1GC1KTEY2KF1…

Chevrolet

Silverado 2500

1GC1KTEY2KF138671

1GC1KTEY2KF121529; 1GC1KTEY2KF197509; 1GC1KTEY2KF165711; 1GC1KTEY2KF155678 | 1GC1KTEY2KF183190 | 1GC1KTEY2KF139853 | 1GC1KTEY2KF104682 | 1GC1KTEY2KF146429; 1GC1KTEY2KF167247 | 1GC1KTEY2KF156572; 1GC1KTEY2KF107291; 1GC1KTEY2KF190575

1GC1KTEY2KF152733 | 1GC1KTEY2KF174361; 1GC1KTEY2KF150478; 1GC1KTEY2KF122860 | 1GC1KTEY2KF182136 | 1GC1KTEY2KF121773; 1GC1KTEY2KF104469; 1GC1KTEY2KF185666; 1GC1KTEY2KF106478 | 1GC1KTEY2KF198191 | 1GC1KTEY2KF189507; 1GC1KTEY2KF173338 | 1GC1KTEY2KF177583 | 1GC1KTEY2KF181956; 1GC1KTEY2KF197512 | 1GC1KTEY2KF165370 | 1GC1KTEY2KF191094 | 1GC1KTEY2KF106500 | 1GC1KTEY2KF158161 | 1GC1KTEY2KF187434; 1GC1KTEY2KF150206 | 1GC1KTEY2KF165191; 1GC1KTEY2KF106089; 1GC1KTEY2KF182587; 1GC1KTEY2KF166602 | 1GC1KTEY2KF161965 | 1GC1KTEY2KF142994 | 1GC1KTEY2KF160766 | 1GC1KTEY2KF150495; 1GC1KTEY2KF176420 | 1GC1KTEY2KF154739 | 1GC1KTEY2KF168804 | 1GC1KTEY2KF120994 | 1GC1KTEY2KF165448; 1GC1KTEY2KF138833 | 1GC1KTEY2KF130800 | 1GC1KTEY2KF187191 | 1GC1KTEY2KF179933 | 1GC1KTEY2KF134488 | 1GC1KTEY2KF125385 | 1GC1KTEY2KF189099 | 1GC1KTEY2KF166986;

1GC1KTEY2KF183500

| 1GC1KTEY2KF156409 | 1GC1KTEY2KF116590 | 1GC1KTEY2KF143062; 1GC1KTEY2KF197932 | 1GC1KTEY2KF144597; 1GC1KTEY2KF178555 | 1GC1KTEY2KF140579 | 1GC1KTEY2KF129632; 1GC1KTEY2KF198241

1GC1KTEY2KF163800; 1GC1KTEY2KF127606; 1GC1KTEY2KF165305; 1GC1KTEY2KF191211 | 1GC1KTEY2KF173372 | 1GC1KTEY2KF173436 | 1GC1KTEY2KF184873 | 1GC1KTEY2KF168110; 1GC1KTEY2KF186669; 1GC1KTEY2KF172545

1GC1KTEY2KF100602 | 1GC1KTEY2KF147712 | 1GC1KTEY2KF179141; 1GC1KTEY2KF187174

1GC1KTEY2KF144342 | 1GC1KTEY2KF131896 | 1GC1KTEY2KF113091; 1GC1KTEY2KF118467 | 1GC1KTEY2KF126438; 1GC1KTEY2KF164557 | 1GC1KTEY2KF141764; 1GC1KTEY2KF173811 | 1GC1KTEY2KF142915 | 1GC1KTEY2KF198269 | 1GC1KTEY2KF129307 | 1GC1KTEY2KF173887; 1GC1KTEY2KF198028; 1GC1KTEY2KF134099 | 1GC1KTEY2KF163697 | 1GC1KTEY2KF107047 | 1GC1KTEY2KF132630

1GC1KTEY2KF154403; 1GC1KTEY2KF153316

1GC1KTEY2KF163344; 1GC1KTEY2KF121420

1GC1KTEY2KF158628 | 1GC1KTEY2KF125273 | 1GC1KTEY2KF120834 | 1GC1KTEY2KF110563; 1GC1KTEY2KF102995; 1GC1KTEY2KF191371 | 1GC1KTEY2KF136385 | 1GC1KTEY2KF128089 | 1GC1KTEY2KF119537 | 1GC1KTEY2KF194416; 1GC1KTEY2KF104343; 1GC1KTEY2KF136368 | 1GC1KTEY2KF148181 | 1GC1KTEY2KF188342 | 1GC1KTEY2KF177356; 1GC1KTEY2KF121689 | 1GC1KTEY2KF170830; 1GC1KTEY2KF131946 | 1GC1KTEY2KF120302 | 1GC1KTEY2KF154045 | 1GC1KTEY2KF165546; 1GC1KTEY2KF190169; 1GC1KTEY2KF132501; 1GC1KTEY2KF131980 | 1GC1KTEY2KF155485 | 1GC1KTEY2KF134376 | 1GC1KTEY2KF154479 | 1GC1KTEY2KF144843 | 1GC1KTEY2KF172805 | 1GC1KTEY2KF101703; 1GC1KTEY2KF125869 | 1GC1KTEY2KF157978

1GC1KTEY2KF153171 | 1GC1KTEY2KF133180

1GC1KTEY2KF129016 | 1GC1KTEY2KF141439 | 1GC1KTEY2KF139903; 1GC1KTEY2KF140100; 1GC1KTEY2KF108344 | 1GC1KTEY2KF116542 | 1GC1KTEY2KF123913;

1GC1KTEY2KF195355

; 1GC1KTEY2KF145944 | 1GC1KTEY2KF116461; 1GC1KTEY2KF127072 | 1GC1KTEY2KF134166; 1GC1KTEY2KF159651 | 1GC1KTEY2KF137469 | 1GC1KTEY2KF173310

1GC1KTEY2KF174280; 1GC1KTEY2KF106139 | 1GC1KTEY2KF104407 | 1GC1KTEY2KF102284 | 1GC1KTEY2KF168995; 1GC1KTEY2KF132224; 1GC1KTEY2KF187840 | 1GC1KTEY2KF147399 | 1GC1KTEY2KF176028 | 1GC1KTEY2KF141912 | 1GC1KTEY2KF153302 | 1GC1KTEY2KF157320 | 1GC1KTEY2KF161013 | 1GC1KTEY2KF126696; 1GC1KTEY2KF168690; 1GC1KTEY2KF106142 | 1GC1KTEY2KF128870 | 1GC1KTEY2KF167376 | 1GC1KTEY2KF142249; 1GC1KTEY2KF120882 | 1GC1KTEY2KF136404; 1GC1KTEY2KF159911 | 1GC1KTEY2KF159181 | 1GC1KTEY2KF185599 | 1GC1KTEY2KF180998 | 1GC1KTEY2KF163120; 1GC1KTEY2KF192925 | 1GC1KTEY2KF109669; 1GC1KTEY2KF170696 | 1GC1KTEY2KF183030 | 1GC1KTEY2KF172786; 1GC1KTEY2KF180127 | 1GC1KTEY2KF123667 | 1GC1KTEY2KF106660; 1GC1KTEY2KF145166; 1GC1KTEY2KF157365 | 1GC1KTEY2KF148360; 1GC1KTEY2KF199681 | 1GC1KTEY2KF111552

1GC1KTEY2KF147872 | 1GC1KTEY2KF130604

1GC1KTEY2KF138749; 1GC1KTEY2KF122924 | 1GC1KTEY2KF106805 | 1GC1KTEY2KF183948; 1GC1KTEY2KF116945 | 1GC1KTEY2KF140050 | 1GC1KTEY2KF179270 | 1GC1KTEY2KF111745; 1GC1KTEY2KF185473 | 1GC1KTEY2KF172268

1GC1KTEY2KF111616 | 1GC1KTEY2KF119716 | 1GC1KTEY2KF133325 | 1GC1KTEY2KF134801 | 1GC1KTEY2KF151520 | 1GC1KTEY2KF165790; 1GC1KTEY2KF134538 | 1GC1KTEY2KF127105 | 1GC1KTEY2KF109901; 1GC1KTEY2KF103600; 1GC1KTEY2KF152201 | 1GC1KTEY2KF129498

1GC1KTEY2KF126245; 1GC1KTEY2KF131042; 1GC1KTEY2KF105749; 1GC1KTEY2KF101877; 1GC1KTEY2KF153610 | 1GC1KTEY2KF117481

1GC1KTEY2KF158306; 1GC1KTEY2KF173369 | 1GC1KTEY2KF161450 | 1GC1KTEY2KF194612 | 1GC1KTEY2KF147368; 1GC1KTEY2KF155308; 1GC1KTEY2KF177521 | 1GC1KTEY2KF156717 | 1GC1KTEY2KF152523; 1GC1KTEY2KF115097 | 1GC1KTEY2KF106657 | 1GC1KTEY2KF105301; 1GC1KTEY2KF100020 | 1GC1KTEY2KF172402; 1GC1KTEY2KF190964; 1GC1KTEY2KF130764; 1GC1KTEY2KF148682 | 1GC1KTEY2KF173081 | 1GC1KTEY2KF186252 | 1GC1KTEY2KF135141 | 1GC1KTEY2KF135978; 1GC1KTEY2KF105296 | 1GC1KTEY2KF144650 | 1GC1KTEY2KF120283 | 1GC1KTEY2KF164140; 1GC1KTEY2KF195811; 1GC1KTEY2KF160430; 1GC1KTEY2KF135012; 1GC1KTEY2KF115620 | 1GC1KTEY2KF167829; 1GC1KTEY2KF197753; 1GC1KTEY2KF109218 | 1GC1KTEY2KF106254 | 1GC1KTEY2KF134748 | 1GC1KTEY2KF114788

1GC1KTEY2KF175977; 1GC1KTEY2KF162257; 1GC1KTEY2KF185392 | 1GC1KTEY2KF188616; 1GC1KTEY2KF166812

1GC1KTEY2KF181889; 1GC1KTEY2KF163196 | 1GC1KTEY2KF122583 | 1GC1KTEY2KF179916 | 1GC1KTEY2KF163084 | 1GC1KTEY2KF183402 | 1GC1KTEY2KF153431 | 1GC1KTEY2KF172335 | 1GC1KTEY2KF129033 | 1GC1KTEY2KF101233

1GC1KTEY2KF178409

; 1GC1KTEY2KF126410 | 1GC1KTEY2KF164896 | 1GC1KTEY2KF145572; 1GC1KTEY2KF146964;

1GC1KTEY2KF198899

; 1GC1KTEY2KF108358 | 1GC1KTEY2KF106920; 1GC1KTEY2KF114709 | 1GC1KTEY2KF176630 | 1GC1KTEY2KF103385 | 1GC1KTEY2KF186106; 1GC1KTEY2KF125175; 1GC1KTEY2KF133941; 1GC1KTEY2KF126553 | 1GC1KTEY2KF147421 | 1GC1KTEY2KF157723 | 1GC1KTEY2KF131624 | 1GC1KTEY2KF144387 | 1GC1KTEY2KF193069; 1GC1KTEY2KF185859 | 1GC1KTEY2KF128531 | 1GC1KTEY2KF149380 | 1GC1KTEY2KF149511 | 1GC1KTEY2KF128545 | 1GC1KTEY2KF182122; 1GC1KTEY2KF111244; 1GC1KTEY2KF119358 | 1GC1KTEY2KF190835 | 1GC1KTEY2KF127122

1GC1KTEY2KF163117 | 1GC1KTEY2KF113852; 1GC1KTEY2KF122776 | 1GC1KTEY2KF157818; 1GC1KTEY2KF115441 | 1GC1KTEY2KF182282; 1GC1KTEY2KF160296 | 1GC1KTEY2KF192603 | 1GC1KTEY2KF154319 | 1GC1KTEY2KF194674 | 1GC1KTEY2KF199888 | 1GC1KTEY2KF112636 | 1GC1KTEY2KF157494; 1GC1KTEY2KF141540 | 1GC1KTEY2KF126441 | 1GC1KTEY2KF100647; 1GC1KTEY2KF178104

1GC1KTEY2KF199597 | 1GC1KTEY2KF194206 | 1GC1KTEY2KF193511; 1GC1KTEY2KF147225; 1GC1KTEY2KF165966 | 1GC1KTEY2KF130196; 1GC1KTEY2KF167801 | 1GC1KTEY2KF118453 | 1GC1KTEY2KF147371 | 1GC1KTEY2KF111955 | 1GC1KTEY2KF116833; 1GC1KTEY2KF104293 | 1GC1KTEY2KF156040 | 1GC1KTEY2KF134989 | 1GC1KTEY2KF114435 | 1GC1KTEY2KF169595; 1GC1KTEY2KF105346;

1GC1KTEY2KF174022

; 1GC1KTEY2KF103743; 1GC1KTEY2KF148794 | 1GC1KTEY2KF101295 | 1GC1KTEY2KF165871 | 1GC1KTEY2KF114581 | 1GC1KTEY2KF131879; 1GC1KTEY2KF193752; 1GC1KTEY2KF185537 | 1GC1KTEY2KF165112

1GC1KTEY2KF190060 | 1GC1KTEY2KF111079 | 1GC1KTEY2KF139982 | 1GC1KTEY2KF145085; 1GC1KTEY2KF162792; 1GC1KTEY2KF114841 | 1GC1KTEY2KF138847; 1GC1KTEY2KF174604 | 1GC1KTEY2KF192665 | 1GC1KTEY2KF172738 | 1GC1KTEY2KF136838 | 1GC1KTEY2KF172190; 1GC1KTEY2KF162923; 1GC1KTEY2KF161898 | 1GC1KTEY2KF161061; 1GC1KTEY2KF186977 | 1GC1KTEY2KF178846 | 1GC1KTEY2KF169337; 1GC1KTEY2KF168222 | 1GC1KTEY2KF105251 | 1GC1KTEY2KF128528; 1GC1KTEY2KF153008 | 1GC1KTEY2KF187479; 1GC1KTEY2KF185926 | 1GC1KTEY2KF130943; 1GC1KTEY2KF108411 | 1GC1KTEY2KF119943 | 1GC1KTEY2KF149492 | 1GC1KTEY2KF111728

1GC1KTEY2KF198434

1GC1KTEY2KF171590 | 1GC1KTEY2KF153011; 1GC1KTEY2KF101491 | 1GC1KTEY2KF125791 | 1GC1KTEY2KF111082; 1GC1KTEY2KF146477 | 1GC1KTEY2KF129954; 1GC1KTEY2KF193993 | 1GC1KTEY2KF155874 | 1GC1KTEY2KF178183

1GC1KTEY2KF140243 | 1GC1KTEY2KF116072

1GC1KTEY2KF155356 | 1GC1KTEY2KF156345

1GC1KTEY2KF154157; 1GC1KTEY2KF167569

1GC1KTEY2KF178913 | 1GC1KTEY2KF183111 | 1GC1KTEY2KF159682 | 1GC1KTEY2KF174568 | 1GC1KTEY2KF115455 | 1GC1KTEY2KF110904

1GC1KTEY2KF178068 | 1GC1KTEY2KF140548 | 1GC1KTEY2KF156457 | 1GC1KTEY2KF192049 | 1GC1KTEY2KF190754 | 1GC1KTEY2KF157687; 1GC1KTEY2KF138217; 1GC1KTEY2KF153140; 1GC1KTEY2KF170407 | 1GC1KTEY2KF184291 | 1GC1KTEY2KF158337 | 1GC1KTEY2KF153686

1GC1KTEY2KF163585; 1GC1KTEY2KF120042; 1GC1KTEY2KF182086; 1GC1KTEY2KF118002 | 1GC1KTEY2KF103533 | 1GC1KTEY2KF164686 | 1GC1KTEY2KF129100; 1GC1KTEY2KF122440 | 1GC1KTEY2KF116508; 1GC1KTEY2KF178622

1GC1KTEY2KF130862; 1GC1KTEY2KF120963 | 1GC1KTEY2KF113060; 1GC1KTEY2KF184811 | 1GC1KTEY2KF156748; 1GC1KTEY2KF196912 | 1GC1KTEY2KF186817

1GC1KTEY2KF108019 | 1GC1KTEY2KF102656 | 1GC1KTEY2KF167880 | 1GC1KTEY2KF109056; 1GC1KTEY2KF155826 | 1GC1KTEY2KF183786 | 1GC1KTEY2KF103659 | 1GC1KTEY2KF145717

1GC1KTEY2KF169760

1GC1KTEY2KF137777

1GC1KTEY2KF183576; 1GC1KTEY2KF135737 | 1GC1KTEY2KF123300; 1GC1KTEY2KF101250 | 1GC1KTEY2KF140601 | 1GC1KTEY2KF174103; 1GC1KTEY2KF135267 | 1GC1KTEY2KF151484 | 1GC1KTEY2KF126391

