 | WAUDGAFL9DA089259

WAUDGAFL9DA005764; WAUDGAFL9DA007837 | WAUDGAFL9DA062496; WAUDGAFL9DA002427 | WAUDGAFL9DA029983; WAUDGAFL9DA008633 | WAUDGAFL9DA065785 | WAUDGAFL9DA005540 | WAUDGAFL9DA071862; WAUDGAFL9DA050347 | WAUDGAFL9DA078083 | WAUDGAFL9DA039199 | WAUDGAFL9DA022953; WAUDGAFL9DA063597 | WAUDGAFL9DA007983 | WAUDGAFL9DA031586 | WAUDGAFL9DA041342; WAUDGAFL9DA085048

WAUDGAFL9DA029000 | WAUDGAFL9DA067987 | WAUDGAFL9DA075555 | WAUDGAFL9DA039980 | WAUDGAFL9DA001763 | WAUDGAFL9DA023794; WAUDGAFL9DA099726 | WAUDGAFL9DA052244; WAUDGAFL9DA029028 | WAUDGAFL9DA099886 | WAUDGAFL9DA009779 | WAUDGAFL9DA004372 | WAUDGAFL9DA029451 | WAUDGAFL9DA091898 | WAUDGAFL9DA097877 | WAUDGAFL9DA092811 | WAUDGAFL9DA024282

WAUDGAFL9DA017560 | WAUDGAFL9DA099256; WAUDGAFL9DA000984; WAUDGAFL9DA095658 | WAUDGAFL9DA072591 | WAUDGAFL9DA031829 | WAUDGAFL9DA021382 | WAUDGAFL9DA038991 | WAUDGAFL9DA062885 | WAUDGAFL9DA079928 | WAUDGAFL9DA018286 | WAUDGAFL9DA024377; WAUDGAFL9DA042099; WAUDGAFL9DA095448 | WAUDGAFL9DA056813; WAUDGAFL9DA061459; WAUDGAFL9DA082179; WAUDGAFL9DA022743 | WAUDGAFL9DA077113 | WAUDGAFL9DA051028 | WAUDGAFL9DA096289; WAUDGAFL9DA091304 | WAUDGAFL9DA095031 | WAUDGAFL9DA066886; WAUDGAFL9DA039557 | WAUDGAFL9DA026078; WAUDGAFL9DA026730 | WAUDGAFL9DA090492 | WAUDGAFL9DA075183 | WAUDGAFL9DA012956 | WAUDGAFL9DA016120 | WAUDGAFL9DA019714 | WAUDGAFL9DA058500

WAUDGAFL9DA088399 | WAUDGAFL9DA058237; WAUDGAFL9DA089794 | WAUDGAFL9DA011483 | WAUDGAFL9DA018885 | WAUDGAFL9DA095109 | WAUDGAFL9DA071165; WAUDGAFL9DA082344; WAUDGAFL9DA049196 | WAUDGAFL9DA061736 | WAUDGAFL9DA080173; WAUDGAFL9DA015677 | WAUDGAFL9DA097121 | WAUDGAFL9DA010110 | WAUDGAFL9DA070498 | WAUDGAFL9DA012861; WAUDGAFL9DA052454

WAUDGAFL9DA029711 | WAUDGAFL9DA097443 | WAUDGAFL9DA043737 | WAUDGAFL9DA087026 | WAUDGAFL9DA079427; WAUDGAFL9DA030535 |

WAUDGAFL9DA064006

| WAUDGAFL9DA073188 | WAUDGAFL9DA099418 | WAUDGAFL9DA063678; WAUDGAFL9DA086314 | WAUDGAFL9DA007644; WAUDGAFL9DA000936

WAUDGAFL9DA083462; WAUDGAFL9DA040790; WAUDGAFL9DA076706; WAUDGAFL9DA032527; WAUDGAFL9DA069514; WAUDGAFL9DA066810 | WAUDGAFL9DA054379 | WAUDGAFL9DA074972

WAUDGAFL9DA094557 | WAUDGAFL9DA011287 | WAUDGAFL9DA086393; WAUDGAFL9DA020782 | WAUDGAFL9DA017350 | WAUDGAFL9DA030857 | WAUDGAFL9DA018630 | WAUDGAFL9DA034875 | WAUDGAFL9DA087575 | WAUDGAFL9DA044418 | WAUDGAFL9DA052809 | WAUDGAFL9DA079394; WAUDGAFL9DA075734; WAUDGAFL9DA072378 | WAUDGAFL9DA044760

WAUDGAFL9DA063941

WAUDGAFL9DA095207 | WAUDGAFL9DA041406 | WAUDGAFL9DA068573 | WAUDGAFL9DA082389 | WAUDGAFL9DA073627; WAUDGAFL9DA013153; WAUDGAFL9DA000497 | WAUDGAFL9DA006154; WAUDGAFL9DA046895; WAUDGAFL9DA014660; WAUDGAFL9DA094364; WAUDGAFL9DA072641 | WAUDGAFL9DA085762 |

WAUDGAFL9DA090024

; WAUDGAFL9DA067777

WAUDGAFL9DA088094 | WAUDGAFL9DA076365 | WAUDGAFL9DA035105 | WAUDGAFL9DA068489; WAUDGAFL9DA064832 | WAUDGAFL9DA063860; WAUDGAFL9DA025125

WAUDGAFL9DA012374 | WAUDGAFL9DA033760; WAUDGAFL9DA040336 | WAUDGAFL9DA001374 | WAUDGAFL9DA055161; WAUDGAFL9DA009376 | WAUDGAFL9DA024539; WAUDGAFL9DA057959 | WAUDGAFL9DA033726 | WAUDGAFL9DA067052 | WAUDGAFL9DA040501 | WAUDGAFL9DA029577 | WAUDGAFL9DA058917; WAUDGAFL9DA061137

WAUDGAFL9DA049747 |

WAUDGAFL9DA015808

| WAUDGAFL9DA042510

WAUDGAFL9DA091853 | WAUDGAFL9DA027621 | WAUDGAFL9DA019373; WAUDGAFL9DA000595; WAUDGAFL9DA082831; WAUDGAFL9DA050803 | WAUDGAFL9DA035962; WAUDGAFL9DA003531; WAUDGAFL9DA091576 | WAUDGAFL9DA079041; WAUDGAFL9DA029823 | WAUDGAFL9DA068122 | WAUDGAFL9DA047478;

WAUDGAFL9DA023133

| WAUDGAFL9DA055564 | WAUDGAFL9DA021799 | WAUDGAFL9DA016179 | WAUDGAFL9DA050302 | WAUDGAFL9DA046461; WAUDGAFL9DA044290 | WAUDGAFL9DA035086 | WAUDGAFL9DA019731 | WAUDGAFL9DA039591 | WAUDGAFL9DA084479; WAUDGAFL9DA075331 | WAUDGAFL9DA024458 | WAUDGAFL9DA029045 | WAUDGAFL9DA099029; WAUDGAFL9DA043947; WAUDGAFL9DA086815

WAUDGAFL9DA006915 | WAUDGAFL9DA055581; WAUDGAFL9DA045651; WAUDGAFL9DA031328 | WAUDGAFL9DA079847; WAUDGAFL9DA078990 | WAUDGAFL9DA087396

WAUDGAFL9DA021642 | WAUDGAFL9DA035007 | WAUDGAFL9DA049991 | WAUDGAFL9DA046492 | WAUDGAFL9DA007367; WAUDGAFL9DA027733; WAUDGAFL9DA048209 | WAUDGAFL9DA003299 | WAUDGAFL9DA096907; WAUDGAFL9DA060120;

WAUDGAFL9DA063874

; WAUDGAFL9DA071487; WAUDGAFL9DA087348; WAUDGAFL9DA069223 | WAUDGAFL9DA064183; WAUDGAFL9DA089682 | WAUDGAFL9DA036125; WAUDGAFL9DA042684;

WAUDGAFL9DA068346

; WAUDGAFL9DA027554; WAUDGAFL9DA004260; WAUDGAFL9DA001780; WAUDGAFL9DA058013 | WAUDGAFL9DA021091 | WAUDGAFL9DA016876

WAUDGAFL9DA066953; WAUDGAFL9DA068184 | WAUDGAFL9DA000404

WAUDGAFL9DA024492; WAUDGAFL9DA022676; WAUDGAFL9DA089228; WAUDGAFL9DA094851 | WAUDGAFL9DA074521 | WAUDGAFL9DA081629 | WAUDGAFL9DA087835 | WAUDGAFL9DA053975; WAUDGAFL9DA068993; WAUDGAFL9DA071649; WAUDGAFL9DA052597

WAUDGAFL9DA034021; WAUDGAFL9DA081713 | WAUDGAFL9DA014741

WAUDGAFL9DA039137; WAUDGAFL9DA014206; WAUDGAFL9DA098298 | WAUDGAFL9DA077550 | WAUDGAFL9DA077094 | WAUDGAFL9DA064880 | WAUDGAFL9DA082649 | WAUDGAFL9DA094543 | WAUDGAFL9DA088306; WAUDGAFL9DA041602 | WAUDGAFL9DA096101

WAUDGAFL9DA036061 | WAUDGAFL9DA051112; WAUDGAFL9DA007627; WAUDGAFL9DA009524 | WAUDGAFL9DA067956 | WAUDGAFL9DA068685 | WAUDGAFL9DA047643 | WAUDGAFL9DA045455; WAUDGAFL9DA078813 | WAUDGAFL9DA092517 | WAUDGAFL9DA008602 | WAUDGAFL9DA037050 | WAUDGAFL9DA003691 | WAUDGAFL9DA016411

WAUDGAFL9DA024895

WAUDGAFL9DA062739 | WAUDGAFL9DA031216 | WAUDGAFL9DA081811 | WAUDGAFL9DA058576; WAUDGAFL9DA080688; WAUDGAFL9DA076804 | WAUDGAFL9DA037954 | WAUDGAFL9DA078388 | WAUDGAFL9DA080657 | WAUDGAFL9DA079606 | WAUDGAFL9DA025433; WAUDGAFL9DA065334; WAUDGAFL9DA069318 | WAUDGAFL9DA059551 | WAUDGAFL9DA055466; WAUDGAFL9DA018322; WAUDGAFL9DA024752 | WAUDGAFL9DA090766; WAUDGAFL9DA005408 | WAUDGAFL9DA099743; WAUDGAFL9DA062692 | WAUDGAFL9DA004193 | WAUDGAFL9DA097376 | WAUDGAFL9DA064331 | WAUDGAFL9DA050896 | WAUDGAFL9DA091285; WAUDGAFL9DA004257 | WAUDGAFL9DA031345 | WAUDGAFL9DA055676; WAUDGAFL9DA029756 | WAUDGAFL9DA041213; WAUDGAFL9DA038957; WAUDGAFL9DA027540 | WAUDGAFL9DA081730 | WAUDGAFL9DA056150; WAUDGAFL9DA060232; WAUDGAFL9DA031118; WAUDGAFL9DA042474; WAUDGAFL9DA033354 | WAUDGAFL9DA017588; WAUDGAFL9DA096860 | WAUDGAFL9DA066001; WAUDGAFL9DA054723; WAUDGAFL9DA089603 | WAUDGAFL9DA004775 | WAUDGAFL9DA035346; WAUDGAFL9DA058111; WAUDGAFL9DA084031 | WAUDGAFL9DA093070 | WAUDGAFL9DA061638 | WAUDGAFL9DA032513 | WAUDGAFL9DA088774; WAUDGAFL9DA027845 | WAUDGAFL9DA027084 | WAUDGAFL9DA099192 | WAUDGAFL9DA024766 | WAUDGAFL9DA061879 | WAUDGAFL9DA003402; WAUDGAFL9DA089441

WAUDGAFL9DA021883; WAUDGAFL9DA074969 | WAUDGAFL9DA017509 | WAUDGAFL9DA055113 | WAUDGAFL9DA013699; WAUDGAFL9DA045956 | WAUDGAFL9DA060537 | WAUDGAFL9DA030860; WAUDGAFL9DA002279 | WAUDGAFL9DA049599 | WAUDGAFL9DA036884 | WAUDGAFL9DA092565 | WAUDGAFL9DA007823 | WAUDGAFL9DA042717; WAUDGAFL9DA097863; WAUDGAFL9DA035251 | WAUDGAFL9DA072946; WAUDGAFL9DA083073; WAUDGAFL9DA091562; WAUDGAFL9DA099676 | WAUDGAFL9DA067438 | WAUDGAFL9DA035444 | WAUDGAFL9DA079489; WAUDGAFL9DA019647 | WAUDGAFL9DA068315; WAUDGAFL9DA081923 | WAUDGAFL9DA052230 | WAUDGAFL9DA036755; WAUDGAFL9DA013234 | WAUDGAFL9DA063082; WAUDGAFL9DA056200; WAUDGAFL9DA095515;

WAUDGAFL9DA085440

; WAUDGAFL9DA080898 | WAUDGAFL9DA059985 | WAUDGAFL9DA056360; WAUDGAFL9DA074437 | WAUDGAFL9DA032303 | WAUDGAFL9DA096244; WAUDGAFL9DA033774; WAUDGAFL9DA002962 | WAUDGAFL9DA018496; WAUDGAFL9DA053846; WAUDGAFL9DA060781; WAUDGAFL9DA041678; WAUDGAFL9DA026002 | WAUDGAFL9DA094896 | WAUDGAFL9DA023262 | WAUDGAFL9DA046606; WAUDGAFL9DA057220; WAUDGAFL9DA037355 | WAUDGAFL9DA055645 | WAUDGAFL9DA013945; WAUDGAFL9DA014562; WAUDGAFL9DA052602; WAUDGAFL9DA073028 | WAUDGAFL9DA042488 | WAUDGAFL9DA057640 | WAUDGAFL9DA006820 | WAUDGAFL9DA041924; WAUDGAFL9DA061056; WAUDGAFL9DA065429; WAUDGAFL9DA084580 | WAUDGAFL9DA088290; WAUDGAFL9DA048629 | WAUDGAFL9DA002900 | WAUDGAFL9DA003769 | WAUDGAFL9DA033211 | WAUDGAFL9DA068962; WAUDGAFL9DA001682; WAUDGAFL9DA004615; WAUDGAFL9DA034262; WAUDGAFL9DA056892 | WAUDGAFL9DA052213; WAUDGAFL9DA078326 | WAUDGAFL9DA015355; WAUDGAFL9DA060280; WAUDGAFL9DA069562

WAUDGAFL9DA061302 | WAUDGAFL9DA081565; WAUDGAFL9DA065639 | WAUDGAFL9DA081548; WAUDGAFL9DA057847; WAUDGAFL9DA093554 | WAUDGAFL9DA049117 | WAUDGAFL9DA016327 | WAUDGAFL9DA039381 | WAUDGAFL9DA083820 | WAUDGAFL9DA056990 | WAUDGAFL9DA074258 | WAUDGAFL9DA067892 | WAUDGAFL9DA099158 | WAUDGAFL9DA085180; WAUDGAFL9DA072462; WAUDGAFL9DA064751

WAUDGAFL9DA092727 | WAUDGAFL9DA046282 | WAUDGAFL9DA075989 | WAUDGAFL9DA040546 | WAUDGAFL9DA034410 | WAUDGAFL9DA072123; WAUDGAFL9DA041115 | WAUDGAFL9DA002010; WAUDGAFL9DA074955 | WAUDGAFL9DA006476;

WAUDGAFL9DA023584

| WAUDGAFL9DA031636 | WAUDGAFL9DA007501 | WAUDGAFL9DA017087; WAUDGAFL9DA037808 | WAUDGAFL9DA053801 | WAUDGAFL9DA023746; WAUDGAFL9DA087530 | WAUDGAFL9DA070470 | WAUDGAFL9DA057184 | WAUDGAFL9DA028204 | WAUDGAFL9DA080206; WAUDGAFL9DA041745 | WAUDGAFL9DA099483; WAUDGAFL9DA091609; WAUDGAFL9DA080917; WAUDGAFL9DA092369 | WAUDGAFL9DA056956 | WAUDGAFL9DA025223 | WAUDGAFL9DA027327; WAUDGAFL9DA073675; WAUDGAFL9DA094235 | WAUDGAFL9DA094963 | WAUDGAFL9DA020507; WAUDGAFL9DA021138 | WAUDGAFL9DA054785 |

WAUDGAFL9DA061977

; WAUDGAFL9DA049697; WAUDGAFL9DA081940 | WAUDGAFL9DA072381 | WAUDGAFL9DA006462; WAUDGAFL9DA090072 | WAUDGAFL9DA075278; WAUDGAFL9DA067603; WAUDGAFL9DA079945 | WAUDGAFL9DA064944

WAUDGAFL9DA065270 | WAUDGAFL9DA031457 | WAUDGAFL9DA005716 | WAUDGAFL9DA098561 | WAUDGAFL9DA072574 | WAUDGAFL9DA019521 | WAUDGAFL9DA021494

WAUDGAFL9DA028543 | WAUDGAFL9DA081646 | WAUDGAFL9DA016232 | WAUDGAFL9DA089133 | WAUDGAFL9DA009765;

WAUDGAFL9DA034973

| WAUDGAFL9DA040062; WAUDGAFL9DA050154 | WAUDGAFL9DA065611 | WAUDGAFL9DA097068 | WAUDGAFL9DA040966 | WAUDGAFL9DA057962; WAUDGAFL9DA099838; WAUDGAFL9DA005585 | WAUDGAFL9DA025657 | WAUDGAFL9DA063843; WAUDGAFL9DA005621 | WAUDGAFL9DA045827 | WAUDGAFL9DA080139; WAUDGAFL9DA000712 | WAUDGAFL9DA090296 | WAUDGAFL9DA095871 | WAUDGAFL9DA081288; WAUDGAFL9DA054981 | WAUDGAFL9DA076348 | WAUDGAFL9DA088757 | WAUDGAFL9DA062451; WAUDGAFL9DA052812;

WAUDGAFL9DA079248WAUDGAFL9DA093733; WAUDGAFL9DA003349 | WAUDGAFL9DA064796 | WAUDGAFL9DA062028 | WAUDGAFL9DA064586

WAUDGAFL9DA052440 | WAUDGAFL9DA057153; WAUDGAFL9DA045553; WAUDGAFL9DA078231; WAUDGAFL9DA077032 | WAUDGAFL9DA055547 | WAUDGAFL9DA079444; WAUDGAFL9DA006283 | WAUDGAFL9DA056598; WAUDGAFL9DA006901; WAUDGAFL9DA080433

WAUDGAFL9DA047271 | WAUDGAFL9DA096521;

WAUDGAFL9DA080478

| WAUDGAFL9DA094686; WAUDGAFL9DA031569 | WAUDGAFL9DA050168 | WAUDGAFL9DA042037; WAUDGAFL9DA021088; WAUDGAFL9DA009314 | WAUDGAFL9DA077001; WAUDGAFL9DA019566 | WAUDGAFL9DA043169 | WAUDGAFL9DA097801 | WAUDGAFL9DA067102; WAUDGAFL9DA019891 | WAUDGAFL9DA080562; WAUDGAFL9DA074700; WAUDGAFL9DA097295 | WAUDGAFL9DA001231; WAUDGAFL9DA090279; WAUDGAFL9DA030373 | WAUDGAFL9DA079332; WAUDGAFL9DA050090; WAUDGAFL9DA092405 | WAUDGAFL9DA074678; WAUDGAFL9DA096518 | WAUDGAFL9DA006266 | WAUDGAFL9DA058464

WAUDGAFL9DA008762

WAUDGAFL9DA042135; WAUDGAFL9DA086023; WAUDGAFL9DA069531; WAUDGAFL9DA058965 | WAUDGAFL9DA090878 | WAUDGAFL9DA095286 | WAUDGAFL9DA044256 | WAUDGAFL9DA030051; WAUDGAFL9DA079573 | WAUDGAFL9DA063907; WAUDGAFL9DA029725 | WAUDGAFL9DA071814 | WAUDGAFL9DA025559 | WAUDGAFL9DA011581 | WAUDGAFL9DA001813; WAUDGAFL9DA000032; WAUDGAFL9DA032186 | WAUDGAFL9DA058531; WAUDGAFL9DA048596; WAUDGAFL9DA042779 | WAUDGAFL9DA018756 | WAUDGAFL9DA047304; WAUDGAFL9DA030566; WAUDGAFL9DA088287 | WAUDGAFL9DA072445 | WAUDGAFL9DA065379; WAUDGAFL9DA068797

WAUDGAFL9DA059288 | WAUDGAFL9DA094753; WAUDGAFL9DA042748 | WAUDGAFL9DA074583; WAUDGAFL9DA046430 | WAUDGAFL9DA032947 | WAUDGAFL9DA040112 | WAUDGAFL9DA005733 | WAUDGAFL9DA086278 | WAUDGAFL9DA077578 | WAUDGAFL9DA019261; WAUDGAFL9DA043141

WAUDGAFL9DA093487 | WAUDGAFL9DA094137; WAUDGAFL9DA079931

WAUDGAFL9DA064443 | WAUDGAFL9DA028753; WAUDGAFL9DA081307 | WAUDGAFL9DA046945 | WAUDGAFL9DA002850 | WAUDGAFL9DA061381; WAUDGAFL9DA040997 | WAUDGAFL9DA090346;

WAUDGAFL9DA058920

| WAUDGAFL9DA014870; WAUDGAFL9DA033645

WAUDGAFL9DA085860 | WAUDGAFL9DA020135 |

WAUDGAFL9DA047139

| WAUDGAFL9DA082117 | WAUDGAFL9DA076480 | WAUDGAFL9DA049490 | WAUDGAFL9DA018451; WAUDGAFL9DA023830; WAUDGAFL9DA055094; WAUDGAFL9DA036979 | WAUDGAFL9DA010754 | WAUDGAFL9DA060263

WAUDGAFL9DA024623; WAUDGAFL9DA017204; WAUDGAFL9DA094607 | WAUDGAFL9DA087706; WAUDGAFL9DA057721 | WAUDGAFL9DA045343; WAUDGAFL9DA008583

WAUDGAFL9DA056925; WAUDGAFL9DA004064 | WAUDGAFL9DA017249 | WAUDGAFL9DA008986 | WAUDGAFL9DA070100 | WAUDGAFL9DA049201 | WAUDGAFL9DA011113 | WAUDGAFL9DA071750 | WAUDGAFL9DA052339 | WAUDGAFL9DA057668

WAUDGAFL9DA006946 | WAUDGAFL9DA071246 | WAUDGAFL9DA076673 | WAUDGAFL9DA037226 | WAUDGAFL9DA042314; WAUDGAFL9DA043270 | WAUDGAFL9DA071800; WAUDGAFL9DA086751; WAUDGAFL9DA048131 | WAUDGAFL9DA078908 | WAUDGAFL9DA082926 | WAUDGAFL9DA011743 | WAUDGAFL9DA048159

WAUDGAFL9DA076902 | WAUDGAFL9DA055841 | WAUDGAFL9DA013380 | WAUDGAFL9DA059646 | WAUDGAFL9DA087477 | WAUDGAFL9DA001553 | WAUDGAFL9DA044175; WAUDGAFL9DA042863 | WAUDGAFL9DA087267 | WAUDGAFL9DA021463

WAUDGAFL9DA044659 | WAUDGAFL9DA037405; WAUDGAFL9DA081212; WAUDGAFL9DA036206; WAUDGAFL9DA048016

WAUDGAFL9DA051465 | WAUDGAFL9DA092551 | WAUDGAFL9DA077547 | WAUDGAFL9DA061168 | WAUDGAFL9DA015596; WAUDGAFL9DA036612; WAUDGAFL9DA093182 | WAUDGAFL9DA046072; WAUDGAFL9DA098284; WAUDGAFL9DA065303 | WAUDGAFL9DA029661; WAUDGAFL9DA099239; WAUDGAFL9DA090119

WAUDGAFL9DA027828; WAUDGAFL9DA012651 | WAUDGAFL9DA038683 | WAUDGAFL9DA004629 | WAUDGAFL9DA074177

WAUDGAFL9DA075975; WAUDGAFL9DA047450 | WAUDGAFL9DA067682

WAUDGAFL9DA053071 | WAUDGAFL9DA056164 | WAUDGAFL9DA068590 | WAUDGAFL9DA018708 | WAUDGAFL9DA008910; WAUDGAFL9DA005618; WAUDGAFL9DA083185 | WAUDGAFL9DA090671 | WAUDGAFL9DA061641 | WAUDGAFL9DA014125

WAUDGAFL9DA005201; WAUDGAFL9DA000418 | WAUDGAFL9DA065494 | WAUDGAFL9DA045116 | WAUDGAFL9DA059310 | WAUDGAFL9DA077029; WAUDGAFL9DA004923 | WAUDGAFL9DA019440; WAUDGAFL9DA020488

WAUDGAFL9DA062286; WAUDGAFL9DA031989; WAUDGAFL9DA066080 | WAUDGAFL9DA040613 | WAUDGAFL9DA061820; WAUDGAFL9DA021401

WAUDGAFL9DA040806 | WAUDGAFL9DA071022 |

WAUDGAFL9DA033368

| WAUDGAFL9DA096731 | WAUDGAFL9DA064569 | WAUDGAFL9DA079735 | WAUDGAFL9DA077290; WAUDGAFL9DA028008 | WAUDGAFL9DA006848; WAUDGAFL9DA030020

WAUDGAFL9DA031927

WAUDGAFL9DA075040 | WAUDGAFL9DA018269; WAUDGAFL9DA082215; WAUDGAFL9DA057654 | WAUDGAFL9DA001228 | WAUDGAFL9DA052888; WAUDGAFL9DA068444; WAUDGAFL9DA078343;

WAUDGAFL9DA093442

| WAUDGAFL9DA040630 | WAUDGAFL9DA088192 | WAUDGAFL9DA067391; WAUDGAFL9DA096020 | WAUDGAFL9DA077287; WAUDGAFL9DA037484; WAUDGAFL9DA040854 | WAUDGAFL9DA029806 | WAUDGAFL9DA001150; WAUDGAFL9DA017669 | WAUDGAFL9DA035363 | WAUDGAFL9DA041387

WAUDGAFL9DA079430 | WAUDGAFL9DA043382; WAUDGAFL9DA010253 | WAUDGAFL9DA077838 | WAUDGAFL9DA012438 | WAUDGAFL9DA085034; WAUDGAFL9DA033175 | WAUDGAFL9DA087723; WAUDGAFL9DA010009 | WAUDGAFL9DA016800; WAUDGAFL9DA050591; WAUDGAFL9DA013007 | WAUDGAFL9DA028106 | WAUDGAFL9DA075927 | WAUDGAFL9DA063227 | WAUDGAFL9DA073031 | WAUDGAFL9DA048758; WAUDGAFL9DA098155; WAUDGAFL9DA024511 | WAUDGAFL9DA047710 | WAUDGAFL9DA049344 | WAUDGAFL9DA061042 | WAUDGAFL9DA043334 | WAUDGAFL9DA004825 | WAUDGAFL9DA029594; WAUDGAFL9DA078987;

WAUDGAFL9DA014738

| WAUDGAFL9DA062031 | WAUDGAFL9DA065107 | WAUDGAFL9DA097216 | WAUDGAFL9DA085339 | WAUDGAFL9DA096504 | WAUDGAFL9DA056665 | WAUDGAFL9DA009572 | WAUDGAFL9DA051675 | WAUDGAFL9DA095546 | WAUDGAFL9DA007739; WAUDGAFL9DA004453 | WAUDGAFL9DA014366 | WAUDGAFL9DA060117 | WAUDGAFL9DA065544 | WAUDGAFL9DA014058 | WAUDGAFL9DA027151

WAUDGAFL9DA081467; WAUDGAFL9DA088838 | WAUDGAFL9DA014013 | WAUDGAFL9DA024119; WAUDGAFL9DA065320 | WAUDGAFL9DA063213; WAUDGAFL9DA001391

WAUDGAFL9DA013833 | WAUDGAFL9DA054074 | WAUDGAFL9DA064491; WAUDGAFL9DA043785; WAUDGAFL9DA081758 | WAUDGAFL9DA056049 | WAUDGAFL9DA042197; WAUDGAFL9DA093795

WAUDGAFL9DA073255 | WAUDGAFL9DA073059 | WAUDGAFL9DA089195; WAUDGAFL9DA018210 | WAUDGAFL9DA014576 | WAUDGAFL9DA037453; WAUDGAFL9DA093862 | WAUDGAFL9DA085664 | WAUDGAFL9DA010768 | WAUDGAFL9DA099354 | WAUDGAFL9DA027439 | WAUDGAFL9DA055497 | WAUDGAFL9DA026131 | WAUDGAFL9DA090718

WAUDGAFL9DA005358

WAUDGAFL9DA032415; WAUDGAFL9DA082859; WAUDGAFL9DA045973; WAUDGAFL9DA022984; WAUDGAFL9DA083221; WAUDGAFL9DA085471; WAUDGAFL9DA046153

WAUDGAFL9DA003495

WAUDGAFL9DA090217 | WAUDGAFL9DA033192; WAUDGAFL9DA077435 | WAUDGAFL9DA022189; WAUDGAFL9DA032401 | WAUDGAFL9DA036531 | WAUDGAFL9DA075815 | WAUDGAFL9DA038747 | WAUDGAFL9DA019888; WAUDGAFL9DA008096; WAUDGAFL9DA060960 | WAUDGAFL9DA022516 | WAUDGAFL9DA000726 | WAUDGAFL9DA002511 |

WAUDGAFL9DA047576

| WAUDGAFL9DA041504 | WAUDGAFL9DA066130; WAUDGAFL9DA049585; WAUDGAFL9DA031460 | WAUDGAFL9DA082134 | WAUDGAFL9DA065124; WAUDGAFL9DA083669 | WAUDGAFL9DA063048 | WAUDGAFL9DA053927 | WAUDGAFL9DA021110; WAUDGAFL9DA056648 | WAUDGAFL9DA003786 | WAUDGAFL9DA097748 | WAUDGAFL9DA019793 | WAUDGAFL9DA005781; WAUDGAFL9DA050140 | WAUDGAFL9DA040644

WAUDGAFL9DA044337 | WAUDGAFL9DA026937; WAUDGAFL9DA041812 | WAUDGAFL9DA020443 | WAUDGAFL9DA017347 | WAUDGAFL9DA040515 | WAUDGAFL9DA060456 | WAUDGAFL9DA057198; WAUDGAFL9DA017462 | WAUDGAFL9DA067620; WAUDGAFL9DA011029 | WAUDGAFL9DA075460 | WAUDGAFL9DA020197

WAUDGAFL9DA093036; WAUDGAFL9DA016716; WAUDGAFL9DA007482; WAUDGAFL9DA066645 | WAUDGAFL9DA041163; WAUDGAFL9DA044838; WAUDGAFL9DA062630

WAUDGAFL9DA065916 | WAUDGAFL9DA032320; WAUDGAFL9DA066631; WAUDGAFL9DA099936 | WAUDGAFL9DA057525 | WAUDGAFL9DA012780 | WAUDGAFL9DA075118; WAUDGAFL9DA035816 | WAUDGAFL9DA032978 | WAUDGAFL9DA066709; WAUDGAFL9DA050610 | WAUDGAFL9DA019437 | WAUDGAFL9DA084126 | WAUDGAFL9DA044385; WAUDGAFL9DA030048

WAUDGAFL9DA083056 | WAUDGAFL9DA022077

WAUDGAFL9DA054933 | WAUDGAFL9DA042894 | WAUDGAFL9DA041938; WAUDGAFL9DA045889; WAUDGAFL9DA010978; WAUDGAFL9DA072199 | WAUDGAFL9DA090895 | WAUDGAFL9DA087270 | WAUDGAFL9DA054897; WAUDGAFL9DA002170 | WAUDGAFL9DA007868; WAUDGAFL9DA007658; WAUDGAFL9DA002282 | WAUDGAFL9DA054429; WAUDGAFL9DA073790; WAUDGAFL9DA076690 | WAUDGAFL9DA010429 | WAUDGAFL9DA047254; WAUDGAFL9DA033998; WAUDGAFL9DA003321 | WAUDGAFL9DA001486 | WAUDGAFL9DA056259 | WAUDGAFL9DA049683; WAUDGAFL9DA023908 | WAUDGAFL9DA053636 | WAUDGAFL9DA017073;

WAUDGAFL9DA080450

| WAUDGAFL9DA028865 | WAUDGAFL9DA045472 | WAUDGAFL9DA004677 | WAUDGAFL9DA068542; WAUDGAFL9DA007661 | WAUDGAFL9DA099967 | WAUDGAFL9DA070212; WAUDGAFL9DA002766 | WAUDGAFL9DA064510

WAUDGAFL9DA039025 | WAUDGAFL9DA012729

WAUDGAFL9DA059212 | WAUDGAFL9DA040773 | WAUDGAFL9DA013363 | WAUDGAFL9DA019227 | WAUDGAFL9DA071375 | WAUDGAFL9DA082411; WAUDGAFL9DA018076; WAUDGAFL9DA019860; WAUDGAFL9DA022323 | WAUDGAFL9DA051482 | WAUDGAFL9DA065656 | WAUDGAFL9DA068735 | WAUDGAFL9DA073644 | WAUDGAFL9DA042605 | WAUDGAFL9DA080965; WAUDGAFL9DA009619; WAUDGAFL9DA023651 | WAUDGAFL9DA005053; WAUDGAFL9DA017493 | WAUDGAFL9DA078455 | WAUDGAFL9DA090525 | WAUDGAFL9DA008597

WAUDGAFL9DA018353; WAUDGAFL9DA021902 | WAUDGAFL9DA052017 | WAUDGAFL9DA054284 | WAUDGAFL9DA068671; WAUDGAFL9DA044600; WAUDGAFL9DA056763 | WAUDGAFL9DA025139 | WAUDGAFL9DA027179 | WAUDGAFL9DA038134 | WAUDGAFL9DA061252 | WAUDGAFL9DA055967; WAUDGAFL9DA079654; WAUDGAFL9DA074468; WAUDGAFL9DA081906 | WAUDGAFL9DA099600 | WAUDGAFL9DA053510; WAUDGAFL9DA078777

WAUDGAFL9DA029644 | WAUDGAFL9DA008695 | WAUDGAFL9DA008826 | WAUDGAFL9DA056486; WAUDGAFL9DA078102 | WAUDGAFL9DA039459 | WAUDGAFL9DA019230 | WAUDGAFL9DA058870 | WAUDGAFL9DA020023 | WAUDGAFL9DA076009 | WAUDGAFL9DA006560; WAUDGAFL9DA037887 | WAUDGAFL9DA005649 | WAUDGAFL9DA009751 | WAUDGAFL9DA078665 | WAUDGAFL9DA013928 | WAUDGAFL9DA017364; WAUDGAFL9DA061266; WAUDGAFL9DA070923 | WAUDGAFL9DA028977

WAUDGAFL9DA008180; WAUDGAFL9DA091383; WAUDGAFL9DA054592; WAUDGAFL9DA043401 | WAUDGAFL9DA061090

WAUDGAFL9DA030180; WAUDGAFL9DA084708; WAUDGAFL9DA003738 | WAUDGAFL9DA088189 | WAUDGAFL9DA040594 | WAUDGAFL9DA055001; WAUDGAFL9DA087799; WAUDGAFL9DA018692 | WAUDGAFL9DA003559; WAUDGAFL9DA009362 | WAUDGAFL9DA035489 | WAUDGAFL9DA061414 | WAUDGAFL9DA094848; WAUDGAFL9DA046671; WAUDGAFL9DA016943 | WAUDGAFL9DA009894; WAUDGAFL9DA046301 | WAUDGAFL9DA058545 | WAUDGAFL9DA061297 | WAUDGAFL9DA043642; WAUDGAFL9DA085647 | WAUDGAFL9DA065883; WAUDGAFL9DA075510 | WAUDGAFL9DA053202; WAUDGAFL9DA020121 | WAUDGAFL9DA017610 | WAUDGAFL9DA088659 | WAUDGAFL9DA063292 | WAUDGAFL9DA022502; WAUDGAFL9DA060103 | WAUDGAFL9DA097829; WAUDGAFL9DA042670 | WAUDGAFL9DA095918; WAUDGAFL9DA032396; WAUDGAFL9DA019423 | WAUDGAFL9DA033662; WAUDGAFL9DA029238 | WAUDGAFL9DA079704 | WAUDGAFL9DA080125 | WAUDGAFL9DA035041

WAUDGAFL9DA053944 | WAUDGAFL9DA002783 | WAUDGAFL9DA092078 | WAUDGAFL9DA044435; WAUDGAFL9DA069688; WAUDGAFL9DA080187 | WAUDGAFL9DA064958; WAUDGAFL9DA017140; WAUDGAFL9DA088791

WAUDGAFL9DA080495; WAUDGAFL9DA012214 | WAUDGAFL9DA005683; WAUDGAFL9DA073725 | WAUDGAFL9DA070291 | WAUDGAFL9DA076558 | WAUDGAFL9DA037601 | WAUDGAFL9DA067245 | WAUDGAFL9DA081114

WAUDGAFL9DA026842 | WAUDGAFL9DA072459; WAUDGAFL9DA032611 | WAUDGAFL9DA026212

WAUDGAFL9DA076284 | WAUDGAFL9DA038392; WAUDGAFL9DA056102 | WAUDGAFL9DA017252 | WAUDGAFL9DA083770 | WAUDGAFL9DA020877 | WAUDGAFL9DA039803 | WAUDGAFL9DA028221 | WAUDGAFL9DA028638; WAUDGAFL9DA093232 | WAUDGAFL9DA028252 | WAUDGAFL9DA086135; WAUDGAFL9DA039302 | WAUDGAFL9DA028672 | WAUDGAFL9DA004839; WAUDGAFL9DA078259 | WAUDGAFL9DA071263; WAUDGAFL9DA065236 | WAUDGAFL9DA046976 | WAUDGAFL9DA090606 | WAUDGAFL9DA072140 | WAUDGAFL9DA047822 | WAUDGAFL9DA040160; WAUDGAFL9DA088273; WAUDGAFL9DA045021 | WAUDGAFL9DA003108; WAUDGAFL9DA036075 | WAUDGAFL9DA090962 | WAUDGAFL9DA063020 | WAUDGAFL9DA066306 | WAUDGAFL9DA014061 | WAUDGAFL9DA099807 | WAUDGAFL9DA086300 | WAUDGAFL9DA008292 | WAUDGAFL9DA057752 | WAUDGAFL9DA007224 | WAUDGAFL9DA006042