1GC1KTEY2KF170312 | 1GC1KTEY2KF186798 | 1GC1KTEY2KF101300 | 1GC1KTEY2KF147435 |

1GC1KTEY2KF1967501GC1KTEY2KF133518; 1GC1KTEY2KF101944; 1GC1KTEY2KF107646 | 1GC1KTEY2KF167636 | 1GC1KTEY2KF144325

1GC1KTEY2KF111051 | 1GC1KTEY2KF188311 | 1GC1KTEY2KF187045 | 1GC1KTEY2KF108764; 1GC1KTEY2KF121823 | 1GC1KTEY2KF138315 | 1GC1KTEY2KF178944; 1GC1KTEY2KF185523 | 1GC1KTEY2KF143014 | 1GC1KTEY2KF134202 | 1GC1KTEY2KF171556 | 1GC1KTEY2KF150691 | 1GC1KTEY2KF137570 | 1GC1KTEY2KF113933; 1GC1KTEY2KF103189

1GC1KTEY2KF111681 | 1GC1KTEY2KF182542; 1GC1KTEY2KF148262 | 1GC1KTEY2KF125595 | 1GC1KTEY2KF185179; 1GC1KTEY2KF187885 | 1GC1KTEY2KF104102; 1GC1KTEY2KF122518; 1GC1KTEY2KF155549 | 1GC1KTEY2KF160668 | 1GC1KTEY2KF105931 | 1GC1KTEY2KF153493; 1GC1KTEY2KF199129 | 1GC1KTEY2KF110708; 1GC1KTEY2KF144891; 1GC1KTEY2KF155583 | 1GC1KTEY2KF168219 | 1GC1KTEY2KF195971; 1GC1KTEY2KF131025 | 1GC1KTEY2KF137326 | 1GC1KTEY2KF141554 | 1GC1KTEY2KF158404 | 1GC1KTEY2KF116525 | 1GC1KTEY2KF135057; 1GC1KTEY2KF154417 | 1GC1KTEY2KF117609 | 1GC1KTEY2KF194867; 1GC1KTEY2KF190012 | 1GC1KTEY2KF146883; 1GC1KTEY2KF132269 | 1GC1KTEY2KF144468 | 1GC1KTEY2KF167393 | 1GC1KTEY2KF177101; 1GC1KTEY2KF153414; 1GC1KTEY2KF187336; 1GC1KTEY2KF173646; 1GC1KTEY2KF158368; 1GC1KTEY2KF106965

1GC1KTEY2KF109817; 1GC1KTEY2KF171329 | 1GC1KTEY2KF134653 | 1GC1KTEY2KF181925; 1GC1KTEY2KF107145 | 1GC1KTEY2KF138072 | 1GC1KTEY2KF180743; 1GC1KTEY2KF185277; 1GC1KTEY2KF138329; 1GC1KTEY2KF158533 | 1GC1KTEY2KF173842; 1GC1KTEY2KF101524 | 1GC1KTEY2KF117304 | 1GC1KTEY2KF136502 | 1GC1KTEY2KF183531 | 1GC1KTEY2KF119778 | 1GC1KTEY2KF146401 | 1GC1KTEY2KF120932; 1GC1KTEY2KF150030 | 1GC1KTEY2KF117786 | 1GC1KTEY2KF106626; 1GC1KTEY2KF139805; 1GC1KTEY2KF158158 | 1GC1KTEY2KF137729; 1GC1KTEY2KF106111; 1GC1KTEY2KF131915 | 1GC1KTEY2KF137035 | 1GC1KTEY2KF181293 | 1GC1KTEY2KF119408 | 1GC1KTEY2KF112135 | 1GC1KTEY2KF148584 | 1GC1KTEY2KF180919 | 1GC1KTEY2KF132773 | 1GC1KTEY2KF192262; 1GC1KTEY2KF172982 | 1GC1KTEY2KF190396 | 1GC1KTEY2KF184162

1GC1KTEY2KF106352 | 1GC1KTEY2KF166521

1GC1KTEY2KF133826

| 1GC1KTEY2KF183738; 1GC1KTEY2KF107971 | 1GC1KTEY2KF132904 | 1GC1KTEY2KF158323 | 1GC1KTEY2KF100499; 1GC1KTEY2KF165174 | 1GC1KTEY2KF154773

1GC1KTEY2KF129517 | 1GC1KTEY2KF164154 | 1GC1KTEY2KF128352; 1GC1KTEY2KF190155 | 1GC1KTEY2KF192004; 1GC1KTEY2KF150397 | 1GC1KTEY2KF197171 | 1GC1KTEY2KF183691 | 1GC1KTEY2KF158936 | 1GC1KTEY2KF171749 | 1GC1KTEY2KF141263; 1GC1KTEY2KF129453

1GC1KTEY2KF131445; 1GC1KTEY2KF164817 | 1GC1KTEY2KF165322 | 1GC1KTEY2KF100230 | 1GC1KTEY2KF116377 | 1GC1KTEY2KF111194 | 1GC1KTEY2KF199163; 1GC1KTEY2KF133812 |

1GC1KTEY2KF157298

| 1GC1KTEY2KF185134 | 1GC1KTEY2KF195680 | 1GC1KTEY2KF147113 | 1GC1KTEY2KF110756 | 1GC1KTEY2KF107503 | 1GC1KTEY2KF184081 | 1GC1KTEY2KF108960 | 1GC1KTEY2KF136659; 1GC1KTEY2KF125323 | 1GC1KTEY2KF130473 | 1GC1KTEY2KF198062 | 1GC1KTEY2KF166129 | 1GC1KTEY2KF106190 | 1GC1KTEY2KF198997 | 1GC1KTEY2KF122017 | 1GC1KTEY2KF123202 | 1GC1KTEY2KF180676

1GC1KTEY2KF111003

| 1GC1KTEY2KF198692 | 1GC1KTEY2KF150626 | 1GC1KTEY2KF180094; 1GC1KTEY2KF188812; 1GC1KTEY2KF185229; 1GC1KTEY2KF133311 | 1GC1KTEY2KF143109 | 1GC1KTEY2KF159424 | 1GC1KTEY2KF164395 | 1GC1KTEY2KF172562; 1GC1KTEY2KF119912 | 1GC1KTEY2KF192505 | 1GC1KTEY2KF100308; 1GC1KTEY2KF188275 | 1GC1KTEY2KF174389 |

1GC1KTEY2KF114578

; 1GC1KTEY2KF157625 |

1GC1KTEY2KF159326

| 1GC1KTEY2KF137309 | 1GC1KTEY2KF127766; 1GC1KTEY2KF175445; 1GC1KTEY2KF198658; 1GC1KTEY2KF160475 | 1GC1KTEY2KF130103 | 1GC1KTEY2KF106884 | 1GC1KTEY2KF172674 | 1GC1KTEY2KF101426 | 1GC1KTEY2KF118016 | 1GC1KTEY2KF151209; 1GC1KTEY2KF189975; 1GC1KTEY2KF189409 | 1GC1KTEY2KF128609 | 1GC1KTEY2KF146334 | 1GC1KTEY2KF160914; 1GC1KTEY2KF162744 | 1GC1KTEY2KF148164 | 1GC1KTEY2KF141019 | 1GC1KTEY2KF130599; 1GC1KTEY2KF103063 | 1GC1KTEY2KF169757 | 1GC1KTEY2KF184405 | 1GC1KTEY2KF159942; 1GC1KTEY2KF154577 | 1GC1KTEY2KF158600; 1GC1KTEY2KF133440; 1GC1KTEY2KF128125 | 1GC1KTEY2KF115326; 1GC1KTEY2KF145877; 1GC1KTEY2KF150528; 1GC1KTEY2KF107517

1GC1KTEY2KF130733; 1GC1KTEY2KF160654; 1GC1KTEY2KF150884; 1GC1KTEY2KF188423; 1GC1KTEY2KF158466 | 1GC1KTEY2KF117917 | 1GC1KTEY2KF127699 | 1GC1KTEY2KF140162 | 1GC1KTEY2KF138332

1GC1KTEY2KF167698

1GC1KTEY2KF121367 | 1GC1KTEY2KF157057

1GC1KTEY2KF195615 | 1GC1KTEY2KF170553 | 1GC1KTEY2KF175476 | 1GC1KTEY2KF106741; 1GC1KTEY2KF174117; 1GC1KTEY2KF121045; 1GC1KTEY2KF110191 | 1GC1KTEY2KF190804; 1GC1KTEY2KF163165 | 1GC1KTEY2KF156264 | 1GC1KTEY2KF152327 | 1GC1KTEY2KF178247; 1GC1KTEY2KF189961 | 1GC1KTEY2KF104696 | 1GC1KTEY2KF164610

1GC1KTEY2KF153901 | 1GC1KTEY2KF188776 | 1GC1KTEY2KF169094 | 1GC1KTEY2KF192018 | 1GC1KTEY2KF139545

1GC1KTEY2KF155521

1GC1KTEY2KF129551 | 1GC1KTEY2KF180399 | 1GC1KTEY2KF117903 | 1GC1KTEY2KF103144 | 1GC1KTEY2KF166826;

1GC1KTEY2KF198840

| 1GC1KTEY2KF101197 | 1GC1KTEY2KF164283; 1GC1KTEY2KF175140 | 1GC1KTEY2KF196957; 1GC1KTEY2KF138394 | 1GC1KTEY2KF143594 | 1GC1KTEY2KF118968; 1GC1KTEY2KF133907 | 1GC1KTEY2KF187644 | 1GC1KTEY2KF193900 | 1GC1KTEY2KF119196; 1GC1KTEY2KF112734; 1GC1KTEY2KF191483; 1GC1KTEY2KF185604; 1GC1KTEY2KF112765 | 1GC1KTEY2KF146558 | 1GC1KTEY2KF148276 | 1GC1KTEY2KF168057 | 1GC1KTEY2KF124124 | 1GC1KTEY2KF121370 | 1GC1KTEY2KF131106; 1GC1KTEY2KF130084; 1GC1KTEY2KF153509 | 1GC1KTEY2KF131171; 1GC1KTEY2KF102379 | 1GC1KTEY2KF139111; 1GC1KTEY2KF145331 | 1GC1KTEY2KF123314 | 1GC1KTEY2KF161867 | 1GC1KTEY2KF117559 | 1GC1KTEY2KF167104 | 1GC1KTEY2KF193122 | 1GC1KTEY2KF166809 | 1GC1KTEY2KF182198 | 1GC1KTEY2KF191502 | 1GC1KTEY2KF102933 | 1GC1KTEY2KF161738; 1GC1KTEY2KF197350 | 1GC1KTEY2KF176613 | 1GC1KTEY2KF118100; 1GC1KTEY2KF134782 | 1GC1KTEY2KF169371; 1GC1KTEY2KF120638; 1GC1KTEY2KF184937; 1GC1KTEY2KF190057 | 1GC1KTEY2KF145281 | 1GC1KTEY2KF193007 | 1GC1KTEY2KF178135; 1GC1KTEY2KF194979 | 1GC1KTEY2KF131364 | 1GC1KTEY2KF162999 | 1GC1KTEY2KF152053; 1GC1KTEY2KF146561; 1GC1KTEY2KF145751 | 1GC1KTEY2KF158824 | 1GC1KTEY2KF107758 | 1GC1KTEY2KF140372 | 1GC1KTEY2KF174148; 1GC1KTEY2KF137827 | 1GC1KTEY2KF124544; 1GC1KTEY2KF193587 | 1GC1KTEY2KF142283 | 1GC1KTEY2KF194285 | 1GC1KTEY2KF198725 | 1GC1KTEY2KF177311

1GC1KTEY2KF129257 | 1GC1KTEY2KF100549 | 1GC1KTEY2KF140002; 1GC1KTEY2KF197946 | 1GC1KTEY2KF158743; 1GC1KTEY2KF105881; 1GC1KTEY2KF160962 | 1GC1KTEY2KF129839 | 1GC1KTEY2KF170472 | 1GC1KTEY2KF106268; 1GC1KTEY2KF159472 | 1GC1KTEY2KF171864 | 1GC1KTEY2KF161786; 1GC1KTEY2KF183769; 1GC1KTEY2KF109848 | 1GC1KTEY2KF145765; 1GC1KTEY2KF175283; 1GC1KTEY2KF115813; 1GC1KTEY2KF188289; 1GC1KTEY2KF196201 | 1GC1KTEY2KF191368 | 1GC1KTEY2KF181827; 1GC1KTEY2KF118890 | 1GC1KTEY2KF129405; 1GC1KTEY2KF128965 | 1GC1KTEY2KF170245 | 1GC1KTEY2KF139500; 1GC1KTEY2KF175946 | 1GC1KTEY2KF127475 | 1GC1KTEY2KF120784 | 1GC1KTEY2KF126570 | 1GC1KTEY2KF163182 | 1GC1KTEY2KF162176 | 1GC1KTEY2KF140503 | 1GC1KTEY2KF145426 | 1GC1KTEY2KF152862 | 1GC1KTEY2KF117030 | 1GC1KTEY2KF166499 | 1GC1KTEY2KF146723; 1GC1KTEY2KF187630 | 1GC1KTEY2KF175574 | 1GC1KTEY2KF138038; 1GC1KTEY2KF179026 | 1GC1KTEY2KF102558 | 1GC1KTEY2KF195257 | 1GC1KTEY2KF193914; 1GC1KTEY2KF169709 | 1GC1KTEY2KF125550

1GC1KTEY2KF109719; 1GC1KTEY2KF108473 | 1GC1KTEY2KF136967 | 1GC1KTEY2KF197672; 1GC1KTEY2KF141702 |

1GC1KTEY2KF149265

; 1GC1KTEY2KF122549 | 1GC1KTEY2KF104262

1GC1KTEY2KF198093; 1GC1KTEY2KF169001 | 1GC1KTEY2KF129727 | 1GC1KTEY2KF122907 | 1GC1KTEY2KF198272; 1GC1KTEY2KF190298; 1GC1KTEY2KF173758 | 1GC1KTEY2KF122891 | 1GC1KTEY2KF131221

1GC1KTEY2KF183285 | 1GC1KTEY2KF185988 |

1GC1KTEY2KF114144

; 1GC1KTEY2KF193220 | 1GC1KTEY2KF179236 | 1GC1KTEY2KF133020 | 1GC1KTEY2KF117528; 1GC1KTEY2KF186025 | 1GC1KTEY2KF122986 | 1GC1KTEY2KF148519 | 1GC1KTEY2KF184498 | 1GC1KTEY2KF156894; 1GC1KTEY2KF117206; 1GC1KTEY2KF124706; 1GC1KTEY2KF146107 | 1GC1KTEY2KF146771 | 1GC1KTEY2KF143482

1GC1KTEY2KF178605 | 1GC1KTEY2KF155227 | 1GC1KTEY2KF118730 | 1GC1KTEY2KF122826 | 1GC1KTEY2KF152473; 1GC1KTEY2KF130540; 1GC1KTEY2KF107033 | 1GC1KTEY2KF166082

1GC1KTEY2KF126651 | 1GC1KTEY2KF117738; 1GC1KTEY2KF183349 | 1GC1KTEY2KF113480; 1GC1KTEY2KF168379 | 1GC1KTEY2KF190186 | 1GC1KTEY2KF158502 | 1GC1KTEY2KF175008; 1GC1KTEY2KF177986 | 1GC1KTEY2KF165210 | 1GC1KTEY2KF132420 | 1GC1KTEY2KF136547; 1GC1KTEY2KF188664; 1GC1KTEY2KF125368 | 1GC1KTEY2KF166163 | 1GC1KTEY2KF145541 | 1GC1KTEY2KF187059 | 1GC1KTEY2KF190897; 1GC1KTEY2KF168754 | 1GC1KTEY2KF114984 | 1GC1KTEY2KF113561 | 1GC1KTEY2KF116606 | 1GC1KTEY2KF154370 | 1GC1KTEY2KF145507 | 1GC1KTEY2KF194075; 1GC1KTEY2KF112152 |

1GC1KTEY2KF139576

| 1GC1KTEY2KF121790 | 1GC1KTEY2KF128948 | 1GC1KTEY2KF114208; 1GC1KTEY2KF183237 | 1GC1KTEY2KF122096 | 1GC1KTEY2KF153042; 1GC1KTEY2KF198305 | 1GC1KTEY2KF142428; 1GC1KTEY2KF146897 | 1GC1KTEY2KF187031 | 1GC1KTEY2KF123247

1GC1KTEY2KF174327 | 1GC1KTEY2KF102091 | 1GC1KTEY2KF112670 | 1GC1KTEY2KF125855 | 1GC1KTEY2KF135981; 1GC1KTEY2KF149931 | 1GC1KTEY2KF170648; 1GC1KTEY2KF126987 | 1GC1KTEY2KF199101; 1GC1KTEY2KF174070 | 1GC1KTEY2KF109123 | 1GC1KTEY2KF191385 | 1GC1KTEY2KF126469 | 1GC1KTEY2KF124785

1GC1KTEY2KF116119 | 1GC1KTEY2KF153669

1GC1KTEY2KF134863 | 1GC1KTEY2KF199664; 1GC1KTEY2KF153235; 1GC1KTEY2KF133809 | 1GC1KTEY2KF187529; 1GC1KTEY2KF119893 | 1GC1KTEY2KF182413; 1GC1KTEY2KF102494; 1GC1KTEY2KF188602 | 1GC1KTEY2KF142347 | 1GC1KTEY2KF128822

1GC1KTEY2KF135219 | 1GC1KTEY2KF113138 | 1GC1KTEY2KF137262 | 1GC1KTEY2KF123166

1GC1KTEY2KF163991; 1GC1KTEY2KF158631 | 1GC1KTEY2KF174814 | 1GC1KTEY2KF136192

1GC1KTEY2KF194710 | 1GC1KTEY2KF150335 | 1GC1KTEY2KF153350

1GC1KTEY2KF165451

| 1GC1KTEY2KF178006 | 1GC1KTEY2KF147774 | 1GC1KTEY2KF196943 | 1GC1KTEY2KF142106; 1GC1KTEY2KF144485; 1GC1KTEY2KF108053 | 1GC1KTEY2KF135396

1GC1KTEY2KF163246 | 1GC1KTEY2KF173713;

1GC1KTEY2KF153946

| 1GC1KTEY2KF163442

1GC1KTEY2KF145880 | 1GC1KTEY2KF147497; 1GC1KTEY2KF151629; 1GC1KTEY2KF131235

1GC1KTEY2KF153588; 1GC1KTEY2KF166051 | 1GC1KTEY2KF172626; 1GC1KTEY2KF154465; 1GC1KTEY2KF198109;

1GC1KTEY2KF160993

| 1GC1KTEY2KF111518; 1GC1KTEY2KF193167 | 1GC1KTEY2KF153820 | 1GC1KTEY2KF132109 | 1GC1KTEY2KF182492; 1GC1KTEY2KF143918 | 1GC1KTEY2KF196358 | 1GC1KTEY2KF163053 | 1GC1KTEY2KF197252 | 1GC1KTEY2KF107324; 1GC1KTEY2KF140453; 1GC1KTEY2KF149833 | 1GC1KTEY2KF111101 | 1GC1KTEY2KF150710 |

1GC1KTEY2KF1114681GC1KTEY2KF135561 | 1GC1KTEY2KF187787; 1GC1KTEY2KF186008

1GC1KTEY2KF151064 | 1GC1KTEY2KF182220 | 1GC1KTEY2KF103791 | 1GC1KTEY2KF172559 | 1GC1KTEY2KF129310 | 1GC1KTEY2KF170844 | 1GC1KTEY2KF139304; 1GC1KTEY2KF109199 | 1GC1KTEY2KF158063;

1GC1KTEY2KF135303

; 1GC1KTEY2KF170374 | 1GC1KTEY2KF147905; 1GC1KTEY2KF157611 | 1GC1KTEY2KF149119; 1GC1KTEY2KF133793 | 1GC1KTEY2KF188549; 1GC1KTEY2KF131154; 1GC1KTEY2KF149220; 1GC1KTEY2KF135575; 1GC1KTEY2KF145488

1GC1KTEY2KF179740 | 1GC1KTEY2KF157642 | 1GC1KTEY2KF133423 | 1GC1KTEY2KF110384 | 1GC1KTEY2KF105704 | 1GC1KTEY2KF132210; 1GC1KTEY2KF100177 | 1GC1KTEY2KF122101; 1GC1KTEY2KF124236; 1GC1KTEY2KF182704; 1GC1KTEY2KF136631 | 1GC1KTEY2KF190382 | 1GC1KTEY2KF100518 | 1GC1KTEY2KF139321 | 1GC1KTEY2KF128383; 1GC1KTEY2KF144910; 1GC1KTEY2KF161237; 1GC1KTEY2KF125127; 1GC1KTEY2KF132367; 1GC1KTEY2KF130070 | 1GC1KTEY2KF152330 | 1GC1KTEY2KF138380 | 1GC1KTEY2KF178197 | 1GC1KTEY2KF162291 | 1GC1KTEY2KF175767 |

1GC1KTEY2KF120557

| 1GC1KTEY2KF107243 | 1GC1KTEY2KF176708 | 1GC1KTEY2KF171203; 1GC1KTEY2KF164476 | 1GC1KTEY2KF177969 | 1GC1KTEY2KF119750; 1GC1KTEY2KF199891 | 1GC1KTEY2KF104570 | 1GC1KTEY2KF195792; 1GC1KTEY2KF189426 | 1GC1KTEY2KF142011 | 1GC1KTEY2KF156930 | 1GC1KTEY2KF153381

1GC1KTEY2KF121109 | 1GC1KTEY2KF199826

1GC1KTEY2KF114726 | 1GC1KTEY2KF111700; 1GC1KTEY2KF115987

1GC1KTEY2KF176353; 1GC1KTEY2KF198708 | 1GC1KTEY2KF111440; 1GC1KTEY2KF194304 | 1GC1KTEY2KF132160 | 1GC1KTEY2KF124902; 1GC1KTEY2KF118470 | 1GC1KTEY2KF172917 | 1GC1KTEY2KF172254

1GC1KTEY2KF101930 | 1GC1KTEY2KF139190; 1GC1KTEY2KF135480; 1GC1KTEY2KF115133 | 1GC1KTEY2KF192911 | 1GC1KTEY2KF103564; 1GC1KTEY2KF117724 | 1GC1KTEY2KF109395; 1GC1KTEY2KF121515; 1GC1KTEY2KF194030; 1GC1KTEY2KF112295 | 1GC1KTEY2KF146690 | 1GC1KTEY2KF188020 | 1GC1KTEY2KF120171 | 1GC1KTEY2KF101376 | 1GC1KTEY2KF107601; 1GC1KTEY2KF167085 | 1GC1KTEY2KF106321; 1GC1KTEY2KF168205 | 1GC1KTEY2KF142302 | 1GC1KTEY2KF175994 | 1GC1KTEY2KF103337 | 1GC1KTEY2KF109672

1GC1KTEY2KF187983 | 1GC1KTEY2KF125077 | 1GC1KTEY2KF125774 | 1GC1KTEY2KF106058

1GC1KTEY2KF169015 | 1GC1KTEY2KF146978 | 1GC1KTEY2KF187420 |

1GC1KTEY2KF184159

| 1GC1KTEY2KF164770 | 1GC1KTEY2KF127251 | 1GC1KTEY2KF111731 | 1GC1KTEY2KF194951; 1GC1KTEY2KF138623 | 1GC1KTEY2KF196909; 1GC1KTEY2KF129436 | 1GC1KTEY2KF112233 | 1GC1KTEY2KF185053 | 1GC1KTEY2KF145619

1GC1KTEY2KF127332 | 1GC1KTEY2KF176918; 1GC1KTEY2KF165613; 1GC1KTEY2KF120333 | 1GC1KTEY2KF100888; 1GC1KTEY2KF150237 | 1GC1KTEY2KF188017 | 1GC1KTEY2KF137861; 1GC1KTEY2KF179284; 1GC1KTEY2KF189006 | 1GC1KTEY2KF153767

1GC1KTEY2KF147791 | 1GC1KTEY2KF162727

1GC1KTEY2KF141621; 1GC1KTEY2KF126813 | 1GC1KTEY2KF126004 | 1GC1KTEY2KF168866

1GC1KTEY2KF192164; 1GC1KTEY2KF149959 | 1GC1KTEY2KF126312 | 1GC1KTEY2KF103953; 1GC1KTEY2KF123751 | 1GC1KTEY2KF135155; 1GC1KTEY2KF124432; 1GC1KTEY2KF171914

1GC1KTEY2KF131073; 1GC1KTEY2KF137522

1GC1KTEY2KF158757; 1GC1KTEY2KF140081 | 1GC1KTEY2KF152215; 1GC1KTEY2KF130022; 1GC1KTEY2KF145023; 1GC1KTEY2KF159245 | 1GC1KTEY2KF184694 | 1GC1KTEY2KF196568; 1GC1KTEY2KF123023 | 1GC1KTEY2KF162856 | 1GC1KTEY2KF143661 | 1GC1KTEY2KF112541 | 1GC1KTEY2KF148844; 1GC1KTEY2KF199373; 1GC1KTEY2KF190592 | 1GC1KTEY2KF188860 | 1GC1KTEY2KF140971; 1GC1KTEY2KF102849 | 1GC1KTEY2KF151761 | 1GC1KTEY2KF141277 | 1GC1KTEY2KF133891; 1GC1KTEY2KF122938 | 1GC1KTEY2KF129114 | 1GC1KTEY2KF164364; 1GC1KTEY2KF189233 | 1GC1KTEY2KF120204; 1GC1KTEY2KF160394

1GC1KTEY2KF106769 | 1GC1KTEY2KF126424 | 1GC1KTEY2KF161139 | 1GC1KTEY2KF157415 | 1GC1KTEY2KF126133 | 1GC1KTEY2KF194531 | 1GC1KTEY2KF155146 | 1GC1KTEY2KF185845 |

1GC1KTEY2KF177924

; 1GC1KTEY2KF161111 | 1GC1KTEY2KF199244 | 1GC1KTEY2KF174408; 1GC1KTEY2KF136760 | 1GC1KTEY2KF194352 | 1GC1KTEY2KF163490 | 1GC1KTEY2KF169970 | 1GC1KTEY2KF138122; 1GC1KTEY2KF113169 | 1GC1KTEY2KF192567; 1GC1KTEY2KF137083 | 1GC1KTEY2KF103855; 1GC1KTEY2KF153123 | 1GC1KTEY2KF194495; 1GC1KTEY2KF167460; 1GC1KTEY2KF182623 | 1GC1KTEY2KF122311; 1GC1KTEY2KF128321 | 1GC1KTEY2KF103192; 1GC1KTEY2KF191063 | 1GC1KTEY2KF104259 | 1GC1KTEY2KF134409; 1GC1KTEY2KF114757; 1GC1KTEY2KF122566 | 1GC1KTEY2KF172139 | 1GC1KTEY2KF161982

1GC1KTEY2KF131039 | 1GC1KTEY2KF108277 | 1GC1KTEY2KF128738 | 1GC1KTEY2KF153798; 1GC1KTEY2KF191600 |

1GC1KTEY2KF161223

; 1GC1KTEY2KF182296 | 1GC1KTEY2KF166972 | 1GC1KTEY2KF139156 | 1GC1KTEY2KF171797 | 1GC1KTEY2KF190477 | 1GC1KTEY2KF108182; 1GC1KTEY2KF160542 | 1GC1KTEY2KF164087 | 1GC1KTEY2KF143417 | 1GC1KTEY2KF176742

1GC1KTEY2KF104729; 1GC1KTEY2KF105010 | 1GC1KTEY2KF171394

1GC1KTEY2KF182654 | 1GC1KTEY2KF121496; 1GC1KTEY2KF187496; 1GC1KTEY2KF198367 | 1GC1KTEY2KF186395 | 1GC1KTEY2KF134605; 1GC1KTEY2KF177048; 1GC1KTEY2KF152909 | 1GC1KTEY2KF152019 | 1GC1KTEY2KF147404 | 1GC1KTEY2KF139464 | 1GC1KTEY2KF199227 | 1GC1KTEY2KF133910; 1GC1KTEY2KF159312; 1GC1KTEY2KF102351 | 1GC1KTEY2KF142526; 1GC1KTEY2KF104133; 1GC1KTEY2KF157608; 1GC1KTEY2KF165059;

1GC1KTEY2KF138170

|

1GC1KTEY2KF153168

| 1GC1KTEY2KF174473 | 1GC1KTEY2KF146642 | 1GC1KTEY2KF101054; 1GC1KTEY2KF133762; 1GC1KTEY2KF137018 | 1GC1KTEY2KF181360 | 1GC1KTEY2KF117920 | 1GC1KTEY2KF143207

1GC1KTEY2KF102172 | 1GC1KTEY2KF154630; 1GC1KTEY2KF136158 | 1GC1KTEY2KF185148; 1GC1KTEY2KF159956

1GC1KTEY2KF154871 | 1GC1KTEY2KF164624

1GC1KTEY2KF130134; 1GC1KTEY2KF137407 | 1GC1KTEY2KF196392

1GC1KTEY2KF143448 | 1GC1KTEY2KF186302 | 1GC1KTEY2KF113740; 1GC1KTEY2KF116900; 1GC1KTEY2KF155504; 1GC1KTEY2KF181150; 1GC1KTEY2KF177972 | 1GC1KTEY2KF188471; 1GC1KTEY2KF141182; 1GC1KTEY2KF183304 | 1GC1KTEY2KF130201; 1GC1KTEY2KF102043; 1GC1KTEY2KF136130 | 1GC1KTEY2KF175302 | 1GC1KTEY2KF110661; 1GC1KTEY2KF197851 | 1GC1KTEY2KF181679; 1GC1KTEY2KF101605; 1GC1KTEY2KF162372 | 1GC1KTEY2KF119215; 1GC1KTEY2KF176255; 1GC1KTEY2KF148780

1GC1KTEY2KF173548 | 1GC1KTEY2KF181603 | 1GC1KTEY2KF145524 | 1GC1KTEY2KF121854 | 1GC1KTEY2KF184419 | 1GC1KTEY2KF163067 | 1GC1KTEY2KF168592 | 1GC1KTEY2KF192245 | 1GC1KTEY2KF198773; 1GC1KTEY2KF169953; 1GC1KTEY2KF174618 | 1GC1KTEY2KF159035 |

1GC1KTEY2KF169564

| 1GC1KTEY2KF133843; 1GC1KTEY2KF182315 | 1GC1KTEY2KF165630 | 1GC1KTEY2KF159410; 1GC1KTEY2KF198756

1GC1KTEY2KF187966 | 1GC1KTEY2KF117965 | 1GC1KTEY2KF157737 | 1GC1KTEY2KF126293 | 1GC1KTEY2KF150657; 1GC1KTEY2KF126536 | 1GC1KTEY2KF191287; 1GC1KTEY2KF166325 | 1GC1KTEY2KF181875 | 1GC1KTEY2KF101166; 1GC1KTEY2KF172304 | 1GC1KTEY2KF165482; 1GC1KTEY2KF161805 | 1GC1KTEY2KF156619

1GC1KTEY2KF160170 | 1GC1KTEY2KF131901 | 1GC1KTEY2KF168141; 1GC1KTEY2KF120803 | 1GC1KTEY2KF122020; 1GC1KTEY2KF142980 | 1GC1KTEY2KF146480 | 1GC1KTEY2KF168334; 1GC1KTEY2KF188230; 1GC1KTEY2KF195016 |

1GC1KTEY2KF1929081GC1KTEY2KF172240; 1GC1KTEY2KF183139 | 1GC1KTEY2KF128481 | 1GC1KTEY2KF125029; 1GC1KTEY2KF182685 | 1GC1KTEY2KF129050 | 1GC1KTEY2KF157107 | 1GC1KTEY2KF110269 | 1GC1KTEY2KF192956 | 1GC1KTEY2KF164509 | 1GC1KTEY2KF127895 | 1GC1KTEY2KF199938; 1GC1KTEY2KF197008 | 1GC1KTEY2KF145104 | 1GC1KTEY2KF142560; 1GC1KTEY2KF138363 | 1GC1KTEY2KF148116; 1GC1KTEY2KF164218 | 1GC1KTEY2KF120431 | 1GC1KTEY2KF168351 | 1GC1KTEY2KF147788 | 1GC1KTEY2KF132482 | 1GC1KTEY2KF145667 | 1GC1KTEY2KF142798 | 1GC1KTEY2KF123409 | 1GC1KTEY2KF198417 | 1GC1KTEY2KF121353; 1GC1KTEY2KF123992 | 1GC1KTEY2KF195338 | 1GC1KTEY2KF157060 | 1GC1KTEY2KF145698 | 1GC1KTEY2KF137391; 1GC1KTEY2KF179768; 1GC1KTEY2KF153736; 1GC1KTEY2KF199311 | 1GC1KTEY2KF130229 | 1GC1KTEY2KF161495 | 1GC1KTEY2KF130716 | 1GC1KTEY2KF179723 | 1GC1KTEY2KF130098 | 1GC1KTEY2KF150738 | 1GC1KTEY2KF134622 | 1GC1KTEY2KF130554 | 1GC1KTEY2KF161187 | 1GC1KTEY2KF137441 | 1GC1KTEY2KF196408; 1GC1KTEY2KF168706 | 1GC1KTEY2KF129680

1GC1KTEY2KF189930; 1GC1KTEY2KF198630 | 1GC1KTEY2KF121756 | 1GC1KTEY2KF103287; 1GC1KTEY2KF197929 | 1GC1KTEY2KF177860; 1GC1KTEY2KF185795 | 1GC1KTEY2KF155244 | 1GC1KTEY2KF139352 | 1GC1KTEY2KF169127 | 1GC1KTEY2KF135804; 1GC1KTEY2KF192410; 1GC1KTEY2KF108974; 1GC1KTEY2KF121384; 1GC1KTEY2KF172528 | 1GC1KTEY2KF197803 | 1GC1KTEY2KF129260 | 1GC1KTEY2KF119599 | 1GC1KTEY2KF172576; 1GC1KTEY2KF188728; 1GC1KTEY2KF186140 | 1GC1KTEY2KF160864 | 1GC1KTEY2KF195372 | 1GC1KTEY2KF122292