WAUDGAFL9DA082733; WAUDGAFL9DA026663 | WAUDGAFL9DA012875 | WAUDGAFL9DA009684 | WAUDGAFL9DA095398; WAUDGAFL9DA022919 | WAUDGAFL9DA075748 | WAUDGAFL9DA027201 | WAUDGAFL9DA007787 | WAUDGAFL9DA022547 | WAUDGAFL9DA036898 | WAUDGAFL9DA042328 | WAUDGAFL9DA059095

WAUDGAFL9DA070792; WAUDGAFL9DA035668 | WAUDGAFL9DA027277 | WAUDGAFL9DA015341; WAUDGAFL9DA066063 |

WAUDGAFL9DA090461

| WAUDGAFL9DA065608 | WAUDGAFL9DA021026 | WAUDGAFL9DA078620; WAUDGAFL9DA019955; WAUDGAFL9DA027408; WAUDGAFL9DA084787 | WAUDGAFL9DA030308 | WAUDGAFL9DA005800 | WAUDGAFL9DA077063 | WAUDGAFL9DA058383 | WAUDGAFL9DA070629; WAUDGAFL9DA059324 | WAUDGAFL9DA056746 | WAUDGAFL9DA008941; WAUDGAFL9DA063664; WAUDGAFL9DA004078

WAUDGAFL9DA015176; WAUDGAFL9DA093957 | WAUDGAFL9DA041647 | WAUDGAFL9DA086040 | WAUDGAFL9DA027893; WAUDGAFL9DA028171

WAUDGAFL9DA044628;

WAUDGAFL9DA073367

| WAUDGAFL9DA088788 | WAUDGAFL9DA095143 | WAUDGAFL9DA094459 | WAUDGAFL9DA018479; WAUDGAFL9DA045469; WAUDGAFL9DA019633; WAUDGAFL9DA002802; WAUDGAFL9DA032494 | WAUDGAFL9DA053541; WAUDGAFL9DA062806; WAUDGAFL9DA049764 | WAUDGAFL9DA016585 | WAUDGAFL9DA068766; WAUDGAFL9DA006591 | WAUDGAFL9DA045682; WAUDGAFL9DA057248 | WAUDGAFL9DA031331; WAUDGAFL9DA054222; WAUDGAFL9DA019082 | WAUDGAFL9DA011273 | WAUDGAFL9DA030342 | WAUDGAFL9DA001018 | WAUDGAFL9DA008969 | WAUDGAFL9DA074647 | WAUDGAFL9DA040708 | WAUDGAFL9DA081484 | WAUDGAFL9DA046749 | WAUDGAFL9DA000631 | WAUDGAFL9DA095157 | WAUDGAFL9DA068296; WAUDGAFL9DA071201 | WAUDGAFL9DA006137; WAUDGAFL9DA040143; WAUDGAFL9DA058092; WAUDGAFL9DA018658 | WAUDGAFL9DA048873; WAUDGAFL9DA022063 |

WAUDGAFL9DA055306

; WAUDGAFL9DA017865 | WAUDGAFL9DA051546

WAUDGAFL9DA026890 | WAUDGAFL9DA038280 | WAUDGAFL9DA083414

WAUDGAFL9DA059002 | WAUDGAFL9DA066211 | WAUDGAFL9DA090850

WAUDGAFL9DA000340 | WAUDGAFL9DA074065 | WAUDGAFL9DA022354; WAUDGAFL9DA002475 | WAUDGAFL9DA059758 | WAUDGAFL9DA081162 | WAUDGAFL9DA029563 | WAUDGAFL9DA027361; WAUDGAFL9DA075877; WAUDGAFL9DA081694 | WAUDGAFL9DA060067 | WAUDGAFL9DA037582 | WAUDGAFL9DA031846 | WAUDGAFL9DA082263; WAUDGAFL9DA090315; WAUDGAFL9DA076995 | WAUDGAFL9DA087740 | WAUDGAFL9DA026128 | WAUDGAFL9DA060764

WAUDGAFL9DA025769 | WAUDGAFL9DA019096 | WAUDGAFL9DA065138 | WAUDGAFL9DA072011; WAUDGAFL9DA084319; WAUDGAFL9DA082540; WAUDGAFL9DA067181 | WAUDGAFL9DA068945; WAUDGAFL9DA076642; WAUDGAFL9DA028428 | WAUDGAFL9DA063387 | WAUDGAFL9DA000015 | WAUDGAFL9DA011340 | WAUDGAFL9DA019258; WAUDGAFL9DA020099 | WAUDGAFL9DA031376 | WAUDGAFL9DA049442 | WAUDGAFL9DA092971

WAUDGAFL9DA056729 | WAUDGAFL9DA074034; WAUDGAFL9DA073885; WAUDGAFL9DA040837 | WAUDGAFL9DA034813 | WAUDGAFL9DA037095 | WAUDGAFL9DA022497; WAUDGAFL9DA055418; WAUDGAFL9DA045696 | WAUDGAFL9DA089262 | WAUDGAFL9DA080741; WAUDGAFL9DA036965; WAUDGAFL9DA066760; WAUDGAFL9DA075586 | WAUDGAFL9DA058299; WAUDGAFL9DA008793 | WAUDGAFL9DA036724; WAUDGAFL9DA028882 | WAUDGAFL9DA022628 | WAUDGAFL9DA019650 | WAUDGAFL9DA073045; WAUDGAFL9DA026615 | WAUDGAFL9DA015792; WAUDGAFL9DA061218 | WAUDGAFL9DA001424; WAUDGAFL9DA098172; WAUDGAFL9DA043298 | WAUDGAFL9DA088368 | WAUDGAFL9DA036867 | WAUDGAFL9DA041020 | WAUDGAFL9DA019986 | WAUDGAFL9DA040885

WAUDGAFL9DA003674 | WAUDGAFL9DA045486 | WAUDGAFL9DA017428; WAUDGAFL9DA014769 | WAUDGAFL9DA019504 | WAUDGAFL9DA001455; WAUDGAFL9DA074180 | WAUDGAFL9DA042443 | WAUDGAFL9DA029062 | WAUDGAFL9DA076382 | WAUDGAFL9DA054978 | WAUDGAFL9DA083932 | WAUDGAFL9DA010544; WAUDGAFL9DA017221 | WAUDGAFL9DA080626 | WAUDGAFL9DA047917 | WAUDGAFL9DA027862; WAUDGAFL9DA005148 | WAUDGAFL9DA055046 | WAUDGAFL9DA018594 | WAUDGAFL9DA082361 | WAUDGAFL9DA043883; WAUDGAFL9DA041440; WAUDGAFL9DA095269; WAUDGAFL9DA069870 | WAUDGAFL9DA087186; WAUDGAFL9DA006106; WAUDGAFL9DA097457 | WAUDGAFL9DA046847 | WAUDGAFL9DA092307 | WAUDGAFL9DA049425 | WAUDGAFL9DA020684 | WAUDGAFL9DA095482; WAUDGAFL9DA030907 | WAUDGAFL9DA082442 | WAUDGAFL9DA058562 | WAUDGAFL9DA012892; WAUDGAFL9DA043365 | WAUDGAFL9DA083896 | WAUDGAFL9DA088581 | WAUDGAFL9DA017557; WAUDGAFL9DA011127 | WAUDGAFL9DA030583; WAUDGAFL9DA026016 | WAUDGAFL9DA098480; WAUDGAFL9DA051904 | WAUDGAFL9DA003285; WAUDGAFL9DA031913 | WAUDGAFL9DA093571 | WAUDGAFL9DA016778 | WAUDGAFL9DA023195 | WAUDGAFL9DA078438

WAUDGAFL9DA043026 | WAUDGAFL9DA088077; WAUDGAFL9DA070260; WAUDGAFL9DA036254 | WAUDGAFL9DA053863 | WAUDGAFL9DA052356 | WAUDGAFL9DA018529 | WAUDGAFL9DA083672 | WAUDGAFL9DA071392 | WAUDGAFL9DA018613 | WAUDGAFL9DA032558 | WAUDGAFL9DA073983; WAUDGAFL9DA066922; WAUDGAFL9DA044354; WAUDGAFL9DA009846 | WAUDGAFL9DA030339; WAUDGAFL9DA082408 | WAUDGAFL9DA021916 | WAUDGAFL9DA013735 | WAUDGAFL9DA062983

WAUDGAFL9DA085552 | WAUDGAFL9DA097393; WAUDGAFL9DA082148 |

WAUDGAFL9DA000208

| WAUDGAFL9DA066287 | WAUDGAFL9DA050221 | WAUDGAFL9DA049716 | WAUDGAFL9DA008521; WAUDGAFL9DA035802 | WAUDGAFL9DA086460; WAUDGAFL9DA098074; WAUDGAFL9DA043429; WAUDGAFL9DA097815 | WAUDGAFL9DA066256; WAUDGAFL9DA089715; WAUDGAFL9DA070372 | WAUDGAFL9DA091593 | WAUDGAFL9DA001410 | WAUDGAFL9DA004310; WAUDGAFL9DA022788 | WAUDGAFL9DA006252 | WAUDGAFL9DA098849

WAUDGAFL9DA026565 | WAUDGAFL9DA048548

WAUDGAFL9DA009930 | WAUDGAFL9DA020667 | WAUDGAFL9DA064264 | WAUDGAFL9DA020572 | WAUDGAFL9DA077130; WAUDGAFL9DA097619 | WAUDGAFL9DA094414; WAUDGAFL9DA031717; WAUDGAFL9DA071537; WAUDGAFL9DA080836 | WAUDGAFL9DA030969 | WAUDGAFL9DA079699 | WAUDGAFL9DA038554 | WAUDGAFL9DA085924 | WAUDGAFL9DA077189 | WAUDGAFL9DA047237; WAUDGAFL9DA032981 | WAUDGAFL9DA094316 | WAUDGAFL9DA090735 | WAUDGAFL9DA029840 | WAUDGAFL9DA099161 | WAUDGAFL9DA094798; WAUDGAFL9DA032107 | WAUDGAFL9DA099693 | WAUDGAFL9DA022192 | WAUDGAFL9DA067715; WAUDGAFL9DA081596 | WAUDGAFL9DA097166

WAUDGAFL9DA053930; WAUDGAFL9DA003027; WAUDGAFL9DA099340 | WAUDGAFL9DA028607 | WAUDGAFL9DA040014; WAUDGAFL9DA005294; WAUDGAFL9DA004355 | WAUDGAFL9DA087673; WAUDGAFL9DA093991 | WAUDGAFL9DA033340 | WAUDGAFL9DA007434 | WAUDGAFL9DA077869 | WAUDGAFL9DA042006 | WAUDGAFL9DA070503 | WAUDGAFL9DA033743; WAUDGAFL9DA095689; WAUDGAFL9DA038702 | WAUDGAFL9DA074616 | WAUDGAFL9DA052079 | WAUDGAFL9DA029286 | WAUDGAFL9DA021608 | WAUDGAFL9DA060229 | WAUDGAFL9DA045259 | WAUDGAFL9DA081551 | WAUDGAFL9DA075829; WAUDGAFL9DA047125 | WAUDGAFL9DA042927 | WAUDGAFL9DA053197; WAUDGAFL9DA033256 | WAUDGAFL9DA092131 | WAUDGAFL9DA075328; WAUDGAFL9DA075720

WAUDGAFL9DA009622 | WAUDGAFL9DA030793 | WAUDGAFL9DA000290; WAUDGAFL9DA009300 | WAUDGAFL9DA055256; WAUDGAFL9DA017686 | WAUDGAFL9DA048906 | WAUDGAFL9DA094283

WAUDGAFL9DA056908; WAUDGAFL9DA083929 | WAUDGAFL9DA003478; WAUDGAFL9DA020779 | WAUDGAFL9DA036917 | WAUDGAFL9DA093800

WAUDGAFL9DA013542 | WAUDGAFL9DA044452 | WAUDGAFL9DA063504; WAUDGAFL9DA064684 | WAUDGAFL9DA087625; WAUDGAFL9DA036609; WAUDGAFL9DA002525 | WAUDGAFL9DA040420 | WAUDGAFL9DA054494 | WAUDGAFL9DA036951

WAUDGAFL9DA008146 | WAUDGAFL9DA094560; WAUDGAFL9DA018840; WAUDGAFL9DA065978 | WAUDGAFL9DA040871 | WAUDGAFL9DA003836; WAUDGAFL9DA001116; WAUDGAFL9DA090122; WAUDGAFL9DA035296; WAUDGAFL9DA023312; WAUDGAFL9DA090914 | WAUDGAFL9DA028946 | WAUDGAFL9DA047416 |

WAUDGAFL9DA012469

; WAUDGAFL9DA006431 | WAUDGAFL9DA076429; WAUDGAFL9DA055886 | WAUDGAFL9DA063499

WAUDGAFL9DA005084 | WAUDGAFL9DA026968 | WAUDGAFL9DA022757 | WAUDGAFL9DA021415 | WAUDGAFL9DA090038 | WAUDGAFL9DA056293 | WAUDGAFL9DA090654;

WAUDGAFL9DA081386

| WAUDGAFL9DA061087; WAUDGAFL9DA017414 | WAUDGAFL9DA078066 | WAUDGAFL9DA027585 | WAUDGAFL9DA094168; WAUDGAFL9DA064281 | WAUDGAFL9DA045830 | WAUDGAFL9DA080948 | WAUDGAFL9DA025464 | WAUDGAFL9DA071103; WAUDGAFL9DA006770 | WAUDGAFL9DA022340 | WAUDGAFL9DA088483; WAUDGAFL9DA057024; WAUDGAFL9DA000838; WAUDGAFL9DA081243 | WAUDGAFL9DA093697 | WAUDGAFL9DA095319 | WAUDGAFL9DA005845 | WAUDGAFL9DA073224 | WAUDGAFL9DA020054

WAUDGAFL9DA079556; WAUDGAFL9DA053085; WAUDGAFL9DA081002 | WAUDGAFL9DA065253 | WAUDGAFL9DA063115 | WAUDGAFL9DA051434 | WAUDGAFL9DA047626 | WAUDGAFL9DA008289 | WAUDGAFL9DA043396 | WAUDGAFL9DA062109

WAUDGAFL9DA048579 | WAUDGAFL9DA011239 | WAUDGAFL9DA036142; WAUDGAFL9DA037064

WAUDGAFL9DA021270 | WAUDGAFL9DA047285

WAUDGAFL9DA050249; WAUDGAFL9DA049540;

WAUDGAFL9DA037856

; WAUDGAFL9DA043723 | WAUDGAFL9DA078858; WAUDGAFL9DA093988 | WAUDGAFL9DA093540 | WAUDGAFL9DA074115; WAUDGAFL9DA065043 | WAUDGAFL9DA046427 | WAUDGAFL9DA061994; WAUDGAFL9DA076527 | WAUDGAFL9DA057010 | WAUDGAFL9DA088452; WAUDGAFL9DA017736 | WAUDGAFL9DA025707

WAUDGAFL9DA076401 | WAUDGAFL9DA041910 | WAUDGAFL9DA034049; WAUDGAFL9DA079797 | WAUDGAFL9DA009443 | WAUDGAFL9DA080870 | WAUDGAFL9DA033306; WAUDGAFL9DA060070

WAUDGAFL9DA038490 | WAUDGAFL9DA017039; WAUDGAFL9DA078472 | WAUDGAFL9DA057735

WAUDGAFL9DA097197; WAUDGAFL9DA003111 | WAUDGAFL9DA015100

WAUDGAFL9DA038733; WAUDGAFL9DA014223 | WAUDGAFL9DA093344 | WAUDGAFL9DA014142; WAUDGAFL9DA072803 | WAUDGAFL9DA067827 | WAUDGAFL9DA006784 | WAUDGAFL9DA015145 | WAUDGAFL9DA096213

WAUDGAFL9DA015159 | WAUDGAFL9DA022550 | WAUDGAFL9DA054916 | WAUDGAFL9DA048680; WAUDGAFL9DA012326; WAUDGAFL9DA087852; WAUDGAFL9DA096454

WAUDGAFL9DA015226 | WAUDGAFL9DA085907 | WAUDGAFL9DA013203 | WAUDGAFL9DA070582 | WAUDGAFL9DA086846

WAUDGAFL9DA042040 | WAUDGAFL9DA071280 | WAUDGAFL9DA073238 | WAUDGAFL9DA040580 | WAUDGAFL9DA093277 | WAUDGAFL9DA045049 | WAUDGAFL9DA047819 | WAUDGAFL9DA081355 | WAUDGAFL9DA087172 | WAUDGAFL9DA015064

WAUDGAFL9DA031622 | WAUDGAFL9DA069450; WAUDGAFL9DA062532 | WAUDGAFL9DA047268 | WAUDGAFL9DA035055; WAUDGAFL9DA052485; WAUDGAFL9DA036190 | WAUDGAFL9DA004534; WAUDGAFL9DA055077 | WAUDGAFL9DA036481; WAUDGAFL9DA014190; WAUDGAFL9DA007398; WAUDGAFL9DA045620 | WAUDGAFL9DA009961

WAUDGAFL9DA097975; WAUDGAFL9DA016991

WAUDGAFL9DA057444; WAUDGAFL9DA043771; WAUDGAFL9DA057296; WAUDGAFL9DA032737 | WAUDGAFL9DA050946; WAUDGAFL9DA008230 | WAUDGAFL9DA085194; WAUDGAFL9DA059632; WAUDGAFL9DA047206 | WAUDGAFL9DA045035 | WAUDGAFL9DA088323; WAUDGAFL9DA083316 | WAUDGAFL9DA031409 | WAUDGAFL9DA025447; WAUDGAFL9DA053779 | WAUDGAFL9DA018918 | WAUDGAFL9DA067021 | WAUDGAFL9DA063275; WAUDGAFL9DA008082 | WAUDGAFL9DA096373; WAUDGAFL9DA043933 | WAUDGAFL9DA043639 | WAUDGAFL9DA013783 | WAUDGAFL9DA038876; WAUDGAFL9DA021236 | WAUDGAFL9DA048047 | WAUDGAFL9DA041955 | WAUDGAFL9DA022709 | WAUDGAFL9DA010897 | WAUDGAFL9DA077628 | WAUDGAFL9DA040370 | WAUDGAFL9DA047240 | WAUDGAFL9DA079914 | WAUDGAFL9DA036383; WAUDGAFL9DA017574; WAUDGAFL9DA099998 | WAUDGAFL9DA024878 | WAUDGAFL9DA097149 | WAUDGAFL9DA051515 | WAUDGAFL9DA095076 | WAUDGAFL9DA069285; WAUDGAFL9DA037775; WAUDGAFL9DA058612 | WAUDGAFL9DA016540; WAUDGAFL9DA010575 | WAUDGAFL9DA058447 | WAUDGAFL9DA060683

WAUDGAFL9DA077791 | WAUDGAFL9DA000550 | WAUDGAFL9DA070274 | WAUDGAFL9DA044161; WAUDGAFL9DA014755; WAUDGAFL9DA024489 | WAUDGAFL9DA046010 | WAUDGAFL9DA057749 | WAUDGAFL9DA042216

WAUDGAFL9DA085874; WAUDGAFL9DA078374; WAUDGAFL9DA093456; WAUDGAFL9DA079007 | WAUDGAFL9DA098642; WAUDGAFL9DA085163; WAUDGAFL9DA059470 | WAUDGAFL9DA035511; WAUDGAFL9DA013220; WAUDGAFL9DA054849; WAUDGAFL9DA052423; WAUDGAFL9DA044709 | WAUDGAFL9DA027568 | WAUDGAFL9DA043673; WAUDGAFL9DA076818; WAUDGAFL9DA029868 | WAUDGAFL9DA098608 | WAUDGAFL9DA094011 | WAUDGAFL9DA012049 | WAUDGAFL9DA004937 | WAUDGAFL9DA067262 | WAUDGAFL9DA097989 | WAUDGAFL9DA030650 | WAUDGAFL9DA057282; WAUDGAFL9DA029420 | WAUDGAFL9DA091612 | WAUDGAFL9DA090508 | WAUDGAFL9DA032480 | WAUDGAFL9DA072364 | WAUDGAFL9DA070601; WAUDGAFL9DA072896 | WAUDGAFL9DA062689 | WAUDGAFL9DA021561 | WAUDGAFL9DA026419 | WAUDGAFL9DA062157 | WAUDGAFL9DA004002 | WAUDGAFL9DA082960 | WAUDGAFL9DA001651 | WAUDGAFL9DA037789; WAUDGAFL9DA046539 | WAUDGAFL9DA016604 | WAUDGAFL9DA089987 | WAUDGAFL9DA045598 | WAUDGAFL9DA024010; WAUDGAFL9DA072171; WAUDGAFL9DA097846 | WAUDGAFL9DA045004; WAUDGAFL9DA073384; WAUDGAFL9DA050333 | WAUDGAFL9DA009393 | WAUDGAFL9DA026694; WAUDGAFL9DA035265; WAUDGAFL9DA000564 | WAUDGAFL9DA020524; WAUDGAFL9DA095661; WAUDGAFL9DA092534 | WAUDGAFL9DA033841

WAUDGAFL9DA062787

WAUDGAFL9DA052387 | WAUDGAFL9DA027957 | WAUDGAFL9DA063454 | WAUDGAFL9DA015761 | WAUDGAFL9DA025237 | WAUDGAFL9DA067729 | WAUDGAFL9DA009250; WAUDGAFL9DA071490; WAUDGAFL9DA016814; WAUDGAFL9DA008454; WAUDGAFL9DA045438 | WAUDGAFL9DA027523 | WAUDGAFL9DA076169 | WAUDGAFL9DA062059

WAUDGAFL9DA072882 | WAUDGAFL9DA070971 | WAUDGAFL9DA058397 |

WAUDGAFL9DA047805

| WAUDGAFL9DA076320 | WAUDGAFL9DA012827 | WAUDGAFL9DA084160 | WAUDGAFL9DA002721 | WAUDGAFL9DA091027; WAUDGAFL9DA088516 | WAUDGAFL9DA037579 | WAUDGAFL9DA083557 | WAUDGAFL9DA049537 | WAUDGAFL9DA046590 |

WAUDGAFL9DA047559

| WAUDGAFL9DA006400; WAUDGAFL9DA038022 | WAUDGAFL9DA021785; WAUDGAFL9DA020359; WAUDGAFL9DA039932 | WAUDGAFL9DA098754 | WAUDGAFL9DA070680 | WAUDGAFL9DA073840

WAUDGAFL9DA009426; WAUDGAFL9DA054625; WAUDGAFL9DA065687; WAUDGAFL9DA029790; WAUDGAFL9DA016747 | WAUDGAFL9DA055662 | WAUDGAFL9DA023522 | WAUDGAFL9DA062868; WAUDGAFL9DA060702 | WAUDGAFL9DA001584 | WAUDGAFL9DA026825

WAUDGAFL9DA085115; WAUDGAFL9DA043320; WAUDGAFL9DA061672 | WAUDGAFL9DA032172 | WAUDGAFL9DA068525; WAUDGAFL9DA041552 | WAUDGAFL9DA041454 | WAUDGAFL9DA050641

WAUDGAFL9DA080769 | WAUDGAFL9DA079671 | WAUDGAFL9DA049781; WAUDGAFL9DA050235 | WAUDGAFL9DA006011

WAUDGAFL9DA014691; WAUDGAFL9DA035198 | WAUDGAFL9DA001259 | WAUDGAFL9DA061686; WAUDGAFL9DA025075; WAUDGAFL9DA015548 | WAUDGAFL9DA098575

WAUDGAFL9DA041261; WAUDGAFL9DA080464; WAUDGAFL9DA014173 | WAUDGAFL9DA067469 | WAUDGAFL9DA027232; WAUDGAFL9DA052860 | WAUDGAFL9DA013248; WAUDGAFL9DA077824; WAUDGAFL9DA040322 | WAUDGAFL9DA064104 | WAUDGAFL9DA066371 | WAUDGAFL9DA073899; WAUDGAFL9DA085017; WAUDGAFL9DA061235

WAUDGAFL9DA050672; WAUDGAFL9DA059565; WAUDGAFL9DA063695

WAUDGAFL9DA026159 | WAUDGAFL9DA035234 | WAUDGAFL9DA045715 | WAUDGAFL9DA012813 | WAUDGAFL9DA079833; WAUDGAFL9DA063518; WAUDGAFL9DA052695 | WAUDGAFL9DA064149; WAUDGAFL9DA002735 | WAUDGAFL9DA097698 | WAUDGAFL9DA028087 | WAUDGAFL9DA001911; WAUDGAFL9DA054687 | WAUDGAFL9DA091996 | WAUDGAFL9DA058772 | WAUDGAFL9DA054947; WAUDGAFL9DA011905 | WAUDGAFL9DA005442 | WAUDGAFL9DA047500; WAUDGAFL9DA008776 | WAUDGAFL9DA075071 | WAUDGAFL9DA044547 | WAUDGAFL9DA089097 | WAUDGAFL9DA041065; WAUDGAFL9DA037131; WAUDGAFL9DA062093 | WAUDGAFL9DA066399 | WAUDGAFL9DA033418 | WAUDGAFL9DA002847

WAUDGAFL9DA048193; WAUDGAFL9DA016313 | WAUDGAFL9DA021186; WAUDGAFL9DA054771 | WAUDGAFL9DA016473 |

WAUDGAFL9DA048582

| WAUDGAFL9DA084403; WAUDGAFL9DA052194 |

WAUDGAFL9DA033287WAUDGAFL9DA046007 | WAUDGAFL9DA062370 | WAUDGAFL9DA049568 | WAUDGAFL9DA009295 | WAUDGAFL9DA050848; WAUDGAFL9DA026632 | WAUDGAFL9DA025285; WAUDGAFL9DA076592

WAUDGAFL9DA050414

WAUDGAFL9DA040563 | WAUDGAFL9DA053880; WAUDGAFL9DA039252; WAUDGAFL9DA072137 | WAUDGAFL9DA095000 | WAUDGAFL9DA061073; WAUDGAFL9DA066547; WAUDGAFL9DA039087 | WAUDGAFL9DA073451; WAUDGAFL9DA098964; WAUDGAFL9DA015646 | WAUDGAFL9DA042068; WAUDGAFL9DA030244 | WAUDGAFL9DA057332 | WAUDGAFL9DA065169 | WAUDGAFL9DA073465; WAUDGAFL9DA032284; WAUDGAFL9DA040191 | WAUDGAFL9DA098544 | WAUDGAFL9DA068198; WAUDGAFL9DA054317; WAUDGAFL9DA040305;

WAUDGAFL9DA009183WAUDGAFL9DA034715; WAUDGAFL9DA077354 | WAUDGAFL9DA041616

WAUDGAFL9DA058769 | WAUDGAFL9DA007966 | WAUDGAFL9DA058688; WAUDGAFL9DA045410 | WAUDGAFL9DA072543; WAUDGAFL9DA029529 | WAUDGAFL9DA034312 | WAUDGAFL9DA015114; WAUDGAFL9DA014304 |

WAUDGAFL9DA086474

| WAUDGAFL9DA029692 | WAUDGAFL9DA056827 | WAUDGAFL9DA015081 | WAUDGAFL9DA032348; WAUDGAFL9DA026386 | WAUDGAFL9DA011046 | WAUDGAFL9DA027165 | WAUDGAFL9DA017929 | WAUDGAFL9DA048324 | WAUDGAFL9DA088709 | WAUDGAFL9DA044371

WAUDGAFL9DA013816 | WAUDGAFL9DA012939 | WAUDGAFL9DA077743 | WAUDGAFL9DA088340 | WAUDGAFL9DA049859 | WAUDGAFL9DA097605; WAUDGAFL9DA000046; WAUDGAFL9DA096342 | WAUDGAFL9DA077399; WAUDGAFL9DA037811; WAUDGAFL9DA098205 | WAUDGAFL9DA064815; WAUDGAFL9DA006574 | WAUDGAFL9DA046721; WAUDGAFL9DA071540; WAUDGAFL9DA054964; WAUDGAFL9DA008938 | WAUDGAFL9DA033208 | WAUDGAFL9DA005750; WAUDGAFL9DA056861; WAUDGAFL9DA020460; WAUDGAFL9DA008387; WAUDGAFL9DA066239 | WAUDGAFL9DA038862 | WAUDGAFL9DA067939 | WAUDGAFL9DA059971 | WAUDGAFL9DA077970; WAUDGAFL9DA087494 | WAUDGAFL9DA010690 | WAUDGAFL9DA064863; WAUDGAFL9DA008311 | WAUDGAFL9DA049876 | WAUDGAFL9DA023861;

WAUDGAFL9DA033564

| WAUDGAFL9DA029403 | WAUDGAFL9DA036237 | WAUDGAFL9DA078505; WAUDGAFL9DA096163 | WAUDGAFL9DA005179 | WAUDGAFL9DA006736 | WAUDGAFL9DA054902;

WAUDGAFL9DA052261

| WAUDGAFL9DA084093; WAUDGAFL9DA047769 | WAUDGAFL9DA030146; WAUDGAFL9DA035525 | WAUDGAFL9DA099581 | WAUDGAFL9DA015369; WAUDGAFL9DA036805; WAUDGAFL9DA072266

WAUDGAFL9DA086636; WAUDGAFL9DA070999; WAUDGAFL9DA039946 | WAUDGAFL9DA069884 | WAUDGAFL9DA018739 | WAUDGAFL9DA023634 | WAUDGAFL9DA010463 | WAUDGAFL9DA030616 | WAUDGAFL9DA017705 | WAUDGAFL9DA030695; WAUDGAFL9DA092243 | WAUDGAFL9DA080822

WAUDGAFL9DA088998; WAUDGAFL9DA084871 | WAUDGAFL9DA068394; WAUDGAFL9DA053765 | WAUDGAFL9DA049456 | WAUDGAFL9DA002119 | WAUDGAFL9DA030454 | WAUDGAFL9DA074826 | WAUDGAFL9DA040904; WAUDGAFL9DA074423 | WAUDGAFL9DA064412; WAUDGAFL9DA096678 | WAUDGAFL9DA048470 | WAUDGAFL9DA027764 | WAUDGAFL9DA045164 | WAUDGAFL9DA036934 | WAUDGAFL9DA000256; WAUDGAFL9DA096034 | WAUDGAFL9DA049229

WAUDGAFL9DA006512; WAUDGAFL9DA096082

WAUDGAFL9DA097264 | WAUDGAFL9DA035976 | WAUDGAFL9DA076463 | WAUDGAFL9DA037629 | WAUDGAFL9DA093067 | WAUDGAFL9DA010656 | WAUDGAFL9DA090301 | WAUDGAFL9DA008227; WAUDGAFL9DA047612 | WAUDGAFL9DA096390

WAUDGAFL9DA098494 | WAUDGAFL9DA049019 | WAUDGAFL9DA017137 | WAUDGAFL9DA011144; WAUDGAFL9DA085213; WAUDGAFL9DA078245 | WAUDGAFL9DA006090 | WAUDGAFL9DA079458 | WAUDGAFL9DA043625; WAUDGAFL9DA048114; WAUDGAFL9DA081422 | WAUDGAFL9DA050638 | WAUDGAFL9DA052146

WAUDGAFL9DA070016 | WAUDGAFL9DA096843 | WAUDGAFL9DA092212 | WAUDGAFL9DA046041 | WAUDGAFL9DA042247; WAUDGAFL9DA012133 | WAUDGAFL9DA057573 |

WAUDGAFL9DA088080

| WAUDGAFL9DA033984; WAUDGAFL9DA046962 | WAUDGAFL9DA000693 | WAUDGAFL9DA005165; WAUDGAFL9DA034097 | WAUDGAFL9DA051367; WAUDGAFL9DA027358 | WAUDGAFL9DA007756 | WAUDGAFL9DA079685 | WAUDGAFL9DA034987 | WAUDGAFL9DA013119; WAUDGAFL9DA090332 | WAUDGAFL9DA007885 | WAUDGAFL9DA019387 | WAUDGAFL9DA024864 | WAUDGAFL9DA047898 | WAUDGAFL9DA031877 | WAUDGAFL9DA036304 |

WAUDGAFL9DA040952

; WAUDGAFL9DA098463; WAUDGAFL9DA029367 | WAUDGAFL9DA034522 | WAUDGAFL9DA091559 | WAUDGAFL9DA038229 | WAUDGAFL9DA071148; WAUDGAFL9DA032334 | WAUDGAFL9DA089391 | WAUDGAFL9DA039834 | WAUDGAFL9DA005067 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a S4 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUDGAFL9DA0.
WAUDGAFL9DA068606 | WAUDGAFL9DA099113 | WAUDGAFL9DA094445 | WAUDGAFL9DA089004; WAUDGAFL9DA001360 | WAUDGAFL9DA002363; WAUDGAFL9DA075023 | WAUDGAFL9DA056696 | WAUDGAFL9DA067312; WAUDGAFL9DA021821 | WAUDGAFL9DA079282 | WAUDGAFL9DA052874 | WAUDGAFL9DA063888; WAUDGAFL9DA027537 | WAUDGAFL9DA047058; WAUDGAFL9DA027473; WAUDGAFL9DA041695 | WAUDGAFL9DA015467 | WAUDGAFL9DA078178 | WAUDGAFL9DA080268 | WAUDGAFL9DA071568 | WAUDGAFL9DA069755

WAUDGAFL9DA007157 | WAUDGAFL9DA005327 | WAUDGAFL9DA031880 | WAUDGAFL9DA022208 | WAUDGAFL9DA046718 | WAUDGAFL9DA002251; WAUDGAFL9DA006302; WAUDGAFL9DA096549 | WAUDGAFL9DA043236 |

WAUDGAFL9DA005893

| WAUDGAFL9DA054558; WAUDGAFL9DA017638 | WAUDGAFL9DA035721

WAUDGAFL9DA061932; WAUDGAFL9DA069948; WAUDGAFL9DA000130 | WAUDGAFL9DA028462 | WAUDGAFL9DA067360 | WAUDGAFL9DA072414 | WAUDGAFL9DA023729; WAUDGAFL9DA002718 | WAUDGAFL9DA015923 | WAUDGAFL9DA029255

WAUDGAFL9DA000788; WAUDGAFL9DA080142 | WAUDGAFL9DA014335 | WAUDGAFL9DA033161 | WAUDGAFL9DA061512; WAUDGAFL9DA012634; WAUDGAFL9DA059193 | WAUDGAFL9DA084840; WAUDGAFL9DA068413

WAUDGAFL9DA009202 | WAUDGAFL9DA082358 | WAUDGAFL9DA023889 |

WAUDGAFL9DA027117

| WAUDGAFL9DA094994 | WAUDGAFL9DA087317

WAUDGAFL9DA025061 | WAUDGAFL9DA020149 | WAUDGAFL9DA008325 | WAUDGAFL9DA086412 | WAUDGAFL9DA078021 | WAUDGAFL9DA084904 | WAUDGAFL9DA081145 | WAUDGAFL9DA057055 | WAUDGAFL9DA024041; WAUDGAFL9DA000113; WAUDGAFL9DA019020 | WAUDGAFL9DA031488 | WAUDGAFL9DA053569; WAUDGAFL9DA071070 | WAUDGAFL9DA023942 | WAUDGAFL9DA073739; WAUDGAFL9DA063289 | WAUDGAFL9DA023973 | WAUDGAFL9DA081159 | WAUDGAFL9DA080819 | WAUDGAFL9DA004727 | WAUDGAFL9DA065057 | WAUDGAFL9DA037985 | WAUDGAFL9DA081842 | WAUDGAFL9DA099502 | WAUDGAFL9DA046122; WAUDGAFL9DA001200 | WAUDGAFL9DA016912; WAUDGAFL9DA057914; WAUDGAFL9DA063986

WAUDGAFL9DA070341; WAUDGAFL9DA069397; WAUDGAFL9DA052969 | WAUDGAFL9DA000533 | WAUDGAFL9DA034441; WAUDGAFL9DA094834 | WAUDGAFL9DA023066 | WAUDGAFL9DA098320 | WAUDGAFL9DA007014 | WAUDGAFL9DA096695 | WAUDGAFL9DA039316

WAUDGAFL9DA007689 | WAUDGAFL9DA072901 | WAUDGAFL9DA025111 | WAUDGAFL9DA041275; WAUDGAFL9DA016554 | WAUDGAFL9DA022158 | WAUDGAFL9DA047674 | WAUDGAFL9DA034956; WAUDGAFL9DA081775 | WAUDGAFL9DA058352 | WAUDGAFL9DA074325; WAUDGAFL9DA068539 |

WAUDGAFL9DA074504

; WAUDGAFL9DA008308 | WAUDGAFL9DA052437 | WAUDGAFL9DA077564 | WAUDGAFL9DA050087 | WAUDGAFL9DA092761; WAUDGAFL9DA059131

WAUDGAFL9DA077239; WAUDGAFL9DA047190 | WAUDGAFL9DA058089 | WAUDGAFL9DA055824 | WAUDGAFL9DA026548 | WAUDGAFL9DA063938; WAUDGAFL9DA016862; WAUDGAFL9DA043527; WAUDGAFL9DA075653 | WAUDGAFL9DA030115 | WAUDGAFL9DA071652 | WAUDGAFL9DA097541 | WAUDGAFL9DA008664 | WAUDGAFL9DA001679 | WAUDGAFL9DA087074 | WAUDGAFL9DA035153; WAUDGAFL9DA089326 | WAUDGAFL9DA095255; WAUDGAFL9DA093019; WAUDGAFL9DA059419 | WAUDGAFL9DA064846 | WAUDGAFL9DA052731; WAUDGAFL9DA009815 | WAUDGAFL9DA071036 | WAUDGAFL9DA029501

WAUDGAFL9DA026033 | WAUDGAFL9DA022578 | WAUDGAFL9DA095093 | WAUDGAFL9DA028137; WAUDGAFL9DA074731 | WAUDGAFL9DA047903; WAUDGAFL9DA016764 | WAUDGAFL9DA080559 | WAUDGAFL9DA070534; WAUDGAFL9DA089858 | WAUDGAFL9DA051157; WAUDGAFL9DA036139; WAUDGAFL9DA014898; WAUDGAFL9DA005330 | WAUDGAFL9DA061378 | WAUDGAFL9DA092999 | WAUDGAFL9DA087785;

WAUDGAFL9DA020006

| WAUDGAFL9DA081677 | WAUDGAFL9DA043902 | WAUDGAFL9DA038568; WAUDGAFL9DA092372

WAUDGAFL9DA050428; WAUDGAFL9DA011077 |

WAUDGAFL9DA021575

; WAUDGAFL9DA095904 | WAUDGAFL9DA035850 | WAUDGAFL9DA072512 | WAUDGAFL9DA054365 | WAUDGAFL9DA011564; WAUDGAFL9DA041650 | WAUDGAFL9DA019213; WAUDGAFL9DA026596; WAUDGAFL9DA037288 | WAUDGAFL9DA057251; WAUDGAFL9DA090363;

WAUDGAFL9DA026999

| WAUDGAFL9DA038330; WAUDGAFL9DA079122; WAUDGAFL9DA001696 |

WAUDGAFL9DA004016

| WAUDGAFL9DA037971 | WAUDGAFL9DA062255

WAUDGAFL9DA012648; WAUDGAFL9DA015243 | WAUDGAFL9DA066693; WAUDGAFL9DA070386

WAUDGAFL9DA062580; WAUDGAFL9DA067889; WAUDGAFL9DA083655 | WAUDGAFL9DA088046 | WAUDGAFL9DA047934; WAUDGAFL9DA039493 | WAUDGAFL9DA083042; WAUDGAFL9DA074275 | WAUDGAFL9DA091822 | WAUDGAFL9DA072557 | WAUDGAFL9DA025609 | WAUDGAFL9DA033886; WAUDGAFL9DA006977 | WAUDGAFL9DA033466 | WAUDGAFL9DA094946;

WAUDGAFL9DA018935

; WAUDGAFL9DA009247 | WAUDGAFL9DA099189 | WAUDGAFL9DA006378 | WAUDGAFL9DA073952; WAUDGAFL9DA074051 | WAUDGAFL9DA095191 | WAUDGAFL9DA008177 | WAUDGAFL9DA090752 | WAUDGAFL9DA097782; WAUDGAFL9DA017591

WAUDGAFL9DA083560;

WAUDGAFL9DA056553

; WAUDGAFL9DA007238 | WAUDGAFL9DA008843; WAUDGAFL9DA032432 | WAUDGAFL9DA037436 | WAUDGAFL9DA055483; WAUDGAFL9DA088015; WAUDGAFL9DA061624 | WAUDGAFL9DA054799; WAUDGAFL9DA095708 | WAUDGAFL9DA041146 | WAUDGAFL9DA085597 | WAUDGAFL9DA027070 | WAUDGAFL9DA088466 | WAUDGAFL9DA069304; WAUDGAFL9DA023956 | WAUDGAFL9DA060375; WAUDGAFL9DA016988

WAUDGAFL9DA047318 | WAUDGAFL9DA096969 | WAUDGAFL9DA029613; WAUDGAFL9DA038814 | WAUDGAFL9DA062014; WAUDGAFL9DA080643; WAUDGAFL9DA023648; WAUDGAFL9DA019003 | WAUDGAFL9DA038036; WAUDGAFL9DA083252

WAUDGAFL9DA031605 | WAUDGAFL9DA014805 | WAUDGAFL9DA088872 | WAUDGAFL9DA036349

WAUDGAFL9DA020510; WAUDGAFL9DA018546; WAUDGAFL9DA004663 | WAUDGAFL9DA091514 | WAUDGAFL9DA043480; WAUDGAFL9DA077452 | WAUDGAFL9DA055743; WAUDGAFL9DA075605 | WAUDGAFL9DA069271 | WAUDGAFL9DA018790; WAUDGAFL9DA030194 | WAUDGAFL9DA089911 | WAUDGAFL9DA046458 | WAUDGAFL9DA020829 | WAUDGAFL9DA020605 | WAUDGAFL9DA033094 | WAUDGAFL9DA087219 | WAUDGAFL9DA048727 | WAUDGAFL9DA071408; WAUDGAFL9DA083624 | WAUDGAFL9DA099614 | WAUDGAFL9DA073692

WAUDGAFL9DA095434 | WAUDGAFL9DA004940 | WAUDGAFL9DA019695; WAUDGAFL9DA004632; WAUDGAFL9DA037744; WAUDGAFL9DA076253 | WAUDGAFL9DA068119 | WAUDGAFL9DA057489 | WAUDGAFL9DA005599;

WAUDGAFL9DA013072

| WAUDGAFL9DA093196

WAUDGAFL9DA097765 | WAUDGAFL9DA068721 | WAUDGAFL9DA000547; WAUDGAFL9DA082425 | WAUDGAFL9DA038487; WAUDGAFL9DA049084; WAUDGAFL9DA041468; WAUDGAFL9DA058450 | WAUDGAFL9DA090864; WAUDGAFL9DA020538; WAUDGAFL9DA033712; WAUDGAFL9DA085065 | WAUDGAFL9DA046573 | WAUDGAFL9DA069268; WAUDGAFL9DA068749

WAUDGAFL9DA008759; WAUDGAFL9DA049795 | WAUDGAFL9DA027067 | WAUDGAFL9DA017008 | WAUDGAFL9DA056617 | WAUDGAFL9DA058156

WAUDGAFL9DA032429 | WAUDGAFL9DA015999 | WAUDGAFL9DA035914 | WAUDGAFL9DA089276 | WAUDGAFL9DA072316 | WAUDGAFL9DA077323 | WAUDGAFL9DA081503; WAUDGAFL9DA067584 | WAUDGAFL9DA016392 | WAUDGAFL9DA060604; WAUDGAFL9DA074664 | WAUDGAFL9DA039350; WAUDGAFL9DA032365; WAUDGAFL9DA039395 | WAUDGAFL9DA074809

WAUDGAFL9DA000029

WAUDGAFL9DA079783 | WAUDGAFL9DA097670 | WAUDGAFL9DA046444; WAUDGAFL9DA013413; WAUDGAFL9DA035217 | WAUDGAFL9DA001617; WAUDGAFL9DA070808 | WAUDGAFL9DA099290; WAUDGAFL9DA056276 | WAUDGAFL9DA053961; WAUDGAFL9DA017672 | WAUDGAFL9DA091500; WAUDGAFL9DA052020 |

WAUDGAFL9DA014433

; WAUDGAFL9DA014917 | WAUDGAFL9DA051952 | WAUDGAFL9DA070839 | WAUDGAFL9DA030079 | WAUDGAFL9DA078794 | WAUDGAFL9DA044077 | WAUDGAFL9DA068752; WAUDGAFL9DA072073 | WAUDGAFL9DA016523 | WAUDGAFL9DA084823 | WAUDGAFL9DA011662 | WAUDGAFL9DA095059 | WAUDGAFL9DA080772 | WAUDGAFL9DA088032; WAUDGAFL9DA002606; WAUDGAFL9DA096003 | WAUDGAFL9DA055340; WAUDGAFL9DA065012 | WAUDGAFL9DA092601

WAUDGAFL9DA087947; WAUDGAFL9DA066564; WAUDGAFL9DA013556 | WAUDGAFL9DA088225 | WAUDGAFL9DA064474

WAUDGAFL9DA041728 | WAUDGAFL9DA014321 | WAUDGAFL9DA097183 | WAUDGAFL9DA041082 | WAUDGAFL9DA045536

WAUDGAFL9DA011922 | WAUDGAFL9DA088595 | WAUDGAFL9DA066077 | WAUDGAFL9DA025593 | WAUDGAFL9DA025318 | WAUDGAFL9DA014402 | WAUDGAFL9DA091142; WAUDGAFL9DA050199 | WAUDGAFL9DA058609; WAUDGAFL9DA030129 | WAUDGAFL9DA063177; WAUDGAFL9DA009006 | WAUDGAFL9DA014853 | WAUDGAFL9DA005022; WAUDGAFL9DA094879; WAUDGAFL9DA093294 | WAUDGAFL9DA050350 | WAUDGAFL9DA003643 | WAUDGAFL9DA046623 | WAUDGAFL9DA034374 | WAUDGAFL9DA072784 | WAUDGAFL9DA032656 | WAUDGAFL9DA049909 | WAUDGAFL9DA096387 | WAUDGAFL9DA046556 | WAUDGAFL9DA044306 | WAUDGAFL9DA061333 | WAUDGAFL9DA073269; WAUDGAFL9DA005120 | WAUDGAFL9DA005005; WAUDGAFL9DA021284 | WAUDGAFL9DA074292 | WAUDGAFL9DA018482 | WAUDGAFL9DA040238 | WAUDGAFL9DA024380 | WAUDGAFL9DA020894 | WAUDGAFL9DA024444; WAUDGAFL9DA084885 | WAUDGAFL9DA025254 | WAUDGAFL9DA090413 | WAUDGAFL9DA047996 | WAUDGAFL9DA065849 | WAUDGAFL9DA007336; WAUDGAFL9DA049487; WAUDGAFL9DA051899 | WAUDGAFL9DA058903 | WAUDGAFL9DA023620;

WAUDGAFL9DA007370

| WAUDGAFL9DA002914 | WAUDGAFL9DA046850 | WAUDGAFL9DA035122; WAUDGAFL9DA065723 | WAUDGAFL9DA037291 | WAUDGAFL9DA083722

WAUDGAFL9DA049957; WAUDGAFL9DA050767 | WAUDGAFL9DA018417 | WAUDGAFL9DA076799 | WAUDGAFL9DA011094 | WAUDGAFL9DA019308; WAUDGAFL9DA083445 | WAUDGAFL9DA080318; WAUDGAFL9DA042023 | WAUDGAFL9DA009345 | WAUDGAFL9DA086006 | WAUDGAFL9DA098883 | WAUDGAFL9DA084613 | WAUDGAFL9DA090959 | WAUDGAFL9DA081047; WAUDGAFL9DA022032

WAUDGAFL9DA017719;

WAUDGAFL9DA039736

| WAUDGAFL9DA091674 | WAUDGAFL9DA020068 | WAUDGAFL9DA029935 | WAUDGAFL9DA069013 | WAUDGAFL9DA095580 | WAUDGAFL9DA039686 | WAUDGAFL9DA050817 | WAUDGAFL9DA084675; WAUDGAFL9DA075216 | WAUDGAFL9DA017879; WAUDGAFL9DA024024

WAUDGAFL9DA026498

WAUDGAFL9DA055421 | WAUDGAFL9DA030678 | WAUDGAFL9DA096292 | WAUDGAFL9DA078147 | WAUDGAFL9DA097118; WAUDGAFL9DA087009 | WAUDGAFL9DA092002 | WAUDGAFL9DA008955; WAUDGAFL9DA079640 | WAUDGAFL9DA051370 | WAUDGAFL9DA089150 |

WAUDGAFL9DA093165

; WAUDGAFL9DA042586 | WAUDGAFL9DA027800

WAUDGAFL9DA011497 | WAUDGAFL9DA055550 | WAUDGAFL9DA064328 | WAUDGAFL9DA020958; WAUDGAFL9DA066676; WAUDGAFL9DA093117 | WAUDGAFL9DA091125 | WAUDGAFL9DA030230 | WAUDGAFL9DA050705 | WAUDGAFL9DA065513 | WAUDGAFL9DA082599 | WAUDGAFL9DA041180 | WAUDGAFL9DA066838; WAUDGAFL9DA090668 | WAUDGAFL9DA061803 | WAUDGAFL9DA032124 | WAUDGAFL9DA095420; WAUDGAFL9DA069626; WAUDGAFL9DA082750 | WAUDGAFL9DA089293 | WAUDGAFL9DA031507; WAUDGAFL9DA018014 | WAUDGAFL9DA003139; WAUDGAFL9DA061395; WAUDGAFL9DA084210 | WAUDGAFL9DA089570; WAUDGAFL9DA072848 | WAUDGAFL9DA029370; WAUDGAFL9DA007675 | WAUDGAFL9DA097099 | WAUDGAFL9DA012665 | WAUDGAFL9DA024315 | WAUDGAFL9DA025271; WAUDGAFL9DA041759; WAUDGAFL9DA057606; WAUDGAFL9DA069352 | WAUDGAFL9DA088029; WAUDGAFL9DA014965 | WAUDGAFL9DA090394 | WAUDGAFL9DA031037

WAUDGAFL9DA028932 | WAUDGAFL9DA095305 | WAUDGAFL9DA095868; WAUDGAFL9DA028610; WAUDGAFL9DA091870 | WAUDGAFL9DA061557 | WAUDGAFL9DA054883 | WAUDGAFL9DA076771; WAUDGAFL9DA017316 | WAUDGAFL9DA035895; WAUDGAFL9DA005814; WAUDGAFL9DA047108

WAUDGAFL9DA053281 | WAUDGAFL9DA027182 | WAUDGAFL9DA090900 | WAUDGAFL9DA045777 | WAUDGAFL9DA002038

WAUDGAFL9DA099791; WAUDGAFL9DA094090; WAUDGAFL9DA043530; WAUDGAFL9DA079069

WAUDGAFL9DA027859 | WAUDGAFL9DA051644 | WAUDGAFL9DA000077 | WAUDGAFL9DA019499; WAUDGAFL9DA092100; WAUDGAFL9DA002833 | WAUDGAFL9DA072669

WAUDGAFL9DA089956 | WAUDGAFL9DA046637 | WAUDGAFL9DA046833 | WAUDGAFL9DA045018 | WAUDGAFL9DA008406; WAUDGAFL9DA070789 | WAUDGAFL9DA056326 | WAUDGAFL9DA059839 | WAUDGAFL9DA075703 | WAUDGAFL9DA072252; WAUDGAFL9DA032785; WAUDGAFL9DA030924; WAUDGAFL9DA019292 | WAUDGAFL9DA049182 | WAUDGAFL9DA094056 | WAUDGAFL9DA087656;

WAUDGAFL9DA088953

| WAUDGAFL9DA024556 | WAUDGAFL9DA086054 | WAUDGAFL9DA003254; WAUDGAFL9DA056715 | WAUDGAFL9DA095174 | WAUDGAFL9DA061347 | WAUDGAFL9DA057394 | WAUDGAFL9DA019101 | WAUDGAFL9DA076172; WAUDGAFL9DA060974; WAUDGAFL9DA070257; WAUDGAFL9DA032950 | WAUDGAFL9DA057542 | WAUDGAFL9DA019552; WAUDGAFL9DA043172 | WAUDGAFL9DA095272; WAUDGAFL9DA046136 | WAUDGAFL9DA061705 | WAUDGAFL9DA013587 | WAUDGAFL9DA040174 | WAUDGAFL9DA069156; WAUDGAFL9DA000953 | WAUDGAFL9DA058710 | WAUDGAFL9DA046380; WAUDGAFL9DA076012 | WAUDGAFL9DA070775 | WAUDGAFL9DA058321

WAUDGAFL9DA099015 | WAUDGAFL9DA065589 | WAUDGAFL9DA077208 | WAUDGAFL9DA088600 | WAUDGAFL9DA068850 | WAUDGAFL9DA068816 | WAUDGAFL9DA032818 | WAUDGAFL9DA054530 | WAUDGAFL9DA069349 | WAUDGAFL9DA075085 | WAUDGAFL9DA093506

WAUDGAFL9DA015503; WAUDGAFL9DA087639 | WAUDGAFL9DA016019 | WAUDGAFL9DA021043; WAUDGAFL9DA075202 | WAUDGAFL9DA078603 | WAUDGAFL9DA074535 | WAUDGAFL9DA061283 | WAUDGAFL9DA078584 | WAUDGAFL9DA012925; WAUDGAFL9DA096681 | WAUDGAFL9DA023505 | WAUDGAFL9DA007062; WAUDGAFL9DA012701 | WAUDGAFL9DA069996 | WAUDGAFL9DA050512; WAUDGAFL9DA069741 | WAUDGAFL9DA064975; WAUDGAFL9DA025027 | WAUDGAFL9DA047528 | WAUDGAFL9DA019972 | WAUDGAFL9DA052745 | WAUDGAFL9DA035315 | WAUDGAFL9DA054639 | WAUDGAFL9DA098978 | WAUDGAFL9DA077760 | WAUDGAFL9DA048663 | WAUDGAFL9DA092744 | WAUDGAFL9DA079220; WAUDGAFL9DA064734 | WAUDGAFL9DA088841 | WAUDGAFL9DA037176 | WAUDGAFL9DA068783; WAUDGAFL9DA008017 | WAUDGAFL9DA041101 | WAUDGAFL9DA090539 | WAUDGAFL9DA094221; WAUDGAFL9DA008714; WAUDGAFL9DA030728; WAUDGAFL9DA075006; WAUDGAFL9DA067858 | WAUDGAFL9DA066807 | WAUDGAFL9DA006297; WAUDGAFL9DA098477 | WAUDGAFL9DA035413; WAUDGAFL9DA053040 | WAUDGAFL9DA060599; WAUDGAFL9DA010107 | WAUDGAFL9DA077497; WAUDGAFL9DA034682; WAUDGAFL9DA039400; WAUDGAFL9DA025898; WAUDGAFL9DA076852 | WAUDGAFL9DA066726

WAUDGAFL9DA035279 | WAUDGAFL9DA085633; WAUDGAFL9DA048100; WAUDGAFL9DA062871; WAUDGAFL9DA073191; WAUDGAFL9DA086555 | WAUDGAFL9DA078391; WAUDGAFL9DA069075 | WAUDGAFL9DA040224; WAUDGAFL9DA018384 | WAUDGAFL9DA054334; WAUDGAFL9DA033628 | WAUDGAFL9DA005103; WAUDGAFL9DA071554 | WAUDGAFL9DA022161 | WAUDGAFL9DA012259 | WAUDGAFL9DA027795 | WAUDGAFL9DA016845 | WAUDGAFL9DA012309 | WAUDGAFL9DA029787 | WAUDGAFL9DA099466; WAUDGAFL9DA043351 | WAUDGAFL9DA059842; WAUDGAFL9DA040823; WAUDGAFL9DA057704 | WAUDGAFL9DA001827; WAUDGAFL9DA021995 | WAUDGAFL9DA031393; WAUDGAFL9DA077774 | WAUDGAFL9DA082392 | WAUDGAFL9DA086037 | WAUDGAFL9DA039784 | WAUDGAFL9DA051000 | WAUDGAFL9DA069254; WAUDGAFL9DA044094; WAUDGAFL9DA086894 | WAUDGAFL9DA085020 | WAUDGAFL9DA016652 | WAUDGAFL9DA040403

WAUDGAFL9DA069898; WAUDGAFL9DA034567; WAUDGAFL9DA073563 | WAUDGAFL9DA093926 | WAUDGAFL9DA056844; WAUDGAFL9DA034455; WAUDGAFL9DA057427 | WAUDGAFL9DA064930 | WAUDGAFL9DA044502; WAUDGAFL9DA006607 | WAUDGAFL9DA069206 | WAUDGAFL9DA003822 | WAUDGAFL9DA053233; WAUDGAFL9DA061669 | WAUDGAFL9DA010267; WAUDGAFL9DA000614; WAUDGAFL9DA025996 | WAUDGAFL9DA088984

WAUDGAFL9DA092694 | WAUDGAFL9DA019194 | WAUDGAFL9DA018661 | WAUDGAFL9DA084062; WAUDGAFL9DA052132

WAUDGAFL9DA079766 | WAUDGAFL9DA050297

WAUDGAFL9DA010477 | WAUDGAFL9DA091626; WAUDGAFL9DA003819; WAUDGAFL9DA030275 | WAUDGAFL9DA074941; WAUDGAFL9DA078200 | WAUDGAFL9DA058593 | WAUDGAFL9DA096745 | WAUDGAFL9DA018224 | WAUDGAFL9DA034083 | WAUDGAFL9DA083574; WAUDGAFL9DA015047 | WAUDGAFL9DA065480 | WAUDGAFL9DA095725 | WAUDGAFL9DA052681 | WAUDGAFL9DA073336 | WAUDGAFL9DA090931 | WAUDGAFL9DA049943; WAUDGAFL9DA035394 | WAUDGAFL9DA031278; WAUDGAFL9DA029160 | WAUDGAFL9DA023715; WAUDGAFL9DA074499 | WAUDGAFL9DA087513 | WAUDGAFL9DA022399; WAUDGAFL9DA005652 | WAUDGAFL9DA031166; WAUDGAFL9DA027263; WAUDGAFL9DA010222 | WAUDGAFL9DA017803; WAUDGAFL9DA010012 | WAUDGAFL9DA044693; WAUDGAFL9DA081095 | WAUDGAFL9DA023990 | WAUDGAFL9DA015453; WAUDGAFL9DA029319 | WAUDGAFL9DA090427 | WAUDGAFL9DA017445 | WAUDGAFL9DA070114 | WAUDGAFL9DA035685 | WAUDGAFL9DA000807 |

WAUDGAFL9DA053670

; WAUDGAFL9DA083641 | WAUDGAFL9DA063096; WAUDGAFL9DA082795 | WAUDGAFL9DA040434 | WAUDGAFL9DA064541;

WAUDGAFL9DA071215WAUDGAFL9DA054477 | WAUDGAFL9DA005862; WAUDGAFL9DA075832; WAUDGAFL9DA003450 | WAUDGAFL9DA089052 | WAUDGAFL9DA085356 | WAUDGAFL9DA011824 | WAUDGAFL9DA051160 | WAUDGAFL9DA000385 | WAUDGAFL9DA095370 | WAUDGAFL9DA029658; WAUDGAFL9DA073479; WAUDGAFL9DA082084

WAUDGAFL9DA047433 | WAUDGAFL9DA009278; WAUDGAFL9DA010818 | WAUDGAFL9DA098656 | WAUDGAFL9DA050218 | WAUDGAFL9DA023004; WAUDGAFL9DA062479; WAUDGAFL9DA067505 | WAUDGAFL9DA075099 | WAUDGAFL9DA014819 | WAUDGAFL9DA007997 | WAUDGAFL9DA064636

WAUDGAFL9DA065317 | WAUDGAFL9DA052910 | WAUDGAFL9DA061798; WAUDGAFL9DA073661 | WAUDGAFL9DA075314; WAUDGAFL9DA029398 | WAUDGAFL9DA075300 | WAUDGAFL9DA011368 | WAUDGAFL9DA043561 | WAUDGAFL9DA031765 | WAUDGAFL9DA048825; WAUDGAFL9DA055774 | WAUDGAFL9DA060778 | WAUDGAFL9DA096485; WAUDGAFL9DA087379 | WAUDGAFL9DA075538 | WAUDGAFL9DA018904 | WAUDGAFL9DA053703 | WAUDGAFL9DA008616 | WAUDGAFL9DA069786 | WAUDGAFL9DA004145; WAUDGAFL9DA057783 | WAUDGAFL9DA053832; WAUDGAFL9DA035749 | WAUDGAFL9DA065463; WAUDGAFL9DA047982 | WAUDGAFL9DA085518; WAUDGAFL9DA077015

WAUDGAFL9DA095885 | WAUDGAFL9DA003044 | WAUDGAFL9DA049389 | WAUDGAFL9DA064037; WAUDGAFL9DA063910

WAUDGAFL9DA013055 | WAUDGAFL9DA005070; WAUDGAFL9DA085891; WAUDGAFL9DA030163 | WAUDGAFL9DA000192 | WAUDGAFL9DA098446 | WAUDGAFL9DA021723 | WAUDGAFL9DA070937

WAUDGAFL9DA058691; WAUDGAFL9DA005277 | WAUDGAFL9DA071778; WAUDGAFL9DA025755 | WAUDGAFL9DA013959 | WAUDGAFL9DA090105 | WAUDGAFL9DA054091; WAUDGAFL9DA082814 | WAUDGAFL9DA049960 | WAUDGAFL9DA010835 | WAUDGAFL9DA036674; WAUDGAFL9DA050784; WAUDGAFL9DA077614; WAUDGAFL9DA067309; WAUDGAFL9DA055029 | WAUDGAFL9DA051885 | WAUDGAFL9DA081663; WAUDGAFL9DA002234 | WAUDGAFL9DA006994; WAUDGAFL9DA007952 | WAUDGAFL9DA042555

WAUDGAFL9DA098365; WAUDGAFL9DA076317

WAUDGAFL9DA040529; WAUDGAFL9DA054768 | WAUDGAFL9DA066032 | WAUDGAFL9DA029515 | WAUDGAFL9DA009409; WAUDGAFL9DA088208; WAUDGAFL9DA089861;

WAUDGAFL9DA021947

; WAUDGAFL9DA002217 | WAUDGAFL9DA037937 | WAUDGAFL9DA066404 | WAUDGAFL9DA053815; WAUDGAFL9DA001746; WAUDGAFL9DA017817 | WAUDGAFL9DA082974 | WAUDGAFL9DA002816; WAUDGAFL9DA055144; WAUDGAFL9DA004551; WAUDGAFL9DA063681 | WAUDGAFL9DA025481; WAUDGAFL9DA040241 | WAUDGAFL9DA092873 | WAUDGAFL9DA014688 | WAUDGAFL9DA010592 | WAUDGAFL9DA066127

WAUDGAFL9DA001505

WAUDGAFL9DA039123 | WAUDGAFL9DA094574 | WAUDGAFL9DA036478; WAUDGAFL9DA060845 | WAUDGAFL9DA097569 | WAUDGAFL9DA002458 | WAUDGAFL9DA001634 | WAUDGAFL9DA095384 | WAUDGAFL9DA092145 | WAUDGAFL9DA027019; WAUDGAFL9DA013671; WAUDGAFL9DA058335 | WAUDGAFL9DA025948 | WAUDGAFL9DA084398 | WAUDGAFL9DA092338 | WAUDGAFL9DA033421 | WAUDGAFL9DA032110; WAUDGAFL9DA063602; WAUDGAFL9DA067228; WAUDGAFL9DA073112 | WAUDGAFL9DA087642 | WAUDGAFL9DA063051;

WAUDGAFL9DA089147

| WAUDGAFL9DA095711; WAUDGAFL9DA054186 | WAUDGAFL9DA058738 | WAUDGAFL9DA016344; WAUDGAFL9DA099662 | WAUDGAFL9DA018675; WAUDGAFL9DA001004 | WAUDGAFL9DA036495; WAUDGAFL9DA039963; WAUDGAFL9DA090556; WAUDGAFL9DA066984 | WAUDGAFL9DA076897

WAUDGAFL9DA061543; WAUDGAFL9DA095014 | WAUDGAFL9DA035301; WAUDGAFL9DA030437 | WAUDGAFL9DA055192

WAUDGAFL9DA093876; WAUDGAFL9DA032205 | WAUDGAFL9DA059081; WAUDGAFL9DA038800 | WAUDGAFL9DA031197 | WAUDGAFL9DA029109 | WAUDGAFL9DA045181

WAUDGAFL9DA056858

; WAUDGAFL9DA083297 | WAUDGAFL9DA084532; WAUDGAFL9DA045942 | WAUDGAFL9DA092632; WAUDGAFL9DA064670 | WAUDGAFL9DA090511 | WAUDGAFL9DA011189 | WAUDGAFL9DA010799 | WAUDGAFL9DA017851; WAUDGAFL9DA046203 | WAUDGAFL9DA042295 | WAUDGAFL9DA019048 | WAUDGAFL9DA009085; WAUDGAFL9DA046587 | WAUDGAFL9DA002590 | WAUDGAFL9DA032771; WAUDGAFL9DA044208 | WAUDGAFL9DA024802 | WAUDGAFL9DA097667; WAUDGAFL9DA037341 | WAUDGAFL9DA008468

WAUDGAFL9DA041843 | WAUDGAFL9DA033158

WAUDGAFL9DA089522 | WAUDGAFL9DA017994 | WAUDGAFL9DA044192; WAUDGAFL9DA015971; WAUDGAFL9DA032026; WAUDGAFL9DA020216; WAUDGAFL9DA096583 | WAUDGAFL9DA089021 | WAUDGAFL9DA038960; WAUDGAFL9DA065561 | WAUDGAFL9DA088693; WAUDGAFL9DA031040

WAUDGAFL9DA039817 | WAUDGAFL9DA060201; WAUDGAFL9DA034004; WAUDGAFL9DA081937

WAUDGAFL9DA027229 | WAUDGAFL9DA093960; WAUDGAFL9DA076351 | WAUDGAFL9DA041017; WAUDGAFL9DA044869; WAUDGAFL9DA009359 | WAUDGAFL9DA085311; WAUDGAFL9DA047366; WAUDGAFL9DA080044; WAUDGAFL9DA023875 | WAUDGAFL9DA069836

WAUDGAFL9DA099564 | WAUDGAFL9DA042765 | WAUDGAFL9DA027506 | WAUDGAFL9DA031894 | WAUDGAFL9DA041969 | WAUDGAFL9DA088807 | WAUDGAFL9DA048145 | WAUDGAFL9DA060893 | WAUDGAFL9DA017543

WAUDGAFL9DA045505 | WAUDGAFL9DA034620; WAUDGAFL9DA002749; WAUDGAFL9DA055838; WAUDGAFL9DA040532 | WAUDGAFL9DA010964 | WAUDGAFL9DA076057; WAUDGAFL9DA073286 | WAUDGAFL9DA045195 | WAUDGAFL9DA011371; WAUDGAFL9DA052583 | WAUDGAFL9DA082053 | WAUDGAFL9DA099287 | WAUDGAFL9DA015534; WAUDGAFL9DA023472 | WAUDGAFL9DA049277 | WAUDGAFL9DA053586; WAUDGAFL9DA040367 | WAUDGAFL9DA009197 | WAUDGAFL9DA041566

WAUDGAFL9DA089519; WAUDGAFL9DA057136 | WAUDGAFL9DA064992

WAUDGAFL9DA028459; WAUDGAFL9DA062546 | WAUDGAFL9DA095692; WAUDGAFL9DA049523 | WAUDGAFL9DA098026 | WAUDGAFL9DA079329; WAUDGAFL9DA020751 | WAUDGAFL9DA002539; WAUDGAFL9DA054611 | WAUDGAFL9DA086703

WAUDGAFL9DA044886; WAUDGAFL9DA085079 | WAUDGAFL9DA045214; WAUDGAFL9DA083607 | WAUDGAFL9DA012679 | WAUDGAFL9DA062725

WAUDGAFL9DA096972 | WAUDGAFL9DA017297; WAUDGAFL9DA000743 | WAUDGAFL9DA011869 | WAUDGAFL9DA045939; WAUDGAFL9DA012455

WAUDGAFL9DA051580 | WAUDGAFL9DA077757

WAUDGAFL9DA079878 | WAUDGAFL9DA089617; WAUDGAFL9DA047464 | WAUDGAFL9DA057900 | WAUDGAFL9DA025772 | WAUDGAFL9DA034326; WAUDGAFL9DA015906 | WAUDGAFL9DA075961 | WAUDGAFL9DA022368 | WAUDGAFL9DA023519 | WAUDGAFL9DA086717; WAUDGAFL9DA057315 | WAUDGAFL9DA044015 | WAUDGAFL9DA012567 | WAUDGAFL9DA018059 | WAUDGAFL9DA003500 | WAUDGAFL9DA089407 | WAUDGAFL9DA098625 | WAUDGAFL9DA059596 | WAUDGAFL9DA053426 | WAUDGAFL9DA071456 | WAUDGAFL9DA048422 | WAUDGAFL9DA046377; WAUDGAFL9DA009328; WAUDGAFL9DA079315 | WAUDGAFL9DA086281 | WAUDGAFL9DA018627; WAUDGAFL9DA011760

WAUDGAFL9DA069545 | WAUDGAFL9DA089651; WAUDGAFL9DA070520; WAUDGAFL9DA097085; WAUDGAFL9DA093912

WAUDGAFL9DA009510 | WAUDGAFL9DA093764 | WAUDGAFL9DA014237; WAUDGAFL9DA044919 | WAUDGAFL9DA032639 | WAUDGAFL9DA010351 | WAUDGAFL9DA093781; WAUDGAFL9DA010205; WAUDGAFL9DA020944 | WAUDGAFL9DA032687 | WAUDGAFL9DA079198 | WAUDGAFL9DA095935 | WAUDGAFL9DA048484 | WAUDGAFL9DA009782; WAUDGAFL9DA044404; WAUDGAFL9DA048260; WAUDGAFL9DA096955 | WAUDGAFL9DA072235; WAUDGAFL9DA080884 | WAUDGAFL9DA070162 | WAUDGAFL9DA075863; WAUDGAFL9DA011211 | WAUDGAFL9DA093683; WAUDGAFL9DA075488; WAUDGAFL9DA001844 | WAUDGAFL9DA029224 | WAUDGAFL9DA068007; WAUDGAFL9DA001357 |

WAUDGAFL9DA078715

| WAUDGAFL9DA010494 | WAUDGAFL9DA088497; WAUDGAFL9DA037260 | WAUDGAFL9DA054561 | WAUDGAFL9DA072042 | WAUDGAFL9DA007451; WAUDGAFL9DA019745 | WAUDGAFL9DA055628; WAUDGAFL9DA074342 | WAUDGAFL9DA072770 | WAUDGAFL9DA047562 | WAUDGAFL9DA090704 | WAUDGAFL9DA057556; WAUDGAFL9DA051921 | WAUDGAFL9DA042152 | WAUDGAFL9DA009037 | WAUDGAFL9DA008051 | WAUDGAFL9DA097135; WAUDGAFL9DA007160 | WAUDGAFL9DA013797 | WAUDGAFL9DA081954; WAUDGAFL9DA092792; WAUDGAFL9DA099273; WAUDGAFL9DA085695 | WAUDGAFL9DA039249

WAUDGAFL9DA036450 | WAUDGAFL9DA086829; WAUDGAFL9DA095532 | WAUDGAFL9DA028364 | WAUDGAFL9DA066919 | WAUDGAFL9DA056312 | WAUDGAFL9DA058366 | WAUDGAFL9DA080285 | WAUDGAFL9DA056567; WAUDGAFL9DA057105 | WAUDGAFL9DA050445 | WAUDGAFL9DA074793; WAUDGAFL9DA059940 | WAUDGAFL9DA008809; WAUDGAFL9DA022791; WAUDGAFL9DA078598;

WAUDGAFL9DA048940

; WAUDGAFL9DA073210; WAUDGAFL9DA011757 | WAUDGAFL9DA001567; WAUDGAFL9DA073806; WAUDGAFL9DA081193 | WAUDGAFL9DA039588 | WAUDGAFL9DA084756 | WAUDGAFL9DA078844 | WAUDGAFL9DA053653

WAUDGAFL9DA011998; WAUDGAFL9DA061610

WAUDGAFL9DA015551; WAUDGAFL9DA086183 | WAUDGAFL9DA012889 | WAUDGAFL9DA052292; WAUDGAFL9DA048890; WAUDGAFL9DA055614; WAUDGAFL9DA018109 | WAUDGAFL9DA022421; WAUDGAFL9DA005554 | WAUDGAFL9DA022290 | WAUDGAFL9DA011421 | WAUDGAFL9DA071795 | WAUDGAFL9DA081680; WAUDGAFL9DA094672 | WAUDGAFL9DA020846; WAUDGAFL9DA020801 | WAUDGAFL9DA049294 | WAUDGAFL9DA002377; WAUDGAFL9DA039073 | WAUDGAFL9DA092758; WAUDGAFL9DA034035; WAUDGAFL9DA074776 | WAUDGAFL9DA083946; WAUDGAFL9DA064040

WAUDGAFL9DA062062 |

WAUDGAFL9DA008356

; WAUDGAFL9DA004968 | WAUDGAFL9DA068802; WAUDGAFL9DA012231; WAUDGAFL9DA072932 | WAUDGAFL9DA001973 | WAUDGAFL9DA026873; WAUDGAFL9DA019549 | WAUDGAFL9DA092324; WAUDGAFL9DA022337 | WAUDGAFL9DA075359; WAUDGAFL9DA081727 | WAUDGAFL9DA033323 | WAUDGAFL9DA020748 | WAUDGAFL9DA012553 | WAUDGAFL9DA061722 | WAUDGAFL9DA006414; WAUDGAFL9DA077516 | WAUDGAFL9DA066791; WAUDGAFL9DA060327 | WAUDGAFL9DA094462 | WAUDGAFL9DA084921

WAUDGAFL9DA001665; WAUDGAFL9DA032933 | WAUDGAFL9DA094588 | WAUDGAFL9DA010933; WAUDGAFL9DA073689 |

WAUDGAFL9DA040109

| WAUDGAFL9DA046170

WAUDGAFL9DA087611; WAUDGAFL9DA058190 |

WAUDGAFL9DA069965

|

WAUDGAFL9DA060098

; WAUDGAFL9DA069495 | WAUDGAFL9DA083980 | WAUDGAFL9DA068623; WAUDGAFL9DA092226; WAUDGAFL9DA008213; WAUDGAFL9DA063003 | WAUDGAFL9DA010558; WAUDGAFL9DA088824; WAUDGAFL9DA050316 | WAUDGAFL9DA003660 | WAUDGAFL9DA020815 | WAUDGAFL9DA090976 | WAUDGAFL9DA007305 | WAUDGAFL9DA033936 | WAUDGAFL9DA072851; WAUDGAFL9DA068699 | WAUDGAFL9DA039848 | WAUDGAFL9DA069593 | WAUDGAFL9DA030941 | WAUDGAFL9DA064927 | WAUDGAFL9DA022144 | WAUDGAFL9DA008275

WAUDGAFL9DA041034

WAUDGAFL9DA049358

WAUDGAFL9DA035461 | WAUDGAFL9DA009460 | WAUDGAFL9DA087818; WAUDGAFL9DA094171 | WAUDGAFL9DA098334

WAUDGAFL9DA067794 | WAUDGAFL9DA021611 | WAUDGAFL9DA077077; WAUDGAFL9DA030485; WAUDGAFL9DA098348 | WAUDGAFL9DA035119 | WAUDGAFL9DA020555 | WAUDGAFL9DA020698 | WAUDGAFL9DA051868 | WAUDGAFL9DA063759 | WAUDGAFL9DA087964; WAUDGAFL9DA007711; WAUDGAFL9DA067195 | WAUDGAFL9DA060828; WAUDGAFL9DA060943; WAUDGAFL9DA098933 | WAUDGAFL9DA004761 | WAUDGAFL9DA011872; WAUDGAFL9DA091075; WAUDGAFL9DA070324 | WAUDGAFL9DA074907 | WAUDGAFL9DA009586; WAUDGAFL9DA045570 | WAUDGAFL9DA084174 | WAUDGAFL9DA016084; WAUDGAFL9DA056651 | WAUDGAFL9DA051109 | WAUDGAFL9DA093280

WAUDGAFL9DA064409 | WAUDGAFL9DA018448

WAUDGAFL9DA021219 | WAUDGAFL9DA037839 | WAUDGAFL9DA020166 | WAUDGAFL9DA065740 | WAUDGAFL9DA076737 | WAUDGAFL9DA031703; WAUDGAFL9DA076947 |