1GC1KTEY2KF147578

| 1GC1KTEY2KF117657; 1GC1KTEY2KF196814 | 1GC1KTEY2KF119179; 1GC1KTEY2KF119957

1GC1KTEY2KF164722 | 1GC1KTEY2KF177115 | 1GC1KTEY2KF102124 | 1GC1KTEY2KF130523

1GC1KTEY2KF136712; 1GC1KTEY2KF165093; 1GC1KTEY2KF108554 | 1GC1KTEY2KF148522; 1GC1KTEY2KF132532 | 1GC1KTEY2KF120445 | 1GC1KTEY2KF160539 | 1GC1KTEY2KF180659 | 1GC1KTEY2KF178314 | 1GC1KTEY2KF193055; 1GC1KTEY2KF118680 | 1GC1KTEY2KF183822; 1GC1KTEY2KF126519 | 1GC1KTEY2KF178927 | 1GC1KTEY2KF107937 | 1GC1KTEY2KF143272 | 1GC1KTEY2KF177082 | 1GC1KTEY2KF124687 | 1GC1KTEY2KF137374

1GC1KTEY2KF199356 | 1GC1KTEY2KF148147 | 1GC1KTEY2KF101071 | 1GC1KTEY2KF124012 | 1GC1KTEY2KF129548 | 1GC1KTEY2KF156362 | 1GC1KTEY2KF124771; 1GC1KTEY2KF170231 | 1GC1KTEY2KF148942 | 1GC1KTEY2KF119523 | 1GC1KTEY2KF165000 | 1GC1KTEY2KF199390 | 1GC1KTEY2KF161108; 1GC1KTEY2KF158225; 1GC1KTEY2KF193721; 1GC1KTEY2KF175932 | 1GC1KTEY2KF112863 | 1GC1KTEY2KF104651 | 1GC1KTEY2KF151873; 1GC1KTEY2KF134751 | 1GC1KTEY2KF151422 | 1GC1KTEY2KF159570; 1GC1KTEY2KF123457 | 1GC1KTEY2KF162131

1GC1KTEY2KF111387; 1GC1KTEY2KF192617 | 1GC1KTEY2KF113768 | 1GC1KTEY2KF114970 | 1GC1KTEY2KF147743; 1GC1KTEY2KF150075

1GC1KTEY2KF161416; 1GC1KTEY2KF127301; 1GC1KTEY2KF167457 | 1GC1KTEY2KF188941; 1GC1KTEY2KF175591 | 1GC1KTEY2KF132627 | 1GC1KTEY2KF122065 | 1GC1KTEY2KF180340; 1GC1KTEY2KF128397; 1GC1KTEY2KF178054 | 1GC1KTEY2KF101636; 1GC1KTEY2KF161500 | 1GC1KTEY2KF172061 | 1GC1KTEY2KF161089; 1GC1KTEY2KF112720

1GC1KTEY2KF156670; 1GC1KTEY2KF165529 | 1GC1KTEY2KF155468 | 1GC1KTEY2KF159455; 1GC1KTEY2KF148391 | 1GC1KTEY2KF115052 | 1GC1KTEY2KF167717; 1GC1KTEY2KF133017 | 1GC1KTEY2KF181844; 1GC1KTEY2KF176210; 1GC1KTEY2KF136886

1GC1KTEY2KF107310; 1GC1KTEY2KF183481 | 1GC1KTEY2KF172156 | 1GC1KTEY2KF165109 | 1GC1KTEY2KF186428 | 1GC1KTEY2KF146785 | 1GC1KTEY2KF171685 | 1GC1KTEY2KF131963 | 1GC1KTEY2KF125709; 1GC1KTEY2KF152246 | 1GC1KTEY2KF176594 | 1GC1KTEY2KF175462 | 1GC1KTEY2KF127279; 1GC1KTEY2KF198935; 1GC1KTEY2KF179219; 1GC1KTEY2KF115956; 1GC1KTEY2KF160735 | 1GC1KTEY2KF107467; 1GC1KTEY2KF115861; 1GC1KTEY2KF195727; 1GC1KTEY2KF193976 | 1GC1KTEY2KF197039 | 1GC1KTEY2KF112877 | 1GC1KTEY2KF124690 | 1GC1KTEY2KF106450 | 1GC1KTEY2KF197199 | 1GC1KTEY2KF189359 | 1GC1KTEY2KF180905 | 1GC1KTEY2KF175168; 1GC1KTEY2KF123104 | 1GC1KTEY2KF189796 | 1GC1KTEY2KF104830 | 1GC1KTEY2KF123605 | 1GC1KTEY2KF151405 | 1GC1KTEY2KF184971; 1GC1KTEY2KF188583

1GC1KTEY2KF115164; 1GC1KTEY2KF142770 | 1GC1KTEY2KF105878 | 1GC1KTEY2KF150352; 1GC1KTEY2KF166275 | 1GC1KTEY2KF182539 | 1GC1KTEY2KF139948; 1GC1KTEY2KF130361; 1GC1KTEY2KF136788 | 1GC1KTEY2KF133986 | 1GC1KTEY2KF145362 | 1GC1KTEY2KF192679; 1GC1KTEY2KF135009 | 1GC1KTEY2KF175185 | 1GC1KTEY2KF156538 | 1GC1KTEY2KF191516 | 1GC1KTEY2KF121000; 1GC1KTEY2KF197400 | 1GC1KTEY2KF146849 | 1GC1KTEY2KF121241 | 1GC1KTEY2KF119313 | 1GC1KTEY2KF116752 | 1GC1KTEY2KF175123; 1GC1KTEY2KF144471

1GC1KTEY2KF160413; 1GC1KTEY2KF136290; 1GC1KTEY2KF154272; 1GC1KTEY2KF163473 | 1GC1KTEY2KF197994 | 1GC1KTEY2KF168138; 1GC1KTEY2KF131610; 1GC1KTEY2KF100633 | 1GC1KTEY2KF100986 | 1GC1KTEY2KF189118; 1GC1KTEY2KF171248; 1GC1KTEY2KF184758; 1GC1KTEY2KF177664 | 1GC1KTEY2KF186980; 1GC1KTEY2KF116380; 1GC1KTEY2KF195128 | 1GC1KTEY2KF163750; 1GC1KTEY2KF184422; 1GC1KTEY2KF180287 | 1GC1KTEY2KF169838; 1GC1KTEY2KF121840; 1GC1KTEY2KF148326; 1GC1KTEY2KF135852; 1GC1KTEY2KF105945; 1GC1KTEY2KF180077 | 1GC1KTEY2KF184324 | 1GC1KTEY2KF124088; 1GC1KTEY2KF170360 | 1GC1KTEY2KF167118 | 1GC1KTEY2KF175817 | 1GC1KTEY2KF184565 | 1GC1KTEY2KF103628; 1GC1KTEY2KF183612 | 1GC1KTEY2KF120235 | 1GC1KTEY2KF149878 | 1GC1KTEY2KF151744 | 1GC1KTEY2KF188647; 1GC1KTEY2KF106187 | 1GC1KTEY2KF121479 | 1GC1KTEY2KF117934

1GC1KTEY2KF122275 | 1GC1KTEY2KF143935; 1GC1KTEY2KF189085 | 1GC1KTEY2KF153719 | 1GC1KTEY2KF101717; 1GC1KTEY2KF144194 | 1GC1KTEY2KF173209 | 1GC1KTEY2KF168883 |

1GC1KTEY2KF171072

| 1GC1KTEY2KF116167;

1GC1KTEY2KF1077611GC1KTEY2KF155423 | 1GC1KTEY2KF131929 | 1GC1KTEY2KF114869 | 1GC1KTEY2KF123670;

1GC1KTEY2KF1819391GC1KTEY2KF124463 | 1GC1KTEY2KF164512

1GC1KTEY2KF121904; 1GC1KTEY2KF126259; 1GC1KTEY2KF135172; 1GC1KTEY2KF143689; 1GC1KTEY2KF170729 | 1GC1KTEY2KF128447

1GC1KTEY2KF186090; 1GC1KTEY2KF140940; 1GC1KTEY2KF120154 | 1GC1KTEY2KF104567 | 1GC1KTEY2KF123880 | 1GC1KTEY2KF182864 | 1GC1KTEY2KF178717; 1GC1KTEY2KF101085; 1GC1KTEY2KF117187 | 1GC1KTEY2KF159780 | 1GC1KTEY2KF192438; 1GC1KTEY2KF180113; 1GC1KTEY2KF106738 | 1GC1KTEY2KF185778; 1GC1KTEY2KF103998 | 1GC1KTEY2KF163392

1GC1KTEY2KF146902 | 1GC1KTEY2KF132370; 1GC1KTEY2KF178488; 1GC1KTEY2KF121160 | 1GC1KTEY2KF148679 | 1GC1KTEY2KF119683 | 1GC1KTEY2KF168026 | 1GC1KTEY2KF160153 | 1GC1KTEY2KF179589 | 1GC1KTEY2KF184632 | 1GC1KTEY2KF130487; 1GC1KTEY2KF189281; 1GC1KTEY2KF174232

1GC1KTEY2KF185828 | 1GC1KTEY2KF107064 | 1GC1KTEY2KF164056 | 1GC1KTEY2KF193833 | 1GC1KTEY2KF118534 | 1GC1KTEY2KF196134; 1GC1KTEY2KF199728

1GC1KTEY2KF184582 | 1GC1KTEY2KF147306 | 1GC1KTEY2KF150514; 1GC1KTEY2KF197025 | 1GC1KTEY2KF107386; 1GC1KTEY2KF118937

1GC1KTEY2KF169340 | 1GC1KTEY2KF147631 | 1GC1KTEY2KF164980; 1GC1KTEY2KF156832 | 1GC1KTEY2KF118243 | 1GC1KTEY2KF192827

1GC1KTEY2KF135866; 1GC1KTEY2KF187093 | 1GC1KTEY2KF120123 | 1GC1KTEY2KF186073; 1GC1KTEY2KF188597 | 1GC1KTEY2KF162906 | 1GC1KTEY2KF123345; 1GC1KTEY2KF196022; 1GC1KTEY2KF107680; 1GC1KTEY2KF129615 | 1GC1KTEY2KF166244; 1GC1KTEY2KF122261 | 1GC1KTEY2KF161853 | 1GC1KTEY2KF183626 | 1GC1KTEY2KF118999; 1GC1KTEY2KF125533

1GC1KTEY2KF146804; 1GC1KTEY2KF118694 | 1GC1KTEY2KF162680 | 1GC1KTEY2KF174411 | 1GC1KTEY2KF141408; 1GC1KTEY2KF163814 | 1GC1KTEY2KF156667; 1GC1KTEY2KF115505; 1GC1KTEY2KF140422; 1GC1KTEY2KF179348 | 1GC1KTEY2KF182668 | 1GC1KTEY2KF166714; 1GC1KTEY2KF196120 | 1GC1KTEY2KF102236; 1GC1KTEY2KF143269 | 1GC1KTEY2KF117478 | 1GC1KTEY2KF116279 | 1GC1KTEY2KF190852 | 1GC1KTEY2KF119067; 1GC1KTEY2KF162405 | 1GC1KTEY2KF166678; 1GC1KTEY2KF108716 | 1GC1KTEY2KF108926; 1GC1KTEY2KF173467 | 1GC1KTEY2KF104245; 1GC1KTEY2KF167409; 1GC1KTEY2KF153607 | 1GC1KTEY2KF100650 | 1GC1KTEY2KF185019 | 1GC1KTEY2KF162193; 1GC1KTEY2KF115357; 1GC1KTEY2KF108649 | 1GC1KTEY2KF118985; 1GC1KTEY2KF185084 | 1GC1KTEY2KF130859 |

1GC1KTEY2KF130313

| 1GC1KTEY2KF156622 | 1GC1KTEY2KF159875 | 1GC1KTEY2KF147614 | 1GC1KTEY2KF173288 | 1GC1KTEY2KF135592 | 1GC1KTEY2KF109428 | 1GC1KTEY2KF168608; 1GC1KTEY2KF183688; 1GC1KTEY2KF136418

1GC1KTEY2KF195484; 1GC1KTEY2KF193847; 1GC1KTEY2KF177602; 1GC1KTEY2KF109526 | 1GC1KTEY2KF162209 | 1GC1KTEY2KF143708; 1GC1KTEY2KF122227 | 1GC1KTEY2KF140209 | 1GC1KTEY2KF195985; 1GC1KTEY2KF167989 | 1GC1KTEY2KF145457 | 1GC1KTEY2KF113155 | 1GC1KTEY2KF185621 | 1GC1KTEY2KF109008 | 1GC1KTEY2KF171105; 1GC1KTEY2KF180970; 1GC1KTEY2KF110983 | 1GC1KTEY2KF116105 | 1GC1KTEY2KF106481; 1GC1KTEY2KF155518 | 1GC1KTEY2KF191709 | 1GC1KTEY2KF109915; 1GC1KTEY2KF195677;

1GC1KTEY2KF144275

|

1GC1KTEY2KF178376

; 1GC1KTEY2KF171945 | 1GC1KTEY2KF100664; 1GC1KTEY2KF149282

1GC1KTEY2KF125306 | 1GC1KTEY2KF120249 | 1GC1KTEY2KF144566 | 1GC1KTEY2KF111065 | 1GC1KTEY2KF102852; 1GC1KTEY2KF131607

1GC1KTEY2KF188258 | 1GC1KTEY2KF180788

1GC1KTEY2KF163568; 1GC1KTEY2KF128402 | 1GC1KTEY2KF113186 | 1GC1KTEY2KF164302; 1GC1KTEY2KF138136 | 1GC1KTEY2KF171041; 1GC1KTEY2KF192553

1GC1KTEY2KF156023 | 1GC1KTEY2KF130277; 1GC1KTEY2KF123653; 1GC1KTEY2KF112359 | 1GC1KTEY2KF161674; 1GC1KTEY2KF100468 | 1GC1KTEY2KF144101; 1GC1KTEY2KF172996 | 1GC1KTEY2KF125161

1GC1KTEY2KF193895 | 1GC1KTEY2KF135897 | 1GC1KTEY2KF105489 | 1GC1KTEY2KF150853 | 1GC1KTEY2KF104066 | 1GC1KTEY2KF180404; 1GC1KTEY2KF110286; 1GC1KTEY2KF138198

1GC1KTEY2KF114693; 1GC1KTEY2KF190284 | 1GC1KTEY2KF144969 | 1GC1KTEY2KF194237 | 1GC1KTEY2KF100325 | 1GC1KTEY2KF184517 | 1GC1KTEY2KF174182 | 1GC1KTEY2KF134975; 1GC1KTEY2KF167121 | 1GC1KTEY2KF183707 | 1GC1KTEY2KF127041 | 1GC1KTEY2KF115696 | 1GC1KTEY2KF117240; 1GC1KTEY2KF147211; 1GC1KTEY2KF196621; 1GC1KTEY2KF117268; 1GC1KTEY2KF149766 | 1GC1KTEY2KF111115; 1GC1KTEY2KF139562; 1GC1KTEY2KF150979 | 1GC1KTEY2KF174800 | 1GC1KTEY2KF111924 | 1GC1KTEY2KF190432; 1GC1KTEY2KF144812; 1GC1KTEY2KF128903

1GC1KTEY2KF175705

1GC1KTEY2KF121451 | 1GC1KTEY2KF134698 | 1GC1KTEY2KF125497; 1GC1KTEY2KF134586 | 1GC1KTEY2KF183819; 1GC1KTEY2KF139187 | 1GC1KTEY2KF145474; 1GC1KTEY2KF199793 | 1GC1KTEY2KF124429 | 1GC1KTEY2KF189619 | 1GC1KTEY2KF137519 | 1GC1KTEY2KF173498 | 1GC1KTEY2KF165840

1GC1KTEY2KF140906 | 1GC1KTEY2KF170908; 1GC1KTEY2KF185117 | 1GC1KTEY2KF158760

1GC1KTEY2KF199017 | 1GC1KTEY2KF174747; 1GC1KTEY2KF128951; 1GC1KTEY2KF139710 | 1GC1KTEY2KF194870; 1GC1KTEY2KF100762 | 1GC1KTEY2KF193671; 1GC1KTEY2KF146284 | 1GC1KTEY2KF130182; 1GC1KTEY2KF130490; 1GC1KTEY2KF101040 | 1GC1KTEY2KF183271 | 1GC1KTEY2KF135916; 1GC1KTEY2KF102723 | 1GC1KTEY2KF184338; 1GC1KTEY2KF127458; 1GC1KTEY2KF152036; 1GC1KTEY2KF196716; 1GC1KTEY2KF157186 | 1GC1KTEY2KF191855 | 1GC1KTEY2KF179429 | 1GC1KTEY2KF151498; 1GC1KTEY2KF179950 | 1GC1KTEY2KF116217; 1GC1KTEY2KF123930 | 1GC1KTEY2KF193458; 1GC1KTEY2KF132515 | 1GC1KTEY2KF132966 | 1GC1KTEY2KF144535 | 1GC1KTEY2KF156524 | 1GC1KTEY2KF121434; 1GC1KTEY2KF147144 | 1GC1KTEY2KF126357 | 1GC1KTEY2KF186882 | 1GC1KTEY2KF170228; 1GC1KTEY2KF107470; 1GC1KTEY2KF143126 | 1GC1KTEY2KF131249 | 1GC1KTEY2KF137973 | 1GC1KTEY2KF103936 | 1GC1KTEY2KF156913; 1GC1KTEY2KF156197; 1GC1KTEY2KF139433 | 1GC1KTEY2KF146706 | 1GC1KTEY2KF159276