WAUDGAFL9DA057380

| WAUDGAFL9DA023486 | WAUDGAFL9DA002007 | WAUDGAFL9DA011550 | WAUDGAFL9DA092713 | WAUDGAFL9DA009507 | WAUDGAFL9DA096180 | WAUDGAFL9DA085549 | WAUDGAFL9DA071618 | WAUDGAFL9DA086166 | WAUDGAFL9DA066046 | WAUDGAFL9DA027456 | WAUDGAFL9DA099452 | WAUDGAFL9DA029448 | WAUDGAFL9DA028686 | WAUDGAFL9DA028333 | WAUDGAFL9DA057461; WAUDGAFL9DA094350 | WAUDGAFL9DA045424 | WAUDGAFL9DA044130 | WAUDGAFL9DA051451; WAUDGAFL9DA002041; WAUDGAFL9DA092128 | WAUDGAFL9DA055810 | WAUDGAFL9DA073000; WAUDGAFL9DA044998 | WAUDGAFL9DA012357 | WAUDGAFL9DA092579 | WAUDGAFL9DA089696 | WAUDGAFL9DA090489 | WAUDGAFL9DA017798 | WAUDGAFL9DA006140 | WAUDGAFL9DA034603 | WAUDGAFL9DA078519 | WAUDGAFL9DA090282 | WAUDGAFL9DA037212 | WAUDGAFL9DA031684 | WAUDGAFL9DA048503 | WAUDGAFL9DA038361; WAUDGAFL9DA069528

WAUDGAFL9DA045746; WAUDGAFL9DA039929; WAUDGAFL9DA034701 | WAUDGAFL9DA038246 | WAUDGAFL9DA093974 | WAUDGAFL9DA094476; WAUDGAFL9DA059808 | WAUDGAFL9DA096602; WAUDGAFL9DA034536 | WAUDGAFL9DA040899 | WAUDGAFL9DA010639 | WAUDGAFL9DA035797; WAUDGAFL9DA099869; WAUDGAFL9DA076303 | WAUDGAFL9DA039221; WAUDGAFL9DA046198 | WAUDGAFL9DA022614 | WAUDGAFL9DA019857; WAUDGAFL9DA017302 | WAUDGAFL9DA010172; WAUDGAFL9DA038912; WAUDGAFL9DA002203 | WAUDGAFL9DA091092 | WAUDGAFL9DA041230

WAUDGAFL9DA080710; WAUDGAFL9DA069030 | WAUDGAFL9DA019728; WAUDGAFL9DA015470 | WAUDGAFL9DA033502; WAUDGAFL9DA099953; WAUDGAFL9DA043768 | WAUDGAFL9DA021866; WAUDGAFL9DA079167 | WAUDGAFL9DA080531; WAUDGAFL9DA059338 | WAUDGAFL9DA018157 | WAUDGAFL9DA082912 | WAUDGAFL9DA099063

WAUDGAFL9DA097636 | WAUDGAFL9DA036058; WAUDGAFL9DA002959; WAUDGAFL9DA044032; WAUDGAFL9DA062367 | WAUDGAFL9DA014111;

WAUDGAFL9DA088645WAUDGAFL9DA071019 | WAUDGAFL9DA033550; WAUDGAFL9DA007580 | WAUDGAFL9DA020989 | WAUDGAFL9DA023021 | WAUDGAFL9DA034052; WAUDGAFL9DA082957 | WAUDGAFL9DA098706; WAUDGAFL9DA094641 | WAUDGAFL9DA042054 | WAUDGAFL9DA003173 | WAUDGAFL9DA068086 | WAUDGAFL9DA059162 | WAUDGAFL9DA069481 | WAUDGAFL9DA069173 | WAUDGAFL9DA099225; WAUDGAFL9DA007286 | WAUDGAFL9DA036559; WAUDGAFL9DA001889 |

WAUDGAFL9DA072834

| WAUDGAFL9DA026162

WAUDGAFL9DA018191 | WAUDGAFL9DA053278 | WAUDGAFL9DA005635 | WAUDGAFL9DA069724; WAUDGAFL9DA089729 | WAUDGAFL9DA035587 | WAUDGAFL9DA075667 | WAUDGAFL9DA094932 | WAUDGAFL9DA089018 | WAUDGAFL9DA091450 | WAUDGAFL9DA032043 | WAUDGAFL9DA029434; WAUDGAFL9DA035038 | WAUDGAFL9DA008650; WAUDGAFL9DA026081; WAUDGAFL9DA046816; WAUDGAFL9DA075197 | WAUDGAFL9DA072333 |

WAUDGAFL9DA059078

| WAUDGAFL9DA059307 | WAUDGAFL9DA029580 | WAUDGAFL9DA050932; WAUDGAFL9DA091089 | WAUDGAFL9DA023231; WAUDGAFL9DA077922 | WAUDGAFL9DA057265; WAUDGAFL9DA032463 | WAUDGAFL9DA061980 | WAUDGAFL9DA053362 | WAUDGAFL9DA069612 | WAUDGAFL9DA098995 | WAUDGAFL9DA051238 | WAUDGAFL9DA080934

WAUDGAFL9DA056603; WAUDGAFL9DA016098 | WAUDGAFL9DA015260; WAUDGAFL9DA016246 | WAUDGAFL9DA036822 | WAUDGAFL9DA033614 | WAUDGAFL9DA028655 | WAUDGAFL9DA019342 | WAUDGAFL9DA004646; WAUDGAFL9DA097684 | WAUDGAFL9DA082019; WAUDGAFL9DA012018; WAUDGAFL9DA013606; WAUDGAFL9DA065091; WAUDGAFL9DA086930 | WAUDGAFL9DA078651 | WAUDGAFL9DA083106; WAUDGAFL9DA021639 | WAUDGAFL9DA006204; WAUDGAFL9DA078746 | WAUDGAFL9DA032799; WAUDGAFL9DA008549; WAUDGAFL9DA091111 | WAUDGAFL9DA007448; WAUDGAFL9DA006526 | WAUDGAFL9DA031796 | WAUDGAFL9DA070825; WAUDGAFL9DA084272

WAUDGAFL9DA070338 | WAUDGAFL9DA048811 | WAUDGAFL9DA046394 | WAUDGAFL9DA085261 | WAUDGAFL9DA062675; WAUDGAFL9DA036173; WAUDGAFL9DA036738 | WAUDGAFL9DA026971 | WAUDGAFL9DA043186 | WAUDGAFL9DA002976 | WAUDGAFL9DA077886; WAUDGAFL9DA059176; WAUDGAFL9DA084076 | WAUDGAFL9DA074938; WAUDGAFL9DA009068 | WAUDGAFL9DA012486 | WAUDGAFL9DA079279 | WAUDGAFL9DA079881 | WAUDGAFL9DA007059; WAUDGAFL9DA055760; WAUDGAFL9DA044631; WAUDGAFL9DA000645 | WAUDGAFL9DA068072 | WAUDGAFL9DA062269 | WAUDGAFL9DA071182 | WAUDGAFL9DA019762; WAUDGAFL9DA004713 | WAUDGAFL9DA077998; WAUDGAFL9DA047724; WAUDGAFL9DA086801 | WAUDGAFL9DA025738 | WAUDGAFL9DA001326; WAUDGAFL9DA024637; WAUDGAFL9DA077726 | WAUDGAFL9DA094624; WAUDGAFL9DA082201 | WAUDGAFL9DA067049 | WAUDGAFL9DA056097 | WAUDGAFL9DA059887 | WAUDGAFL9DA011435 | WAUDGAFL9DA022483; WAUDGAFL9DA078195 | WAUDGAFL9DA052633 | WAUDGAFL9DA020412 | WAUDGAFL9DA015274 | WAUDGAFL9DA012536 | WAUDGAFL9DA021849; WAUDGAFL9DA005389 | WAUDGAFL9DA031099; WAUDGAFL9DA098043; WAUDGAFL9DA045603; WAUDGAFL9DA087981; WAUDGAFL9DA066113 | WAUDGAFL9DA048355; WAUDGAFL9DA070713; WAUDGAFL9DA054298; WAUDGAFL9DA029417 | WAUDGAFL9DA010947

WAUDGAFL9DA011936

WAUDGAFL9DA087866 | WAUDGAFL9DA021334; WAUDGAFL9DA028526; WAUDGAFL9DA095465 | WAUDGAFL9DA098415; WAUDGAFL9DA095739 | WAUDGAFL9DA019843 | WAUDGAFL9DA098317 | WAUDGAFL9DA034729 | WAUDGAFL9DA025495 | WAUDGAFL9DA048436 | WAUDGAFL9DA067472 | WAUDGAFL9DA063969 | WAUDGAFL9DA038344; WAUDGAFL9DA024976 | WAUDGAFL9DA043964 | WAUDGAFL9DA084370; WAUDGAFL9DA093439 | WAUDGAFL9DA065026 | WAUDGAFL9DA077984 | WAUDGAFL9DA074227 | WAUDGAFL9DA026954 | WAUDGAFL9DA020734 | WAUDGAFL9DA052051 | WAUDGAFL9DA052857; WAUDGAFL9DA038151 | WAUDGAFL9DA052650 | WAUDGAFL9DA007255 | WAUDGAFL9DA002069

WAUDGAFL9DA069934; WAUDGAFL9DA088211; WAUDGAFL9DA016134 | WAUDGAFL9DA008566 | WAUDGAFL9DA021169 | WAUDGAFL9DA068508 | WAUDGAFL9DA070565 | WAUDGAFL9DA048842 | WAUDGAFL9DA062563 | WAUDGAFL9DA045374 | WAUDGAFL9DA051420; WAUDGAFL9DA013721 | WAUDGAFL9DA016683; WAUDGAFL9DA071229; WAUDGAFL9DA097507 | WAUDGAFL9DA071912 | WAUDGAFL9DA021740

WAUDGAFL9DA003240 | WAUDGAFL9DA072705; WAUDGAFL9DA014481 | WAUDGAFL9DA076625 | WAUDGAFL9DA087463 | WAUDGAFL9DA071571;

WAUDGAFL9DA066497

; WAUDGAFL9DA022712 | WAUDGAFL9DA025299

WAUDGAFL9DA003528; WAUDGAFL9DA068220; WAUDGAFL9DA080786; WAUDGAFL9DA011418; WAUDGAFL9DA085230; WAUDGAFL9DA016201; WAUDGAFL9DA014979 | WAUDGAFL9DA004419 | WAUDGAFL9DA033872 | WAUDGAFL9DA082988 | WAUDGAFL9DA072090 | WAUDGAFL9DA008728 | WAUDGAFL9DA008888 | WAUDGAFL9DA089343 | WAUDGAFL9DA065219 | WAUDGAFL9DA079511 | WAUDGAFL9DA047965; WAUDGAFL9DA038473 | WAUDGAFL9DA078780 | WAUDGAFL9DA011208; WAUDGAFL9DA010236 | WAUDGAFL9DA039185; WAUDGAFL9DA023391

WAUDGAFL9DA003092

WAUDGAFL9DA085941; WAUDGAFL9DA057850; WAUDGAFL9DA017199 | WAUDGAFL9DA011242 | WAUDGAFL9DA060540 | WAUDGAFL9DA032057 | WAUDGAFL9DA004338 | WAUDGAFL9DA014495 | WAUDGAFL9DA023844; WAUDGAFL9DA079086 | WAUDGAFL9DA090847; WAUDGAFL9DA036187 | WAUDGAFL9DA051806 | WAUDGAFL9DA052762 | WAUDGAFL9DA082893 | WAUDGAFL9DA090007; WAUDGAFL9DA030468; WAUDGAFL9DA015565 |

WAUDGAFL9DA032561

| WAUDGAFL9DA040269; WAUDGAFL9DA020233; WAUDGAFL9DA086121 | WAUDGAFL9DA017977; WAUDGAFL9DA086071 | WAUDGAFL9DA085745; WAUDGAFL9DA058223 | WAUDGAFL9DA063390 | WAUDGAFL9DA037422; WAUDGAFL9DA047299 | WAUDGAFL9DA045245 | WAUDGAFL9DA093666

WAUDGAFL9DA051692 | WAUDGAFL9DA077595 | WAUDGAFL9DA065706 | WAUDGAFL9DA008101

WAUDGAFL9DA066662

WAUDGAFL9DA080951; WAUDGAFL9DA078682; WAUDGAFL9DA088810; WAUDGAFL9DA089312

WAUDGAFL9DA022595 | WAUDGAFL9DA090802 | WAUDGAFL9DA021589 | WAUDGAFL9DA047013; WAUDGAFL9DA024153; WAUDGAFL9DA023049; WAUDGAFL9DA033516 | WAUDGAFL9DA012908 | WAUDGAFL9DA005523 | WAUDGAFL9DA039347 | WAUDGAFL9DA094610; WAUDGAFL9DA079850; WAUDGAFL9DA033435 | WAUDGAFL9DA018465 |

WAUDGAFL9DA028980

| WAUDGAFL9DA087236 | WAUDGAFL9DA071232 | WAUDGAFL9DA060358 | WAUDGAFL9DA083882; WAUDGAFL9DA087110; WAUDGAFL9DA055726 | WAUDGAFL9DA037520; WAUDGAFL9DA048968; WAUDGAFL9DA094008 | WAUDGAFL9DA086572 | WAUDGAFL9DA053748 | WAUDGAFL9DA084188; WAUDGAFL9DA056584 | WAUDGAFL9DA057878 | WAUDGAFL9DA081789; WAUDGAFL9DA088712 | WAUDGAFL9DA006218; WAUDGAFL9DA036691; WAUDGAFL9DA053622 | WAUDGAFL9DA051689 | WAUDGAFL9DA014318 | WAUDGAFL9DA003416; WAUDGAFL9DA033483; WAUDGAFL9DA002248 | WAUDGAFL9DA073773 | WAUDGAFL9DA034844 | WAUDGAFL9DA059467; WAUDGAFL9DA018689 | WAUDGAFL9DA065009; WAUDGAFL9DA089505 | WAUDGAFL9DA080013 | WAUDGAFL9DA057718; WAUDGAFL9DA083154 | WAUDGAFL9DA065401 | WAUDGAFL9DA045584 | WAUDGAFL9DA042930 | WAUDGAFL9DA065771 | WAUDGAFL9DA094123 | WAUDGAFL9DA025819; WAUDGAFL9DA077175; WAUDGAFL9DA012360; WAUDGAFL9DA027814 | WAUDGAFL9DA088533

WAUDGAFL9DA061607 | WAUDGAFL9DA043799 | WAUDGAFL9DA089164 | WAUDGAFL9DA061784; WAUDGAFL9DA068377 | WAUDGAFL9DA006851 | WAUDGAFL9DA059937 | WAUDGAFL9DA092159; WAUDGAFL9DA041700 | WAUDGAFL9DA002945 | WAUDGAFL9DA074843 | WAUDGAFL9DA074986; WAUDGAFL9DA078424 | WAUDGAFL9DA082294

WAUDGAFL9DA066452 | WAUDGAFL9DA055337; WAUDGAFL9DA017915; WAUDGAFL9DA019146; WAUDGAFL9DA055869; WAUDGAFL9DA079184 | WAUDGAFL9DA014884 | WAUDGAFL9DA008048; WAUDGAFL9DA098186 | WAUDGAFL9DA005506

WAUDGAFL9DA020264 | WAUDGAFL9DA028140 | WAUDGAFL9DA000760 | WAUDGAFL9DA038263

WAUDGAFL9DA003884 | WAUDGAFL9DA029854

WAUDGAFL9DA096308; WAUDGAFL9DA030812 | WAUDGAFL9DA078553; WAUDGAFL9DA077242; WAUDGAFL9DA017090 | WAUDGAFL9DA080366 | WAUDGAFL9DA085681 | WAUDGAFL9DA099368 | WAUDGAFL9DA038781 | WAUDGAFL9DA098219; WAUDGAFL9DA099547 | WAUDGAFL9DA084661 | WAUDGAFL9DA022998 | WAUDGAFL9DA050557 | WAUDGAFL9DA083218 | WAUDGAFL9DA018238 | WAUDGAFL9DA030132; WAUDGAFL9DA052177 | WAUDGAFL9DA032849; WAUDGAFL9DA068668 | WAUDGAFL9DA067522 | WAUDGAFL9DA038456; WAUDGAFL9DA074387 | WAUDGAFL9DA014156; WAUDGAFL9DA083817 | WAUDGAFL9DA077855 | WAUDGAFL9DA099306 | WAUDGAFL9DA052163 | WAUDGAFL9DA024959; WAUDGAFL9DA059291; WAUDGAFL9DA028056 | WAUDGAFL9DA039168; WAUDGAFL9DA044340; WAUDGAFL9DA080724 | WAUDGAFL9DA080111; WAUDGAFL9DA038621; WAUDGAFL9DA039378; WAUDGAFL9DA049411 | WAUDGAFL9DA008163 | WAUDGAFL9DA010804 | WAUDGAFL9DA076866 | WAUDGAFL9DA068914 | WAUDGAFL9DA072221 |

WAUDGAFL9DA007322

; WAUDGAFL9DA000323; WAUDGAFL9DA025528; WAUDGAFL9DA012035; WAUDGAFL9DA029465 | WAUDGAFL9DA042359; WAUDGAFL9DA046346 | WAUDGAFL9DA050039 | WAUDGAFL9DA019826; WAUDGAFL9DA011628 | WAUDGAFL9DA041096; WAUDGAFL9DA032270 | WAUDGAFL9DA087804 | WAUDGAFL9DA099872 | WAUDGAFL9DA012293 | WAUDGAFL9DA013931; WAUDGAFL9DA054737; WAUDGAFL9DA099208 | WAUDGAFL9DA064507; WAUDGAFL9DA098785 | WAUDGAFL9DA060215; WAUDGAFL9DA048033; WAUDGAFL9DA058416 | WAUDGAFL9DA087916

WAUDGAFL9DA056374; WAUDGAFL9DA095952 | WAUDGAFL9DA058948; WAUDGAFL9DA024508 | WAUDGAFL9DA074132 | WAUDGAFL9DA026761 | WAUDGAFL9DA084353 | WAUDGAFL9DA089309 | WAUDGAFL9DA009099; WAUDGAFL9DA084451 | WAUDGAFL9DA053684 | WAUDGAFL9DA083591 | WAUDGAFL9DA050588; WAUDGAFL9DA064345 | WAUDGAFL9DA043074 | WAUDGAFL9DA042460 | WAUDGAFL9DA049103 | WAUDGAFL9DA046542 | WAUDGAFL9DA004906 | WAUDGAFL9DA049053 | WAUDGAFL9DA051062 | WAUDGAFL9DA046167 | WAUDGAFL9DA065141 | WAUDGAFL9DA007319 | WAUDGAFL9DA077712; WAUDGAFL9DA080156 | WAUDGAFL9DA028476 | WAUDGAFL9DA098303 | WAUDGAFL9DA099421 | WAUDGAFL9DA046363; WAUDGAFL9DA071859; WAUDGAFL9DA043124

WAUDGAFL9DA024203 | WAUDGAFL9DA014612 | WAUDGAFL9DA008647 | WAUDGAFL9DA011547; WAUDGAFL9DA030504 | WAUDGAFL9DA013282; WAUDGAFL9DA022662; WAUDGAFL9DA038909 | WAUDGAFL9DA015730 | WAUDGAFL9DA070632 | WAUDGAFL9DA001035 | WAUDGAFL9DA016795 | WAUDGAFL9DA063230 | WAUDGAFL9DA044550; WAUDGAFL9DA034228 | WAUDGAFL9DA086684 | WAUDGAFL9DA076821 | WAUDGAFL9DA084899 | WAUDGAFL9DA040126 | WAUDGAFL9DA089553; WAUDGAFL9DA028297; WAUDGAFL9DA036870 | WAUDGAFL9DA008373; WAUDGAFL9DA046802

WAUDGAFL9DA041874 | WAUDGAFL9DA073529 | WAUDGAFL9DA072560 | WAUDGAFL9DA069819 | WAUDGAFL9DA021446; WAUDGAFL9DA076513 | WAUDGAFL9DA034696 | WAUDGAFL9DA064152 | WAUDGAFL9DA064054 | WAUDGAFL9DA025979; WAUDGAFL9DA087401; WAUDGAFL9DA041079; WAUDGAFL9DA091352; WAUDGAFL9DA031121 | WAUDGAFL9DA091240

WAUDGAFL9DA011399 | WAUDGAFL9DA010916; WAUDGAFL9DA055502; WAUDGAFL9DA014531 | WAUDGAFL9DA089925; WAUDGAFL9DA052308; WAUDGAFL9DA035959; WAUDGAFL9DA045679; WAUDGAFL9DA021978; WAUDGAFL9DA061249 | WAUDGAFL9DA053796; WAUDGAFL9DA062398 | WAUDGAFL9DA015095 | WAUDGAFL9DA070176; WAUDGAFL9DA084207; WAUDGAFL9DA017641 | WAUDGAFL9DA039901; WAUDGAFL9DA093246 | WAUDGAFL9DA080867; WAUDGAFL9DA078018 | WAUDGAFL9DA039669; WAUDGAFL9DA046959 | WAUDGAFL9DA078360 | WAUDGAFL9DA062966; WAUDGAFL9DA062403; WAUDGAFL9DA077872 | WAUDGAFL9DA003710; WAUDGAFL9DA022306 | WAUDGAFL9DA067780 | WAUDGAFL9DA098141 |

WAUDGAFL9DA012732

; WAUDGAFL9DA030910

WAUDGAFL9DA029904; WAUDGAFL9DA022872 | WAUDGAFL9DA075233 | WAUDGAFL9DA061140 |

WAUDGAFL9DA010365

| WAUDGAFL9DA075457 | WAUDGAFL9DA060196 | WAUDGAFL9DA093618

WAUDGAFL9DA012830

WAUDGAFL9DA000841; WAUDGAFL9DA013105 | WAUDGAFL9DA032592 | WAUDGAFL9DA084868 | WAUDGAFL9DA089438 | WAUDGAFL9DA018126 |

WAUDGAFL9DA002198

; WAUDGAFL9DA096633 | WAUDGAFL9DA065477; WAUDGAFL9DA026727; WAUDGAFL9DA066595 | WAUDGAFL9DA008115; WAUDGAFL9DA081825; WAUDGAFL9DA058061 | WAUDGAFL9DA079055 | WAUDGAFL9DA004081; WAUDGAFL9DA024847 | WAUDGAFL9DA092288 | WAUDGAFL9DA009653

WAUDGAFL9DA070226 | WAUDGAFL9DA047691; WAUDGAFL9DA053121 | WAUDGAFL9DA039624 | WAUDGAFL9DA084949

WAUDGAFL9DA056732 | WAUDGAFL9DA066094 |

WAUDGAFL9DA054267

| WAUDGAFL9DA060554 | WAUDGAFL9DA026064; WAUDGAFL9DA004050 | WAUDGAFL9DA082022 | WAUDGAFL9DA086085; WAUDGAFL9DA009412 | WAUDGAFL9DA030325 | WAUDGAFL9DA046735; WAUDGAFL9DA091402

WAUDGAFL9DA022645 | WAUDGAFL9DA052891 | WAUDGAFL9DA000483 | WAUDGAFL9DA024072 | WAUDGAFL9DA017011 |

WAUDGAFL9DA080254

| WAUDGAFL9DA015727 | WAUDGAFL9DA082845 | WAUDGAFL9DA049327 | WAUDGAFL9DA072963 | WAUDGAFL9DA061896; WAUDGAFL9DA012617 | WAUDGAFL9DA031135 | WAUDGAFL9DA076589 | WAUDGAFL9DA013458 | WAUDGAFL9DA036643 | WAUDGAFL9DA079802; WAUDGAFL9DA082764; WAUDGAFL9DA067570 | WAUDGAFL9DA036688 | WAUDGAFL9DA045861; WAUDGAFL9DA028414 | WAUDGAFL9DA073109 | WAUDGAFL9DA078276; WAUDGAFL9DA033676

WAUDGAFL9DA059694; WAUDGAFL9DA021897; WAUDGAFL9DA027196 | WAUDGAFL9DA083736; WAUDGAFL9DA041258

WAUDGAFL9DA007241; WAUDGAFL9DA093151; WAUDGAFL9DA035590; WAUDGAFL9DA083204 | WAUDGAFL9DA073241; WAUDGAFL9DA028347; WAUDGAFL9DA097278; WAUDGAFL9DA019356 | WAUDGAFL9DA007708 | WAUDGAFL9DA028784 | WAUDGAFL9DA050560; WAUDGAFL9DA040689 | WAUDGAFL9DA009975 | WAUDGAFL9DA087897; WAUDGAFL9DA071344 | WAUDGAFL9DA080108 | WAUDGAFL9DA095062 | WAUDGAFL9DA068055

WAUDGAFL9DA078262 | WAUDGAFL9DA049120 | WAUDGAFL9DA084966 | WAUDGAFL9DA005098

WAUDGAFL9DA088449; WAUDGAFL9DA037114 | WAUDGAFL9DA075104 | WAUDGAFL9DA054608 | WAUDGAFL9DA076978 | WAUDGAFL9DA006719 | WAUDGAFL9DA033970 | WAUDGAFL9DA042653 | WAUDGAFL9DA014643 | WAUDGAFL9DA052101 | WAUDGAFL9DA044645

WAUDGAFL9DA050431; WAUDGAFL9DA054382;

WAUDGAFL9DA096356

| WAUDGAFL9DA033385 | WAUDGAFL9DA074485 | WAUDGAFL9DA040658

WAUDGAFL9DA004291 | WAUDGAFL9DA068511; WAUDGAFL9DA089066

WAUDGAFL9DA098222 | WAUDGAFL9DA053331 | WAUDGAFL9DA003125 | WAUDGAFL9DA075958 | WAUDGAFL9DA003688 | WAUDGAFL9DA002461

WAUDGAFL9DA028249 | WAUDGAFL9DA095675 | WAUDGAFL9DA050400; WAUDGAFL9DA042801 | WAUDGAFL9DA084028 | WAUDGAFL9DA026100; WAUDGAFL9DA014027 | WAUDGAFL9DA018143

WAUDGAFL9DA050459

WAUDGAFL9DA054012; WAUDGAFL9DA064099

WAUDGAFL9DA014609 | WAUDGAFL9DA063521 | WAUDGAFL9DA085244 |

WAUDGAFL9DA072039

| WAUDGAFL9DA049652 | WAUDGAFL9DA082196; WAUDGAFL9DA004324; WAUDGAFL9DA054253 | WAUDGAFL9DA044807

WAUDGAFL9DA080920; WAUDGAFL9DA036545

WAUDGAFL9DA098852 | WAUDGAFL9DA087561; WAUDGAFL9DA060957; WAUDGAFL9DA061171 | WAUDGAFL9DA086765; WAUDGAFL9DA088970 | WAUDGAFL9DA091979; WAUDGAFL9DA026453; WAUDGAFL9DA098950 | WAUDGAFL9DA080321; WAUDGAFL9DA092503; WAUDGAFL9DA017476; WAUDGAFL9DA042250; WAUDGAFL9DA088404 | WAUDGAFL9DA039509; WAUDGAFL9DA059792; WAUDGAFL9DA013895 | WAUDGAFL9DA044578 | WAUDGAFL9DA004498;

WAUDGAFL9DA000791

| WAUDGAFL9DA040675; WAUDGAFL9DA045858 | WAUDGAFL9DA088564 | WAUDGAFL9DA081260; WAUDGAFL9DA027294; WAUDGAFL9DA060635; WAUDGAFL9DA052535; WAUDGAFL9DA000919 | WAUDGAFL9DA019535 | WAUDGAFL9DA076950

WAUDGAFL9DA031801; WAUDGAFL9DA067164 | WAUDGAFL9DA078293; WAUDGAFL9DA060926 | WAUDGAFL9DA058318 | WAUDGAFL9DA013086; WAUDGAFL9DA060036; WAUDGAFL9DA058030 | WAUDGAFL9DA003996 | WAUDGAFL9DA033063 |

WAUDGAFL9DA098558

| WAUDGAFL9DA012522; WAUDGAFL9DA061591 | WAUDGAFL9DA060330; WAUDGAFL9DA001620 | WAUDGAFL9DA054110 | WAUDGAFL9DA073918; WAUDGAFL9DA096423 | WAUDGAFL9DA071604 | WAUDGAFL9DA033757 | WAUDGAFL9DA030888; WAUDGAFL9DA057377; WAUDGAFL9DA048808 | WAUDGAFL9DA085308 | WAUDGAFL9DA053152 | WAUDGAFL9DA097491; WAUDGAFL9DA090265

WAUDGAFL9DA018983 | WAUDGAFL9DA098611; WAUDGAFL9DA057833 | WAUDGAFL9DA016781 | WAUDGAFL9DA004548 | WAUDGAFL9DA011726; WAUDGAFL9DA063776

WAUDGAFL9DA062952

WAUDGAFL9DA069917 | WAUDGAFL9DA056195 | WAUDGAFL9DA030745 | WAUDGAFL9DA065950; WAUDGAFL9DA031300 | WAUDGAFL9DA080304 | WAUDGAFL9DA065835 | WAUDGAFL9DA038411 | WAUDGAFL9DA033838 | WAUDGAFL9DA054236 | WAUDGAFL9DA079718 | WAUDGAFL9DA053720 | WAUDGAFL9DA003903 | WAUDGAFL9DA051188 | WAUDGAFL9DA033788 | WAUDGAFL9DA095188 | WAUDGAFL9DA042975; WAUDGAFL9DA002671; WAUDGAFL9DA059341; WAUDGAFL9DA006753 | WAUDGAFL9DA068654; WAUDGAFL9DA004176; WAUDGAFL9DA083963 | WAUDGAFL9DA000421 | WAUDGAFL9DA097362 | WAUDGAFL9DA084692 | WAUDGAFL9DA084482; WAUDGAFL9DA097345 | WAUDGAFL9DA097488 | WAUDGAFL9DA080996 | WAUDGAFL9DA024184; WAUDGAFL9DA099970 | WAUDGAFL9DA010091 | WAUDGAFL9DA024590; WAUDGAFL9DA047545 | WAUDGAFL9DA006865 | WAUDGAFL9DA023360 | WAUDGAFL9DA008860; WAUDGAFL9DA089424 | WAUDGAFL9DA059520; WAUDGAFL9DA084501; WAUDGAFL9DA063972; WAUDGAFL9DA038408 | WAUDGAFL9DA032009 | WAUDGAFL9DA025836 | WAUDGAFL9DA078648; WAUDGAFL9DA045309 | WAUDGAFL9DA047092

WAUDGAFL9DA084529 | WAUDGAFL9DA035699 | WAUDGAFL9DA096714 | WAUDGAFL9DA038117 | WAUDGAFL9DA032754 | WAUDGAFL9DA016960; WAUDGAFL9DA088001; WAUDGAFL9DA024640 | WAUDGAFL9DA052566 | WAUDGAFL9DA074888; WAUDGAFL9DA070730; WAUDGAFL9DA019034; WAUDGAFL9DA098396 | WAUDGAFL9DA096471; WAUDGAFL9DA092789 | WAUDGAFL9DA063650; WAUDGAFL9DA007210

WAUDGAFL9DA044421

WAUDGAFL9DA037128 | WAUDGAFL9DA027392 | WAUDGAFL9DA006347 | WAUDGAFL9DA035671 | WAUDGAFL9DA077676 | WAUDGAFL9DA081274 | WAUDGAFL9DA019907

WAUDGAFL9DA065625; WAUDGAFL9DA074339 | WAUDGAFL9DA038215 | WAUDGAFL9DA073546

WAUDGAFL9DA088502

WAUDGAFL9DA085809 | WAUDGAFL9DA031510; WAUDGAFL9DA094042; WAUDGAFL9DA019700

WAUDGAFL9DA098897

WAUDGAFL9DA045326 | WAUDGAFL9DA047531 | WAUDGAFL9DA073854

WAUDGAFL9DA014268 | WAUDGAFL9DA048937 | WAUDGAFL9DA004694 | WAUDGAFL9DA069674 | WAUDGAFL9DA083400 | WAUDGAFL9DA083901; WAUDGAFL9DA068282 | WAUDGAFL9DA036769; WAUDGAFL9DA028431 | WAUDGAFL9DA097880 | WAUDGAFL9DA043513 | WAUDGAFL9DA005425 | WAUDGAFL9DA015050; WAUDGAFL9DA069089; WAUDGAFL9DA083011 | WAUDGAFL9DA053409; WAUDGAFL9DA047660 | WAUDGAFL9DA025383; WAUDGAFL9DA095417 | WAUDGAFL9DA033189; WAUDGAFL9DA065382 | WAUDGAFL9DA091707 | WAUDGAFL9DA027974 | WAUDGAFL9DA013430; WAUDGAFL9DA039722 | WAUDGAFL9DA013508; WAUDGAFL9DA067455; WAUDGAFL9DA056942 |

WAUDGAFL9DA031572

| WAUDGAFL9DA056455; WAUDGAFL9DA013718

WAUDGAFL9DA026839 | WAUDGAFL9DA081534; WAUDGAFL9DA042734 |

WAUDGAFL9DA058495

| WAUDGAFL9DA069691; WAUDGAFL9DA071330; WAUDGAFL9DA069500; WAUDGAFL9DA007692 | WAUDGAFL9DA068329 |

WAUDGAFL9DA062126

; WAUDGAFL9DA076141 | WAUDGAFL9DA022130 | WAUDGAFL9DA010270 | WAUDGAFL9DA022449

WAUDGAFL9DA055595; WAUDGAFL9DA073630 | WAUDGAFL9DA091724 | WAUDGAFL9DA001892; WAUDGAFL9DA083879 | WAUDGAFL9DA070131 | WAUDGAFL9DA060439; WAUDGAFL9DA044189 | WAUDGAFL9DA085650; WAUDGAFL9DA020832

WAUDGAFL9DA080349 | WAUDGAFL9DA005375; WAUDGAFL9DA032379 | WAUDGAFL9DA054852; WAUDGAFL9DA049263; WAUDGAFL9DA006395; WAUDGAFL9DA013461 | WAUDGAFL9DA084742 | WAUDGAFL9DA091691 | WAUDGAFL9DA024055; WAUDGAFL9DA089469 | WAUDGAFL9DA086569 | WAUDGAFL9DA023892 | WAUDGAFL9DA098088

WAUDGAFL9DA038358 | WAUDGAFL9DA035752; WAUDGAFL9DA021981; WAUDGAFL9DA048761 | WAUDGAFL9DA013878; WAUDGAFL9DA000662

WAUDGAFL9DA083459 | WAUDGAFL9DA055211 | WAUDGAFL9DA020975; WAUDGAFL9DA054463 | WAUDGAFL9DA082571 | WAUDGAFL9DA039798 | WAUDGAFL9DA095644; WAUDGAFL9DA080402 | WAUDGAFL9DA042698; WAUDGAFL9DA010074; WAUDGAFL9DA064359 | WAUDGAFL9DA067116 |

WAUDGAFL9DA036948

| WAUDGAFL9DA097653 | WAUDGAFL9DA071196; WAUDGAFL9DA053295; WAUDGAFL9DA079105 | WAUDGAFL9DA087415 | WAUDGAFL9DA096647; WAUDGAFL9DA010088; WAUDGAFL9DA037842 | WAUDGAFL9DA009801 | WAUDGAFL9DA002685 | WAUDGAFL9DA095045; WAUDGAFL9DA035475; WAUDGAFL9DA083767; WAUDGAFL9DA065821 | WAUDGAFL9DA010849; WAUDGAFL9DA063034

WAUDGAFL9DA074650

WAUDGAFL9DA045925 | WAUDGAFL9DA003917 | WAUDGAFL9DA091531; WAUDGAFL9DA058349 | WAUDGAFL9DA019597 | WAUDGAFL9DA095224 | WAUDGAFL9DA046184 | WAUDGAFL9DA008003; WAUDGAFL9DA078956; WAUDGAFL9DA016280; WAUDGAFL9DA003982 | WAUDGAFL9DA048954; WAUDGAFL9DA056391 | WAUDGAFL9DA082621 | WAUDGAFL9DA064653 | WAUDGAFL9DA050476; WAUDGAFL9DA005974 | WAUDGAFL9DA088435 | WAUDGAFL9DA052048 | WAUDGAFL9DA027988 | WAUDGAFL9DA008132 | WAUDGAFL9DA072025; WAUDGAFL9DA069237 | WAUDGAFL9DA037274; WAUDGAFL9DA021298 | WAUDGAFL9DA026520; WAUDGAFL9DA086409 | WAUDGAFL9DA042569 | WAUDGAFL9DA074129

WAUDGAFL9DA039574; WAUDGAFL9DA011080; WAUDGAFL9DA027831 | WAUDGAFL9DA029918 | WAUDGAFL9DA086118; WAUDGAFL9DA075717; WAUDGAFL9DA028283 | WAUDGAFL9DA004520 | WAUDGAFL9DA052504 | WAUDGAFL9DA013914 | WAUDGAFL9DA011838 | WAUDGAFL9DA053166; WAUDGAFL9DA054415 |

WAUDGAFL9DA075507

| WAUDGAFL9DA046105 | WAUDGAFL9DA050395 | WAUDGAFL9DA061185 | WAUDGAFL9DA085275 | WAUDGAFL9DA042393 | WAUDGAFL9DA062949 | WAUDGAFL9DA023777 | WAUDGAFL9DA058478 | WAUDGAFL9DA069609; WAUDGAFL9DA033967; WAUDGAFL9DA058786 | WAUDGAFL9DA074017 | WAUDGAFL9DA074860;

WAUDGAFL9DA037193

| WAUDGAFL9DA005246

WAUDGAFL9DA004517; WAUDGAFL9DA099595; WAUDGAFL9DA028817; WAUDGAFL9DA025626; WAUDGAFL9DA038716

WAUDGAFL9DA071831; WAUDGAFL9DA096051; WAUDGAFL9DA088760 | WAUDGAFL9DA095949 | WAUDGAFL9DA058206; WAUDGAFL9DA026646; WAUDGAFL9DA025870

WAUDGAFL9DA075622 | WAUDGAFL9DA021351 | WAUDGAFL9DA007725; WAUDGAFL9DA089486 | WAUDGAFL9DA013525; WAUDGAFL9DA030874 | WAUDGAFL9DA085793

WAUDGAFL9DA025867 | WAUDGAFL9DA097040; WAUDGAFL9DA078410; WAUDGAFL9DA055354; WAUDGAFL9DA022029 | WAUDGAFL9DA014948

WAUDGAFL9DA034214 | WAUDGAFL9DA077953 | WAUDGAFL9DA073868 | WAUDGAFL9DA018370; WAUDGAFL9DA040286 | WAUDGAFL9DA034925 | WAUDGAFL9DA022841 | WAUDGAFL9DA093490 | WAUDGAFL9DA083333 |