1GC1KTEY2KF104892 | 1GC1KTEY2KF152621; 1GC1KTEY2KF189670 | 1GC1KTEY2KF134250 | 1GC1KTEY2KF199499 | 1GC1KTEY2KF181598 | 1GC1KTEY2KF127640; 1GC1KTEY2KF174554 | 1GC1KTEY2KF112622;

1GC1KTEY2KF139531

| 1GC1KTEY2KF156202 | 1GC1KTEY2KF103175 | 1GC1KTEY2KF101202

1GC1KTEY2KF142364; 1GC1KTEY2KF195405 | 1GC1KTEY2KF154692 | 1GC1KTEY2KF141411; 1GC1KTEY2KF138945 | 1GC1KTEY2KF159536 | 1GC1KTEY2KF191130 | 1GC1KTEY2KF103824 | 1GC1KTEY2KF143756 | 1GC1KTEY2KF154501 | 1GC1KTEY2KF179611; 1GC1KTEY2KF191645 | 1GC1KTEY2KF173176; 1GC1KTEY2KF126049 | 1GC1KTEY2KF124575 | 1GC1KTEY2KF101183 | 1GC1KTEY2KF135348 | 1GC1KTEY2KF146186; 1GC1KTEY2KF193038 | 1GC1KTEY2KF177759 | 1GC1KTEY2KF128044 | 1GC1KTEY2KF177891 | 1GC1KTEY2KF199437 | 1GC1KTEY2KF166969 | 1GC1KTEY2KF164882 | 1GC1KTEY2KF128612 | 1GC1KTEY2KF175042 | 1GC1KTEY2KF131719; 1GC1KTEY2KF184680 | 1GC1KTEY2KF176563 | 1GC1KTEY2KF138010 | 1GC1KTEY2KF100759 | 1GC1KTEY2KF156300; 1GC1KTEY2KF151372 | 1GC1KTEY2KF143529; 1GC1KTEY2KF113110; 1GC1KTEY2KF184842; 1GC1KTEY2KF151002; 1GC1KTEY2KF114838 | 1GC1KTEY2KF186509 | 1GC1KTEY2KF150786 | 1GC1KTEY2KF131008 | 1GC1KTEY2KF151680 | 1GC1KTEY2KF117061 | 1GC1KTEY2KF130926

1GC1KTEY2KF154112; 1GC1KTEY2KF161545; 1GC1KTEY2KF177650; 1GC1KTEY2KF164025 | 1GC1KTEY2KF190107 | 1GC1KTEY2KF166423; 1GC1KTEY2KF157656 | 1GC1KTEY2KF111860; 1GC1KTEY2KF180421 | 1GC1KTEY2KF186946

1GC1KTEY2KF150240 | 1GC1KTEY2KF180595; 1GC1KTEY2KF127945

1GC1KTEY2KF187921; 1GC1KTEY2KF168737 | 1GC1KTEY2KF158709; 1GC1KTEY2KF120722; 1GC1KTEY2KF167796 | 1GC1KTEY2KF119103; 1GC1KTEY2KF176126 | 1GC1KTEY2KF188177; 1GC1KTEY2KF172481; 1GC1KTEY2KF147273 | 1GC1KTEY2KF162629 | 1GC1KTEY2KF125211 | 1GC1KTEY2KF101927

1GC1KTEY2KF129324 | 1GC1KTEY2KF174893; 1GC1KTEY2KF190172; 1GC1KTEY2KF151503 | 1GC1KTEY2KF113818 | 1GC1KTEY2KF153672; 1GC1KTEY2KF169452; 1GC1KTEY2KF119019 | 1GC1KTEY2KF111678 | 1GC1KTEY2KF164879

1GC1KTEY2KF192892; 1GC1KTEY2KF173596 | 1GC1KTEY2KF191161 | 1GC1KTEY2KF126794 | 1GC1KTEY2KF150156 | 1GC1KTEY2KF113737 | 1GC1KTEY2KF123412; 1GC1KTEY2KF164560 | 1GC1KTEY2KF123216; 1GC1KTEY2KF140128 | 1GC1KTEY2KF113625; 1GC1KTEY2KF152831 | 1GC1KTEY2KF127413; 1GC1KTEY2KF137634; 1GC1KTEY2KF122177 | 1GC1KTEY2KF132868 | 1GC1KTEY2KF179396 | 1GC1KTEY2KF145121; 1GC1KTEY2KF135365; 1GC1KTEY2KF178975 | 1GC1KTEY2KF142431; 1GC1KTEY2KF198563; 1GC1KTEY2KF160234 | 1GC1KTEY2KF107775 | 1GC1KTEY2KF169614 | 1GC1KTEY2KF105847 | 1GC1KTEY2KF187675 | 1GC1KTEY2KF112569 | 1GC1KTEY2KF138069 | 1GC1KTEY2KF109011 | 1GC1KTEY2KF176997

1GC1KTEY2KF175137 | 1GC1KTEY2KF163764;

1GC1KTEY2KF152361

| 1GC1KTEY2KF153848

1GC1KTEY2KF104875; 1GC1KTEY2KF182153; 1GC1KTEY2KF169368; 1GC1KTEY2KF148651 | 1GC1KTEY2KF117285 | 1GC1KTEY2KF144504; 1GC1KTEY2KF118159; 1GC1KTEY2KF136953; 1GC1KTEY2KF154000 | 1GC1KTEY2KF150836; 1GC1KTEY2KF135964 | 1GC1KTEY2KF138914 | 1GC1KTEY2KF186624

1GC1KTEY2KF148228 | 1GC1KTEY2KF106724; 1GC1KTEY2KF101345 | 1GC1KTEY2KF172643; 1GC1KTEY2KF181410 | 1GC1KTEY2KF194061 | 1GC1KTEY2KF119666; 1GC1KTEY2KF135060; 1GC1KTEY2KF184646 | 1GC1KTEY2KF154031 | 1GC1KTEY2KF196182 | 1GC1KTEY2KF178085 | 1GC1KTEY2KF191323; 1GC1KTEY2KF132465 | 1GC1KTEY2KF129825 | 1GC1KTEY2KF172111 | 1GC1KTEY2KF130571; 1GC1KTEY2KF181195 | 1GC1KTEY2KF128741; 1GC1KTEY2KF165675

1GC1KTEY2KF195209 | 1GC1KTEY2KF187661 | 1GC1KTEY2KF178880; 1GC1KTEY2KF102382; 1GC1KTEY2KF101460; 1GC1KTEY2KF114418; 1GC1KTEY2KF193699 | 1GC1KTEY2KF186641; 1GC1KTEY2KF149847

1GC1KTEY2KF113205 | 1GC1KTEY2KF193492; 1GC1KTEY2KF133275 | 1GC1KTEY2KF155437 | 1GC1KTEY2KF102513; 1GC1KTEY2KF121546 | 1GC1KTEY2KF118565 | 1GC1KTEY2KF151890; 1GC1KTEY2KF179351 | 1GC1KTEY2KF191015 | 1GC1KTEY2KF138444 | 1GC1KTEY2KF134264 | 1GC1KTEY2KF184209 | 1GC1KTEY2KF110014

1GC1KTEY2KF165661 | 1GC1KTEY2KF108098 | 1GC1KTEY2KF124723 | 1GC1KTEY2KF194643 | 1GC1KTEY2KF168561 | 1GC1KTEY2KF148066 | 1GC1KTEY2KF157429 | 1GC1KTEY2KF176837 | 1GC1KTEY2KF177003 | 1GC1KTEY2KF130909 | 1GC1KTEY2KF190401 | 1GC1KTEY2KF171136; 1GC1KTEY2KF191659 | 1GC1KTEY2KF173324 | 1GC1KTEY2KF109977 | 1GC1KTEY2KF169144; 1GC1KTEY2KF169418; 1GC1KTEY2KF133714; 1GC1KTEY2KF191841 | 1GC1KTEY2KF145832 | 1GC1KTEY2KF158886 | 1GC1KTEY2KF190205 | 1GC1KTEY2KF158211 | 1GC1KTEY2KF148598; 1GC1KTEY2KF128853; 1GC1KTEY2KF131557 | 1GC1KTEY2KF170780; 1GC1KTEY2KF121675 | 1GC1KTEY2KF197591 | 1GC1KTEY2KF140811; 1GC1KTEY2KF194058 | 1GC1KTEY2KF193105; 1GC1KTEY2KF169239 | 1GC1KTEY2KF143398 | 1GC1KTEY2KF105959 | 1GC1KTEY2KF100132; 1GC1KTEY2KF148746 | 1GC1KTEY2KF181231; 1GC1KTEY2KF132112 | 1GC1KTEY2KF191693

1GC1KTEY2KF109784

1GC1KTEY2KF145409; 1GC1KTEY2KF183254; 1GC1KTEY2KF168043; 1GC1KTEY2KF154210; 1GC1KTEY2KF189815

1GC1KTEY2KF157074 | 1GC1KTEY2KF186445 | 1GC1KTEY2KF181648 | 1GC1KTEY2KF179575 | 1GC1KTEY2KF138797 | 1GC1KTEY2KF155762; 1GC1KTEY2KF163618

1GC1KTEY2KF142655 | 1GC1KTEY2KF149086 | 1GC1KTEY2KF100969; 1GC1KTEY2KF112023 | 1GC1KTEY2KF139593 | 1GC1KTEY2KF160282 | 1GC1KTEY2KF148004 | 1GC1KTEY2KF147922 | 1GC1KTEY2KF113706 | 1GC1KTEY2KF189202

1GC1KTEY2KF143420 | 1GC1KTEY2KF102964

1GC1KTEY2KF132725; 1GC1KTEY2KF117562 | 1GC1KTEY2KF181276; 1GC1KTEY2KF199521; 1GC1KTEY2KF167233 | 1GC1KTEY2KF166857; 1GC1KTEY2KF137987; 1GC1KTEY2KF197977 | 1GC1KTEY2KF101796; 1GC1KTEY2KF183464 | 1GC1KTEY2KF145460; 1GC1KTEY2KF163974; 1GC1KTEY2KF185716 | 1GC1KTEY2KF100339 | 1GC1KTEY2KF128884 | 1GC1KTEY2KF173940 | 1GC1KTEY2KF199440 | 1GC1KTEY2KF120395 | 1GC1KTEY2KF188132; 1GC1KTEY2KF170388 | 1GC1KTEY2KF127198; 1GC1KTEY2KF143501; 1GC1KTEY2KF126861 | 1GC1KTEY2KF175624 | 1GC1KTEY2KF194383 | 1GC1KTEY2KF168544 | 1GC1KTEY2KF176014 | 1GC1KTEY2KF199454; 1GC1KTEY2KF118257; 1GC1KTEY2KF135687 | 1GC1KTEY2KF105976; 1GC1KTEY2KF198675; 1GC1KTEY2KF189667 | 1GC1KTEY2KF127993 | 1GC1KTEY2KF118940 | 1GC1KTEY2KF186896 |

1GC1KTEY2KF100891

; 1GC1KTEY2KF126097 | 1GC1KTEY2KF121711; 1GC1KTEY2KF199230 | 1GC1KTEY2KF119277 | 1GC1KTEY2KF198532 | 1GC1KTEY2KF126214 | 1GC1KTEY2KF174683 | 1GC1KTEY2KF185425 | 1GC1KTEY2KF169449; 1GC1KTEY2KF122602 | 1GC1KTEY2KF137925 | 1GC1KTEY2KF151193 | 1GC1KTEY2KF181777 | 1GC1KTEY2KF112006 | 1GC1KTEY2KF113009

1GC1KTEY2KF109283; 1GC1KTEY2KF192035 | 1GC1KTEY2KF104309; 1GC1KTEY2KF135821 | 1GC1KTEY2KF197042 | 1GC1KTEY2KF139044 | 1GC1KTEY2KF124849; 1GC1KTEY2KF171640; 1GC1KTEY2KF183173 | 1GC1KTEY2KF172934; 1GC1KTEY2KF116153; 1GC1KTEY2KF118145 | 1GC1KTEY2KF146432 | 1GC1KTEY2KF128433 | 1GC1KTEY2KF186221 | 1GC1KTEY2KF112488; 1GC1KTEY2KF181066 | 1GC1KTEY2KF114032 | 1GC1KTEY2KF196926 | 1GC1KTEY2KF130280

1GC1KTEY2KF119098; 1GC1KTEY2KF140890 | 1GC1KTEY2KF121269 | 1GC1KTEY2KF120672; 1GC1KTEY2KF108067 | 1GC1KTEY2KF116668 | 1GC1KTEY2KF167961; 1GC1KTEY2KF142509 | 1GC1KTEY2KF195596; 1GC1KTEY2KF175848 | 1GC1KTEY2KF188292 | 1GC1KTEY2KF143997; 1GC1KTEY2KF133633 | 1GC1KTEY2KF177857; 1GC1KTEY2KF125158; 1GC1KTEY2KF166292; 1GC1KTEY2KF108232 | 1GC1KTEY2KF134278; 1GC1KTEY2KF196666 | 1GC1KTEY2KF172609

1GC1KTEY2KF148102; 1GC1KTEY2KF154322; 1GC1KTEY2KF152604 | 1GC1KTEY2KF113429 | 1GC1KTEY2KF163943

1GC1KTEY2KF160900 | 1GC1KTEY2KF192407 | 1GC1KTEY2KF166552 | 1GC1KTEY2KF176112; 1GC1KTEY2KF102625 | 1GC1KTEY2KF151470 | 1GC1KTEY2KF196859 | 1GC1KTEY2KF154546

1GC1KTEY2KF177681

1GC1KTEY2KF139271 | 1GC1KTEY2KF181312

1GC1KTEY2KF116251; 1GC1KTEY2KF188437

1GC1KTEY2KF102253; 1GC1KTEY2KF148715; 1GC1KTEY2KF113642; 1GC1KTEY2KF167068; 1GC1KTEY2KF127167; 1GC1KTEY2KF184145 | 1GC1KTEY2KF116265 | 1GC1KTEY2KF159150; 1GC1KTEY2KF112104; 1GC1KTEY2KF123099

1GC1KTEY2KF145247 | 1GC1KTEY2KF167152; 1GC1KTEY2KF167183 | 1GC1KTEY2KF120056 | 1GC1KTEY2KF178393 | 1GC1KTEY2KF103497; 1GC1KTEY2KF186767 | 1GC1KTEY2KF194111; 1GC1KTEY2KF104844 | 1GC1KTEY2KF111843 | 1GC1KTEY2KF110532; 1GC1KTEY2KF104634; 1GC1KTEY2KF147659; 1GC1KTEY2KF174781 | 1GC1KTEY2KF193279 | 1GC1KTEY2KF191905; 1GC1KTEY2KF145846; 1GC1KTEY2KF103757 | 1GC1KTEY2KF187577 | 1GC1KTEY2KF153882 | 1GC1KTEY2KF106853 | 1GC1KTEY2KF120574 | 1GC1KTEY2KF160721 | 1GC1KTEY2KF159665; 1GC1KTEY2KF171668; 1GC1KTEY2KF107100 | 1GC1KTEY2KF115200 | 1GC1KTEY2KF134040 | 1GC1KTEY2KF119800; 1GC1KTEY2KF147855; 1GC1KTEY2KF174330 | 1GC1KTEY2KF102303 | 1GC1KTEY2KF110093 | 1GC1KTEY2KF190009; 1GC1KTEY2KF195212; 1GC1KTEY2KF129856 | 1GC1KTEY2KF109252; 1GC1KTEY2KF118646 | 1GC1KTEY2KF147810 | 1GC1KTEY2KF191256 | 1GC1KTEY2KF159231 | 1GC1KTEY2KF100194 | 1GC1KTEY2KF165062; 1GC1KTEY2KF150772 | 1GC1KTEY2KF111311 | 1GC1KTEY2KF107789 | 1GC1KTEY2KF104004 | 1GC1KTEY2KF152716 | 1GC1KTEY2KF124611 | 1GC1KTEY2KF197770 | 1GC1KTEY2KF171878 | 1GC1KTEY2KF100115 | 1GC1KTEY2KF140808 | 1GC1KTEY2KF182055 | 1GC1KTEY2KF149556; 1GC1KTEY2KF112250; 1GC1KTEY2KF183366 | 1GC1KTEY2KF194089; 1GC1KTEY2KF100146; 1GC1KTEY2KF144759