WAUDGAFL9DA042796

| WAUDGAFL9DA058979; WAUDGAFL9DA058433 | WAUDGAFL9DA025108 | WAUDGAFL9DA079587 | WAUDGAFL9DA042166

WAUDGAFL9DA007188 | WAUDGAFL9DA034830 | WAUDGAFL9DA046931; WAUDGAFL9DA015419; WAUDGAFL9DA064989; WAUDGAFL9DA085616 | WAUDGAFL9DA041356 | WAUDGAFL9DA060649; WAUDGAFL9DA066189; WAUDGAFL9DA084546 | WAUDGAFL9DA015825 | WAUDGAFL9DA066712 | WAUDGAFL9DA048551 | WAUDGAFL9DA002136 | WAUDGAFL9DA043754; WAUDGAFL9DA063342 | WAUDGAFL9DA088418 | WAUDGAFL9DA070517; WAUDGAFL9DA045519 | WAUDGAFL9DA053734

WAUDGAFL9DA017784; WAUDGAFL9DA025688; WAUDGAFL9DA054124; WAUDGAFL9DA010706 | WAUDGAFL9DA062742 | WAUDGAFL9DA077841; WAUDGAFL9DA025917

WAUDGAFL9DA068718 | WAUDGAFL9DA003061; WAUDGAFL9DA017168 | WAUDGAFL9DA075670 | WAUDGAFL9DA009071; WAUDGAFL9DA080576; WAUDGAFL9DA063258 | WAUDGAFL9DA037758; WAUDGAFL9DA038828; WAUDGAFL9DA098818 | WAUDGAFL9DA015257; WAUDGAFL9DA043155 | WAUDGAFL9DA016859; WAUDGAFL9DA006459 | WAUDGAFL9DA046475 | WAUDGAFL9DA045844 | WAUDGAFL9DA042572 | WAUDGAFL9DA036710 | WAUDGAFL9DA020426; WAUDGAFL9DA066144 | WAUDGAFL9DA059954; WAUDGAFL9DA036335 | WAUDGAFL9DA057864 | WAUDGAFL9DA097538 | WAUDGAFL9DA012164 | WAUDGAFL9DA027750; WAUDGAFL9DA045567 | WAUDGAFL9DA079900 | WAUDGAFL9DA029899 | WAUDGAFL9DA050770; WAUDGAFL9DA017459 | WAUDGAFL9DA020295; WAUDGAFL9DA059968 | WAUDGAFL9DA039820 | WAUDGAFL9DA028302 | WAUDGAFL9DA078925 | WAUDGAFL9DA014271 | WAUDGAFL9DA084241 |

WAUDGAFL9DA056147

| WAUDGAFL9DA001925; WAUDGAFL9DA033791 | WAUDGAFL9DA028154 | WAUDGAFL9DA006610 | WAUDGAFL9DA078441; WAUDGAFL9DA004985; WAUDGAFL9DA077659; WAUDGAFL9DA013184; WAUDGAFL9DA000127; WAUDGAFL9DA094865 | WAUDGAFL9DA002024 | WAUDGAFL9DA094185; WAUDGAFL9DA075152; WAUDGAFL9DA033919; WAUDGAFL9DA037209 | WAUDGAFL9DA053054 | WAUDGAFL9DA058724 | WAUDGAFL9DA063793; WAUDGAFL9DA037257 | WAUDGAFL9DA021057 | WAUDGAFL9DA071473 | WAUDGAFL9DA059923 | WAUDGAFL9DA013590 | WAUDGAFL9DA070033 | WAUDGAFL9DA074261; WAUDGAFL9DA023469

WAUDGAFL9DA032589; WAUDGAFL9DA034357 | WAUDGAFL9DA043835; WAUDGAFL9DA063485; WAUDGAFL9DA041535; WAUDGAFL9DA085602 | WAUDGAFL9DA039140; WAUDGAFL9DA005831 | WAUDGAFL9DA039896 | WAUDGAFL9DA050204 | WAUDGAFL9DA022287 | WAUDGAFL9DA010821; WAUDGAFL9DA002704; WAUDGAFL9DA035282; WAUDGAFL9DA058707; WAUDGAFL9DA068170; WAUDGAFL9DA083235 | WAUDGAFL9DA045729 | WAUDGAFL9DA064605 | WAUDGAFL9DA025190; WAUDGAFL9DA044144; WAUDGAFL9DA010303 | WAUDGAFL9DA086068; WAUDGAFL9DA000211 | WAUDGAFL9DA024122 | WAUDGAFL9DA076611; WAUDGAFL9DA023388

WAUDGAFL9DA087057 | WAUDGAFL9DA032740 | WAUDGAFL9DA070419 | WAUDGAFL9DA056066 |

WAUDGAFL9DA016490

| WAUDGAFL9DA035170; WAUDGAFL9DA019289; WAUDGAFL9DA048453; WAUDGAFL9DA029479 | WAUDGAFL9DA005313 | WAUDGAFL9DA038084

WAUDGAFL9DA059226 | WAUDGAFL9DA088158 | WAUDGAFL9DA072994 | WAUDGAFL9DA035248 | WAUDGAFL9DA042331 | WAUDGAFL9DA042362 | WAUDGAFL9DA027683; WAUDGAFL9DA012097; WAUDGAFL9DA078150; WAUDGAFL9DA061204; WAUDGAFL9DA083123; WAUDGAFL9DA017266 | WAUDGAFL9DA041339; WAUDGAFL9DA036352 | WAUDGAFL9DA009491; WAUDGAFL9DA032821; WAUDGAFL9DA030261; WAUDGAFL9DA076785 | WAUDGAFL9DA091478; WAUDGAFL9DA081078; WAUDGAFL9DA062658 | WAUDGAFL9DA086796; WAUDGAFL9DA070436 | WAUDGAFL9DA020247; WAUDGAFL9DA047979 | WAUDGAFL9DA033659 | WAUDGAFL9DA020314 | WAUDGAFL9DA081453 | WAUDGAFL9DA041289; WAUDGAFL9DA037243 | WAUDGAFL9DA067410; WAUDGAFL9DA043303; WAUDGAFL9DA066242; WAUDGAFL9DA081761

WAUDGAFL9DA036397 | WAUDGAFL9DA011354; WAUDGAFL9DA048601; WAUDGAFL9DA070159; WAUDGAFL9DA076060; WAUDGAFL9DA043981 | WAUDGAFL9DA009992 | WAUDGAFL9DA003545; WAUDGAFL9DA085437 | WAUDGAFL9DA087012 | WAUDGAFL9DA096230; WAUDGAFL9DA003965; WAUDGAFL9DA098432; WAUDGAFL9DA085938 | WAUDGAFL9DA092808 | WAUDGAFL9DA085051

WAUDGAFL9DA085406 | WAUDGAFL9DA069576 | WAUDGAFL9DA085678 | WAUDGAFL9DA055693

WAUDGAFL9DA065222; WAUDGAFL9DA042412 | WAUDGAFL9DA091464 | WAUDGAFL9DA013038 | WAUDGAFL9DA025030 | WAUDGAFL9DA098091 | WAUDGAFL9DA075054 | WAUDGAFL9DA052065 | WAUDGAFL9DA090136

WAUDGAFL9DA025240 | WAUDGAFL9DA073532; WAUDGAFL9DA029689 | WAUDGAFL9DA049831; WAUDGAFL9DA002332; WAUDGAFL9DA019339; WAUDGAFL9DA000239 | WAUDGAFL9DA070128; WAUDGAFL9DA053118 | WAUDGAFL9DA038201; WAUDGAFL9DA040045 | WAUDGAFL9DA061901 | WAUDGAFL9DA043950 | WAUDGAFL9DA028770 | WAUDGAFL9DA096325 | WAUDGAFL9DA020717; WAUDGAFL9DA037162; WAUDGAFL9DA034066

WAUDGAFL9DA000452 | WAUDGAFL9DA034780 |

WAUDGAFL9DA066855

| WAUDGAFL9DA057217 | WAUDGAFL9DA081985; WAUDGAFL9DA069867 | WAUDGAFL9DA025478 | WAUDGAFL9DA061526; WAUDGAFL9DA083428

WAUDGAFL9DA086720 | WAUDGAFL9DA021317; WAUDGAFL9DA094154 | WAUDGAFL9DA040921 | WAUDGAFL9DA042944 | WAUDGAFL9DA031314 | WAUDGAFL9DA071120; WAUDGAFL9DA054351; WAUDGAFL9DA060277; WAUDGAFL9DA066872 | WAUDGAFL9DA079525 | WAUDGAFL9DA030597 | WAUDGAFL9DA089472; WAUDGAFL9DA087155; WAUDGAFL9DA043043; WAUDGAFL9DA048078; WAUDGAFL9DA000144 | WAUDGAFL9DA057041 | WAUDGAFL9DA053037 | WAUDGAFL9DA094252

WAUDGAFL9DA051966 | WAUDGAFL9DA022452; WAUDGAFL9DA067388; WAUDGAFL9DA049988; WAUDGAFL9DA015033 | WAUDGAFL9DA087169 | WAUDGAFL9DA031071; WAUDGAFL9DA090153 | WAUDGAFL9DA028901 | WAUDGAFL9DA064488; WAUDGAFL9DA000306 | WAUDGAFL9DA080660 | WAUDGAFL9DA026176 | WAUDGAFL9DA004596 |

WAUDGAFL9DA078567

| WAUDGAFL9DA005666 | WAUDGAFL9DA074101; WAUDGAFL9DA070677 | WAUDGAFL9DA056052 | WAUDGAFL9DA023911

WAUDGAFL9DA043432; WAUDGAFL9DA063891 | WAUDGAFL9DA012942 | WAUDGAFL9DA090797 | WAUDGAFL9DA071909; WAUDGAFL9DA054432 | WAUDGAFL9DA069240 | WAUDGAFL9DA064572; WAUDGAFL9DA018854 | WAUDGAFL9DA088743; WAUDGAFL9DA035900; WAUDGAFL9DA060473 | WAUDGAFL9DA095367 | WAUDGAFL9DA056410

WAUDGAFL9DA059999 | WAUDGAFL9DA096597; WAUDGAFL9DA082246 | WAUDGAFL9DA099127; WAUDGAFL9DA042426 | WAUDGAFL9DA061025 | WAUDGAFL9DA090928 | WAUDGAFL9DA013640 | WAUDGAFL9DA067875 | WAUDGAFL9DA016151 | WAUDGAFL9DA017963; WAUDGAFL9DA016568; WAUDGAFL9DA084112; WAUDGAFL9DA075913 | WAUDGAFL9DA076964 | WAUDGAFL9DA093148; WAUDGAFL9DA091190 | WAUDGAFL9DA001245 | WAUDGAFL9DA035329 | WAUDGAFL9DA052924; WAUDGAFL9DA077788 | WAUDGAFL9DA072980 | WAUDGAFL9DA051093; WAUDGAFL9DA061817 | WAUDGAFL9DA045133 | WAUDGAFL9DA083087 | WAUDGAFL9DA064393 | WAUDGAFL9DA073904

WAUDGAFL9DA034777 | WAUDGAFL9DA070744; WAUDGAFL9DA098012 | WAUDGAFL9DA014822 | WAUDGAFL9DA050753; WAUDGAFL9DA083610 | WAUDGAFL9DA017154; WAUDGAFL9DA001293

WAUDGAFL9DA026310 | WAUDGAFL9DA015937 | WAUDGAFL9DA053264 | WAUDGAFL9DA086619 | WAUDGAFL9DA051949 | WAUDGAFL9DA041177 | WAUDGAFL9DA003867 | WAUDGAFL9DA061316; WAUDGAFL9DA032012

WAUDGAFL9DA059209; WAUDGAFL9DA009149 | WAUDGAFL9DA043804; WAUDGAFL9DA061509

WAUDGAFL9DA043138 | WAUDGAFL9DA054172; WAUDGAFL9DA001049 | WAUDGAFL9DA053538 | WAUDGAFL9DA051286; WAUDGAFL9DA045892

WAUDGAFL9DA015954; WAUDGAFL9DA020961 | WAUDGAFL9DA082165 | WAUDGAFL9DA058240

WAUDGAFL9DA045617 | WAUDGAFL9DA045200; WAUDGAFL9DA072977 | WAUDGAFL9DA092419 | WAUDGAFL9DA031653 | WAUDGAFL9DA058867 | WAUDGAFL9DA082036; WAUDGAFL9DA088354 |

WAUDGAFL9DA078097

; WAUDGAFL9DA011712 | WAUDGAFL9DA025500

WAUDGAFL9DA024962 | WAUDGAFL9DA036027; WAUDGAFL9DA048534; WAUDGAFL9DA015422 | WAUDGAFL9DA024685 | WAUDGAFL9DA041860; WAUDGAFL9DA031667; WAUDGAFL9DA009281 | WAUDGAFL9DA034665; WAUDGAFL9DA025187 | WAUDGAFL9DA029742; WAUDGAFL9DA023567; WAUDGAFL9DA082604 | WAUDGAFL9DA068234 | WAUDGAFL9DA032060 | WAUDGAFL9DA066970; WAUDGAFL9DA087771 | WAUDGAFL9DA062319; WAUDGAFL9DA013427; WAUDGAFL9DA069321; WAUDGAFL9DA068881 | WAUDGAFL9DA065446 | WAUDGAFL9DA026789; WAUDGAFL9DA048713; WAUDGAFL9DA038389 | WAUDGAFL9DA046332 | WAUDGAFL9DA079508; WAUDGAFL9DA009233 | WAUDGAFL9DA068251; WAUDGAFL9DA000371 | WAUDGAFL9DA071439 | WAUDGAFL9DA057234 | WAUDGAFL9DA085731; WAUDGAFL9DA023858; WAUDGAFL9DA022631; WAUDGAFL9DA079251; WAUDGAFL9DA074003 | WAUDGAFL9DA036108; WAUDGAFL9DA081064; WAUDGAFL9DA061039 | WAUDGAFL9DA060571 | WAUDGAFL9DA094722 | WAUDGAFL9DA086457 | WAUDGAFL9DA026579; WAUDGAFL9DA003934 | WAUDGAFL9DA049506 | WAUDGAFL9DA088130; WAUDGAFL9DA068640 | WAUDGAFL9DA090198; WAUDGAFL9DA013749 | WAUDGAFL9DA021253; WAUDGAFL9DA034861 | WAUDGAFL9DA043477 | WAUDGAFL9DA079413 | WAUDGAFL9DA040935; WAUDGAFL9DA043690 | WAUDGAFL9DA026257 | WAUDGAFL9DA019468

WAUDGAFL9DA066743 | WAUDGAFL9DA031958 | WAUDGAFL9DA081632; WAUDGAFL9DA090475 | WAUDGAFL9DA046279 | WAUDGAFL9DA007126 | WAUDGAFL9DA005991

WAUDGAFL9DA051840 | WAUDGAFL9DA055791; WAUDGAFL9DA030213

WAUDGAFL9DA017834; WAUDGAFL9DA097927; WAUDGAFL9DA064894; WAUDGAFL9DA098835; WAUDGAFL9DA027697 | WAUDGAFL9DA053250; WAUDGAFL9DA002444; WAUDGAFL9DA011631 | WAUDGAFL9DA095854 | WAUDGAFL9DA084000 | WAUDGAFL9DA088113 | WAUDGAFL9DA051241 | WAUDGAFL9DA012116; WAUDGAFL9DA060392

WAUDGAFL9DA095823 | WAUDGAFL9DA066788; WAUDGAFL9DA027702; WAUDGAFL9DA006834

WAUDGAFL9DA052373 | WAUDGAFL9DA034116 | WAUDGAFL9DA039865 | WAUDGAFL9DA001097; WAUDGAFL9DA031104 | WAUDGAFL9DA091481 | WAUDGAFL9DA051272; WAUDGAFL9DA048291 | WAUDGAFL9DA045441 | WAUDGAFL9DA058934; WAUDGAFL9DA074194 | WAUDGAFL9DA016733 | WAUDGAFL9DA035136 | WAUDGAFL9DA068301 | WAUDGAFL9DA096552; WAUDGAFL9DA084417 | WAUDGAFL9DA027375 | WAUDGAFL9DA044967 | WAUDGAFL9DA007076; WAUDGAFL9DA074597 | WAUDGAFL9DA059680; WAUDGAFL9DA048856; WAUDGAFL9DA013539; WAUDGAFL9DA060666 | WAUDGAFL9DA083137 | WAUDGAFL9DA044581 | WAUDGAFL9DA028879 | WAUDGAFL9DA070940 | WAUDGAFL9DA035735; WAUDGAFL9DA057928 | WAUDGAFL9DA002315;

WAUDGAFL9DA031443

; WAUDGAFL9DA092114; WAUDGAFL9DA078049

WAUDGAFL9DA095496; WAUDGAFL9DA028896; WAUDGAFL9DA084918 | WAUDGAFL9DA031264; WAUDGAFL9DA096177 | WAUDGAFL9DA045701; WAUDGAFL9DA067357; WAUDGAFL9DA070467 | WAUDGAFL9DA099919 | WAUDGAFL9DA095241; WAUDGAFL9DA041891 | WAUDGAFL9DA093585; WAUDGAFL9DA026243 | WAUDGAFL9DA040692 | WAUDGAFL9DA095790 | WAUDGAFL9DA077192 | WAUDGAFL9DA045987; WAUDGAFL9DA026047 | WAUDGAFL9DA056830; WAUDGAFL9DA075166

WAUDGAFL9DA097703; WAUDGAFL9DA081579 | WAUDGAFL9DA070310 | WAUDGAFL9DA009152 | WAUDGAFL9DA056536; WAUDGAFL9DA057587 | WAUDGAFL9DA011466; WAUDGAFL9DA022046 | WAUDGAFL9DA047495 | WAUDGAFL9DA057511 | WAUDGAFL9DA084935

WAUDGAFL9DA001472 | WAUDGAFL9DA033399; WAUDGAFL9DA072526 | WAUDGAFL9DA079363; WAUDGAFL9DA061865 | WAUDGAFL9DA030227 | WAUDGAFL9DA028705 | WAUDGAFL9DA003142; WAUDGAFL9DA061963 | WAUDGAFL9DA065284 | WAUDGAFL9DA069125 | WAUDGAFL9DA013752 | WAUDGAFL9DA019809 | WAUDGAFL9DA091934; WAUDGAFL9DA066015; WAUDGAFL9DA082456; WAUDGAFL9DA093702; WAUDGAFL9DA067634 | WAUDGAFL9DA064085 | WAUDGAFL9DA048730 | WAUDGAFL9DA030034

WAUDGAFL9DA058058 | WAUDGAFL9DA069738 | WAUDGAFL9DA026503 | WAUDGAFL9DA019129

WAUDGAFL9DA065074; WAUDGAFL9DA050980 | WAUDGAFL9DA027036 | WAUDGAFL9DA050073 | WAUDGAFL9DA045178 | WAUDGAFL9DA041793; WAUDGAFL9DA077225 | WAUDGAFL9DA029188 | WAUDGAFL9DA068833 | WAUDGAFL9DA018868 | WAUDGAFL9DA077645; WAUDGAFL9DA023228 | WAUDGAFL9DA065172 | WAUDGAFL9DA088631; WAUDGAFL9DA056021;

WAUDGAFL9DA023438

; WAUDGAFL9DA023701; WAUDGAFL9DA066337 | WAUDGAFL9DA085535; WAUDGAFL9DA000869 | WAUDGAFL9DA061574; WAUDGAFL9DA036447 | WAUDGAFL9DA017767 | WAUDGAFL9DA032317 | WAUDGAFL9DA024654; WAUDGAFL9DA034259 | WAUDGAFL9DA011886

WAUDGAFL9DA008339; WAUDGAFL9DA064121;

WAUDGAFL9DA033547

| WAUDGAFL9DA067911; WAUDGAFL9DA014514 | WAUDGAFL9DA089245 | WAUDGAFL9DA094817 | WAUDGAFL9DA056357; WAUDGAFL9DA072283 | WAUDGAFL9DA005229; WAUDGAFL9DA001066 | WAUDGAFL9DA077046 | WAUDGAFL9DA016215 | WAUDGAFL9DA086250 | WAUDGAFL9DA012181; WAUDGAFL9DA023455 | WAUDGAFL9DA048565 | WAUDGAFL9DA023598; WAUDGAFL9DA032446; WAUDGAFL9DA069402; WAUDGAFL9DA008440 | WAUDGAFL9DA051532

WAUDGAFL9DA080674 | WAUDGAFL9DA093375 | WAUDGAFL9DA059629; WAUDGAFL9DA053135 | WAUDGAFL9DA094073; WAUDGAFL9DA027604; WAUDGAFL9DA091058 | WAUDGAFL9DA021124 | WAUDGAFL9DA007840; WAUDGAFL9DA049635 | WAUDGAFL9DA095756 | WAUDGAFL9DA090234 | WAUDGAFL9DA014285; WAUDGAFL9DA000001 | WAUDGAFL9DA044872 | WAUDGAFL9DA027778 | WAUDGAFL9DA020393; WAUDGAFL9DA058125

WAUDGAFL9DA081372 | WAUDGAFL9DA015016 | WAUDGAFL9DA035430 | WAUDGAFL9DA027926 | WAUDGAFL9DA086944

WAUDGAFL9DA037033 | WAUDGAFL9DA052986; WAUDGAFL9DA054060; WAUDGAFL9DA025352 | WAUDGAFL9DA071358; WAUDGAFL9DA067651

WAUDGAFL9DA053345; WAUDGAFL9DA003271

WAUDGAFL9DA027098 | WAUDGAFL9DA055922 | WAUDGAFL9DA076222 | WAUDGAFL9DA012276 | WAUDGAFL9DA020653; WAUDGAFL9DA025349; WAUDGAFL9DA024251 | WAUDGAFL9DA087205 | WAUDGAFL9DA099810; WAUDGAFL9DA078164; WAUDGAFL9DA025920 | WAUDGAFL9DA039994 | WAUDGAFL9DA021477 | WAUDGAFL9DA014108; WAUDGAFL9DA004730 | WAUDGAFL9DA038506 | WAUDGAFL9DA023441; WAUDGAFL9DA073871 |

WAUDGAFL9DA003724

| WAUDGAFL9DA049666 | WAUDGAFL9DA079170; WAUDGAFL9DA085390 | WAUDGAFL9DA007529 | WAUDGAFL9DA034293; WAUDGAFL9DA088936; WAUDGAFL9DA044791 |

WAUDGAFL9DA061123

| WAUDGAFL9DA078875; WAUDGAFL9DA099080 | WAUDGAFL9DA052843

WAUDGAFL9DA099001 | WAUDGAFL9DA095563 | WAUDGAFL9DA081498 |

WAUDGAFL9DA050963

| WAUDGAFL9DA020670 | WAUDGAFL9DA015873; WAUDGAFL9DA098723 | WAUDGAFL9DA088337 | WAUDGAFL9DA092730 | WAUDGAFL9DA089939 | WAUDGAFL9DA097572 | WAUDGAFL9DA004856 | WAUDGAFL9DA025416 | WAUDGAFL9DA022659 | WAUDGAFL9DA030602 | WAUDGAFL9DA066659; WAUDGAFL9DA078570;

WAUDGAFL9DA031734

| WAUDGAFL9DA070842; WAUDGAFL9DA055659; WAUDGAFL9DA028218 | WAUDGAFL9DA010513; WAUDGAFL9DA009541; WAUDGAFL9DA056780 | WAUDGAFL9DA080061; WAUDGAFL9DA080903

WAUDGAFL9DA055788; WAUDGAFL9DA035508 | WAUDGAFL9DA096924 | WAUDGAFL9DA041227; WAUDGAFL9DA004811; WAUDGAFL9DA060005 | WAUDGAFL9DA012147 | WAUDGAFL9DA035878 | WAUDGAFL9DA042667 | WAUDGAFL9DA008504 | WAUDGAFL9DA092470; WAUDGAFL9DA047349; WAUDGAFL9DA026145 | WAUDGAFL9DA089214

WAUDGAFL9DA078357 | WAUDGAFL9DA040319 | WAUDGAFL9DA078004 | WAUDGAFL9DA021060 | WAUDGAFL9DA006171; WAUDGAFL9DA057816 | WAUDGAFL9DA018272; WAUDGAFL9DA097958 | WAUDGAFL9DA069027 | WAUDGAFL9DA082330 | WAUDGAFL9DA013315; WAUDGAFL9DA021365 | WAUDGAFL9DA042636 | WAUDGAFL9DA071098 | WAUDGAFL9DA057122; WAUDGAFL9DA056407 | WAUDGAFL9DA011578 | WAUDGAFL9DA016957; WAUDGAFL9DA068203; WAUDGAFL9DA020300 | WAUDGAFL9DA074096

WAUDGAFL9DA025965

; WAUDGAFL9DA057167 | WAUDGAFL9DA089410 | WAUDGAFL9DA080707;

WAUDGAFL9DA084725

| WAUDGAFL9DA076656 | WAUDGAFL9DA095594 | WAUDGAFL9DA068105 | WAUDGAFL9DA057797 | WAUDGAFL9DA089584 | WAUDGAFL9DA058268; WAUDGAFL9DA049098 | WAUDGAFL9DA061767; WAUDGAFL9DA037680; WAUDGAFL9DA058755; WAUDGAFL9DA089049; WAUDGAFL9DA029305 | WAUDGAFL9DA069951 | WAUDGAFL9DA023763 | WAUDGAFL9DA025612 | WAUDGAFL9DA006669

WAUDGAFL9DA031863 | WAUDGAFL9DA010852 | WAUDGAFL9DA091738 | WAUDGAFL9DA092498 | WAUDGAFL9DA012066; WAUDGAFL9DA028574 | WAUDGAFL9DA020622 | WAUDGAFL9DA061462;

WAUDGAFL9DA014674

| WAUDGAFL9DA028722 | WAUDGAFL9DA066600 | WAUDGAFL9DA011290 | WAUDGAFL9DA067374 | WAUDGAFL9DA063308 | WAUDGAFL9DA061655 | WAUDGAFL9DA081436 | WAUDGAFL9DA023732; WAUDGAFL9DA051613 | WAUDGAFL9DA071733 | WAUDGAFL9DA077709 | WAUDGAFL9DA057038; WAUDGAFL9DA010379 | WAUDGAFL9DA051918 | WAUDGAFL9DA050526 | WAUDGAFL9DA041437 | WAUDGAFL9DA058142 |

WAUDGAFL9DA056262

| WAUDGAFL9DA085258 | WAUDGAFL9DA062899; WAUDGAFL9DA008924 | WAUDGAFL9DA033290; WAUDGAFL9DA000581 | WAUDGAFL9DA084644; WAUDGAFL9DA063163 | WAUDGAFL9DA098821 | WAUDGAFL9DA070596; WAUDGAFL9DA068475 | WAUDGAFL9DA075698 | WAUDGAFL9DA084336; WAUDGAFL9DA023035; WAUDGAFL9DA077385; WAUDGAFL9DA005196; WAUDGAFL9DA091156 | WAUDGAFL9DA010642 | WAUDGAFL9DA018093; WAUDGAFL9DA077337

WAUDGAFL9DA093134; WAUDGAFL9DA068637 | WAUDGAFL9DA086149 | WAUDGAFL9DA094669 | WAUDGAFL9DA071876; WAUDGAFL9DA097328 | WAUDGAFL9DA009958; WAUDGAFL9DA067486 | WAUDGAFL9DA018434 | WAUDGAFL9DA059906 | WAUDGAFL9DA015856 | WAUDGAFL9DA028624 | WAUDGAFL9DA077273 | WAUDGAFL9DA047593 | WAUDGAFL9DA042622

WAUDGAFL9DA068363 | WAUDGAFL9DA000158 | WAUDGAFL9DA016599; WAUDGAFL9DA026940 | WAUDGAFL9DA005778 | WAUDGAFL9DA094915; WAUDGAFL9DA031992 | WAUDGAFL9DA087690 | WAUDGAFL9DA099497 | WAUDGAFL9DA010950; WAUDGAFL9DA020331 | WAUDGAFL9DA036707 | WAUDGAFL9DA083509; WAUDGAFL9DA001147 | WAUDGAFL9DA083378 | WAUDGAFL9DA014450 | WAUDGAFL9DA095806; WAUDGAFL9DA088239 | WAUDGAFL9DA089875 | WAUDGAFL9DA028820 | WAUDGAFL9DA077631

WAUDGAFL9DA034942 | WAUDGAFL9DA003609; WAUDGAFL9DA043575; WAUDGAFL9DA000578; WAUDGAFL9DA012228 | WAUDGAFL9DA008244 | WAUDGAFL9DA078827; WAUDGAFL9DA010432; WAUDGAFL9DA087902 | WAUDGAFL9DA063616; WAUDGAFL9DA068704 | WAUDGAFL9DA034911 | WAUDGAFL9DA027716; WAUDGAFL9DA082523; WAUDGAFL9DA092310 | WAUDGAFL9DA059811 | WAUDGAFL9DA010060; WAUDGAFL9DA028641 | WAUDGAFL9DA084305; WAUDGAFL9DA016697 | WAUDGAFL9DA061154 | WAUDGAFL9DA062045 | WAUDGAFL9DA024461; WAUDGAFL9DA069772 | WAUDGAFL9DA085504 | WAUDGAFL9DA085986 | WAUDGAFL9DA067083 | WAUDGAFL9DA034858 | WAUDGAFL9DA059355; WAUDGAFL9DA036576 | WAUDGAFL9DA018921

WAUDGAFL9DA083848 | WAUDGAFL9DA038649 | WAUDGAFL9DA047514 | WAUDGAFL9DA007921 | WAUDGAFL9DA080416 | WAUDGAFL9DA046704; WAUDGAFL9DA058819 | WAUDGAFL9DA095773; WAUDGAFL9DA022693 | WAUDGAFL9DA062837 | WAUDGAFL9DA086359 | WAUDGAFL9DA055533; WAUDGAFL9DA024704

WAUDGAFL9DA037310; WAUDGAFL9DA034133 | WAUDGAFL9DA048615 | WAUDGAFL9DA077905; WAUDGAFL9DA050123 | WAUDGAFL9DA038845

WAUDGAFL9DA031426; WAUDGAFL9DA033001 | WAUDGAFL9DA059579 | WAUDGAFL9DA091254 | WAUDGAFL9DA036268; WAUDGAFL9DA070890; WAUDGAFL9DA093084 | WAUDGAFL9DA074390; WAUDGAFL9DA057685; WAUDGAFL9DA005182 | WAUDGAFL9DA093229 | WAUDGAFL9DA081601 | WAUDGAFL9DA042233; WAUDGAFL9DA040482

WAUDGAFL9DA072638 | WAUDGAFL9DA096017; WAUDGAFL9DA082375 | WAUDGAFL9DA031412 | WAUDGAFL9DA054821 | WAUDGAFL9DA090749; WAUDGAFL9DA019325 | WAUDGAFL9DA037534 | WAUDGAFL9DA049375; WAUDGAFL9DA037372 | WAUDGAFL9DA060795 | WAUDGAFL9DA069366 | WAUDGAFL9DA079993 | WAUDGAFL9DA056519 | WAUDGAFL9DA078536; WAUDGAFL9DA010883 | WAUDGAFL9DA026985 | WAUDGAFL9DA070422 |

WAUDGAFL9DA080092

| WAUDGAFL9DA016456; WAUDGAFL9DA050834;

WAUDGAFL9DA033855

; WAUDGAFL9DA011984; WAUDGAFL9DA072722; WAUDGAFL9DA041292 | WAUDGAFL9DA013900 | WAUDGAFL9DA015324 | WAUDGAFL9DA097894 | WAUDGAFL9DA024993

WAUDGAFL9DA075930 | WAUDGAFL9DA048307 | WAUDGAFL9DA068847 | WAUDGAFL9DA017218;

WAUDGAFL9DA061560

| WAUDGAFL9DA090590; WAUDGAFL9DA056794; WAUDGAFL9DA022855; WAUDGAFL9DA063924 | WAUDGAFL9DA008129

WAUDGAFL9DA056424 | WAUDGAFL9DA057007; WAUDGAFL9DA067326; WAUDGAFL9DA023097; WAUDGAFL9DA023083 | WAUDGAFL9DA010155; WAUDGAFL9DA092954; WAUDGAFL9DA034360; WAUDGAFL9DA072686

WAUDGAFL9DA060408

WAUDGAFL9DA001942 | WAUDGAFL9DA054690 | WAUDGAFL9DA073207

WAUDGAFL9DA014836 | WAUDGAFL9DA003397; WAUDGAFL9DA075846 | WAUDGAFL9DA044211 | WAUDGAFL9DA014075 | WAUDGAFL9DA011063 | WAUDGAFL9DA007515 | WAUDGAFL9DA065267; WAUDGAFL9DA081338 | WAUDGAFL9DA017378 | WAUDGAFL9DA097474 | WAUDGAFL9DA050719; WAUDGAFL9DA002380; WAUDGAFL9DA004484 | WAUDGAFL9DA079296; WAUDGAFL9DA020376

WAUDGAFL9DA000368

WAUDGAFL9DA074244;

WAUDGAFL9DA067990

; WAUDGAFL9DA072350 | WAUDGAFL9DA084448 | WAUDGAFL9DA085812 | WAUDGAFL9DA041597;

WAUDGAFL9DA048467WAUDGAFL9DA098530 | WAUDGAFL9DA074356 | WAUDGAFL9DA028378 | WAUDGAFL9DA089231 | WAUDGAFL9DA099550

WAUDGAFL9DA022080 | WAUDGAFL9DA051126 | WAUDGAFL9DA059663 | WAUDGAFL9DA026551 | WAUDGAFL9DA041888 | WAUDGAFL9DA055578 | WAUDGAFL9DA095627 | WAUDGAFL9DA048386; WAUDGAFL9DA083851 | WAUDGAFL9DA069979 | WAUDGAFL9DA003075 | WAUDGAFL9DA085468 | WAUDGAFL9DA092968; WAUDGAFL9DA030096 | WAUDGAFL9DA050865; WAUDGAFL9DA063552; WAUDGAFL9DA025058; WAUDGAFL9DA086345; WAUDGAFL9DA008731 | WAUDGAFL9DA046752; WAUDGAFL9DA023245; WAUDGAFL9DA024167 | WAUDGAFL9DA059730 | WAUDGAFL9DA024038 | WAUDGAFL9DA006235 | WAUDGAFL9DA049036 | WAUDGAFL9DA042815 | WAUDGAFL9DA004999; WAUDGAFL9DA015193 | WAUDGAFL9DA025710; WAUDGAFL9DA003657 | WAUDGAFL9DA040577; WAUDGAFL9DA085955; WAUDGAFL9DA075121 | WAUDGAFL9DA084238; WAUDGAFL9DA059548 | WAUDGAFL9DA088886

WAUDGAFL9DA028994; WAUDGAFL9DA079623 | WAUDGAFL9DA068038

WAUDGAFL9DA036772; WAUDGAFL9DA013489; WAUDGAFL9DA063714 | WAUDGAFL9DA042507 | WAUDGAFL9DA089908 | WAUDGAFL9DA097751; WAUDGAFL9DA087124 | WAUDGAFL9DA036741 | WAUDGAFL9DA092582; WAUDGAFL9DA033824; WAUDGAFL9DA094929 | WAUDGAFL9DA011659 | WAUDGAFL9DA037503 | WAUDGAFL9DA045228; WAUDGAFL9DA047335 | WAUDGAFL9DA038974 | WAUDGAFL9DA089388 | WAUDGAFL9DA035010 | WAUDGAFL9DA067424; WAUDGAFL9DA054544; WAUDGAFL9DA034679 | WAUDGAFL9DA028591 | WAUDGAFL9DA009216

WAUDGAFL9DA094087 | WAUDGAFL9DA027781 | WAUDGAFL9DA043317 | WAUDGAFL9DA023617 | WAUDGAFL9DA006199 | WAUDGAFL9DA073742 | WAUDGAFL9DA044824; WAUDGAFL9DA084837 | WAUDGAFL9DA059016; WAUDGAFL9DA044225

WAUDGAFL9DA098124 | WAUDGAFL9DA063549 | WAUDGAFL9DA031524; WAUDGAFL9DA025951 | WAUDGAFL9DA078407; WAUDGAFL9DA042183 | WAUDGAFL9DA057931 | WAUDGAFL9DA002055 | WAUDGAFL9DA041521 | WAUDGAFL9DA013394; WAUDGAFL9DA062515 | WAUDGAFL9DA099922 | WAUDGAFL9DA006817; WAUDGAFL9DA054950 | WAUDGAFL9DA016506 | WAUDGAFL9DA046069 | WAUDGAFL9DA074549 | WAUDGAFL9DA092663;

WAUDGAFL9DA016649

| WAUDGAFL9DA086782; WAUDGAFL9DA009698; WAUDGAFL9DA009135 |

WAUDGAFL9DA005571

| WAUDGAFL9DA036593; WAUDGAFL9DA035623; WAUDGAFL9DA000189; WAUDGAFL9DA026792 | WAUDGAFL9DA068041 | WAUDGAFL9DA005151 | WAUDGAFL9DA073935 | WAUDGAFL9DA062336 | WAUDGAFL9DA004288 | WAUDGAFL9DA091772; WAUDGAFL9DA051658 | WAUDGAFL9DA015775 | WAUDGAFL9DA082568; WAUDGAFL9DA049554; WAUDGAFL9DA028915 | WAUDGAFL9DA066502 | WAUDGAFL9DA007031; WAUDGAFL9DA001729; WAUDGAFL9DA010673 | WAUDGAFL9DA028669 | WAUDGAFL9DA008681; WAUDGAFL9DA013850 | WAUDGAFL9DA067200; WAUDGAFL9DA099516

WAUDGAFL9DA047755; WAUDGAFL9DA088242 | WAUDGAFL9DA021687; WAUDGAFL9DA042300 | WAUDGAFL9DA063745; WAUDGAFL9DA096874 | WAUDGAFL9DA010057; WAUDGAFL9DA052499 | WAUDGAFL9DA046265 | WAUDGAFL9DA060389; WAUDGAFL9DA028557 | WAUDGAFL9DA069190 | WAUDGAFL9DA073014 | WAUDGAFL9DA008812 | WAUDGAFL9DA092906 | WAUDGAFL9DA031362 | WAUDGAFL9DA058044; WAUDGAFL9DA051773 | WAUDGAFL9DA065088 | WAUDGAFL9DA033273 | WAUDGAFL9DA013668 | WAUDGAFL9DA031054 | WAUDGAFL9DA028395 | WAUDGAFL9DA072865; WAUDGAFL9DA043656; WAUDGAFL9DA014416 | WAUDGAFL9DA036657 | WAUDGAFL9DA006350 | WAUDGAFL9DA046086 | WAUDGAFL9DA050283 | WAUDGAFL9DA075037 | WAUDGAFL9DA030633; WAUDGAFL9DA075782 | WAUDGAFL9DA091139