1GC1KTEY2KF103886 | 1GC1KTEY2KF164011 | 1GC1KTEY2KF137438 | 1GC1KTEY2KF137696

1GC1KTEY2KF114936 | 1GC1KTEY2KF122910; 1GC1KTEY2KF157303 | 1GC1KTEY2KF137889; 1GC1KTEY2KF178524; 1GC1KTEY2KF197333

1GC1KTEY2KF109381 | 1GC1KTEY2KF122471; 1GC1KTEY2KF133695 | 1GC1KTEY2KF111969; 1GC1KTEY2KF153655; 1GC1KTEY2KF196067 | 1GC1KTEY2KF106898; 1GC1KTEY2KF148570; 1GC1KTEY2KF197784 | 1GC1KTEY2KF154997; 1GC1KTEY2KF126374; 1GC1KTEY2KF130179

1GC1KTEY2KF117352

1GC1KTEY2KF143885; 1GC1KTEY2KF109980 | 1GC1KTEY2KF185652 | 1GC1KTEY2KF109137

1GC1KTEY2KF166373 | 1GC1KTEY2KF162419; 1GC1KTEY2KF139139 | 1GC1KTEY2KF162145; 1GC1KTEY2KF182671; 1GC1KTEY2KF199650 | 1GC1KTEY2KF169743 | 1GC1KTEY2KF151727; 1GC1KTEY2KF139674; 1GC1KTEY2KF146950 | 1GC1KTEY2KF115598 | 1GC1KTEY2KF113074; 1GC1KTEY2KF120851 | 1GC1KTEY2KF136614;

1GC1KTEY2KF141456

; 1GC1KTEY2KF100924 | 1GC1KTEY2KF169130; 1GC1KTEY2KF177339 | 1GC1KTEY2KF164638 | 1GC1KTEY2KF178278; 1GC1KTEY2KF193377; 1GC1KTEY2KF163957 | 1GC1KTEY2KF106691 | 1GC1KTEY2KF130246 | 1GC1KTEY2KF136421 | 1GC1KTEY2KF102365 | 1GC1KTEY2KF168916 | 1GC1KTEY2KF115973 | 1GC1KTEY2KF112281 | 1GC1KTEY2KF107565 | 1GC1KTEY2KF149184 | 1GC1KTEY2KF140324; 1GC1KTEY2KF182752

1GC1KTEY2KF188034; 1GC1KTEY2KF130148

1GC1KTEY2KF156796; 1GC1KTEY2KF115892

1GC1KTEY2KF106688 |

1GC1KTEY2KF108831

| 1GC1KTEY2KF171346 | 1GC1KTEY2KF152991 | 1GC1KTEY2KF143076; 1GC1KTEY2KF141120 | 1GC1KTEY2KF133521 | 1GC1KTEY2KF147337; 1GC1KTEY2KF128061; 1GC1KTEY2KF199549 | 1GC1KTEY2KF177163 | 1GC1KTEY2KF108585 | 1GC1KTEY2KF162808

1GC1KTEY2KF132546; 1GC1KTEY2KF130845 | 1GC1KTEY2KF151131 | 1GC1KTEY2KF147550 | 1GC1KTEY2KF101104 | 1GC1KTEY2KF111308; 1GC1KTEY2KF150481 | 1GC1KTEY2KF165515 | 1GC1KTEY2KF121613 | 1GC1KTEY2KF168849 | 1GC1KTEY2KF176711 | 1GC1KTEY2KF179138 | 1GC1KTEY2KF127315 | 1GC1KTEY2KF140176 | 1GC1KTEY2KF175557 | 1GC1KTEY2KF165272 | 1GC1KTEY2KF108215 | 1GC1KTEY2KF140775 | 1GC1KTEY2KF128335; 1GC1KTEY2KF193430 | 1GC1KTEY2KF171752 | 1GC1KTEY2KF128576 | 1GC1KTEY2KF184548 | 1GC1KTEY2KF111793 | 1GC1KTEY2KF121126 | 1GC1KTEY2KF147886; 1GC1KTEY2KF108862 | 1GC1KTEY2KF155034; 1GC1KTEY2KF130411 | 1GC1KTEY2KF180273; 1GC1KTEY2KF119585 | 1GC1KTEY2KF149797 | 1GC1KTEY2KF134720; 1GC1KTEY2KF170584; 1GC1KTEY2KF173257 | 1GC1KTEY2KF126407 | 1GC1KTEY2KF140937

1GC1KTEY2KF192889; 1GC1KTEY2KF119084 | 1GC1KTEY2KF160220; 1GC1KTEY2KF182377 | 1GC1KTEY2KF163540 | 1GC1KTEY2KF138542; 1GC1KTEY2KF137245; 1GC1KTEY2KF164137; 1GC1KTEY2KF131736 | 1GC1KTEY2KF169290; 1GC1KTEY2KF123488

1GC1KTEY2KF102897; 1GC1KTEY2KF110871 | 1GC1KTEY2KF172416; 1GC1KTEY2KF104780 | 1GC1KTEY2KF152974

1GC1KTEY2KF173808 | 1GC1KTEY2KF147001 | 1GC1KTEY2KF121482 | 1GC1KTEY2KF123006

1GC1KTEY2KF148827 | 1GC1KTEY2KF173100 | 1GC1KTEY2KF160055 | 1GC1KTEY2KF149816

1GC1KTEY2KF133471; 1GC1KTEY2KF133955 | 1GC1KTEY2KF190236; 1GC1KTEY2KF130618 | 1GC1KTEY2KF187014; 1GC1KTEY2KF187319 | 1GC1KTEY2KF101443 | 1GC1KTEY2KF156491 | 1GC1KTEY2KF156880 | 1GC1KTEY2KF176093 | 1GC1KTEY2KF194576 | 1GC1KTEY2KF111230 | 1GC1KTEY2KF171332 | 1GC1KTEY2KF187935 | 1GC1KTEY2KF139268 | 1GC1KTEY2KF185781 | 1GC1KTEY2KF142400 | 1GC1KTEY2KF180502 | 1GC1KTEY2KF104701 | 1GC1KTEY2KF171234 | 1GC1KTEY2KF139335; 1GC1KTEY2KF150559 | 1GC1KTEY2KF122048 | 1GC1KTEY2KF163778 | 1GC1KTEY2KF174067 | 1GC1KTEY2KF125483; 1GC1KTEY2KF157351 | 1GC1KTEY2KF177390; 1GC1KTEY2KF197560; 1GC1KTEY2KF193556; 1GC1KTEY2KF194691 | 1GC1KTEY2KF125788 | 1GC1KTEY2KF177499 | 1GC1KTEY2KF133650 | 1GC1KTEY2KF186929 | 1GC1KTEY2KF104391; 1GC1KTEY2KF109963 | 1GC1KTEY2KF143403 | 1GC1KTEY2KF119229; 1GC1KTEY2KF108148 | 1GC1KTEY2KF164350; 1GC1KTEY2KF164574; 1GC1KTEY2KF110174 | 1GC1KTEY2KF182718 | 1GC1KTEY2KF153851; 1GC1KTEY2KF147967; 1GC1KTEY2KF110739 | 1GC1KTEY2KF152263; 1GC1KTEY2KF139514 | 1GC1KTEY2KF169855 | 1GC1KTEY2KF196005 |

1GC1KTEY2KF148701

; 1GC1KTEY2KF155101 | 1GC1KTEY2KF180130 | 1GC1KTEY2KF169399 | 1GC1KTEY2KF141585 | 1GC1KTEY2KF129419; 1GC1KTEY2KF100700; 1GC1KTEY2KF190334 | 1GC1KTEY2KF171704 | 1GC1KTEY2KF180516; 1GC1KTEY2KF183433 | 1GC1KTEY2KF128593 | 1GC1KTEY2KF169807 | 1GC1KTEY2KF178636 | 1GC1KTEY2KF121093 | 1GC1KTEY2KF186820 | 1GC1KTEY2KF150089; 1GC1KTEY2KF196585; 1GC1KTEY2KF159164; 1GC1KTEY2KF195503 | 1GC1KTEY2KF180354 | 1GC1KTEY2KF140520

1GC1KTEY2KF119974 | 1GC1KTEY2KF127573; 1GC1KTEY2KF197445

1GC1KTEY2KF161156 | 1GC1KTEY2KF154756; 1GC1KTEY2KF121899 | 1GC1KTEY2KF162758 | 1GC1KTEY2KF112555;

1GC1KTEY2KF199972

; 1GC1KTEY2KF158998; 1GC1KTEY2KF100907 | 1GC1KTEY2KF182458 | 1GC1KTEY2KF155793 | 1GC1KTEY2KF134961 | 1GC1KTEY2KF194254; 1GC1KTEY2KF193637 | 1GC1KTEY2KF185800; 1GC1KTEY2KF150531 | 1GC1KTEY2KF112605; 1GC1KTEY2KF149640

1GC1KTEY2KF105668 | 1GC1KTEY2KF105699; 1GC1KTEY2KF191533; 1GC1KTEY2KF172433; 1GC1KTEY2KF151615; 1GC1KTEY2KF133745 | 1GC1KTEY2KF190978 | 1GC1KTEY2KF117500; 1GC1KTEY2KF138167 | 1GC1KTEY2KF113687 | 1GC1KTEY2KF161657; 1GC1KTEY2KF150996; 1GC1KTEY2KF120428 | 1GC1KTEY2KF189068; 1GC1KTEY2KF180161; 1GC1KTEY2KF128030 | 1GC1KTEY2KF143658

1GC1KTEY2KF136984 | 1GC1KTEY2KF116234 | 1GC1KTEY2KF184095; 1GC1KTEY2KF178815; 1GC1KTEY2KF120218 | 1GC1KTEY2KF115021 | 1GC1KTEY2KF154689 | 1GC1KTEY2KF154269 | 1GC1KTEY2KF156782 | 1GC1KTEY2KF159990 | 1GC1KTEY2KF158340

1GC1KTEY2KF103645; 1GC1KTEY2KF185974 | 1GC1KTEY2KF158872 | 1GC1KTEY2KF102110 | 1GC1KTEY2KF189684 | 1GC1KTEY2KF176952 | 1GC1KTEY2KF155860; 1GC1KTEY2KF177745 | 1GC1KTEY2KF128707 | 1GC1KTEY2KF104908 | 1GC1KTEY2KF135513 | 1GC1KTEY2KF150805

1GC1KTEY2KF186526 | 1GC1KTEY2KF167314; 1GC1KTEY2KF151226 | 1GC1KTEY2KF152411; 1GC1KTEY2KF107338; 1GC1KTEY2KF118811 | 1GC1KTEY2KF119442 | 1GC1KTEY2KF123524 | 1GC1KTEY2KF157317 | 1GC1KTEY2KF169063 | 1GC1KTEY2KF167331 | 1GC1KTEY2KF196974 | 1GC1KTEY2KF137892; 1GC1KTEY2KF195422; 1GC1KTEY2KF128450 | 1GC1KTEY2KF167443 | 1GC1KTEY2KF150500 | 1GC1KTEY2KF133163 |

1GC1KTEY2KF1637021GC1KTEY2KF126343

1GC1KTEY2KF194660; 1GC1KTEY2KF157835 | 1GC1KTEY2KF162579 | 1GC1KTEY2KF155910 | 1GC1KTEY2KF108375 | 1GC1KTEY2KF177454 |

1GC1KTEY2KF113270

; 1GC1KTEY2KF151775

1GC1KTEY2KF124592 | 1GC1KTEY2KF125676

1GC1KTEY2KF146060 | 1GC1KTEY2KF127038 | 1GC1KTEY2KF107694 | 1GC1KTEY2KF110546 | 1GC1KTEY2KF133437 | 1GC1KTEY2KF168088 | 1GC1KTEY2KF130151 | 1GC1KTEY2KF149430; 1GC1KTEY2KF189863 | 1GC1KTEY2KF143157 | 1GC1KTEY2KF154899 | 1GC1KTEY2KF183321 | 1GC1KTEY2KF150111 | 1GC1KTEY2KF130988; 1GC1KTEY2KF153445; 1GC1KTEY2KF192326; 1GC1KTEY2KF100714 | 1GC1KTEY2KF166681 | 1GC1KTEY2KF135107 | 1GC1KTEY2KF175610 | 1GC1KTEY2KF123703; 1GC1KTEY2KF134992 | 1GC1KTEY2KF106223; 1GC1KTEY2KF180225 | 1GC1KTEY2KF182959 | 1GC1KTEY2KF190110; 1GC1KTEY2KF171315; 1GC1KTEY2KF199096 | 1GC1KTEY2KF160833; 1GC1KTEY2KF164588 | 1GC1KTEY2KF187692 | 1GC1KTEY2KF116850 | 1GC1KTEY2KF135625 | 1GC1KTEY2KF105055

1GC1KTEY2KF152568 | 1GC1KTEY2KF170424 | 1GC1KTEY2KF100728;

1GC1KTEY2KF158001

| 1GC1KTEY2KF130893

1GC1KTEY2KF146768 | 1GC1KTEY2KF110692 | 1GC1KTEY2KF110160 | 1GC1KTEY2KF160511; 1GC1KTEY2KF197297; 1GC1KTEY2KF178992

1GC1KTEY2KF181133; 1GC1KTEY2KF132496 | 1GC1KTEY2KF163411; 1GC1KTEY2KF163375 | 1GC1KTEY2KF188339; 1GC1KTEY2KF133003 | 1GC1KTEY2KF168396 | 1GC1KTEY2KF166616 | 1GC1KTEY2KF157401 | 1GC1KTEY2KF184596 | 1GC1KTEY2KF156149; 1GC1KTEY2KF129646

1GC1KTEY2KF180841 | 1GC1KTEY2KF130991; 1GC1KTEY2KF142848; 1GC1KTEY2KF126844 | 1GC1KTEY2KF157964; 1GC1KTEY2KF156684 | 1GC1KTEY2KF147242; 1GC1KTEY2KF155132 | 1GC1KTEY2KF169645 | 1GC1KTEY2KF151551 | 1GC1KTEY2KF122342; 1GC1KTEY2KF114001

1GC1KTEY2KF194948; 1GC1KTEY2KF130778; 1GC1KTEY2KF132093 | 1GC1KTEY2KF155891; 1GC1KTEY2KF146141 | 1GC1KTEY2KF175753; 1GC1KTEY2KF132174; 1GC1KTEY2KF184176 | 1GC1KTEY2KF155647 | 1GC1KTEY2KF137830 | 1GC1KTEY2KF164946 | 1GC1KTEY2KF118226; 1GC1KTEY2KF154675 | 1GC1KTEY2KF160685 | 1GC1KTEY2KF122230; 1GC1KTEY2KF132997 | 1GC1KTEY2KF104889

1GC1KTEY2KF115908 | 1GC1KTEY2KF169726 | 1GC1KTEY2KF135723 | 1GC1KTEY2KF165952; 1GC1KTEY2KF142042; 1GC1KTEY2KF137536 | 1GC1KTEY2KF142588 | 1GC1KTEY2KF178233; 1GC1KTEY2KF110059 | 1GC1KTEY2KF150447; 1GC1KTEY2KF195386 | 1GC1KTEY2KF100390; 1GC1KTEY2KF135298 | 1GC1KTEY2KF145863; 1GC1KTEY2KF186381 | 1GC1KTEY2KF199504 | 1GC1KTEY2KF106643 | 1GC1KTEY2KF188387; 1GC1KTEY2KF196960 | 1GC1KTEY2KF141473 | 1GC1KTEY2KF134460 | 1GC1KTEY2KF184713 | 1GC1KTEY2KF164400 | 1GC1KTEY2KF191127 | 1GC1KTEY2KF171833; 1GC1KTEY2KF143983 | 1GC1KTEY2KF193749; 1GC1KTEY2KF165708 | 1GC1KTEY2KF123779; 1GC1KTEY2KF147175 | 1GC1KTEY2KF144888 | 1GC1KTEY2KF136032 | 1GC1KTEY2KF160458; 1GC1KTEY2KF145622 | 1GC1KTEY2KF191080 | 1GC1KTEY2KF157866; 1GC1KTEY2KF148021 | 1GC1KTEY2KF121031 | 1GC1KTEY2KF174344 | 1GC1KTEY2KF106416; 1GC1KTEY2KF105380 | 1GC1KTEY2KF129985 | 1GC1KTEY2KF194366 | 1GC1KTEY2KF191774 | 1GC1KTEY2KF134345 | 1GC1KTEY2KF187403; 1GC1KTEY2KF119036; 1GC1KTEY2KF117190 | 1GC1KTEY2KF107050; 1GC1KTEY2KF162095 | 1GC1KTEY2KF119814; 1GC1KTEY2KF190074 | 1GC1KTEY2KF165207 | 1GC1KTEY2KF163537; 1GC1KTEY2KF180824 | 1GC1KTEY2KF193718; 1GC1KTEY2KF125337 | 1GC1KTEY2KF129131 | 1GC1KTEY2KF162310 | 1GC1KTEY2KF155924 | 1GC1KTEY2KF147354; 1GC1KTEY2KF111762;

1GC1KTEY2KF195923

; 1GC1KTEY2KF193640 | 1GC1KTEY2KF187143; 1GC1KTEY2KF145443; 1GC1KTEY2KF150464; 1GC1KTEY2KF103371; 1GC1KTEY2KF184744; 1GC1KTEY2KF149055 | 1GC1KTEY2KF144647 | 1GC1KTEY2KF120641 | 1GC1KTEY2KF139707 | 1GC1KTEY2KF133759; 1GC1KTEY2KF180810 | 1GC1KTEY2KF146754 | 1GC1KTEY2KF157026 | 1GC1KTEY2KF175820

1GC1KTEY2KF104181; 1GC1KTEY2KF123426 | 1GC1KTEY2KF105105 |

1GC1KTEY2KF184064

; 1GC1KTEY2KF186400 | 1GC1KTEY2KF111356 | 1GC1KTEY2KF184355 | 1GC1KTEY2KF159004 | 1GC1KTEY2KF113964; 1GC1KTEY2KF165854; 1GC1KTEY2KF111907; 1GC1KTEY2KF110742 | 1GC1KTEY2KF118355 | 1GC1KTEY2KF152585; 1GC1KTEY2KF131753; 1GC1KTEY2KF137908 | 1GC1KTEY2KF178328 | 1GC1KTEY2KF196019; 1GC1KTEY2KF145720 | 1GC1KTEY2KF146852

1GC1KTEY2KF198711; 1GC1KTEY2KF102544

1GC1KTEY2KF198112

; 1GC1KTEY2KF102866; 1GC1KTEY2KF183884

1GC1KTEY2KF107730; 1GC1KTEY2KF182167 | 1GC1KTEY2KF154790; 1GC1KTEY2KF145491 | 1GC1KTEY2KF105850 | 1GC1KTEY2KF116878 | 1GC1KTEY2KF123295 | 1GC1KTEY2KF185831 | 1GC1KTEY2KF100485; 1GC1KTEY2KF146530 | 1GC1KTEY2KF166910; 1GC1KTEY2KF167040

1GC1KTEY2KF170861 | 1GC1KTEY2KF151534; 1GC1KTEY2KF119909; 1GC1KTEY2KF150609; 1GC1KTEY2KF123121

1GC1KTEY2KF128674 | 1GC1KTEY2KF179172 | 1GC1KTEY2KF104861; 1GC1KTEY2KF127783 | 1GC1KTEY2KF159729 | 1GC1KTEY2KF105184 | 1GC1KTEY2KF108313 | 1GC1KTEY2KF192990 | 1GC1KTEY2KF169256 | 1GC1KTEY2KF179706

1GC1KTEY2KF188406 | 1GC1KTEY2KF152988 | 1GC1KTEY2KF184730; 1GC1KTEY2KF179673 | 1GC1KTEY2KF174215 | 1GC1KTEY2KF183982 | 1GC1KTEY2KF102463 | 1GC1KTEY2KF143305 | 1GC1KTEY2KF137598 | 1GC1KTEY2KF177213; 1GC1KTEY2KF100521 | 1GC1KTEY2KF137200 | 1GC1KTEY2KF122972; 1GC1KTEY2KF179088; 1GC1KTEY2KF103368 | 1GC1KTEY2KF168091

1GC1KTEY2KF142395 | 1GC1KTEY2KF165787 | 1GC1KTEY2KF160640;

1GC1KTEY2KF114922

| 1GC1KTEY2KF155616; 1GC1KTEY2KF128058 | 1GC1KTEY2KF151128 | 1GC1KTEY2KF106349; 1GC1KTEY2KF163599 | 1GC1KTEY2KF149234 | 1GC1KTEY2KF143174 | 1GC1KTEY2KF183058; 1GC1KTEY2KF108103 |

1GC1KTEY2KF129971

| 1GC1KTEY2KF158029 | 1GC1KTEY2KF171069 | 1GC1KTEY2KF130036; 1GC1KTEY2KF109574 | 1GC1KTEY2KF126925 | 1GC1KTEY2KF146818 | 1GC1KTEY2KF110885; 1GC1KTEY2KF167023 | 1GC1KTEY2KF186834; 1GC1KTEY2KF181424; 1GC1KTEY2KF115844; 1GC1KTEY2KF153543 | 1GC1KTEY2KF137181 | 1GC1KTEY2KF127864

1GC1KTEY2KF106240 | 1GC1KTEY2KF181973; 1GC1KTEY2KF106206 | 1GC1KTEY2KF106772; 1GC1KTEY2KF120977; 1GC1KTEY2KF111633 | 1GC1KTEY2KF162663; 1GC1KTEY2KF118419 | 1GC1KTEY2KF168172 | 1GC1KTEY2KF102527 | 1GC1KTEY2KF168527; 1GC1KTEY2KF131459; 1GC1KTEY2KF151808 | 1GC1KTEY2KF168902 | 1GC1KTEY2KF130697

1GC1KTEY2KF105170 | 1GC1KTEY2KF184825;

1GC1KTEY2KF146155

| 1GC1KTEY2KF154160 | 1GC1KTEY2KF198224; 1GC1KTEY2KF185375 | 1GC1KTEY2KF193010; 1GC1KTEY2KF158662

1GC1KTEY2KF118484; 1GC1KTEY2KF146382; 1GC1KTEY2KF153638; 1GC1KTEY2KF179625 | 1GC1KTEY2KF152456; 1GC1KTEY2KF115830 | 1GC1KTEY2KF164123; 1GC1KTEY2KF173078; 1GC1KTEY2KF188079 | 1GC1KTEY2KF102026; 1GC1KTEY2KF118131; 1GC1KTEY2KF138881 | 1GC1KTEY2KF110336 | 1GC1KTEY2KF100812; 1GC1KTEY2KF145393 | 1GC1KTEY2KF118579 | 1GC1KTEY2KF171721 | 1GC1KTEY2KF118498; 1GC1KTEY2KF136371; 1GC1KTEY2KF195341 | 1GC1KTEY2KF144227; 1GC1KTEY2KF179317 | 1GC1KTEY2KF158032 | 1GC1KTEY2KF154028; 1GC1KTEY2KF141201 | 1GC1KTEY2KF105802 | 1GC1KTEY2KF101247 | 1GC1KTEY2KF196442

1GC1KTEY2KF119053 | 1GC1KTEY2KF178460; 1GC1KTEY2KF154949 | 1GC1KTEY2KF185456 | 1GC1KTEY2KF116671 | 1GC1KTEY2KF126178; 1GC1KTEY2KF187272; 1GC1KTEY2KF161741 | 1GC1KTEY2KF160217 | 1GC1KTEY2KF143577; 1GC1KTEY2KF125578

1GC1KTEY2KF159049 | 1GC1KTEY2KF166115 | 1GC1KTEY2KF136273 | 1GC1KTEY2KF162517

1GC1KTEY2KF150318 | 1GC1KTEY2KF110644 | 1GC1KTEY2KF127069 | 1GC1KTEY2KF137360 | 1GC1KTEY2KF193248 | 1GC1KTEY2KF108991 | 1GC1KTEY2KF138279 | 1GC1KTEY2KF190043

1GC1KTEY2KF181813 | 1GC1KTEY2KF126956; 1GC1KTEY2KF193654 | 1GC1KTEY2KF198496; 1GC1KTEY2KF185408; 1GC1KTEY2KF136998 | 1GC1KTEY2KF181908 | 1GC1KTEY2KF188857 | 1GC1KTEY2KF194805; 1GC1KTEY2KF180080 | 1GC1KTEY2KF168771 | 1GC1KTEY2KF187773 | 1GC1KTEY2KF112913; 1GC1KTEY2KF173906 | 1GC1KTEY2KF169998 | 1GC1KTEY2KF144437

1GC1KTEY2KF129386

| 1GC1KTEY2KF187305 | 1GC1KTEY2KF190687 | 1GC1KTEY2KF181892 | 1GC1KTEY2KF127542; 1GC1KTEY2KF110353

1GC1KTEY2KF106304 | 1GC1KTEY2KF104763 | 1GC1KTEY2KF149170; 1GC1KTEY2KF107436 | 1GC1KTEY2KF164333 | 1GC1KTEY2KF115147 | 1GC1KTEY2KF175039; 1GC1KTEY2KF107355 | 1GC1KTEY2KF151338; 1GC1KTEY2KF101118 | 1GC1KTEY2KF184534; 1GC1KTEY2KF169354 | 1GC1KTEY2KF162369 | 1GC1KTEY2KF167250 | 1GC1KTEY2KF198983 | 1GC1KTEY2KF178250 | 1GC1KTEY2KF164672; 1GC1KTEY2KF166308 | 1GC1KTEY2KF174201 | 1GC1KTEY2KF181505 | 1GC1KTEY2KF115875 | 1GC1KTEY2KF109302; 1GC1KTEY2KF164834; 1GC1KTEY2KF138086 | 1GC1KTEY2KF132885 | 1GC1KTEY2KF126892 | 1GC1KTEY2KF198949 | 1GC1KTEY2KF125192; 1GC1KTEY2KF131543; 1GC1KTEY2KF140193; 1GC1KTEY2KF169810; 1GC1KTEY2KF172948 | 1GC1KTEY2KF136211; 1GC1KTEY2KF155454; 1GC1KTEY2KF124527 | 1GC1KTEY2KF191077; 1GC1KTEY2KF118856 | 1GC1KTEY2KF123071 | 1GC1KTEY2KF162081

1GC1KTEY2KF164607 | 1GC1KTEY2KF117254

1GC1KTEY2KF181553 | 1GC1KTEY2KF110479 | 1GC1KTEY2KF133888 | 1GC1KTEY2KF109350

1GC1KTEY2KF172237

1GC1KTEY2KF133857 | 1GC1KTEY2KF120543; 1GC1KTEY2KF118842 | 1GC1KTEY2KF116444; 1GC1KTEY2KF134443; 1GC1KTEY2KF105167 | 1GC1KTEY2KF124267 | 1GC1KTEY2KF105864; 1GC1KTEY2KF181911

1GC1KTEY2KF104665; 1GC1KTEY2KF125354; 1GC1KTEY2KF134846; 1GC1KTEY2KF122115

1GC1KTEY2KF173002 | 1GC1KTEY2KF187756 | 1GC1KTEY2KF199633 | 1GC1KTEY2KF193590

1GC1KTEY2KF140730 | 1GC1KTEY2KF116203 | 1GC1KTEY2KF113902 | 1GC1KTEY2KF113723 | 1GC1KTEY2KF175400 | 1GC1KTEY2KF142946 | 1GC1KTEY2KF169547 | 1GC1KTEY2KF151212; 1GC1KTEY2KF178071 | 1GC1KTEY2KF174439; 1GC1KTEY2KF185750 | 1GC1KTEY2KF163747

1GC1KTEY2KF156703 |

1GC1KTEY2KF196991

| 1GC1KTEY2KF106495 | 1GC1KTEY2KF160248 | 1GC1KTEY2KF104147 | 1GC1KTEY2KF189295 | 1GC1KTEY2KF107906 | 1GC1KTEY2KF137505; 1GC1KTEY2KF167653; 1GC1KTEY2KF106979 | 1GC1KTEY2KF163232; 1GC1KTEY2KF142591

1GC1KTEY2KF149296; 1GC1KTEY2KF168074 | 1GC1KTEY2KF132000 | 1GC1KTEY2KF142154 | 1GC1KTEY2KF197669 | 1GC1KTEY2KF100504 | 1GC1KTEY2KF154286 | 1GC1KTEY2KF146298 | 1GC1KTEY2KF179477 | 1GC1KTEY2KF162050; 1GC1KTEY2KF163103 | 1GC1KTEY2KF159553 | 1GC1KTEY2KF179480 | 1GC1KTEY2KF116993; 1GC1KTEY2KF174960 | 1GC1KTEY2KF134670 | 1GC1KTEY2KF195310; 1GC1KTEY2KF179074; 1GC1KTEY2KF141649 | 1GC1KTEY2KF118307

1GC1KTEY2KF174926 | 1GC1KTEY2KF114516 | 1GC1KTEY2KF148407 | 1GC1KTEY2KF192259 | 1GC1KTEY2KF165773 | 1GC1KTEY2KF195517 | 1GC1KTEY2KF158435 | 1GC1KTEY2KF124561

1GC1KTEY2KF108957 | 1GC1KTEY2KF147662; 1GC1KTEY2KF116816 | 1GC1KTEY2KF194223 | 1GC1KTEY2KF102799; 1GC1KTEY2KF120476 | 1GC1KTEY2KF110725; 1GC1KTEY2KF151856; 1GC1KTEY2KF172772 | 1GC1KTEY2KF130327 | 1GC1KTEY2KF166437 | 1GC1KTEY2KF179060 | 1GC1KTEY2KF134944; 1GC1KTEY2KF111227 | 1GC1KTEY2KF106061; 1GC1KTEY2KF123149; 1GC1KTEY2KF148634 | 1GC1KTEY2KF188681 | 1GC1KTEY2KF103046; 1GC1KTEY2KF149802

1GC1KTEY2KF186283; 1GC1KTEY2KF101913 | 1GC1KTEY2KF141943 | 1GC1KTEY2KF148665 | 1GC1KTEY2KF111261 | 1GC1KTEY2KF151310; 1GC1KTEY2KF189037 | 1GC1KTEY2KF171962; 1GC1KTEY2KF131994 | 1GC1KTEY2KF142476; 1GC1KTEY2KF165918; 1GC1KTEY2KF124558; 1GC1KTEY2KF125807 | 1GC1KTEY2KF198918 | 1GC1KTEY2KF160850 | 1GC1KTEY2KF130232; 1GC1KTEY2KF108604; 1GC1KTEY2KF184775

1GC1KTEY2KF180452 | 1GC1KTEY2KF177194 | 1GC1KTEY2KF112667; 1GC1KTEY2KF193668 | 1GC1KTEY2KF189572 | 1GC1KTEY2KF150741 | 1GC1KTEY2KF123877; 1GC1KTEY2KF192486; 1GC1KTEY2KF185540 | 1GC1KTEY2KF106951; 1GC1KTEY2KF163098; 1GC1KTEY2KF174246 | 1GC1KTEY2KF161044 | 1GC1KTEY2KF188373

1GC1KTEY2KF121398; 1GC1KTEY2KF196215; 1GC1KTEY2KF150058

1GC1KTEY2KF120770; 1GC1KTEY2KF115018 | 1GC1KTEY2KF194092 | 1GC1KTEY2KF155955;

1GC1KTEY2KF141523

; 1GC1KTEY2KF186915 | 1GC1KTEY2KF163912

1GC1KTEY2KF166907 | 1GC1KTEY2KF119246; 1GC1KTEY2KF107954 | 1GC1KTEY2KF171525 | 1GC1KTEY2KF163893;

1GC1KTEY2KF180886

| 1GC1KTEY2KF116881 | 1GC1KTEY2KF171671; 1GC1KTEY2KF112197 | 1GC1KTEY2KF185960 | 1GC1KTEY2KF162534 | 1GC1KTEY2KF163795; 1GC1KTEY2KF180239

1GC1KTEY2KF149279 | 1GC1KTEY2KF167913 | 1GC1KTEY2KF175865; 1GC1KTEY2KF171458; 1GC1KTEY2KF159259 | 1GC1KTEY2KF179124 | 1GC1KTEY2KF171427; 1GC1KTEY2KF149895 | 1GC1KTEY2KF174053 | 1GC1KTEY2KF142266 | 1GC1KTEY2KF164753 | 1GC1KTEY2KF193346; 1GC1KTEY2KF153221 | 1GC1KTEY2KF177051 | 1GC1KTEY2KF196232 | 1GC1KTEY2KF105685 | 1GC1KTEY2KF168415

1GC1KTEY2KF185201; 1GC1KTEY2KF196151 | 1GC1KTEY2KF139898 | 1GC1KTEY2KF152747 | 1GC1KTEY2KF103810; 1GC1KTEY2KF113558 | 1GC1KTEY2KF144499 | 1GC1KTEY2KF125872

1GC1KTEY2KF173131 | 1GC1KTEY2KF199986 | 1GC1KTEY2KF121322 | 1GC1KTEY2KF146088; 1GC1KTEY2KF156765 | 1GC1KTEY2KF122485 | 1GC1KTEY2KF114158

1GC1KTEY2KF145149; 1GC1KTEY2KF115715

1GC1KTEY2KF197185; 1GC1KTEY2KF122003

1GC1KTEY2KF152537 | 1GC1KTEY2KF199132; 1GC1KTEY2KF140484; 1GC1KTEY2KF128223; 1GC1KTEY2KF161254 | 1GC1KTEY2KF134183 | 1GC1KTEY2KF166020 | 1GC1KTEY2KF102219 | 1GC1KTEY2KF105721 | 1GC1KTEY2KF158077 | 1GC1KTEY2KF137004 | 1GC1KTEY2KF189555; 1GC1KTEY2KF124169;

1GC1KTEY2KF101006

| 1GC1KTEY2KF138816; 1GC1KTEY2KF125886 | 1GC1KTEY2KF105606; 1GC1KTEY2KF190768; 1GC1KTEY2KF193539 | 1GC1KTEY2KF129761 |

1GC1KTEY2KF108005

| 1GC1KTEY2KF119165 | 1GC1KTEY2KF133230; 1GC1KTEY2KF198403; 1GC1KTEY2KF169435; 1GC1KTEY2KF100163; 1GC1KTEY2KF152649; 1GC1KTEY2KF145734 | 1GC1KTEY2KF110420;