WAUDGAFL9DA044399; WAUDGAFL9DA038635; WAUDGAFL9DA017896

WAUDGAFL9DA003237 | WAUDGAFL9DA028834 | WAUDGAFL9DA099788 | WAUDGAFL9DA027487 | WAUDGAFL9DA043219 | WAUDGAFL9DA012343 | WAUDGAFL9DA060425; WAUDGAFL9DA020880 | WAUDGAFL9DA030647 | WAUDGAFL9DA071943; WAUDGAFL9DA085325; WAUDGAFL9DA022810; WAUDGAFL9DA050655; WAUDGAFL9DA030311; WAUDGAFL9DA023679 | WAUDGAFL9DA021432 | WAUDGAFL9DA045231 | WAUDGAFL9DA004842 | WAUDGAFL9DA028073; WAUDGAFL9DA083381; WAUDGAFL9DA052521 | WAUDGAFL9DA070615 | WAUDGAFL9DA086152

WAUDGAFL9DA055516; WAUDGAFL9DA053491 | WAUDGAFL9DA069707 | WAUDGAFL9DA060134; WAUDGAFL9DA024394; WAUDGAFL9DA002394; WAUDGAFL9DA077693

WAUDGAFL9DA097524 | WAUDGAFL9DA029174; WAUDGAFL9DA047187 | WAUDGAFL9DA043608; WAUDGAFL9DA020703 | WAUDGAFL9DA051076 | WAUDGAFL9DA047951 | WAUDGAFL9DA047853; WAUDGAFL9DA034391 | WAUDGAFL9DA038585; WAUDGAFL9DA061719 | WAUDGAFL9DA085759 | WAUDGAFL9DA074728 | WAUDGAFL9DA083753 | WAUDGAFL9DA084157

WAUDGAFL9DA047741 | WAUDGAFL9DA082635 | WAUDGAFL9DA066614; WAUDGAFL9DA002864 | WAUDGAFL9DA037727; WAUDGAFL9DA023052 |

WAUDGAFL9DA076608

; WAUDGAFL9DA032723 | WAUDGAFL9DA092050; WAUDGAFL9DA060022; WAUDGAFL9DA014920; WAUDGAFL9DA040840 | WAUDGAFL9DA034195; WAUDGAFL9DA076026; WAUDGAFL9DA001987 | WAUDGAFL9DA010141

WAUDGAFL9DA023827 |

WAUDGAFL9DA000810

; WAUDGAFL9DA087303; WAUDGAFL9DA011788 | WAUDGAFL9DA008700; WAUDGAFL9DA095160 | WAUDGAFL9DA085521; WAUDGAFL9DA018823; WAUDGAFL9DA060568 | WAUDGAFL9DA080755; WAUDGAFL9DA048212; WAUDGAFL9DA037338 | WAUDGAFL9DA023696 | WAUDGAFL9DA046511 | WAUDGAFL9DA016165 | WAUDGAFL9DA064202; WAUDGAFL9DA093716

WAUDGAFL9DA070873 | WAUDGAFL9DA058481; WAUDGAFL9DA001021

WAUDGAFL9DA033077

WAUDGAFL9DA099032 | WAUDGAFL9DA073966; WAUDGAFL9DA099385 | WAUDGAFL9DA068265

WAUDGAFL9DA051854; WAUDGAFL9DA089648; WAUDGAFL9DA029739 | WAUDGAFL9DA039235; WAUDGAFL9DA082490; WAUDGAFL9DA044113

WAUDGAFL9DA090833 | WAUDGAFL9DA034472 | WAUDGAFL9DA062238 | WAUDGAFL9DA099645

WAUDGAFL9DA012472 | WAUDGAFL9DA043446; WAUDGAFL9DA044970; WAUDGAFL9DA051319 | WAUDGAFL9DA068248; WAUDGAFL9DA033032 | WAUDGAFL9DA052275 | WAUDGAFL9DA076494 | WAUDGAFL9DA050509 | WAUDGAFL9DA064426 | WAUDGAFL9DA041003 | WAUDGAFL9DA031782; WAUDGAFL9DA052552 | WAUDGAFL9DA055208; WAUDGAFL9DA006932; WAUDGAFL9DA012441 | WAUDGAFL9DA006123; WAUDGAFL9DA018899; WAUDGAFL9DA049134; WAUDGAFL9DA099757 | WAUDGAFL9DA048789 | WAUDGAFL9DA038571; WAUDGAFL9DA073949 | WAUDGAFL9DA069769; WAUDGAFL9DA044662; WAUDGAFL9DA043740; WAUDGAFL9DA026744 | WAUDGAFL9DA013976

WAUDGAFL9DA029949

WAUDGAFL9DA096910; WAUDGAFL9DA037968; WAUDGAFL9DA005280 | WAUDGAFL9DA092386 | WAUDGAFL9DA001956 | WAUDGAFL9DA079072; WAUDGAFL9DA044936 | WAUDGAFL9DA036416

WAUDGAFL9DA015372; WAUDGAFL9DA054446 |

WAUDGAFL9DA063440

| WAUDGAFL9DA049702 | WAUDGAFL9DA022175 | WAUDGAFL9DA071957 | WAUDGAFL9DA049571 | WAUDGAFL9DA077967; WAUDGAFL9DA070078 | WAUDGAFL9DA005926 | WAUDGAFL9DA088855; WAUDGAFL9DA011953 | WAUDGAFL9DA055631; WAUDGAFL9DA081887; WAUDGAFL9DA012083 | WAUDGAFL9DA014710 | WAUDGAFL9DA046914; WAUDGAFL9DA012004 | WAUDGAFL9DA038165; WAUDGAFL9DA049361 | WAUDGAFL9DA008437 | WAUDGAFL9DA064538; WAUDGAFL9DA072428 | WAUDGAFL9DA027991 | WAUDGAFL9DA005747; WAUDGAFL9DA098673 | WAUDGAFL9DA003772 | WAUDGAFL9DA029952; WAUDGAFL9DA062661; WAUDGAFL9DA053376; WAUDGAFL9DA022015; WAUDGAFL9DA018367 | WAUDGAFL9DA044239 | WAUDGAFL9DA005828 | WAUDGAFL9DA028042 |

WAUDGAFL9DA093523

; WAUDGAFL9DA096938 | WAUDGAFL9DA038764; WAUDGAFL9DA089732; WAUDGAFL9DA073272 | WAUDGAFL9DA050378 | WAUDGAFL9DA078732; WAUDGAFL9DA097247 | WAUDGAFL9DA067407 |

WAUDGAFL9DA040031

| WAUDGAFL9DA045648 | WAUDGAFL9DA091688 | WAUDGAFL9DA010530 | WAUDGAFL9DA063311 | WAUDGAFL9DA004680; WAUDGAFL9DA018577; WAUDGAFL9DA060697 | WAUDGAFL9DA020202 | WAUDGAFL9DA097426; WAUDGAFL9DA051269; WAUDGAFL9DA087589; WAUDGAFL9DA084627; WAUDGAFL9DA017025 | WAUDGAFL9DA029126; WAUDGAFL9DA046055 | WAUDGAFL9DA043415 | WAUDGAFL9DA087320 | WAUDGAFL9DA068587; WAUDGAFL9DA091657; WAUDGAFL9DA007935; WAUDGAFL9DA062417 | WAUDGAFL9DA065673

WAUDGAFL9DA063583; WAUDGAFL9DA007353 | WAUDGAFL9DA046685; WAUDGAFL9DA028381 | WAUDGAFL9DA018501; WAUDGAFL9DA034732 | WAUDGAFL9DA081291; WAUDGAFL9DA060991 | WAUDGAFL9DA059369; WAUDGAFL9DA039428 | WAUDGAFL9DA023276 | WAUDGAFL9DA014044 | WAUDGAFL9DA000435 | WAUDGAFL9DA091836 | WAUDGAFL9DA023150 | WAUDGAFL9DA014626; WAUDGAFL9DA098902; WAUDGAFL9DA002654 | WAUDGAFL9DA004808

WAUDGAFL9DA066225 | WAUDGAFL9DA075894 | WAUDGAFL9DA038182 | WAUDGAFL9DA053474 | WAUDGAFL9DA076575 | WAUDGAFL9DA017381 |

WAUDGAFL9DA073143

| WAUDGAFL9DA056133

WAUDGAFL9DA029272 | WAUDGAFL9DA045312 | WAUDGAFL9DA075801 | WAUDGAFL9DA037999; WAUDGAFL9DA026422 | WAUDGAFL9DA097930 | WAUDGAFL9DA082103 | WAUDGAFL9DA027442; WAUDGAFL9DA015632 | WAUDGAFL9DA087527

WAUDGAFL9DA009121 | WAUDGAFL9DA013170; WAUDGAFL9DA079542 | WAUDGAFL9DA031619 | WAUDGAFL9DA070307 | WAUDGAFL9DA022418 | WAUDGAFL9DA087253

WAUDGAFL9DA086202; WAUDGAFL9DA036433 | WAUDGAFL9DA063017 | WAUDGAFL9DA031779; WAUDGAFL9DA037307 | WAUDGAFL9DA012245; WAUDGAFL9DA035833 | WAUDGAFL9DA086510; WAUDGAFL9DA065768 | WAUDGAFL9DA041809; WAUDGAFL9DA037730; WAUDGAFL9DA084594; WAUDGAFL9DA077127 | WAUDGAFL9DA057766 | WAUDGAFL9DA036318; WAUDGAFL9DA013265; WAUDGAFL9DA083834 | WAUDGAFL9DA024413 | WAUDGAFL9DA016425 | WAUDGAFL9DA014092; WAUDGAFL9DA053667 | WAUDGAFL9DA074230 | WAUDGAFL9DA034181 | WAUDGAFL9DA028848; WAUDGAFL9DA014478 | WAUDGAFL9DA098270

WAUDGAFL9DA063356; WAUDGAFL9DA095966 | WAUDGAFL9DA036223 | WAUDGAFL9DA001522 | WAUDGAFL9DA093814 | WAUDGAFL9DA032706; WAUDGAFL9DA053992 | WAUDGAFL9DA048419 | WAUDGAFL9DA094591 | WAUDGAFL9DA038196; WAUDGAFL9DA066354; WAUDGAFL9DA042264 | WAUDGAFL9DA022581; WAUDGAFL9DA069805 | WAUDGAFL9DA067925 | WAUDGAFL9DA001875; WAUDGAFL9DA003514 | WAUDGAFL9DA080237 | WAUDGAFL9DA019115 | WAUDGAFL9DA097281 | WAUDGAFL9DA055242 | WAUDGAFL9DA014464 | WAUDGAFL9DA030762 | WAUDGAFL9DA031281 | WAUDGAFL9DA051143 | WAUDGAFL9DA093361 | WAUDGAFL9DA024928 | WAUDGAFL9DA044063; WAUDGAFL9DA083865 | WAUDGAFL9DA057895 | WAUDGAFL9DA049750; WAUDGAFL9DA041826; WAUDGAFL9DA077662; WAUDGAFL9DA009748 | WAUDGAFL9DA037615 | WAUDGAFL9DA087754 | WAUDGAFL9DA054740 | WAUDGAFL9DA069111; WAUDGAFL9DA032866; WAUDGAFL9DA065155; WAUDGAFL9DA046251 | WAUDGAFL9DA039056 | WAUDGAFL9DA041762 | WAUDGAFL9DA055953 | WAUDGAFL9DA082098; WAUDGAFL9DA038831; WAUDGAFL9DA050252 | WAUDGAFL9DA001276 | WAUDGAFL9DA082537; WAUDGAFL9DA023536 | WAUDGAFL9DA020328 | WAUDGAFL9DA085289 | WAUDGAFL9DA046668 | WAUDGAFL9DA001570 | WAUDGAFL9DA003853; WAUDGAFL9DA024475 | WAUDGAFL9DA092940; WAUDGAFL9DA054804; WAUDGAFL9DA009832 | WAUDGAFL9DA004582 | WAUDGAFL9DA013198; WAUDGAFL9DA007417 | WAUDGAFL9DA038540; WAUDGAFL9DA050185 |

WAUDGAFL9DA076205

; WAUDGAFL9DA015579; WAUDGAFL9DA098060

WAUDGAFL9DA038523; WAUDGAFL9DA073837 | WAUDGAFL9DA012150 | WAUDGAFL9DA084711; WAUDGAFL9DA087141; WAUDGAFL9DA024945 | WAUDGAFL9DA012407 | WAUDGAFL9DA040207; WAUDGAFL9DA071747 | WAUDGAFL9DA054642; WAUDGAFL9DA038103; WAUDGAFL9DA049067 | WAUDGAFL9DA072672; WAUDGAFL9DA045066 | WAUDGAFL9DA066905 | WAUDGAFL9DA051935; WAUDGAFL9DA095336 | WAUDGAFL9DA068217 | WAUDGAFL9DA039333; WAUDGAFL9DA007384

WAUDGAFL9DA063194

WAUDGAFL9DA021303 | WAUDGAFL9DA030017

WAUDGAFL9DA035847 | WAUDGAFL9DA008065 | WAUDGAFL9DA071005; WAUDGAFL9DA040000 | WAUDGAFL9DA027330; WAUDGAFL9DA086992; WAUDGAFL9DA087446; WAUDGAFL9DA077144 | WAUDGAFL9DA026808 | WAUDGAFL9DA091030 | WAUDGAFL9DA072493 | WAUDGAFL9DA099435 | WAUDGAFL9DA038070 | WAUDGAFL9DA030177 | WAUDGAFL9DA064667 | WAUDGAFL9DA010589 | WAUDGAFL9DA083168 | WAUDGAFL9DA064765; WAUDGAFL9DA033709; WAUDGAFL9DA000998; WAUDGAFL9DA082618 | WAUDGAFL9DA033922 | WAUDGAFL9DA024587 | WAUDGAFL9DA063700 | WAUDGAFL9DA034939 | WAUDGAFL9DA053619; WAUDGAFL9DA033581; WAUDGAFL9DA020281; WAUDGAFL9DA093621; WAUDGAFL9DA043544; WAUDGAFL9DA013332; WAUDGAFL9DA042457; WAUDGAFL9DA037517 | WAUDGAFL9DA061445 |

WAUDGAFL9DA098513

| WAUDGAFL9DA058187 | WAUDGAFL9DA090458 | WAUDGAFL9DA015694; WAUDGAFL9DA095787; WAUDGAFL9DA032642 | WAUDGAFL9DA048050 | WAUDGAFL9DA011614 | WAUDGAFL9DA091528; WAUDGAFL9DA019678 | WAUDGAFL9DA020930 | WAUDGAFL9DA046654; WAUDGAFL9DA063728; WAUDGAFL9DA040188 | WAUDGAFL9DA010415

WAUDGAFL9DA035718 | WAUDGAFL9DA089634 | WAUDGAFL9DA080447 | WAUDGAFL9DA031815 | WAUDGAFL9DA010401 | WAUDGAFL9DA046217 | WAUDGAFL9DA002637; WAUDGAFL9DA072204 | WAUDGAFL9DA025741 | WAUDGAFL9DA022967 | WAUDGAFL9DA099855; WAUDGAFL9DA084286; WAUDGAFL9DA075880 | WAUDGAFL9DA093604 | WAUDGAFL9DA004212; WAUDGAFL9DA083543 | WAUDGAFL9DA069920; WAUDGAFL9DA057508 | WAUDGAFL9DA091920; WAUDGAFL9DA060814 | WAUDGAFL9DA027649 | WAUDGAFL9DA001343; WAUDGAFL9DA035573; WAUDGAFL9DA090184; WAUDGAFL9DA086247 | WAUDGAFL9DA015887 | WAUDGAFL9DA059453 | WAUDGAFL9DA047867 | WAUDGAFL9DA077256 | WAUDGAFL9DA053460

WAUDGAFL9DA086295 | WAUDGAFL9DA019874 | WAUDGAFL9DA010334; WAUDGAFL9DA099046; WAUDGAFL9DA090816 | WAUDGAFL9DA092923 | WAUDGAFL9DA030499 | WAUDGAFL9DA040787 | WAUDGAFL9DA093005 | WAUDGAFL9DA067553 |

WAUDGAFL9DA056228

| WAUDGAFL9DA012584; WAUDGAFL9DA047402; WAUDGAFL9DA069643; WAUDGAFL9DA009863 | WAUDGAFL9DA083302 | WAUDGAFL9DA053149 | WAUDGAFL9DA014593 | WAUDGAFL9DA081310 | WAUDGAFL9DA050462; WAUDGAFL9DA018806 | WAUDGAFL9DA051871; WAUDGAFL9DA093098 | WAUDGAFL9DA024735; WAUDGAFL9DA060053; WAUDGAFL9DA086605 | WAUDGAFL9DA097006; WAUDGAFL9DA070095; WAUDGAFL9DA012052 | WAUDGAFL9DA099659 | WAUDGAFL9DA048338 | WAUDGAFL9DA053300 | WAUDGAFL9DA023813 | WAUDGAFL9DA091867

WAUDGAFL9DA017932 |

WAUDGAFL9DA037890

| WAUDGAFL9DA087222 | WAUDGAFL9DA057475 | WAUDGAFL9DA051563 | WAUDGAFL9DA014030 | WAUDGAFL9DA022886 | WAUDGAFL9DA062353 | WAUDGAFL9DA010298 | WAUDGAFL9DA000175; WAUDGAFL9DA063762; WAUDGAFL9DA082232 | WAUDGAFL9DA095837 | WAUDGAFL9DA028350

WAUDGAFL9DA016103 |

WAUDGAFL9DA021480

; WAUDGAFL9DA083249 | WAUDGAFL9DA092520; WAUDGAFL9DA037467

WAUDGAFL9DA040076 | WAUDGAFL9DA020863; WAUDGAFL9DA093120 | WAUDGAFL9DA043060; WAUDGAFL9DA039560 | WAUDGAFL9DA049165 | WAUDGAFL9DA050171 | WAUDGAFL9DA097586 | WAUDGAFL9DA049330

WAUDGAFL9DA074745 | WAUDGAFL9DA003612 |

WAUDGAFL9DA094199

| WAUDGAFL9DA060246; WAUDGAFL9DA037923; WAUDGAFL9DA002220 | WAUDGAFL9DA088063 | WAUDGAFL9DA097409 | WAUDGAFL9DA030289; WAUDGAFL9DA059064 | WAUDGAFL9DA015842 | WAUDGAFL9DA088127

WAUDGAFL9DA000905

WAUDGAFL9DA044368 | WAUDGAFL9DA017185 | WAUDGAFL9DA026713 | WAUDGAFL9DA014559 | WAUDGAFL9DA008020 | WAUDGAFL9DA014772 | WAUDGAFL9DA039431 | WAUDGAFL9DA062191 | WAUDGAFL9DA032768 | WAUDGAFL9DA048792 | WAUDGAFL9DA057945 | WAUDGAFL9DA031023 | WAUDGAFL9DA071764; WAUDGAFL9DA065981 | WAUDGAFL9DA091982 | WAUDGAFL9DA060750 | WAUDGAFL9DA020541 | WAUDGAFL9DA003352; WAUDGAFL9DA006963 | WAUDGAFL9DA086426 | WAUDGAFL9DA075345; WAUDGAFL9DA039414 | WAUDGAFL9DA039767 | WAUDGAFL9DA059405

WAUDGAFL9DA031149 | WAUDGAFL9DA001262 | WAUDGAFL9DA060716; WAUDGAFL9DA086491 | WAUDGAFL9DA025206; WAUDGAFL9DA092033; WAUDGAFL9DA094266 | WAUDGAFL9DA037940; WAUDGAFL9DA053782; WAUDGAFL9DA042846 | WAUDGAFL9DA033533 | WAUDGAFL9DA060621 | WAUDGAFL9DA092260 | WAUDGAFL9DA007630 | WAUDGAFL9DA096132 | WAUDGAFL9DA002105 | WAUDGAFL9DA047142; WAUDGAFL9DA071828

WAUDGAFL9DA011855; WAUDGAFL9DA037825; WAUDGAFL9DA049022; WAUDGAFL9DA089035 | WAUDGAFL9DA040479; WAUDGAFL9DA093747 | WAUDGAFL9DA034651; WAUDGAFL9DA076110 | WAUDGAFL9DA061008; WAUDGAFL9DA025268 | WAUDGAFL9DA076723 | WAUDGAFL9DA022385 | WAUDGAFL9DA061770 | WAUDGAFL9DA026906; WAUDGAFL9DA023987 | WAUDGAFL9DA064216 | WAUDGAFL9DA043916

WAUDGAFL9DA006722 | WAUDGAFL9DA001603

WAUDGAFL9DA051787 | WAUDGAFL9DA024749 | WAUDGAFL9DA018949 | WAUDGAFL9DA044001; WAUDGAFL9DA050607 | WAUDGAFL9DA082229; WAUDGAFL9DA099175; WAUDGAFL9DA076530 | WAUDGAFL9DA060294; WAUDGAFL9DA025903; WAUDGAFL9DA081890 | WAUDGAFL9DA016828 | WAUDGAFL9DA025156 | WAUDGAFL9DA067147; WAUDGAFL9DA003383 | WAUDGAFL9DA081520 | WAUDGAFL9DA096258 | WAUDGAFL9DA009796 | WAUDGAFL9DA066290 | WAUDGAFL9DA007918 | WAUDGAFL9DA062241 | WAUDGAFL9DA013802 | WAUDGAFL9DA027103 | WAUDGAFL9DA074308; WAUDGAFL9DA074213; WAUDGAFL9DA047089 | WAUDGAFL9DA089178 |

WAUDGAFL9DA064913

; WAUDGAFL9DA006493

WAUDGAFL9DA013511; WAUDGAFL9DA096115 | WAUDGAFL9DA085177; WAUDGAFL9DA070453; WAUDGAFL9DA055855; WAUDGAFL9DA022001 | WAUDGAFL9DA030471

WAUDGAFL9DA024198; WAUDGAFL9DA063132; WAUDGAFL9DA031491; WAUDGAFL9DA060747

WAUDGAFL9DA034648 | WAUDGAFL9DA042989 | WAUDGAFL9DA036514 | WAUDGAFL9DA029322 | WAUDGAFL9DA041681 | WAUDGAFL9DA067259; WAUDGAFL9DA016926; WAUDGAFL9DA040918 | WAUDGAFL9DA089200 | WAUDGAFL9DA059744 | WAUDGAFL9DA070288 | WAUDGAFL9DA089665; WAUDGAFL9DA070579; WAUDGAFL9DA074373 | WAUDGAFL9DA065575; WAUDGAFL9DA016330 | WAUDGAFL9DA055158 | WAUDGAFL9DA083266; WAUDGAFL9DA064698 |

WAUDGAFL9DA033810

| WAUDGAFL9DA007949; WAUDGAFL9DA040868

WAUDGAFL9DA062000 | WAUDGAFL9DA071067 | WAUDGAFL9DA007174; WAUDGAFL9DA073062

WAUDGAFL9DA071893; WAUDGAFL9DA038618 | WAUDGAFL9DA001830; WAUDGAFL9DA083476 | WAUDGAFL9DA076446

WAUDGAFL9DA050364; WAUDGAFL9DA016361 | WAUDGAFL9DA057279 | WAUDGAFL9DA034746

WAUDGAFL9DA020118 | WAUDGAFL9DA040983 | WAUDGAFL9DA007904 | WAUDGAFL9DA015940 | WAUDGAFL9DA073580; WAUDGAFL9DA037078; WAUDGAFL9DA097071 | WAUDGAFL9DA043463 | WAUDGAFL9DA092615 | WAUDGAFL9DA017171 | WAUDGAFL9DA069142 | WAUDGAFL9DA027876; WAUDGAFL9DA051756 | WAUDGAFL9DA040157 | WAUDGAFL9DA021706 | WAUDGAFL9DA066483; WAUDGAFL9DA059260

WAUDGAFL9DA082800 | WAUDGAFL9DA029157 | WAUDGAFL9DA050266 | WAUDGAFL9DA032141; WAUDGAFL9DA067861

WAUDGAFL9DA002489; WAUDGAFL9DA024086; WAUDGAFL9DA062644 | WAUDGAFL9DA018160; WAUDGAFL9DA070548; WAUDGAFL9DA009829; WAUDGAFL9DA018241 | WAUDGAFL9DA091948 | WAUDGAFL9DA003920

WAUDGAFL9DA054706; WAUDGAFL9DA047397 | WAUDGAFL9DA097037;

WAUDGAFL9DA061431

|

WAUDGAFL9DA091917

| WAUDGAFL9DA013167; WAUDGAFL9DA024721 | WAUDGAFL9DA051255; WAUDGAFL9DA048646 | WAUDGAFL9DA054835 | WAUDGAFL9DA073093; WAUDGAFL9DA064801 | WAUDGAFL9DA089990 | WAUDGAFL9DA070906; WAUDGAFL9DA037906 | WAUDGAFL9DA098690

WAUDGAFL9DA021320 | WAUDGAFL9DA053717 | WAUDGAFL9DA009720 | WAUDGAFL9DA024217; WAUDGAFL9DA014996 | WAUDGAFL9DA005537

WAUDGAFL9DA030101

WAUDGAFL9DA052258 | WAUDGAFL9DA088175

WAUDGAFL9DA033130; WAUDGAFL9DA055371 | WAUDGAFL9DA078052 | WAUDGAFL9DA073398; WAUDGAFL9DA098866 | WAUDGAFL9DA086541; WAUDGAFL9DA083171; WAUDGAFL9DA070887 | WAUDGAFL9DA099841 | WAUDGAFL9DA036903; WAUDGAFL9DA021107 | WAUDGAFL9DA061221 | WAUDGAFL9DA057881 | WAUDGAFL9DA035220 | WAUDGAFL9DA086331; WAUDGAFL9DA027425; WAUDGAFL9DA056620 | WAUDGAFL9DA098527

WAUDGAFL9DA071294 | WAUDGAFL9DA059145 | WAUDGAFL9DA068895 | WAUDGAFL9DA009118

WAUDGAFL9DA036366 | WAUDGAFL9DA022760 | WAUDGAFL9DA039476; WAUDGAFL9DA082151 | WAUDGAFL9DA041423; WAUDGAFL9DA052003 | WAUDGAFL9DA011015; WAUDGAFL9DA020040 | WAUDGAFL9DA098804 | WAUDGAFL9DA033600 | WAUDGAFL9DA097152 | WAUDGAFL9DA000600; WAUDGAFL9DA048971

WAUDGAFL9DA005909 | WAUDGAFL9DA002640; WAUDGAFL9DA099211 | WAUDGAFL9DA084563

WAUDGAFL9DA084577 | WAUDGAFL9DA065818 | WAUDGAFL9DA040465; WAUDGAFL9DA024220 | WAUDGAFL9DA019776 | WAUDGAFL9DA032964 | WAUDGAFL9DA064278; WAUDGAFL9DA054169

WAUDGAFL9DA008972; WAUDGAFL9DA035606 | WAUDGAFL9DA083977 | WAUDGAFL9DA013685 | WAUDGAFL9DA006879 | WAUDGAFL9DA004789 | WAUDGAFL9DA034147; WAUDGAFL9DA012696 | WAUDGAFL9DA067648 | WAUDGAFL9DA047111 | WAUDGAFL9DA086362 |

WAUDGAFL9DA026601WAUDGAFL9DA028493 | WAUDGAFL9DA039655 | WAUDGAFL9DA038750

WAUDGAFL9DA002086

WAUDGAFL9DA015663 | WAUDGAFL9DA031085 | WAUDGAFL9DA094977 | WAUDGAFL9DA019017; WAUDGAFL9DA023293; WAUDGAFL9DA037369 | WAUDGAFL9DA004436; WAUDGAFL9DA045293; WAUDGAFL9DA091206 | WAUDGAFL9DA022211

WAUDGAFL9DA047044

WAUDGAFL9DA090542; WAUDGAFL9DA086233 | WAUDGAFL9DA051384; WAUDGAFL9DA065432 | WAUDGAFL9DA024430

WAUDGAFL9DA056178; WAUDGAFL9DA021656 | WAUDGAFL9DA091819 | WAUDGAFL9DA039090; WAUDGAFL9DA049733; WAUDGAFL9DA087768; WAUDGAFL9DA044774

WAUDGAFL9DA052311 | WAUDGAFL9DA095630; WAUDGAFL9DA025531 | WAUDGAFL9DA006980 | WAUDGAFL9DA002895 | WAUDGAFL9DA012990 | WAUDGAFL9DA060361; WAUDGAFL9DA099337

WAUDGAFL9DA036044 | WAUDGAFL9DA029546 | WAUDGAFL9DA028719

WAUDGAFL9DA054219 | WAUDGAFL9DA072607 | WAUDGAFL9DA015338 | WAUDGAFL9DA006798; WAUDGAFL9DA025335; WAUDGAFL9DA023682 | WAUDGAFL9DA078939 | WAUDGAFL9DA062482; WAUDGAFL9DA092257

WAUDGAFL9DA047688; WAUDGAFL9DA077810 | WAUDGAFL9DA091318; WAUDGAFL9DA066516; WAUDGAFL9DA085485 | WAUDGAFL9DA011175 | WAUDGAFL9DA002296 | WAUDGAFL9DA035640 | WAUDGAFL9DA029532 | WAUDGAFL9DA043284 | WAUDGAFL9DA009944 | WAUDGAFL9DA083431; WAUDGAFL9DA062921 | WAUDGAFL9DA063065; WAUDGAFL9DA090377 | WAUDGAFL9DA090069; WAUDGAFL9DA004131; WAUDGAFL9DA098253; WAUDGAFL9DA008745 | WAUDGAFL9DA019924; WAUDGAFL9DA018515; WAUDGAFL9DA068069 | WAUDGAFL9DA084109 | WAUDGAFL9DA006008 | WAUDGAFL9DA036996 | WAUDGAFL9DA005134 | WAUDGAFL9DA007594; WAUDGAFL9DA099709; WAUDGAFL9DA042751 | WAUDGAFL9DA073613; WAUDGAFL9DA026517; WAUDGAFL9DA005490

WAUDGAFL9DA092887 | WAUDGAFL9DA098236 | WAUDGAFL9DA058741 | WAUDGAFL9DA024931 | WAUDGAFL9DA084689 | WAUDGAFL9DA085714 | WAUDGAFL9DA056441; WAUDGAFL9DA098639; WAUDGAFL9DA066628 | WAUDGAFL9DA096826

WAUDGAFL9DA041731 | WAUDGAFL9DA040417 | WAUDGAFL9DA032219 | WAUDGAFL9DA017848 | WAUDGAFL9DA029482 | WAUDGAFL9DA002430 | WAUDGAFL9DA024573; WAUDGAFL9DA069061; WAUDGAFL9DA059047 | WAUDGAFL9DA091755

WAUDGAFL9DA025304 | WAUDGAFL9DA058139; WAUDGAFL9DA062790; WAUDGAFL9DA015128; WAUDGAFL9DA071084; WAUDGAFL9DA011385

WAUDGAFL9DA056701 | WAUDGAFL9DA058853; WAUDGAFL9DA011337 | WAUDGAFL9DA071697 | WAUDGAFL9DA070758 | WAUDGAFL9DA034519 | WAUDGAFL9DA069853; WAUDGAFL9DA026467 |

WAUDGAFL9DA032477

| WAUDGAFL9DA048002 | WAUDGAFL9DA063731; WAUDGAFL9DA061753; WAUDGAFL9DA041518; WAUDGAFL9DA098057; WAUDGAFL9DA065902; WAUDGAFL9DA005117 | WAUDGAFL9DA076916 | WAUDGAFL9DA095577; WAUDGAFL9DA017820 | WAUDGAFL9DA025805; WAUDGAFL9DA093828

WAUDGAFL9DA066421 | WAUDGAFL9DA031541 | WAUDGAFL9DA021396 | WAUDGAFL9DA012262; WAUDGAFL9DA020569 | WAUDGAFL9DA062188 | WAUDGAFL9DA043866 | WAUDGAFL9DA075295; WAUDGAFL9DA015484 | WAUDGAFL9DA053913; WAUDGAFL9DA081582 | WAUDGAFL9DA047075 | WAUDGAFL9DA075264 | WAUDGAFL9DA051627 | WAUDGAFL9DA026629; WAUDGAFL9DA082862 | WAUDGAFL9DA090380

WAUDGAFL9DA078763; WAUDGAFL9DA084224; WAUDGAFL9DA011225 | WAUDGAFL9DA010981 | WAUDGAFL9DA057170 | WAUDGAFL9DA088385; WAUDGAFL9DA068900 | WAUDGAFL9DA053006 | WAUDGAFL9DA053989

WAUDGAFL9DA065298; WAUDGAFL9DA018045;

WAUDGAFL9DA056973WAUDGAFL9DA075393; WAUDGAFL9DA097961 | WAUDGAFL9DA067097; WAUDGAFL9DA039719; WAUDGAFL9DA052714; WAUDGAFL9DA006672;

WAUDGAFL9DA064300

| WAUDGAFL9DA051210

WAUDGAFL9DA029353; WAUDGAFL9DA070663

WAUDGAFL9DA029241 | WAUDGAFL9DA074857; WAUDGAFL9DA015291 | WAUDGAFL9DA075409; WAUDGAFL9DA013637 | WAUDGAFL9DA062112; WAUDGAFL9DA000337; WAUDGAFL9DA082277; WAUDGAFL9DA075443 | WAUDGAFL9DA012178 | WAUDGAFL9DA056889 | WAUDGAFL9DA016036

WAUDGAFL9DA070551; WAUDGAFL9DA005487 | WAUDGAFL9DA092680 | WAUDGAFL9DA079959 | WAUDGAFL9DA064233; WAUDGAFL9DA065060 | WAUDGAFL9DA078035 | WAUDGAFL9DA056438 | WAUDGAFL9DA098351; WAUDGAFL9DA003481; WAUDGAFL9DA024363 | WAUDGAFL9DA042913

WAUDGAFL9DA002492; WAUDGAFL9DA071702 | WAUDGAFL9DA058660; WAUDGAFL9DA027490 | WAUDGAFL9DA049439; WAUDGAFL9DA016148 | WAUDGAFL9DA059713 | WAUDGAFL9DA053023; WAUDGAFL9DA024606 | WAUDGAFL9DA011693; WAUDGAFL9DA010026; WAUDGAFL9DA079234; WAUDGAFL9DA020362 | WAUDGAFL9DA081470 | WAUDGAFL9DA073370 | WAUDGAFL9DA059856 | WAUDGAFL9DA067441; WAUDGAFL9DA079153 | WAUDGAFL9DA030955 | WAUDGAFL9DA043687 |

WAUDGAFL9DA053751WAUDGAFL9DA030714 | WAUDGAFL9DA092291 | WAUDGAFL9DA068010; WAUDGAFL9DA062448; WAUDGAFL9DA010043; WAUDGAFL9DA028736 | WAUDGAFL9DA064460 | WAUDGAFL9DA068556 | WAUDGAFL9DA001858 | WAUDGAFL9DA060019; WAUDGAFL9DA024105; WAUDGAFL9DA002301; WAUDGAFL9DA049392; WAUDGAFL9DA093022; WAUDGAFL9DA037386 | WAUDGAFL9DA087351 | WAUDGAFL9DA010625; WAUDGAFL9DA066578; WAUDGAFL9DA012388; WAUDGAFL9DA065205 | WAUDGAFL9DA053488; WAUDGAFL9DA019079 | WAUDGAFL9DA012195 | WAUDGAFL9DA055872; WAUDGAFL9DA046640 | WAUDGAFL9DA087088; WAUDGAFL9DA031295 | WAUDGAFL9DA098009; WAUDGAFL9DA098429; WAUDGAFL9DA055080; WAUDGAFL9DA016618 | WAUDGAFL9DA025089; WAUDGAFL9DA016750 | WAUDGAFL9DA063535; WAUDGAFL9DA032608; WAUDGAFL9DA044712; WAUDGAFL9DA066466 | WAUDGAFL9DA066175 | WAUDGAFL9DA013766

WAUDGAFL9DA095501 | WAUDGAFL9DA023200; WAUDGAFL9DA094333 | WAUDGAFL9DA038067 | WAUDGAFL9DA066936 | WAUDGAFL9DA013847 | WAUDGAFL9DA092162 | WAUDGAFL9DA073594; WAUDGAFL9DA060084 | WAUDGAFL9DA023018 | WAUDGAFL9DA046119; WAUDGAFL9DA001164

WAUDGAFL9DA017526; WAUDGAFL9DA029966 | WAUDGAFL9DA046329 | WAUDGAFL9DA067746 | WAUDGAFL9DA061851 |

WAUDGAFL9DA053314

| WAUDGAFL9DA056116; WAUDGAFL9DA011449 | WAUDGAFL9DA001309; WAUDGAFL9DA010480 | WAUDGAFL9DA025674 | WAUDGAFL9DA097412 | WAUDGAFL9DA026923 | WAUDGAFL9DA062434; WAUDGAFL9DA021267 | WAUDGAFL9DA025660 | WAUDGAFL9DA021933; WAUDGAFL9DA098737 | WAUDGAFL9DA025643 | WAUDGAFL9DA004744 |

WAUDGAFL9DA025982

| WAUDGAFL9DA005697 | WAUDGAFL9DA063423 | WAUDGAFL9DA024007; WAUDGAFL9DA048520 | WAUDGAFL9DA080528; WAUDGAFL9DA060831 | WAUDGAFL9DA006638 | WAUDGAFL9DA014240 | WAUDGAFL9DA019406 | WAUDGAFL9DA055175 | WAUDGAFL9DA075619 | WAUDGAFL9DA090041 | WAUDGAFL9DA084269 | WAUDGAFL9DA058285; WAUDGAFL9DA069416; WAUDGAFL9DA002928; WAUDGAFL9DA030549 | WAUDGAFL9DA087933 | WAUDGAFL9DA070811 | WAUDGAFL9DA043706 | WAUDGAFL9DA087429 | WAUDGAFL9DA015629 | WAUDGAFL9DA066757 | WAUDGAFL9DA082666 | WAUDGAFL9DA053894; WAUDGAFL9DA032169; WAUDGAFL9DA033807 | WAUDGAFL9DA048985; WAUDGAFL9DA022564 | WAUDGAFL9DA062594

WAUDGAFL9DA029112 | WAUDGAFL9DA067536; WAUDGAFL9DA072915; WAUDGAFL9DA010866 | WAUDGAFL9DA030826; WAUDGAFL9DA036836 | WAUDGAFL9DA000516 | WAUDGAFL9DA054107 | WAUDGAFL9DA066418

WAUDGAFL9DA082909; WAUDGAFL9DA051207 | WAUDGAFL9DA034231; WAUDGAFL9DA039039; WAUDGAFL9DA059274 | WAUDGAFL9DA031930 | WAUDGAFL9DA070727 | WAUDGAFL9DA064135; WAUDGAFL9DA020278 | WAUDGAFL9DA076138; WAUDGAFL9DA023424 | WAUDGAFL9DA052700; WAUDGAFL9DA037565; WAUDGAFL9DA064720 |

WAUDGAFL9DA027134

| WAUDGAFL9DA065527 | WAUDGAFL9DA059761 | WAUDGAFL9DA000659; WAUDGAFL9DA036562 | WAUDGAFL9DA032883 | WAUDGAFL9DA043849; WAUDGAFL9DA085423; WAUDGAFL9DA091903 | WAUDGAFL9DA065852 | WAUDGAFL9DA003268; WAUDGAFL9DA086538 | WAUDGAFL9DA079962 | WAUDGAFL9DA061915 | WAUDGAFL9DA077404 |

WAUDGAFL9DA065947

; WAUDGAFL9DA084790 | WAUDGAFL9DA021950 | WAUDGAFL9DA029336 | WAUDGAFL9DA054589 | WAUDGAFL9DA088922; WAUDGAFL9DA071974 | WAUDGAFL9DA007207 | WAUDGAFL9DA032298 | WAUDGAFL9DA055323 | WAUDGAFL9DA030390; WAUDGAFL9DA082781 | WAUDGAFL9DA055032; WAUDGAFL9DA095126

WAUDGAFL9DA020636; WAUDGAFL9DA051708

WAUDGAFL9DA043589 | WAUDGAFL9DA068380; WAUDGAFL9DA096437 | WAUDGAFL9DA061350 | WAUDGAFL9DA060442 | WAUDGAFL9DA042118; WAUDGAFL9DA066581 | WAUDGAFL9DA058982; WAUDGAFL9DA012519; WAUDGAFL9DA020992; WAUDGAFL9DA012598

WAUDGAFL9DA006655; WAUDGAFL9DA052616 | WAUDGAFL9DA019485; WAUDGAFL9DA022824 | WAUDGAFL9DA010320 | WAUDGAFL9DA052082 | WAUDGAFL9DA021771 | WAUDGAFL9DA039879 | WAUDGAFL9DA096468 | WAUDGAFL9DA093327 | WAUDGAFL9DA008535

WAUDGAFL9DA096227 | WAUDGAFL9DA068976 | WAUDGAFL9DA092629 | WAUDGAFL9DA079668; WAUDGAFL9DA038604 | WAUDGAFL9DA072431 | WAUDGAFL9DA042961 | WAUDGAFL9DA054270; WAUDGAFL9DA051823 | WAUDGAFL9DA003089 | WAUDGAFL9DA032382 | WAUDGAFL9DA087821; WAUDGAFL9DA026887

WAUDGAFL9DA090167 | WAUDGAFL9DA075491 | WAUDGAFL9DA011600; WAUDGAFL9DA038988 | WAUDGAFL9DA090329 | WAUDGAFL9DA033029; WAUDGAFL9DA032530 | WAUDGAFL9DA090640 | WAUDGAFL9DA071327 | WAUDGAFL9DA093943 | WAUDGAFL9DA067908 | WAUDGAFL9DA035069 | WAUDGAFL9DA015968; WAUDGAFL9DA096535 | WAUDGAFL9DA073126; WAUDGAFL9DA089973 | WAUDGAFL9DA041311 | WAUDGAFL9DA000757; WAUDGAFL9DA042832; WAUDGAFL9DA047027 | WAUDGAFL9DA005912; WAUDGAFL9DA081081; WAUDGAFL9DA023410

WAUDGAFL9DA082506; WAUDGAFL9DA016196 | WAUDGAFL9DA059677; WAUDGAFL9DA078696 | WAUDGAFL9DA041664

WAUDGAFL9DA042104 | WAUDGAFL9DA013444 | WAUDGAFL9DA093473; WAUDGAFL9DA062997 | WAUDGAFL9DA051661 | WAUDGAFL9DA005411 | WAUDGAFL9DA080481 | WAUDGAFL9DA000161 | WAUDGAFL9DA095840 | WAUDGAFL9DA055936

WAUDGAFL9DA044127; WAUDGAFL9DA006025 | WAUDGAFL9DA037159; WAUDGAFL9DA013329 | WAUDGAFL9DA015212; WAUDGAFL9DA054141 | WAUDGAFL9DA070405; WAUDGAFL9DA047481; WAUDGAFL9DA072798 | WAUDGAFL9DA006509 | WAUDGAFL9DA021530; WAUDGAFL9DA011645 | WAUDGAFL9DA022922 | WAUDGAFL9DA014786; WAUDGAFL9DA083364 | WAUDGAFL9DA052390

WAUDGAFL9DA096440 | WAUDGAFL9DA016635 | WAUDGAFL9DA059050; WAUDGAFL9DA086667 | WAUDGAFL9DA063261 | WAUDGAFL9DA004601 | WAUDGAFL9DA022404; WAUDGAFL9DA067830; WAUDGAFL9DA052728; WAUDGAFL9DA095403 | WAUDGAFL9DA024301; WAUDGAFL9DA001732 | WAUDGAFL9DA060148; WAUDGAFL9DA066550 | WAUDGAFL9DA075149 | WAUDGAFL9DA089567 | WAUDGAFL9DA079637 | WAUDGAFL9DA094297; WAUDGAFL9DA047609 | WAUDGAFL9DA068153; WAUDGAFL9DA052115; WAUDGAFL9DA052907 | WAUDGAFL9DA070985; WAUDGAFL9DA089746 | WAUDGAFL9DA021544

WAUDGAFL9DA042782; WAUDGAFL9DA069478; WAUDGAFL9DA070355 | WAUDGAFL9DA002346 | WAUDGAFL9DA036111; WAUDGAFL9DA031006; WAUDGAFL9DA052227; WAUDGAFL9DA020913 | WAUDGAFL9DA072400 | WAUDGAFL9DA064314 | WAUDGAFL9DA023147; WAUDGAFL9DA000855 | WAUDGAFL9DA091335 | WAUDGAFL9DA016666 | WAUDGAFL9DA076687 | WAUDGAFL9DA014349

WAUDGAFL9DA026534; WAUDGAFL9DA016702 | WAUDGAFL9DA065415; WAUDGAFL9DA019681 | WAUDGAFL9DA081808; WAUDGAFL9DA040725; WAUDGAFL9DA092596; WAUDGAFL9DA031359 | WAUDGAFL9DA080805 | WAUDGAFL9DA053068; WAUDGAFL9DA024914 | WAUDGAFL9DA029093; WAUDGAFL9DA030759 | WAUDGAFL9DA012858 | WAUDGAFL9DA058822 | WAUDGAFL9DA067942; WAUDGAFL9DA063826 | WAUDGAFL9DA084191 | WAUDGAFL9DA036402 | WAUDGAFL9DA032074 | WAUDGAFL9DA042538 | WAUDGAFL9DA015405; WAUDGAFL9DA094638; WAUDGAFL9DA051031 | WAUDGAFL9DA019583 | WAUDGAFL9DA008485 | WAUDGAFL9DA080853; WAUDGAFL9DA029627; WAUDGAFL9DA080593 | WAUDGAFL9DA009488 | WAUDGAFL9DA061946; WAUDGAFL9DA037419; WAUDGAFL9DA042541 | WAUDGAFL9DA017512; WAUDGAFL9DA086698 | WAUDGAFL9DA005473 |

WAUDGAFL9DA024671

| WAUDGAFL9DA039218; WAUDGAFL9DA043253 | WAUDGAFL9DA039607 | WAUDGAFL9DA039638 | WAUDGAFL9DA073708 | WAUDGAFL9DA096759 | WAUDGAFL9DA061588 | WAUDGAFL9DA053247; WAUDGAFL9DA009880 | WAUDGAFL9DA044810 | WAUDGAFL9DA077161 | WAUDGAFL9DA048694

WAUDGAFL9DA004226 | WAUDGAFL9DA013962; WAUDGAFL9DA011807 | WAUDGAFL9DA018000 | WAUDGAFL9DA023570 | WAUDGAFL9DA031975 | WAUDGAFL9DA053443

WAUDGAFL9DA097720

WAUDGAFL9DA015288; WAUDGAFL9DA081744 | WAUDGAFL9DA051711; WAUDGAFL9DA095997 | WAUDGAFL9DA060523; WAUDGAFL9DA004467; WAUDGAFL9DA031555; WAUDGAFL9DA042992; WAUDGAFL9DA038327 | WAUDGAFL9DA002993 | WAUDGAFL9DA082652 | WAUDGAFL9DA044516; WAUDGAFL9DA024668 | WAUDGAFL9DA071683; WAUDGAFL9DA021835; WAUDGAFL9DA033953 | WAUDGAFL9DA018580; WAUDGAFL9DA081324; WAUDGAFL9DA021429; WAUDGAFL9DA046024 | WAUDGAFL9DA024332 | WAUDGAFL9DA029921; WAUDGAFL9DA035766; WAUDGAFL9DA010740 | WAUDGAFL9DA073482 | WAUDGAFL9DA066998 | WAUDGAFL9DA024900 | WAUDGAFL9DA005232; WAUDGAFL9DA090699 | WAUDGAFL9DA060800 | WAUDGAFL9DA023116 | WAUDGAFL9DA074406; WAUDGAFL9DA001388 | WAUDGAFL9DA037002 | WAUDGAFL9DA041633; WAUDGAFL9DA016263; WAUDGAFL9DA069559 | WAUDGAFL9DA086975 | WAUDGAFL9DA069058 | WAUDGAFL9DA091013

WAUDGAFL9DA063146

WAUDGAFL9DA030809 | WAUDGAFL9DA015386 | WAUDGAFL9DA057430 | WAUDGAFL9DA091366; WAUDGAFL9DA027246 | WAUDGAFL9DA031670; WAUDGAFL9DA030731; WAUDGAFL9DA060165 | WAUDGAFL9DA089844 | WAUDGAFL9DA076236; WAUDGAFL9DA006588 | WAUDGAFL9DA020152 | WAUDGAFL9DA086863; WAUDGAFL9DA075992

WAUDGAFL9DA028851 | WAUDGAFL9DA057699; WAUDGAFL9DA047738 | WAUDGAFL9DA013136; WAUDGAFL9DA097331 | WAUDGAFL9DA027960; WAUDGAFL9DA095983 | WAUDGAFL9DA082070 | WAUDGAFL9DA053457; WAUDGAFL9DA085146 | WAUDGAFL9DA072249 | WAUDGAFL9DA082697 | WAUDGAFL9DA059503 | WAUDGAFL9DA011256 |

WAUDGAFL9DA062935

| WAUDGAFL9DA091433 | WAUDGAFL9DA096311 | WAUDGAFL9DA027313

WAUDGAFL9DA018997 |

WAUDGAFL9DA048775

| WAUDGAFL9DA060151 | WAUDGAFL9DA028512; WAUDGAFL9DA021527 | WAUDGAFL9DA094395; WAUDGAFL9DA022435; WAUDGAFL9DA081033 | WAUDGAFL9DA006428; WAUDGAFL9DA025013 | WAUDGAFL9DA019180 | WAUDGAFL9DA091884 | WAUDGAFL9DA042071 | WAUDGAFL9DA056309; WAUDGAFL9DA013881; WAUDGAFL9DA080058 | WAUDGAFL9DA055919; WAUDGAFL9DA091321 | WAUDGAFL9DA079010; WAUDGAFL9DA002413 | WAUDGAFL9DA026324 | WAUDGAFL9DA074602; WAUDGAFL9DA048288 | WAUDGAFL9DA084983; WAUDGAFL9DA035704 | WAUDGAFL9DA034570; WAUDGAFL9DA049070 | WAUDGAFL9DA023164; WAUDGAFL9DA062577

WAUDGAFL9DA099144; WAUDGAFL9DA079492 | WAUDGAFL9DA086670; WAUDGAFL9DA021737 | WAUDGAFL9DA062322; WAUDGAFL9DA067598 | WAUDGAFL9DA011192; WAUDGAFL9DA068167 | WAUDGAFL9DA085910 | WAUDGAFL9DA058271 | WAUDGAFL9DA082876 | WAUDGAFL9DA063325; WAUDGAFL9DA025934 | WAUDGAFL9DA019390; WAUDGAFL9DA019132 | WAUDGAFL9DA071313 | WAUDGAFL9DA048226; WAUDGAFL9DA011967 | WAUDGAFL9DA070694 | WAUDGAFL9DA034388 | WAUDGAFL9DA033242 | WAUDGAFL9DA044841 | WAUDGAFL9DA054401 | WAUDGAFL9DA055063 | WAUDGAFL9DA047223; WAUDGAFL9DA018952; WAUDGAFL9DA063566; WAUDGAFL9DA048632 | WAUDGAFL9DA048517 | WAUDGAFL9DA035928 | WAUDGAFL9DA015680 | WAUDGAFL9DA055404

WAUDGAFL9DA059386; WAUDGAFL9DA088547

WAUDGAFL9DA073787 | WAUDGAFL9DA085227; WAUDGAFL9DA003058; WAUDGAFL9DA050543 | WAUDGAFL9DA077368 | WAUDGAFL9DA046993 | WAUDGAFL9DA072347 | WAUDGAFL9DA079721; WAUDGAFL9DA021155 | WAUDGAFL9DA017770 | WAUDGAFL9DA018062; WAUDGAFL9DA027215 | WAUDGAFL9DA045052

WAUDGAFL9DA032852 | WAUDGAFL9DA062272; WAUDGAFL9DA083686 | WAUDGAFL9DA041714 | WAUDGAFL9DA056018 | WAUDGAFL9DA079377; WAUDGAFL9DA075796 | WAUDGAFL9DA059825; WAUDGAFL9DA035556 | WAUDGAFL9DA019471 | WAUDGAFL9DA080500 | WAUDGAFL9DA094719; WAUDGAFL9DA098916 | WAUDGAFL9DA005702 | WAUDGAFL9DA044905 | WAUDGAFL9DA030891; WAUDGAFL9DA003304; WAUDGAFL9DA072154 | WAUDGAFL9DA046878 | WAUDGAFL9DA050624 | WAUDGAFL9DA069660; WAUDGAFL9DA093408 | WAUDGAFL9DA067343 | WAUDGAFL9DA080299; WAUDGAFL9DA080271; WAUDGAFL9DA086524 | WAUDGAFL9DA004405 | WAUDGAFL9DA025514 | WAUDGAFL9DA037100 | WAUDGAFL9DA056987 | WAUDGAFL9DA040661; WAUDGAFL9DA033225 | WAUDGAFL9DA037646

WAUDGAFL9DA089374 | WAUDGAFL9DA002699 |

WAUDGAFL9DA043012

| WAUDGAFL9DA044564; WAUDGAFL9DA064782

WAUDGAFL9DA049313; WAUDGAFL9DA092467 | WAUDGAFL9DA031748; WAUDGAFL9DA015758; WAUDGAFL9DA007045; WAUDGAFL9DA090623 | WAUDGAFL9DA081128 | WAUDGAFL9DA085132; WAUDGAFL9DA057363

WAUDGAFL9DA036092

WAUDGAFL9DA004114; WAUDGAFL9DA006896; WAUDGAFL9DA050879 | WAUDGAFL9DA001519 | WAUDGAFL9DA091349 | WAUDGAFL9DA037324 |

WAUDGAFL9DA093750

|

WAUDGAFL9DA041325

; WAUDGAFL9DA017946; WAUDGAFL9DA063633

WAUDGAFL9DA073160 | WAUDGAFL9DA080190 | WAUDGAFL9DA091741 | WAUDGAFL9DA076396 | WAUDGAFL9DA007806 | WAUDGAFL9DA043611; WAUDGAFL9DA098110 | WAUDGAFL9DA052759; WAUDGAFL9DA061011 | WAUDGAFL9DA070081 | WAUDGAFL9DA039445; WAUDGAFL9DA006557; WAUDGAFL9DA085728 | WAUDGAFL9DA042202 | WAUDGAFL9DA040711 | WAUDGAFL9DA084854 | WAUDGAFL9DA025044 | WAUDGAFL9DA073658

WAUDGAFL9DA030552 | WAUDGAFL9DA097023; WAUDGAFL9DA057637 | WAUDGAFL9DA050915 | WAUDGAFL9DA091187; WAUDGAFL9DA042524 | WAUDGAFL9DA032575 | WAUDGAFL9DA084059; WAUDGAFL9DA031233; WAUDGAFL9DA079895 |

WAUDGAFL9DA054026

| WAUDGAFL9DA014299 | WAUDGAFL9DA068864 | WAUDGAFL9DA008552; WAUDGAFL9DA059159 | WAUDGAFL9DA041132; WAUDGAFL9DA093778 | WAUDGAFL9DA028123 | WAUDGAFL9DA065592 | WAUDGAFL9DA065351 | WAUDGAFL9DA085583

WAUDGAFL9DA094140 | WAUDGAFL9DA044080; WAUDGAFL9DA080027 | WAUDGAFL9DA073403 | WAUDGAFL9DA014934

WAUDGAFL9DA071442; WAUDGAFL9DA078701; WAUDGAFL9DA062384 | WAUDGAFL9DA076270

WAUDGAFL9DA028400 | WAUDGAFL9DA031944 | WAUDGAFL9DA041907 | WAUDGAFL9DA033869; WAUDGAFL9DA071117 | WAUDGAFL9DA056004 | WAUDGAFL9DA013296 | WAUDGAFL9DA072087 | WAUDGAFL9DA074146 | WAUDGAFL9DA085843 | WAUDGAFL9DA070646 | WAUDGAFL9DA098169 | WAUDGAFL9DA001441; WAUDGAFL9DA010446; WAUDGAFL9DA097734 | WAUDGAFL9DA078634; WAUDGAFL9DA097359 | WAUDGAFL9DA007112

WAUDGAFL9DA001052 | WAUDGAFL9DA096812; WAUDGAFL9DA085972 | WAUDGAFL9DA096339 | WAUDGAFL9DA031698 | WAUDGAFL9DA038053

WAUDGAFL9DA069903; WAUDGAFL9DA022113; WAUDGAFL9DA011791; WAUDGAFL9DA032690; WAUDGAFL9DA084739 | WAUDGAFL9DA047352; WAUDGAFL9DA093859 | WAUDGAFL9DA007143 | WAUDGAFL9DA023665 | WAUDGAFL9DA096048 | WAUDGAFL9DA018336 | WAUDGAFL9DA036013 | WAUDGAFL9DA049215; WAUDGAFL9DA006316 | WAUDGAFL9DA024296 | WAUDGAFL9DA065642 | WAUDGAFL9DA003898 | WAUDGAFL9DA022838 | WAUDGAFL9DA015002

WAUDGAFL9DA009474

WAUDGAFL9DA025576 | WAUDGAFL9DA034486; WAUDGAFL9DA098799 | WAUDGAFL9DA096793; WAUDGAFL9DA007403 | WAUDGAFL9DA037016 | WAUDGAFL9DA041857; WAUDGAFL9DA096065

WAUDGAFL9DA007854

WAUDGAFL9DA013623 | WAUDGAFL9DA056939 | WAUDGAFL9DA037694; WAUDGAFL9DA091268; WAUDGAFL9DA014187 | WAUDGAFL9DA088550; WAUDGAFL9DA096700 | WAUDGAFL9DA089357 | WAUDGAFL9DA064068 | WAUDGAFL9DA017283; WAUDGAFL9DA020491; WAUDGAFL9DA057802 | WAUDGAFL9DA043348 | WAUDGAFL9DA009989; WAUDGAFL9DA070050 | WAUDGAFL9DA078729 | WAUDGAFL9DA045763; WAUDGAFL9DA041308 | WAUDGAFL9DA072395; WAUDGAFL9DA003948 | WAUDGAFL9DA005960; WAUDGAFL9DA073501; WAUDGAFL9DA002878 | WAUDGAFL9DA028090 | WAUDGAFL9DA090430 | WAUDGAFL9DA026209

WAUDGAFL9DA076561 | WAUDGAFL9DA004954 | WAUDGAFL9DA011709

WAUDGAFL9DA068878; WAUDGAFL9DA066158 | WAUDGAFL9DA067066; WAUDGAFL9DA042829; WAUDGAFL9DA008891 | WAUDGAFL9DA016389 | WAUDGAFL9DA024069

WAUDGAFL9DA049179; WAUDGAFL9DA041194 | WAUDGAFL9DA017400 | WAUDGAFL9DA038277 |

WAUDGAFL9DA040353

; WAUDGAFL9DA090086 | WAUDGAFL9DA063955 | WAUDGAFL9DA075524 | WAUDGAFL9DA042877; WAUDGAFL9DA064295; WAUDGAFL9DA087334 | WAUDGAFL9DA052325; WAUDGAFL9DA056469 | WAUDGAFL9DA018966; WAUDGAFL9DA052678 | WAUDGAFL9DA009734 | WAUDGAFL9DA008194 | WAUDGAFL9DA060618; WAUDGAFL9DA046699 | WAUDGAFL9DA015601 | WAUDGAFL9DA012200

WAUDGAFL9DA028767; WAUDGAFL9DA038652; WAUDGAFL9DA090685 | WAUDGAFL9DA002167 | WAUDGAFL9DA051403 | WAUDGAFL9DA048744 |

WAUDGAFL9DA041549

| WAUDGAFL9DA060876 | WAUDGAFL9DA049604; WAUDGAFL9DA078116 | WAUDGAFL9DA007563 | WAUDGAFL9DA008079 | WAUDGAFL9DA014657; WAUDGAFL9DA089102; WAUDGAFL9DA036464; WAUDGAFL9DA065804; WAUDGAFL9DA060344; WAUDGAFL9DA022869 | WAUDGAFL9DA060862; WAUDGAFL9DA087849

WAUDGAFL9DA003707 | WAUDGAFL9DA024170 | WAUDGAFL9DA028509 | WAUDGAFL9DA085373; WAUDGAFL9DA074289; WAUDGAFL9DA096616 | WAUDGAFL9DA068492 | WAUDGAFL9DA013122; WAUDGAFL9DA076849 | WAUDGAFL9DA025853 | WAUDGAFL9DA028963 | WAUDGAFL9DA073157 | WAUDGAFL9DA045990 | WAUDGAFL9DA087382

WAUDGAFL9DA082313 | WAUDGAFL9DA060912 | WAUDGAFL9DA056634 | WAUDGAFL9DA067276 | WAUDGAFL9DA066533; WAUDGAFL9DA021625

WAUDGAFL9DA028266 | WAUDGAFL9DA074566; WAUDGAFL9DA041485; WAUDGAFL9DA094736 | WAUDGAFL9DA033905; WAUDGAFL9DA086264; WAUDGAFL9DA070761 | WAUDGAFL9DA057413 | WAUDGAFL9DA011810; WAUDGAFL9DA093411 | WAUDGAFL9DA076740 | WAUDGAFL9DA091416;

WAUDGAFL9DA066841

; WAUDGAFL9DA093425 | WAUDGAFL9DA046038

WAUDGAFL9DA097832; WAUDGAFL9DA044029 | WAUDGAFL9DA098687 | WAUDGAFL9DA037873; WAUDGAFL9DA076124 | WAUDGAFL9DA022600; WAUDGAFL9DA082554; WAUDGAFL9DA002329; WAUDGAFL9DA019759 | WAUDGAFL9DA021852 | WAUDGAFL9DA067696; WAUDGAFL9DA033239 | WAUDGAFL9DA092274; WAUDGAFL9DA071411;

WAUDGAFL9DA086622

; WAUDGAFL9DA014089 | WAUDGAFL9DA013279; WAUDGAFL9DA095742 | WAUDGAFL9DA060859; WAUDGAFL9DA019275 | WAUDGAFL9DA001536 | WAUDGAFL9DA072056; WAUDGAFL9DA002072 | WAUDGAFL9DA012777 | WAUDGAFL9DA067844 | WAUDGAFL9DA085566 | WAUDGAFL9DA062210; WAUDGAFL9DA069447 | WAUDGAFL9DA098768; WAUDGAFL9DA073322; WAUDGAFL9DA075247 | WAUDGAFL9DA000287; WAUDGAFL9DA087060 |

WAUDGAFL9DA011032

| WAUDGAFL9DA021074 | WAUDGAFL9DA089830 | WAUDGAFL9DA003870 | WAUDGAFL9DA031250 | WAUDGAFL9DA094493 | WAUDGAFL9DA061929; WAUDGAFL9DA096261

WAUDGAFL9DA014447 | WAUDGAFL9DA071277 | WAUDGAFL9DA082778 | WAUDGAFL9DA045908 | WAUDGAFL9DA064118 | WAUDGAFL9DA049408 | WAUDGAFL9DA087558 | WAUDGAFL9DA057539; WAUDGAFL9DA045391 | WAUDGAFL9DA071781; WAUDGAFL9DA021205 | WAUDGAFL9DA053099 | WAUDGAFL9DA058626 | WAUDGAFL9DA047173 | WAUDGAFL9DA021513; WAUDGAFL9DA058108; WAUDGAFL9DA071635 | WAUDGAFL9DA019616; WAUDGAFL9DA097202; WAUDGAFL9DA018403 | WAUDGAFL9DA093649

WAUDGAFL9DA079301; WAUDGAFL9DA082280

WAUDGAFL9DA042121; WAUDGAFL9DA027943 | WAUDGAFL9DA062627 | WAUDGAFL9DA016408 | WAUDGAFL9DA094347 | WAUDGAFL9DA016229 | WAUDGAFL9DA049893; WAUDGAFL9DA051353 | WAUDGAFL9DA027280; WAUDGAFL9DA084045 | WAUDGAFL9DA094025; WAUDGAFL9DA082585

WAUDGAFL9DA066449; WAUDGAFL9DA081839; WAUDGAFL9DA094106 | WAUDGAFL9DA048274 | WAUDGAFL9DA041129 | WAUDGAFL9DA004422; WAUDGAFL9DA008342 | WAUDGAFL9DA029059 | WAUDGAFL9DA046315; WAUDGAFL9DA049280 | WAUDGAFL9DA089083; WAUDGAFL9DA053524 | WAUDGAFL9DA018711; WAUDGAFL9DA004274; WAUDGAFL9DA082828 | WAUDGAFL9DA005036 | WAUDGAFL9DA044158 | WAUDGAFL9DA096146 | WAUDGAFL9DA048341 | WAUDGAFL9DA036920 | WAUDGAFL9DA057119; WAUDGAFL9DA045794

WAUDGAFL9DA084465 | WAUDGAFL9DA052793 | WAUDGAFL9DA046220 | WAUDGAFL9DA013251 | WAUDGAFL9DA098379; WAUDGAFL9DA009040 | WAUDGAFL9DA056388 | WAUDGAFL9DA091769 | WAUDGAFL9DA046296 | WAUDGAFL9DA084255

WAUDGAFL9DA007465; WAUDGAFL9DA006056 | WAUDGAFL9DA021690; WAUDGAFL9DA035332; WAUDGAFL9DA062143; WAUDGAFL9DA053507 | WAUDGAFL9DA025397

WAUDGAFL9DA035184

WAUDGAFL9DA067701 | WAUDGAFL9DA077919; WAUDGAFL9DA022807; WAUDGAFL9DA000886; WAUDGAFL9DA063101 |

WAUDGAFL9DA093389

| WAUDGAFL9DA071506; WAUDGAFL9DA018398; WAUDGAFL9DA091299 | WAUDGAFL9DA096079 | WAUDGAFL9DA020619; WAUDGAFL9DA020037; WAUDGAFL9DA030406; WAUDGAFL9DA058996; WAUDGAFL9DA086779 | WAUDGAFL9DA016439 | WAUDGAFL9DA087107 | WAUDGAFL9DA010902 | WAUDGAFL9DA086880 | WAUDGAFL9DA045150; WAUDGAFL9DA099984 | WAUDGAFL9DA036660 | WAUDGAFL9DA080982 | WAUDGAFL9DA092484; WAUDGAFL9DA029269 | WAUDGAFL9DA042376 | WAUDGAFL9DA086099 | WAUDGAFL9DA046248; WAUDGAFL9DA068458 | WAUDGAFL9DA062160 | WAUDGAFL9DA086507 | WAUDGAFL9DA038666 | WAUDGAFL9DA076107; WAUDGAFL9DA095921 | WAUDGAFL9DA094980 | WAUDGAFL9DA076155 | WAUDGAFL9DA074471; WAUDGAFL9DA015890; WAUDGAFL9DA036299 | WAUDGAFL9DA045911 | WAUDGAFL9DA015615 | WAUDGAFL9DA026677; WAUDGAFL9DA099712; WAUDGAFL9DA073305 | WAUDGAFL9DA013377 | WAUDGAFL9DA015839 | WAUDGAFL9DA067018 | WAUDGAFL9DA018742 | WAUDGAFL9DA051837 | WAUDGAFL9DA038232 | WAUDGAFL9DA019812 | WAUDGAFL9DA010723 | WAUDGAFL9DA081968 | WAUDGAFL9DA058805 | WAUDGAFL9DA002623 | WAUDGAFL9DA007028; WAUDGAFL9DA032897 | WAUDGAFL9DA001083 |

WAUDGAFL9DA089116

| WAUDGAFL9DA088967; WAUDGAFL9DA087995; WAUDGAFL9DA043110 | WAUDGAFL9DA030986; WAUDGAFL9DA057458; WAUDGAFL9DA098592 | WAUDGAFL9DA086961 | WAUDGAFL9DA078973 | WAUDGAFL9DA096986; WAUDGAFL9DA023553; WAUDGAFL9DA022774; WAUDGAFL9DA064779 | WAUDGAFL9DA034617 | WAUDGAFL9DA071523; WAUDGAFL9DA037498; WAUDGAFL9DA025173; WAUDGAFL9DA003576 | WAUDGAFL9DA062305 | WAUDGAFL9DA013475 | WAUDGAFL9DA060487; WAUDGAFL9DA028798 | WAUDGAFL9DA004971

WAUDGAFL9DA086443 | WAUDGAFL9DA003190; WAUDGAFL9DA079346; WAUDGAFL9DA094431 | WAUDGAFL9DA063244 | WAUDGAFL9DA087138 | WAUDGAFL9DA038926; WAUDGAFL9DA017395 | WAUDGAFL9DA072879 | WAUDGAFL9DA069657 | WAUDGAFL9DA092842; WAUDGAFL9DA030356 | WAUDGAFL9DA081369 | WAUDGAFL9DA026260 | WAUDGAFL9DA042085 | WAUDGAFL9DA028025; WAUDGAFL9DA015436 | WAUDGAFL9DA095353 | WAUDGAFL9DA042880 | WAUDGAFL9DA015811; WAUDGAFL9DA002508; WAUDGAFL9DA059873 | WAUDGAFL9DA004503 | WAUDGAFL9DA074924 | WAUDGAFL9DA006882 | WAUDGAFL9DA029997; WAUDGAFL9DA035542; WAUDGAFL9DA001908; WAUDGAFL9DA034469; WAUDGAFL9DA041941 | WAUDGAFL9DA081419 | WAUDGAFL9DA018563 | WAUDGAFL9DA049246 | WAUDGAFL9DA099533 | WAUDGAFL9DA066273 | WAUDGAFL9DA093909; WAUDGAFL9DA037632 | WAUDGAFL9DA048498 | WAUDGAFL9DA012973

WAUDGAFL9DA080089 | WAUDGAFL9DA012746 | WAUDGAFL9DA031202 | WAUDGAFL9DA039171 | WAUDGAFL9DA006185 | WAUDGAFL9DA093893 | WAUDGAFL9DA006624 | WAUDGAFL9DA083199 | WAUDGAFL9DA055970 | WAUDGAFL9DA001861

WAUDGAFL9DA065933 | WAUDGAFL9DA050798 | WAUDGAFL9DA073319 | WAUDGAFL9DA061848 | WAUDGAFL9DA094901 | WAUDGAFL9DA000676 | WAUDGAFL9DA095028 | WAUDGAFL9DA051174 | WAUDGAFL9DA005876; WAUDGAFL9DA023181 |

WAUDGAFL9DA001648WAUDGAFL9DA073420 | WAUDGAFL9DA004128; WAUDGAFL9DA074518 | WAUDGAFL9DA000449 | WAUDGAFL9DA063857 | WAUDGAFL9DA007613 | WAUDGAFL9DA081050 | WAUDGAFL9DA022533 | WAUDGAFL9DA023326 | WAUDGAFL9DA039266; WAUDGAFL9DA030521 | WAUDGAFL9DA000774; WAUDGAFL9DA034245; WAUDGAFL9DA044533;

WAUDGAFL9DA012682

| WAUDGAFL9DA075412 | WAUDGAFL9DA012021; WAUDGAFL9DA013573; WAUDGAFL9DA019941; WAUDGAFL9DA034505 | WAUDGAFL9DA046783 | WAUDGAFL9DA010124 | WAUDGAFL9DA030664

WAUDGAFL9DA057492 | WAUDGAFL9DA071425 | WAUDGAFL9DA091660 | WAUDGAFL9DA047447 | WAUDGAFL9DA099242; WAUDGAFL9DA097992 | WAUDGAFL9DA037677 | WAUDGAFL9DA052776 | WAUDGAFL9DA099578 | WAUDGAFL9DA071960; WAUDGAFL9DA086927; WAUDGAFL9DA050493 | WAUDGAFL9DA096499; WAUDGAFL9DA034424; WAUDGAFL9DA038179 | WAUDGAFL9DA051790; WAUDGAFL9DA000922 | WAUDGAFL9DA001598 | WAUDGAFL9DA059484 | WAUDGAFL9DA041583 | WAUDGAFL9DA049005 | WAUDGAFL9DA052289 | WAUDGAFL9DA090248 | WAUDGAFL9DA069982 | WAUDGAFL9DA031152 | WAUDGAFL9DA059517 | WAUDGAFL9DA049618; WAUDGAFL9DA075541 | WAUDGAFL9DA004386 | WAUDGAFL9DA011452; WAUDGAFL9DA043091 | WAUDGAFL9DA039526 | WAUDGAFL9DA052096 | WAUDGAFL9DA004579

WAUDGAFL9DA086586 | WAUDGAFL9DA003156

WAUDGAFL9DA005263 | WAUDGAFL9DA028199 | WAUDGAFL9DA063437; WAUDGAFL9DA097460; WAUDGAFL9DA055709; WAUDGAFL9DA000824;

WAUDGAFL9DA059601

| WAUDGAFL9DA001195 | WAUDGAFL9DA072736 | WAUDGAFL9DA054057 | WAUDGAFL9DA027344 | WAUDGAFL9DA078679 | WAUDGAFL9DA064829 | WAUDGAFL9DA062854; WAUDGAFL9DA059615 | WAUDGAFL9DA072106 | WAUDGAFL9DA096129

WAUDGAFL9DA023102 | WAUDGAFL9DA020457 |

WAUDGAFL9DA017722

; WAUDGAFL9DA032088; WAUDGAFL9DA037663 | WAUDGAFL9DA056679 | WAUDGAFL9DA035377; WAUDGAFL9DA069433

WAUDGAFL9DA036030; WAUDGAFL9DA039770 | WAUDGAFL9DA023357; WAUDGAFL9DA097104; WAUDGAFL9DA014867; WAUDGAFL9DA008261

WAUDGAFL9DA065110

WAUDGAFL9DA069044 | WAUDGAFL9DA005361; WAUDGAFL9DA005456 | WAUDGAFL9DA008471; WAUDGAFL9DA004341 | WAUDGAFL9DA079024 | WAUDGAFL9DA074762 |

WAUDGAFL9DA064023

; WAUDGAFL9DA027571; WAUDGAFL9DA063647; WAUDGAFL9DA078830 | WAUDGAFL9DA022242 | WAUDGAFL9DA069710; WAUDGAFL9DA085342; WAUDGAFL9DA024346 | WAUDGAFL9DA030700; WAUDGAFL9DA083526 | WAUDGAFL9DA067665 | WAUDGAFL9DA080030 | WAUDGAFL9DA002881 | WAUDGAFL9DA044676 | WAUDGAFL9DA018112 | WAUDGAFL9DA057072; WAUDGAFL9DA091108

WAUDGAFL9DA024427 | WAUDGAFL9DA013010; WAUDGAFL9DA072929 | WAUDGAFL9DA080383

WAUDGAFL9DA046413

| WAUDGAFL9DA049862 | WAUDGAFL9DA021379 | WAUDGAFL9DA050011

WAUDGAFL9DA032995 | WAUDGAFL9DA081100 | WAUDGAFL9DA055984 | WAUDGAFL9DA054043 | WAUDGAFL9DA038005 | WAUDGAFL9DA068024; WAUDGAFL9DA062904 | WAUDGAFL9DA093053 | WAUDGAFL9DA015713; WAUDGAFL9DA007420 | WAUDGAFL9DA091495 | WAUDGAFL9DA046797 |

WAUDGAFL9DA049649

| WAUDGAFL9DA029496 | WAUDGAFL9DA063406; WAUDGAFL9DA021558; WAUDGAFL9DA052342; WAUDGAFL9DA078486 | WAUDGAFL9DA008034 | WAUDGAFL9DA050851 | WAUDGAFL9DA044743; WAUDGAFL9DA037713 | WAUDGAFL9DA035654 | WAUDGAFL9DA013654; WAUDGAFL9DA047836 | WAUDGAFL9DA028316; WAUDGAFL9DA075572 | WAUDGAFL9DA040627 | WAUDGAFL9DA026274; WAUDGAFL9DA039915 | WAUDGAFL9DA061400; WAUDGAFL9DA091643; WAUDGAFL9DA081856 |

WAUDGAFL9DA090203

| WAUDGAFL9DA009636 | WAUDGAFL9DA069383 | WAUDGAFL9DA033693; WAUDGAFL9DA048923;

WAUDGAFL9DA027912

| WAUDGAFL9DA053829 | WAUDGAFL9DA086653 | WAUDGAFL9DA087365; WAUDGAFL9DA043267 | WAUDGAFL9DA053104; WAUDGAFL9DA054575 | WAUDGAFL9DA064362; WAUDGAFL9DA069464; WAUDGAFL9DA066192; WAUDGAFL9DA040756 | WAUDGAFL9DA049778 | WAUDGAFL9DA010771 | WAUDGAFL9DA004095; WAUDGAFL9DA081517; WAUDGAFL9DA029014 | WAUDGAFL9DA051501 | WAUDGAFL9DA026811

WAUDGAFL9DA053698; WAUDGAFL9DA024816; WAUDGAFL9DA099371 | WAUDGAFL9DA046864; WAUDGAFL9DA083395 | WAUDGAFL9DA052938 | WAUDGAFL9DA089892 | WAUDGAFL9DA000628 | WAUDGAFL9DA027389 | WAUDGAFL9DA076298; WAUDGAFL9DA038778 | WAUDGAFL9DA087284 | WAUDGAFL9DA006168 | WAUDGAFL9DA093358

WAUDGAFL9DA047707; WAUDGAFL9DA036285; WAUDGAFL9DA040028 | WAUDGAFL9DA079119 | WAUDGAFL9DA092937

WAUDGAFL9DA065995; WAUDGAFL9DA053605 | WAUDGAFL9DA035072 | WAUDGAFL9DA052826; WAUDGAFL9DA081131

WAUDGAFL9DA067617 | WAUDGAFL9DA086376; WAUDGAFL9DA071621; WAUDGAFL9DA064376 | WAUDGAFL9DA039011; WAUDGAFL9DA063180 | WAUDGAFL9DA026582 | WAUDGAFL9DA097622

WAUDGAFL9DA068136; WAUDGAFL9DA051398 | WAUDGAFL9DA052955 | WAUDGAFL9DA049912; WAUDGAFL9DA026338

WAUDGAFL9DA073434 | WAUDGAFL9DA009667 | WAUDGAFL9DA069335 | WAUDGAFL9DA057993; WAUDGAFL9DA033371 | WAUDGAFL9DA061476; WAUDGAFL9DA097717 | WAUDGAFL9DA090573; WAUDGAFL9DA036240 | WAUDGAFL9DA054396; WAUDGAFL9DA073711 |

WAUDGAFL9DA091044

; WAUDGAFL9DA059128; WAUDGAFL9DA084420 | WAUDGAFL9DA094509 | WAUDGAFL9DA014903 | WAUDGAFL9DA058514 | WAUDGAFL9DA002122 | WAUDGAFL9DA011533; WAUDGAFL9DA032916; WAUDGAFL9DA081405 | WAUDGAFL9DA070369; WAUDGAFL9DA012505; WAUDGAFL9DA034164 | WAUDGAFL9DA064524 | WAUDGAFL9DA060182 | WAUDGAFL9DA039512 | WAUDGAFL9DA036089 | WAUDGAFL9DA075684 | WAUDGAFL9DA051336 | WAUDGAFL9DA038442;

WAUDGAFL9DA038019

| WAUDGAFL9DA094705; WAUDGAFL9DA001701; WAUDGAFL9DA025691 | WAUDGAFL9DA020104

WAUDGAFL9DA062501

WAUDGAFL9DA069108; WAUDGAFL9DA094803 | WAUDGAFL9DA011130 | WAUDGAFL9DA022127 | WAUDGAFL9DA092646 | WAUDGAFL9DA068430 | WAUDGAFL9DA046234 | WAUDGAFL9DA071666; WAUDGAFL9DA052034 | WAUDGAFL9DA067214; WAUDGAFL9DA035539; WAUDGAFL9DA076933; WAUDGAFL9DA054656; WAUDGAFL9DA043057 | WAUDGAFL9DA034200 | WAUDGAFL9DA088614 | WAUDGAFL9DA012911; WAUDGAFL9DA005604 | WAUDGAFL9DA003626 | WAUDGAFL9DA009555 | WAUDGAFL9DA078911 | WAUDGAFL9DA014139 | WAUDGAFL9DA039462; WAUDGAFL9DA058173; WAUDGAFL9DA009331 | WAUDGAFL9DA081016 | WAUDGAFL9DA061199

WAUDGAFL9DA097796 | WAUDGAFL9DA059727; WAUDGAFL9DA020085; WAUDGAFL9DA083915 | WAUDGAFL9DA061364

WAUDGAFL9DA096664 | WAUDGAFL9DA090010 | WAUDGAFL9DA064703 | WAUDGAFL9DA058643 | WAUDGAFL9DA047786 | WAUDGAFL9DA010382 | WAUDGAFL9DA082005 | WAUDGAFL9DA089827 | WAUDGAFL9DA079461; WAUDGAFL9DA048887; WAUDGAFL9DA012424 | WAUDGAFL9DA051529 | WAUDGAFL9DA037596; WAUDGAFL9DA002668 | WAUDGAFL9DA007000 | WAUDGAFL9DA023259 | WAUDGAFL9DA068279; WAUDGAFL9DA092839

WAUDGAFL9DA017607 |

WAUDGAFL9DA085888

| WAUDGAFL9DA022936 | WAUDGAFL9DA035864 | WAUDGAFL9DA040059 | WAUDGAFL9DA072008 | WAUDGAFL9DA085776; WAUDGAFL9DA043852 | WAUDGAFL9DA085969; WAUDGAFL9DA074812 | WAUDGAFL9DA019602 | WAUDGAFL9DA089455 | WAUDGAFL9DA038537 | WAUDGAFL9DA012102 | WAUDGAFL9DA017431; WAUDGAFL9DA060733; WAUDGAFL9DA099399 | WAUDGAFL9DA017235; WAUDGAFL9DA036321 | WAUDGAFL9DA095529 | WAUDGAFL9DA088371

WAUDGAFL9DA013301 | WAUDGAFL9DA070243 | WAUDGAFL9DA040255;

WAUDGAFL9DA018725

| WAUDGAFL9DA066774 | WAUDGAFL9DA096857 | WAUDGAFL9DA067519; WAUDGAFL9DA009166 | WAUDGAFL9DA012715 | WAUDGAFL9DA055290; WAUDGAFL9DA024136; WAUDGAFL9DA013217 | WAUDGAFL9DA001181 | WAUDGAFL9DA024279; WAUDGAFL9DA038120 | WAUDGAFL9DA010527; WAUDGAFL9DA084322 | WAUDGAFL9DA097250 | WAUDGAFL9DA043088; WAUDGAFL9DA037145 | WAUDGAFL9DA018773 | WAUDGAFL9DA036156; WAUDGAFL9DA086748; WAUDGAFL9DA079590 | WAUDGAFL9DA093179 | WAUDGAFL9DA080691 | WAUDGAFL9DA067732

WAUDGAFL9DA030440 | WAUDGAFL9DA013864 | WAUDGAFL9DA045665 | WAUDGAFL9DA052468; WAUDGAFL9DA043222 | WAUDGAFL9DA026193

WAUDGAFL9DA085499 | WAUDGAFL9DA035881 | WAUDGAFL9DA077533 | WAUDGAFL9DA055757 | WAUDGAFL9DA087737 | WAUDGAFL9DA034827 | WAUDGAFL9DA048372 | WAUDGAFL9DA087480 | WAUDGAFL9DA030843 | WAUDGAFL9DA016117 | WAUDGAFL9DA000970 | WAUDGAFL9DA003979 | WAUDGAFL9DA073577 | WAUDGAFL9DA020765 | WAUDGAFL9DA098382 | WAUDGAFL9DA064619 | WAUDGAFL9DA003464 | WAUDGAFL9DA041471

WAUDGAFL9DA059100; WAUDGAFL9DA000967 | WAUDGAFL9DA042720 | WAUDGAFL9DA070002 | WAUDGAFL9DA035993 | WAUDGAFL9DA062613 | WAUDGAFL9DA096650 | WAUDGAFL9DA055225

WAUDGAFL9DA012987 |

WAUDGAFL9DA088869

; WAUDGAFL9DA079749 | WAUDGAFL9DA030972 | WAUDGAFL9DA020586; WAUDGAFL9DA006333; WAUDGAFL9DA086877; WAUDGAFL9DA096096; WAUDGAFL9DA047061 | WAUDGAFL9DA096941; WAUDGAFL9DA000273; WAUDGAFL9DA008678 | WAUDGAFL9DA039882

WAUDGAFL9DA075376; WAUDGAFL9DA056472 | WAUDGAFL9DA099628 | WAUDGAFL9DA058075 | WAUDGAFL9DA087432 | WAUDGAFL9DA006087; WAUDGAFL9DA055905; WAUDGAFL9DA042278; WAUDGAFL9DA054527 | WAUDGAFL9DA054513 | WAUDGAFL9DA086328; WAUDGAFL9DA090881

WAUDGAFL9DA020409; WAUDGAFL9DA015744 | WAUDGAFL9DA018532; WAUDGAFL9DA086104; WAUDGAFL9DA001939; WAUDGAFL9DA058254 | WAUDGAFL9DA002931; WAUDGAFL9DA045360 | WAUDGAFL9DA034584 | WAUDGAFL9DA067150 | WAUDGAFL9DA075250 | WAUDGAFL9DA055435 | WAUDGAFL9DA080352 | WAUDGAFL9DA082327 | WAUDGAFL9DA077211 | WAUDGAFL9DA044449

WAUDGAFL9DA081209; WAUDGAFL9DA065866 | WAUDGAFL9DA013041; WAUDGAFL9DA013704 | WAUDGAFL9DA069139 | WAUDGAFL9DA071845 | WAUDGAFL9DA027022 | WAUDGAFL9DA072610; WAUDGAFL9DA098107 |

WAUDGAFL9DA054088

| WAUDGAFL9DA010348 | WAUDGAFL9DA051983; WAUDGAFL9DA067133 | WAUDGAFL9DA076754 | WAUDGAFL9DA053877 | WAUDGAFL9DA034892; WAUDGAFL9DA070193 | WAUDGAFL9DA032625; WAUDGAFL9DA005795 | WAUDGAFL9DA074759; WAUDGAFL9DA036500; WAUDGAFL9DA033497; WAUDGAFL9DA016067 | WAUDGAFL9DA091447 | WAUDGAFL9DA047948

WAUDGAFL9DA049814; WAUDGAFL9DA076639; WAUDGAFL9DA009703 | WAUDGAFL9DA072302; WAUDGAFL9DA027747; WAUDGAFL9DA017056; WAUDGAFL9DA048677 | WAUDGAFL9DA082182; WAUDGAFL9DA037548 | WAUDGAFL9DA087298 | WAUDGAFL9DA019969 | WAUDGAFL9DA098947 | WAUDGAFL9DA011323 | WAUDGAFL9DA094039; WAUDGAFL9DA017123 | WAUDGAFL9DA022256; WAUDGAFL9DA026775 | WAUDGAFL9DA027005 | WAUDGAFL9DA017042 | WAUDGAFL9DA004470; WAUDGAFL9DA038439 | WAUDGAFL9DA051448 | WAUDGAFL9DA094218; WAUDGAFL9DA054205; WAUDGAFL9DA094655; WAUDGAFL9DA030938 | WAUDGAFL9DA044287 | WAUDGAFL9DA017655 | WAUDGAFL9DA010169 | WAUDGAFL9DA094249 | WAUDGAFL9DA076074 | WAUDGAFL9DA051725; WAUDGAFL9DA069822; WAUDGAFL9DA013024 | WAUDGAFL9DA003593 | WAUDGAFL9DA084496 | WAUDGAFL9DA085454 | WAUDGAFL9DA011502

WAUDGAFL9DA074440 | WAUDGAFL9DA050929; WAUDGAFL9DA050008 | WAUDGAFL9DA007899 | WAUDGAFL9DA032835 | WAUDGAFL9DA024699 | WAUDGAFL9DA039753 | WAUDGAFL9DA025092 | WAUDGAFL9DA088919 | WAUDGAFL9DA004243 |

WAUDGAFL9DA010561

| WAUDGAFL9DA085292; WAUDGAFL9DA027635

WAUDGAFL9DA099631 | WAUDGAFL9DA065348

WAUDGAFL9DA033127 | WAUDGAFL9DA005392; WAUDGAFL9DA093263; WAUDGAFL9DA023374; WAUDGAFL9DA098138 | WAUDGAFL9DA073076 | WAUDGAFL9DA090251 | WAUDGAFL9DA062823 | WAUDGAFL9DA000063; WAUDGAFL9DA049845 | WAUDGAFL9DA093599 | WAUDGAFL9DA033404 | WAUDGAFL9DA022970

WAUDGAFL9DA054818 | WAUDGAFL9DA083803

WAUDGAFL9DA089942 | WAUDGAFL9DA071361 | WAUDGAFL9DA007496 | WAUDGAFL9DA062174 | WAUDGAFL9DA043558; WAUDGAFL9DA062711; WAUDGAFL9DA032544 | WAUDGAFL9DA014500 | WAUDGAFL9DA011774 | WAUDGAFL9DA051305 | WAUDGAFL9DA016893 | WAUDGAFL9DA062918; WAUDGAFL9DA064197 | WAUDGAFL9DA009913 | WAUDGAFL9DA068959 | WAUDGAFL9DA001407 | WAUDGAFL9DA007191 | WAUDGAFL9DA083798

WAUDGAFL9DA022239; WAUDGAFL9DA046525 | WAUDGAFL9DA040496; WAUDGAFL9DA027120 | WAUDGAFL9DA072185; WAUDGAFL9DA039204; WAUDGAFL9DA047156

WAUDGAFL9DA012312

WAUDGAFL9DA050042 | WAUDGAFL9DA089360 | WAUDGAFL9DA054673

WAUDGAFL9DA044046 | WAUDGAFL9DA096194 | WAUDGAFL9DA006381; WAUDGAFL9DA054754

WAUDGAFL9DA013492 | WAUDGAFL9DA014707 | WAUDGAFL9DA005943; WAUDGAFL9DA066368; WAUDGAFL9DA018031; WAUDGAFL9DA043379; WAUDGAFL9DA069187; WAUDGAFL9DA011970; WAUDGAFL9DA055449 | WAUDGAFL9DA051479 | WAUDGAFL9DA043107 | WAUDGAFL9DA056777 | WAUDGAFL9DA080738 | WAUDGAFL9DA073353 | WAUDGAFL9DA023780 | WAUDGAFL9DA033449; WAUDGAFL9DA078522; WAUDGAFL9DA025786

WAUDGAFL9DA051577; WAUDGAFL9DA068332; WAUDGAFL9DA074552 | WAUDGAFL9DA053412 | WAUDGAFL9DA024797 | WAUDGAFL9DA045097 | WAUDGAFL9DA026288; WAUDGAFL9DA083588 | WAUDGAFL9DA064748 | WAUDGAFL9DA079217 | WAUDGAFL9DA082991 | WAUDGAFL9DA024525; WAUDGAFL9DA024718 | WAUDGAFL9DA023309; WAUDGAFL9DA003433 | WAUDGAFL9DA011306; WAUDGAFL9DA031474

WAUDGAFL9DA087043 | WAUDGAFL9DA067567; WAUDGAFL9DA086958 | WAUDGAFL9DA008518 | WAUDGAFL9DA035380; WAUDGAFL9DA020720; WAUDGAFL9DA065737; WAUDGAFL9DA020250 | WAUDGAFL9DA056911 | WAUDGAFL9DA024248; WAUDGAFL9DA092422; WAUDGAFL9DA086734 | WAUDGAFL9DA003447 | WAUDGAFL9DA097944; WAUDGAFL9DA087978

WAUDGAFL9DA072817; WAUDGAFL9DA086197

WAUDGAFL9DA068928; WAUDGAFL9DA084384 | WAUDGAFL9DA023343 | WAUDGAFL9DA067231; WAUDGAFL9DA039543; WAUDGAFL9DA003187 | WAUDGAFL9DA064555 | WAUDGAFL9DA002184 | WAUDGAFL9DA020071 | WAUDGAFL9DA055368 | WAUDGAFL9DA029675 |

WAUDGAFL9DA051191

; WAUDGAFL9DA007272 | WAUDGAFL9DA030003; WAUDGAFL9DA074891 | WAUDGAFL9DA048243

WAUDGAFL9DA078892

WAUDGAFL9DA045780 | WAUDGAFL9DA073756 | WAUDGAFL9DA079864;

WAUDGAFL9DA066869

| WAUDGAFL9DA092081 | WAUDGAFL9DA047657 | WAUDGAFL9DA035783 | WAUDGAFL9DA089536 | WAUDGAFL9DA091397; WAUDGAFL9DA012603 | WAUDGAFL9DA091805 | WAUDGAFL9DA037081; WAUDGAFL9DA080545 | WAUDGAFL9DA060585 | WAUDGAFL9DA030423; WAUDGAFL9DA077421; WAUDGAFL9DA044273 | WAUDGAFL9DA078889 | WAUDGAFL9DA077600 | WAUDGAFL9DA096888; WAUDGAFL9DA042619 | WAUDGAFL9DA032155; WAUDGAFL9DA014951 | WAUDGAFL9DA015517 | WAUDGAFL9DA011516; WAUDGAFL9DA004758 | WAUDGAFL9DA072509 | WAUDGAFL9DA068931 | WAUDGAFL9DA016974; WAUDGAFL9DA026291 | WAUDGAFL9DA039977; WAUDGAFL9DA053958 | WAUDGAFL9DA006767; WAUDGAFL9DA011161; WAUDGAFL9DA056343

WAUDGAFL9DA085857 | WAUDGAFL9DA083784; WAUDGAFL9DA004887 | WAUDGAFL9DA025884 | WAUDGAFL9DA016831 | WAUDGAFL9DA006686; WAUDGAFL9DA058898 | WAUDGAFL9DA075135 | WAUDGAFL9DA083283 | WAUDGAFL9DA038375; WAUDGAFL9DA013993; WAUDGAFL9DA091545 | WAUDGAFL9DA017901 | WAUDGAFL9DA073997; WAUDGAFL9DA003562 | WAUDGAFL9DA056083; WAUDGAFL9DA016053; WAUDGAFL9DA091271 | WAUDGAFL9DA033631 | WAUDGAFL9DA090721 | WAUDGAFL9DA078861 | WAUDGAFL9DA086488 | WAUDGAFL9DA089889; WAUDGAFL9DA044497 |

WAUDGAFL9DA042345WAUDGAFL9DA050994 | WAUDGAFL9DA036982 | WAUDGAFL9DA051496 | WAUDGAFL9DA059372 | WAUDGAFL9DA037470; WAUDGAFL9DA077502; WAUDGAFL9DA035492 | WAUDGAFL9DA018871 | WAUDGAFL9DA092047 | WAUDGAFL9DA088662 | WAUDGAFL9DA049473 | WAUDGAFL9DA043821; WAUDGAFL9DA095899 | WAUDGAFL9DA004100 | WAUDGAFL9DA038943 | WAUDGAFL9DA028929 | WAUDGAFL9DA044483; WAUDGAFL9DA001102 | WAUDGAFL9DA036819

WAUDGAFL9DA075426; WAUDGAFL9DA004159 | WAUDGAFL9DA013346; WAUDGAFL9DA055287 | WAUDGAFL9DA015582 | WAUDGAFL9DA025366 | WAUDGAFL9DA040739 | WAUDGAFL9DA019177; WAUDGAFL9DA088421; WAUDGAFL9DA034763; WAUDGAFL9DA092209; WAUDGAFL9DA014254; WAUDGAFL9DA027652; WAUDGAFL9DA084367 | WAUDGAFL9DA033113 | WAUDGAFL9DA003755 | WAUDGAFL9DA045813; WAUDGAFL9DA050669; WAUDGAFL9DA048128 | WAUDGAFL9DA079816 | WAUDGAFL9DA040742 | WAUDGAFL9DA064166 | WAUDGAFL9DA081873 | WAUDGAFL9DA001794 | WAUDGAFL9DA032091; WAUDGAFL9DA000354

WAUDGAFL9DA055130 | WAUDGAFL9DA031247 | WAUDGAFL9DA000466 |

WAUDGAFL9DA084952

| WAUDGAFL9DA006929 | WAUDGAFL9DA080335 | WAUDGAFL9DA034407 | WAUDGAFL9DA044466 | WAUDGAFL9DA034438 | WAUDGAFL9DA072753 | WAUDGAFL9DA097555 | WAUDGAFL9DA048162 | WAUDGAFL9DA083025 | WAUDGAFL9DA009538; WAUDGAFL9DA095238 | WAUDGAFL9DA072297 | WAUDGAFL9DA018028 | WAUDGAFL9DA099760 | WAUDGAFL9DA062756 | WAUDGAFL9DA096809 | WAUDGAFL9DA053183 | WAUDGAFL9DA092985; WAUDGAFL9DA026758 | WAUDGAFL9DA080240; WAUDGAFL9DA081176 | WAUDGAFL9DA030065 | WAUDGAFL9DA046489 | WAUDGAFL9DA003030 | WAUDGAFL9DA085387 | WAUDGAFL9DA074874 | WAUDGAFL9DA032138 | WAUDGAFL9DA034178 | WAUDGAFL9DA027599 | WAUDGAFL9DA012763 | WAUDGAFL9DA033144 | WAUDGAFL9DA079136; WAUDGAFL9DA010611; WAUDGAFL9DA058559 | WAUDGAFL9DA048176; WAUDGAFL9DA040210 | WAUDGAFL9DA073417; WAUDGAFL9DA038148 | WAUDGAFL9DA052972; WAUDGAFL9DA008390 | WAUDGAFL9DA011841 | WAUDGAFL9DA006641; WAUDGAFL9DA098771 | WAUDGAFL9DA004307 | WAUDGAFL9DA059436; WAUDGAFL9DA052406; WAUDGAFL9DA092775; WAUDGAFL9DA037047; WAUDGAFL9DA001438 | WAUDGAFL9DA062708; WAUDGAFL9DA004873 | WAUDGAFL9DA079475; WAUDGAFL9DA045732 | WAUDGAFL9DA029837 | WAUDGAFL9DA041244; WAUDGAFL9DA092016 | WAUDGAFL9DA060909 | WAUDGAFL9DA090945 | WAUDGAFL9DA016182; WAUDGAFL9DA073823 | WAUDGAFL9DA011595; WAUDGAFL9DA008907 | WAUDGAFL9DA094381; WAUDGAFL9DA009264

WAUDGAFL9DA045262 | WAUDGAFL9DA082702 | WAUDGAFL9DA010737 | WAUDGAFL9DA084143; WAUDGAFL9DA062076 | WAUDGAFL9DA020927

WAUDGAFL9DA015985; WAUDGAFL9DA099824 | WAUDGAFL9DA073921; WAUDGAFL9DA000399; WAUDGAFL9DA013069 | WAUDGAFL9DA003013

WAUDGAFL9DA046508 | WAUDGAFL9DA074163 | WAUDGAFL9DA019311

WAUDGAFL9DA000502

WAUDGAFL9DA099094; WAUDGAFL9DA038294; WAUDGAFL9DA028235 | WAUDGAFL9DA004369 | WAUDGAFL9DA034276; WAUDGAFL9DA089679; WAUDGAFL9DA057346 | WAUDGAFL9DA070209; WAUDGAFL9DA084658; WAUDGAFL9DA076267; WAUDGAFL9DA050106; WAUDGAFL9DA030681 | WAUDGAFL9DA050882; WAUDGAFL9DA049621; WAUDGAFL9DA078309 | WAUDGAFL9DA093845 | WAUDGAFL9DA079380; WAUDGAFL9DA027053 | WAUDGAFL9DA093635 | WAUDGAFL9DA093201 | WAUDGAFL9DA069299; WAUDGAFL9DA070484 | WAUDGAFL9DA031183; WAUDGAFL9DA008857; WAUDGAFL9DA003223; WAUDGAFL9DA064622

WAUDGAFL9DA089181 | WAUDGAFL9DA075569; WAUDGAFL9DA099077 | WAUDGAFL9DA044595 | WAUDGAFL9DA094512 | WAUDGAFL9DA006249 | WAUDGAFL9DA092453 | WAUDGAFL9DA026484; WAUDGAFL9DA018837 | WAUDGAFL9DA027618 | WAUDGAFL9DA099449 | WAUDGAFL9DA040451 | WAUDGAFL9DA027909; WAUDGAFL9DA081341 | WAUDGAFL9DA021818 | WAUDGAFL9DA012794; WAUDGAFL9DA071926 | WAUDGAFL9DA038425; WAUDGAFL9DA090444 | WAUDGAFL9DA082683 | WAUDGAFL9DA007773; WAUDGAFL9DA049974 | WAUDGAFL9DA042409 | WAUDGAFL9DA066029 | WAUDGAFL9DA048081 | WAUDGAFL9DA014528 | WAUDGAFL9DA056214 | WAUDGAFL9DA017106 | WAUDGAFL9DA063812 | WAUDGAFL9DA045407 | WAUDGAFL9DA024234 | WAUDGAFL9DA029885 | WAUDGAFL9DA078133; WAUDGAFL9DA034634 | WAUDGAFL9DA071988 | WAUDGAFL9DA029384 | WAUDGAFL9DA027411; WAUDGAFL9DA090220 | WAUDGAFL9DA026050 | WAUDGAFL9DA022273; WAUDGAFL9DA017980; WAUDGAFL9DA050686 | WAUDGAFL9DA042491 | WAUDGAFL9DA057329 | WAUDGAFL9DA059422

WAUDGAFL9DA077581 | WAUDGAFL9DA098589 | WAUDGAFL9DA072588 | WAUDGAFL9DA048369 | WAUDGAFL9DA074311

WAUDGAFL9DA055399; WAUDGAFL9DA096566

WAUDGAFL9DA006073 | WAUDGAFL9DA006364; WAUDGAFL9DA049926 | WAUDGAFL9DA044788 | WAUDGAFL9DA092341 | WAUDGAFL9DA019518 | WAUDGAFL9DA024329 | WAUDGAFL9DA041373 | WAUDGAFL9DA015162 | WAUDGAFL9DA049828; WAUDGAFL9DA012844; WAUDGAFL9DA076043; WAUDGAFL9DA038893 | WAUDGAFL9DA086216 | WAUDGAFL9DA080979 | WAUDGAFL9DA019910 | WAUDGAFL9DA062840 | WAUDGAFL9DA029076 | WAUDGAFL9DA040398 | WAUDGAFL9DA079265 | WAUDGAFL9DA088161; WAUDGAFL9DA051322; WAUDGAFL9DA005439 | WAUDGAFL9DA016571

WAUDGAFL9DA044242 | WAUDGAFL9DA092095 | WAUDGAFL9DA059243

WAUDGAFL9DA055273; WAUDGAFL9DA054009; WAUDGAFL9DA059582 | WAUDGAFL9DA058674 | WAUDGAFL9DA074079 | WAUDGAFL9DA055600; WAUDGAFL9DA005215; WAUDGAFL9DA032236; WAUDGAFL9DA088726 | WAUDGAFL9DA012620 | WAUDGAFL9DA015209; WAUDGAFL9DA048095 | WAUDGAFL9DA006039 | WAUDGAFL9DA052647 | WAUDGAFL9DA080612 | WAUDGAFL9DA034150

WAUDGAFL9DA028185; WAUDGAFL9DA048310 | WAUDGAFL9DA007269 | WAUDGAFL9DA066340 | WAUDGAFL9DA039851 | WAUDGAFL9DA055712; WAUDGAFL9DA009457; WAUDGAFL9DA001214 | WAUDGAFL9DA042958 | WAUDGAFL9DA072476 | WAUDGAFL9DA026095 | WAUDGAFL9DA077340; WAUDGAFL9DA010219

WAUDGAFL9DA001133 | WAUDGAFL9DA041972; WAUDGAFL9DA030776; WAUDGAFL9DA095613 | WAUDGAFL9DA092677; WAUDGAFL9DA005568 | WAUDGAFL9DA050137 | WAUDGAFL9DA081226; WAUDGAFL9DA050722 | WAUDGAFL9DA092436; WAUDGAFL9DA074048 | WAUDGAFL9DA066824 | WAUDGAFL9DA051045; WAUDGAFL9DA086832; WAUDGAFL9DA058027 | WAUDGAFL9DA093831; WAUDGAFL9DA012391 | WAUDGAFL9DA043978; WAUDGAFL9DA071585 | WAUDGAFL9DA059890; WAUDGAFL9DA065799 | WAUDGAFL9DA060179; WAUDGAFL9DA002797 | WAUDGAFL9DA040093 | WAUDGAFL9DA005957

WAUDGAFL9DA026372 | WAUDGAFL9DA016294 | WAUDGAFL9DA021141

WAUDGAFL9DA053328 | WAUDGAFL9DA072655 | WAUDGAFL9DA032267

WAUDGAFL9DA085826 | WAUDGAFL9DA089780; WAUDGAFL9DA021754 | WAUDGAFL9DA042703; WAUDGAFL9DA079203 | WAUDGAFL9DA036786 | WAUDGAFL9DA051059 | WAUDGAFL9DA010608 | WAUDGAFL9DA022905 | WAUDGAFL9DA087544

WAUDGAFL9DA077158; WAUDGAFL9DA021592 | WAUDGAFL9DA004162; WAUDGAFL9DA047870; WAUDGAFL9DA015307; WAUDGAFL9DA052549; WAUDGAFL9DA019065 | WAUDGAFL9DA068461; WAUDGAFL9DA093330 | WAUDGAFL9DA002542 | WAUDGAFL9DA042281 | WAUDGAFL9DA095451

WAUDGAFL9DA018174

WAUDGAFL9DA087687 | WAUDGAFL9DA047884 | WAUDGAFL9DA057301 | WAUDGAFL9DA095479 | WAUDGAFL9DA038098; WAUDGAFL9DA009877 | WAUDGAFL9DA076088 | WAUDGAFL9DA095112 | WAUDGAFL9DA045276; WAUDGAFL9DA075362 | WAUDGAFL9DA021964 | WAUDGAFL9DA003206; WAUDGAFL9DA082439 | WAUDGAFL9DA075765 | WAUDGAFL9DA056181 | WAUDGAFL9DA064961 | WAUDGAFL9DA091710 | WAUDGAFL9DA034889; WAUDGAFL9DA016005; WAUDGAFL9DA021768 | WAUDGAFL9DA022466 | WAUDGAFL9DA007479; WAUDGAFL9DA018207 | WAUDGAFL9DA024542 | WAUDGAFL9DA046928 | WAUDGAFL9DA044953 | WAUDGAFL9DA046900; WAUDGAFL9DA050025 | WAUDGAFL9DA005859; WAUDGAFL9DA082487; WAUDGAFL9DA048999 | WAUDGAFL9DA047030 | WAUDGAFL9DA020474; WAUDGAFL9DA074681 | WAUDGAFL9DA054480 | WAUDGAFL9DA060411;

WAUDGAFL9DA016277

| WAUDGAFL9DA045388 | WAUDGAFL9DA051594 | WAUDGAFL9DA035427 | WAUDGAFL9DA026307; WAUDGAFL9DA010687; WAUDGAFL9DA004565 | WAUDGAFL9DA033080 | WAUDGAFL9DA056522; WAUDGAFL9DA025724; WAUDGAFL9DA039610 | WAUDGAFL9DA033337

WAUDGAFL9DA014383 | WAUDGAFL9DA056035 | WAUDGAFL9DA034598 | WAUDGAFL9DA029143 | WAUDGAFL9DA021673 | WAUDGAFL9DA061428 | WAUDGAFL9DA083347; WAUDGAFL9DA072218; WAUDGAFL9DA014545; WAUDGAFL9DA045147; WAUDGAFL9DA032673; WAUDGAFL9DA071389 | WAUDGAFL9DA044855 | WAUDGAFL9DA046766 | WAUDGAFL9DA002153; WAUDGAFL9DA003741; WAUDGAFL9DA057086; WAUDGAFL9DA066435

WAUDGAFL9DA000225 | WAUDGAFL9DA088144 | WAUDGAFL9DA054303 | WAUDGAFL9DA002556 | WAUDGAFL9DA076186; WAUDGAFL9DA022371 | WAUDGAFL9DA033046 | WAUDGAFL9DA074082 | WAUDGAFL9DA033452; WAUDGAFL9DA035945 | WAUDGAFL9DA099130 | WAUDGAFL9DA014397 | WAUDGAFL9DA016070; WAUDGAFL9DA090587; WAUDGAFL9DA018255 | WAUDGAFL9DA049148; WAUDGAFL9DA058884

WAUDGAFL9DA025822; WAUDGAFL9DA049232 | WAUDGAFL9DA039705 | WAUDGAFL9DA091965; WAUDGAFL9DA066385 | WAUDGAFL9DA011404 | WAUDGAFL9DA078214 | WAUDGAFL9DA048405 | WAUDGAFL9DA031538 | WAUDGAFL9DA076477 | WAUDGAFL9DA058836 | WAUDGAFL9DA094770 | WAUDGAFL9DA027666; WAUDGAFL9DA043897; WAUDGAFL9DA071134; WAUDGAFL9DA031961; WAUDGAFL9DA099774 | WAUDGAFL9DA024783; WAUDGAFL9DA076432; WAUDGAFL9DA011158

WAUDGAFL9DA073496 | WAUDGAFL9DA094400 | WAUDGAFL9DA030292; WAUDGAFL9DA026114 | WAUDGAFL9DA006803 | WAUDGAFL9DA040448

WAUDGAFL9DA006543; WAUDGAFL9DA071991 | WAUDGAFL9DA023603 | WAUDGAFL9DA053572; WAUDGAFL9DA062420 | WAUDGAFL9DA077306

WAUDGAFL9DA038697 | WAUDGAFL9DA050820;

WAUDGAFL9DA073174

; WAUDGAFL9DA010138 | WAUDGAFL9DA049800 | WAUDGAFL9DA044614 | WAUDGAFL9DA097233 | WAUDGAFL9DA035024 | WAUDGAFL9DA095210 | WAUDGAFL9DA096406 | WAUDGAFL9DA091061; WAUDGAFL9DA031720 | WAUDGAFL9DA025142; WAUDGAFL9DA008258 | WAUDGAFL9DA016442 | WAUDGAFL9DA015078

WAUDGAFL9DA017333; WAUDGAFL9DA089777 | WAUDGAFL9DA021009; WAUDGAFL9DA057623 | WAUDGAFL9DA057203 | WAUDGAFL9DA071053 | WAUDGAFL9DA075779; WAUDGAFL9DA036853; WAUDGAFL9DA074454; WAUDGAFL9DA003805 | WAUDGAFL9DA084014 | WAUDGAFL9DA063339; WAUDGAFL9DA079539 | WAUDGAFL9DA024850 | WAUDGAFL9DA085096 | WAUDGAFL9DA090170 | WAUDGAFL9DA055239; WAUDGAFL9DA079038 | WAUDGAFL9DA083039

WAUDGAFL9DA094378 | WAUDGAFL9DA092548 | WAUDGAFL9DA078228 | WAUDGAFL9DA002573 | WAUDGAFL9DA068427; WAUDGAFL9DA010284 | WAUDGAFL9DA087883 | WAUDGAFL9DA056875

WAUDGAFL9DA030082 | WAUDGAFL9DA041390 | WAUDGAFL9DA034908 | WAUDGAFL9DA045102 | WAUDGAFL9DA063079

WAUDGAFL9DA090783 | WAUDGAFL9DA091223; WAUDGAFL9DA090055; WAUDGAFL9DA030518; WAUDGAFL9DA048257 | WAUDGAFL9DA076219

WAUDGAFL9DA001469 | WAUDGAFL9DA055015; WAUDGAFL9DA007871; WAUDGAFL9DA064247 |

WAUDGAFL9DA053393

| WAUDGAFL9DA065186 | WAUDGAFL9DA078312 | WAUDGAFL9DA067004 | WAUDGAFL9DA067813 | WAUDGAFL9DA043995 | WAUDGAFL9DA074633; WAUDGAFL9DA007532 | WAUDGAFL9DA016375

WAUDGAFL9DA081792

WAUDGAFL9DA077936; WAUDGAFL9DA023925 | WAUDGAFL9DA087592; WAUDGAFL9DA076091 | WAUDGAFL9DA039672 | WAUDGAFL9DA000094 | WAUDGAFL9DA061882 | WAUDGAFL9DA009023 | WAUDGAFL9DA025562 | WAUDGAFL9DA085129; WAUDGAFL9DA096728 | WAUDGAFL9DA096891 | WAUDGAFL9DA067035 | WAUDGAFL9DA026369 | WAUDGAFL9DA050574; WAUDGAFL9DA093313; WAUDGAFL9DA072719; WAUDGAFL9DA093103; WAUDGAFL9DA047920 | WAUDGAFL9DA095322 | WAUDGAFL9DA088578; WAUDGAFL9DA084630 | WAUDGAFL9DA094784 | WAUDGAFL9DA075751; WAUDGAFL9DA065558 | WAUDGAFL9DA004890 | WAUDGAFL9DA021348 | WAUDGAFL9DA094302 | WAUDGAFL9DA053216 | WAUDGAFL9DA064877; WAUDGAFL9DA018787; WAUDGAFL9DA076334 | WAUDGAFL9DA015498 | WAUDGAFL9DA028039; WAUDGAFL9DA083994 | WAUDGAFL9DA030387; WAUDGAFL9DA062465; WAUDGAFL9DA092176; WAUDGAFL9DA045522 | WAUDGAFL9DA090637 | WAUDGAFL9DA002587 | WAUDGAFL9DA039042 | WAUDGAFL9DA094526; WAUDGAFL9DA058528 | WAUDGAFL9DA060313 | WAUDGAFL9DA033578 | WAUDGAFL9DA075281 | WAUDGAFL9DA085700 | WAUDGAFL9DA084773; WAUDGAFL9DA081615; WAUDGAFL9DA084997; WAUDGAFL9DA001312 | WAUDGAFL9DA080075 | WAUDGAFL9DA066323 | WAUDGAFL9DA016358; WAUDGAFL9DA012410 | WAUDGAFL9DA012570; WAUDGAFL9DA056505 | WAUDGAFL9DA043009 | WAUDGAFL9DA051417 | WAUDGAFL9DA064717 | WAUDGAFL9DA062207 | WAUDGAFL9DA014982 | WAUDGAFL9DA047383 | WAUDGAFL9DA026405 | WAUDGAFL9DA000709 | WAUDGAFL9DA032253; WAUDGAFL9DA094882 | WAUDGAFL9DA070064; WAUDGAFL9DA082716; WAUDGAFL9DA085101 | WAUDGAFL9DA084434; WAUDGAFL9DA056231 | WAUDGAFL9DA041986; WAUDGAFL9DA072624 | WAUDGAFL9DA029871; WAUDGAFL9DA010317 | WAUDGAFL9DA080223; WAUDGAFL9DA033595 | WAUDGAFL9DA072168

WAUDGAFL9DA053359 | WAUDGAFL9DA029630 | WAUDGAFL9DA050736 | WAUDGAFL9DA034990 | WAUDGAFL9DA016909

WAUDGAFL9DA030258; WAUDGAFL9DA017753 | WAUDGAFL9DA062773 | WAUDGAFL9DA070047; WAUDGAFL9DA063373; WAUDGAFL9DA025321 | WAUDGAFL9DA011001; WAUDGAFL9DA077418 | WAUDGAFL9DA076981 | WAUDGAFL9DA057069 | WAUDGAFL9DA044726 |

WAUDGAFL9DA078617

| WAUDGAFL9DA047772 | WAUDGAFL9DA002265 | WAUDGAFL9DA040384; WAUDGAFL9DA097779 | WAUDGAFL9DA024881;