1GC1KTEY2KF123541

| 1GC1KTEY2KF185893 |

1GC1KTEY2KF192942

; 1GC1KTEY2KF170259 | 1GC1KTEY2KF153591

1GC1KTEY2KF104827 | 1GC1KTEY2KF177308 | 1GC1KTEY2KF128643 | 1GC1KTEY2KF124639 | 1GC1KTEY2KF127055 | 1GC1KTEY2KF195288 | 1GC1KTEY2KF109347 | 1GC1KTEY2KF162730; 1GC1KTEY2KF119568 | 1GC1KTEY2KF168107 | 1GC1KTEY2KF172531

1GC1KTEY2KF181147 | 1GC1KTEY2KF199258 | 1GC1KTEY2KF149072; 1GC1KTEY2KF114550; 1GC1KTEY2KF125547 | 1GC1KTEY2KF121501; 1GC1KTEY2KF199759 | 1GC1KTEY2KF132823; 1GC1KTEY2KF142087 | 1GC1KTEY2KF147483

1GC1KTEY2KF196246 | 1GC1KTEY2KF191032;

1GC1KTEY2KF148018

;

1GC1KTEY2KF156054

| 1GC1KTEY2KF171587 | 1GC1KTEY2KF191466

1GC1KTEY2KF181004 | 1GC1KTEY2KF165904 | 1GC1KTEY2KF100955 | 1GC1KTEY2KF137097; 1GC1KTEY2KF130019 | 1GC1KTEY2KF158046 | 1GC1KTEY2KF171010 | 1GC1KTEY2KF106528; 1GC1KTEY2KF169516

1GC1KTEY2KF169273; 1GC1KTEY2KF184601 | 1GC1KTEY2KF168446 | 1GC1KTEY2KF159052; 1GC1KTEY2KF173307; 1GC1KTEY2KF173873 | 1GC1KTEY2KF100003; 1GC1KTEY2KF120669; 1GC1KTEY2KF178474 | 1GC1KTEY2KF171251 | 1GC1KTEY2KF135799; 1GC1KTEY2KF162033 | 1GC1KTEY2KF153834 | 1GC1KTEY2KF158712 | 1GC1KTEY2KF111941; 1GC1KTEY2KF136936

1GC1KTEY2KF117836 | 1GC1KTEY2KF165577 | 1GC1KTEY2KF197817 | 1GC1KTEY2KF116914 | 1GC1KTEY2KF139285

1GC1KTEY2KF103211 | 1GC1KTEY2KF184047 | 1GC1KTEY2KF127637 | 1GC1KTEY2KF130831 | 1GC1KTEY2KF167278 | 1GC1KTEY2KF154126

1GC1KTEY2KF182895 | 1GC1KTEY2KF133373 |

1GC1KTEY2KF136726

; 1GC1KTEY2KF162694; 1GC1KTEY2KF120512; 1GC1KTEY2KF104956; 1GC1KTEY2KF107078; 1GC1KTEY2KF198420 | 1GC1KTEY2KF101801 | 1GC1KTEY2KF101975 | 1GC1KTEY2KF142834

1GC1KTEY2KF111020 | 1GC1KTEY2KF176966; 1GC1KTEY2KF197865 | 1GC1KTEY2KF144907 | 1GC1KTEY2KF197574; 1GC1KTEY2KF184212

1GC1KTEY2KF188924 | 1GC1KTEY2KF179494 | 1GC1KTEY2KF147161 | 1GC1KTEY2KF109610 | 1GC1KTEY2KF138377 | 1GC1KTEY2KF165501 | 1GC1KTEY2KF149251; 1GC1KTEY2KF176319 | 1GC1KTEY2KF152196; 1GC1KTEY2KF168723 | 1GC1KTEY2KF100809

1GC1KTEY2KF169869; 1GC1KTEY2KF108165 | 1GC1KTEY2KF196988 | 1GC1KTEY2KF189152; 1GC1KTEY2KF103967 | 1GC1KTEY2KF147998 | 1GC1KTEY2KF118288 | 1GC1KTEY2KF172030

1GC1KTEY2KF168320 | 1GC1KTEY2KF119201 | 1GC1KTEY2KF124981 | 1GC1KTEY2KF107453; 1GC1KTEY2KF147502 | 1GC1KTEY2KF131431 | 1GC1KTEY2KF149041 | 1GC1KTEY2KF184033 | 1GC1KTEY2KF123698; 1GC1KTEY2KF198742; 1GC1KTEY2KF174392 | 1GC1KTEY2KF198143; 1GC1KTEY2KF160783 | 1GC1KTEY2KF182332 | 1GC1KTEY2KF174442 | 1GC1KTEY2KF124964 | 1GC1KTEY2KF125239 | 1GC1KTEY2KF135401; 1GC1KTEY2KF127976 | 1GC1KTEY2KF170262; 1GC1KTEY2KF105637 | 1GC1KTEY2KF179155; 1GC1KTEY2KF196439 | 1GC1KTEY2KF189278;

1GC1KTEY2KF103581

; 1GC1KTEY2KF147936; 1GC1KTEY2KF160525 | 1GC1KTEY2KF135351; 1GC1KTEY2KF156166 | 1GC1KTEY2KF178958 | 1GC1KTEY2KF151095 | 1GC1KTEY2KF114189 | 1GC1KTEY2KF176840 | 1GC1KTEY2KF102561 | 1GC1KTEY2KF103239 | 1GC1KTEY2KF100289;

1GC1KTEY2KF139240

; 1GC1KTEY2KF113690; 1GC1KTEY2KF191614; 1GC1KTEY2KF189443 | 1GC1KTEY2KF186414; 1GC1KTEY2KF156281 | 1GC1KTEY2KF152957 | 1GC1KTEY2KF105444; 1GC1KTEY2KF170522 | 1GC1KTEY2KF190947; 1GC1KTEY2KF187580 | 1GC1KTEY2KF134295 | 1GC1KTEY2KF166745 | 1GC1KTEY2KF171363; 1GC1KTEY2KF144244 | 1GC1KTEY2KF189376 | 1GC1KTEY2KF178300 | 1GC1KTEY2KF195825 | 1GC1KTEY2KF104276 | 1GC1KTEY2KF167846; 1GC1KTEY2KF141005 | 1GC1KTEY2KF172688 | 1GC1KTEY2KF174134 | 1GC1KTEY2KF135558 | 1GC1KTEY2KF140310; 1GC1KTEY2KF180192 | 1GC1KTEY2KF128559 | 1GC1KTEY2KF143028; 1GC1KTEY2KF149458 | 1GC1KTEY2KF130666; 1GC1KTEY2KF171430 | 1GC1KTEY2KF198594 | 1GC1KTEY2KF165336 | 1GC1KTEY2KF148178 | 1GC1KTEY2KF126777 | 1GC1KTEY2KF142333 | 1GC1KTEY2KF129582

1GC1KTEY2KF182878 | 1GC1KTEY2KF146589 | 1GC1KTEY2KF192133; 1GC1KTEY2KF141831 | 1GC1KTEY2KF184453; 1GC1KTEY2KF113978 | 1GC1KTEY2KF145037; 1GC1KTEY2KF197610 | 1GC1KTEY2KF100244; 1GC1KTEY2KF194559; 1GC1KTEY2KF105279 | 1GC1KTEY2KF107548 | 1GC1KTEY2KF172514 | 1GC1KTEY2KF166034 | 1GC1KTEY2KF115178; 1GC1KTEY2KF183092 | 1GC1KTEY2KF161092 | 1GC1KTEY2KF112846 | 1GC1KTEY2KF112068 | 1GC1KTEY2KF138850 | 1GC1KTEY2KF167006 | 1GC1KTEY2KF120364 | 1GC1KTEY2KF162839 | 1GC1KTEY2KF135284; 1GC1KTEY2KF111163; 1GC1KTEY2KF159973; 1GC1KTEY2KF182508 | 1GC1KTEY2KF169502; 1GC1KTEY2KF176501 | 1GC1KTEY2KF163389 | 1GC1KTEY2KF119991 | 1GC1KTEY2KF153624 | 1GC1KTEY2KF110255; 1GC1KTEY2KF170682 | 1GC1KTEY2KF149945; 1GC1KTEY2KF113947 | 1GC1KTEY2KF132059

1GC1KTEY2KF169077 | 1GC1KTEY2KF190544 | 1GC1KTEY2KF164848 | 1GC1KTEY2KF114953; 1GC1KTEY2KF198546 | 1GC1KTEY2KF182783 | 1GC1KTEY2KF129288 |

1GC1KTEY2KF195419

; 1GC1KTEY2KF129775 | 1GC1KTEY2KF128514 | 1GC1KTEY2KF156376 | 1GC1KTEY2KF112443 | 1GC1KTEY2KF135835; 1GC1KTEY2KF163327 | 1GC1KTEY2KF190821 | 1GC1KTEY2KF123846; 1GC1KTEY2KF181634 | 1GC1KTEY2KF140663 | 1GC1KTEY2KF152893

1GC1KTEY2KF104374

1GC1KTEY2KF171413 | 1GC1KTEY2KF124172 | 1GC1KTEY2KF195260; 1GC1KTEY2KF155745 | 1GC1KTEY2KF109316; 1GC1KTEY2KF158354 | 1GC1KTEY2KF128626 | 1GC1KTEY2KF108361

1GC1KTEY2KF136922; 1GC1KTEY2KF137715 | 1GC1KTEY2KF182735; 1GC1KTEY2KF125922; 1GC1KTEY2KF149573 | 1GC1KTEY2KF176661 | 1GC1KTEY2KF146933 | 1GC1KTEY2KF137732 | 1GC1KTEY2KF115584; 1GC1KTEY2KF178281 | 1GC1KTEY2KF123944; 1GC1KTEY2KF182248 | 1GC1KTEY2KF198885 | 1GC1KTEY2KF192441; 1GC1KTEY2KF186655

1GC1KTEY2KF141375 | 1GC1KTEY2KF130506 | 1GC1KTEY2KF139416; 1GC1KTEY2KF118212; 1GC1KTEY2KF144986 | 1GC1KTEY2KF173050 | 1GC1KTEY2KF119151 | 1GC1KTEY2KF195632 | 1GC1KTEY2KF184484 | 1GC1KTEY2KF193315; 1GC1KTEY2KF100387 | 1GC1KTEY2KF181715; 1GC1KTEY2KF152022

1GC1KTEY2KF154918 | 1GC1KTEY2KF139058; 1GC1KTEY2KF157771 | 1GC1KTEY2KF149461 | 1GC1KTEY2KF176045; 1GC1KTEY2KF105217 | 1GC1KTEY2KF114340 | 1GC1KTEY2KF102267; 1GC1KTEY2KF181035; 1GC1KTEY2KF157043 | 1GC1KTEY2KF104178; 1GC1KTEY2KF125371 | 1GC1KTEY2KF132563; 1GC1KTEY2KF157799; 1GC1KTEY2KF105556 | 1GC1KTEY2KF125449 | 1GC1KTEY2KF155051 | 1GC1KTEY2KF134149 | 1GC1KTEY2KF132675 | 1GC1KTEY2KF128996; 1GC1KTEY2KF148858 | 1GC1KTEY2KF126634; 1GC1KTEY2KF114337 | 1GC1KTEY2KF160427 | 1GC1KTEY2KF144728 | 1GC1KTEY2KF165238

1GC1KTEY2KF102785

| 1GC1KTEY2KF138511 | 1GC1KTEY2KF116735 | 1GC1KTEY2KF112832; 1GC1KTEY2KF109820; 1GC1KTEY2KF165563 | 1GC1KTEY2KF110711 |

1GC1KTEY2KF1297301GC1KTEY2KF140064; 1GC1KTEY2KF103872 | 1GC1KTEY2KF114094 | 1GC1KTEY2KF196618; 1GC1KTEY2KF175414 | 1GC1KTEY2KF118789 | 1GC1KTEY2KF157012 | 1GC1KTEY2KF111938

1GC1KTEY2KF108229 | 1GC1KTEY2KF199924 | 1GC1KTEY2KF117514 | 1GC1KTEY2KF107419 | 1GC1KTEY2KF133115; 1GC1KTEY2KF159102 | 1GC1KTEY2KF108781 | 1GC1KTEY2KF174120 | 1GC1KTEY2KF121885 | 1GC1KTEY2KF127119 | 1GC1KTEY2KF178457 | 1GC1KTEY2KF148830

1GC1KTEY2KF194772 | 1GC1KTEY2KF107095 | 1GC1KTEY2KF188440 | 1GC1KTEY2KF102074

1GC1KTEY2KF105783 | 1GC1KTEY2KF192293

1GC1KTEY2KF119232 | 1GC1KTEY2KF108036 | 1GC1KTEY2KF108294 | 1GC1KTEY2KF137911

1GC1KTEY2KF127668 | 1GC1KTEY2KF199325 | 1GC1KTEY2KF160637 | 1GC1KTEY2KF172383 | 1GC1KTEY2KF103595; 1GC1KTEY2KF113463 | 1GC1KTEY2KF153770 | 1GC1KTEY2KF138735 | 1GC1KTEY2KF182573 | 1GC1KTEY2KF193864

1GC1KTEY2KF140159 | 1GC1KTEY2KF191497 | 1GC1KTEY2KF144132 | 1GC1KTEY2KF171699 | 1GC1KTEY2KF130330 | 1GC1KTEY2KF110935 | 1GC1KTEY2KF138430 | 1GC1KTEY2KF149783 | 1GC1KTEY2KF115522; 1GC1KTEY2KF148777 | 1GC1KTEY2KF121336; 1GC1KTEY2KF119411; 1GC1KTEY2KF118825 | 1GC1KTEY2KF124589; 1GC1KTEY2KF128111; 1GC1KTEY2KF159777 | 1GC1KTEY2KF124804; 1GC1KTEY2KF124608 | 1GC1KTEY2KF187160 | 1GC1KTEY2KF176899 | 1GC1KTEY2KF125225; 1GC1KTEY2KF110949 | 1GC1KTEY2KF109638 | 1GC1KTEY2KF192472 | 1GC1KTEY2KF119764 | 1GC1KTEY2KF112054 | 1GC1KTEY2KF155048 |

1GC1KTEY2KF130358

| 1GC1KTEY2KF104617 | 1GC1KTEY2KF111972; 1GC1KTEY2KF174599;

1GC1KTEY2KF153977

| 1GC1KTEY2KF143286; 1GC1KTEY2KF129579 | 1GC1KTEY2KF121210 | 1GC1KTEY2KF133700; 1GC1KTEY2KF160671 | 1GC1KTEY2KF139920 | 1GC1KTEY2KF133342 | 1GC1KTEY2KF120106; 1GC1KTEY2KF129226 | 1GC1KTEY2KF163330 | 1GC1KTEY2KF107713 | 1GC1KTEY2KF118050

1GC1KTEY2KF151954

1GC1KTEY2KF110143 | 1GC1KTEY2KF169483; 1GC1KTEY2KF173582; 1GC1KTEY2KF174585; 1GC1KTEY2KF199583; 1GC1KTEY2KF173274; 1GC1KTEY2KF175428; 1GC1KTEY2KF169189 | 1GC1KTEY2KF167135; 1GC1KTEY2KF103001 | 1GC1KTEY2KF180922 | 1GC1KTEY2KF143787 | 1GC1KTEY2KF174831; 1GC1KTEY2KF141988 | 1GC1KTEY2KF188101; 1GC1KTEY2KF159620 | 1GC1KTEY2KF109445 | 1GC1KTEY2KF138766; 1GC1KTEY2KF187157; 1GC1KTEY2KF179057; 1GC1KTEY2KF175347 | 1GC1KTEY2KF197719 | 1GC1KTEY2KF190771 | 1GC1KTEY2KF167328 | 1GC1KTEY2KF125399; 1GC1KTEY2KF176157 | 1GC1KTEY2KF149136 | 1GC1KTEY2KF185120 | 1GC1KTEY2KF133079 | 1GC1KTEY2KF144678; 1GC1KTEY2KF157916 | 1GC1KTEY2KF141442; 1GC1KTEY2KF128237 | 1GC1KTEY2KF165045; 1GC1KTEY2KF156720 | 1GC1KTEY2KF167166; 1GC1KTEY2KF181262; 1GC1KTEY2KF185585; 1GC1KTEY2KF156247; 1GC1KTEY2KF170164; 1GC1KTEY2KF180662 | 1GC1KTEY2KF148567; 1GC1KTEY2KF121918 | 1GC1KTEY2KF189720; 1GC1KTEY2KF196098; 1GC1KTEY2KF123958 | 1GC1KTEY2KF108523; 1GC1KTEY2KF171282 | 1GC1KTEY2KF106464; 1GC1KTEY2KF183741 | 1GC1KTEY2KF101653

1GC1KTEY2KF192777 | 1GC1KTEY2KF199602 | 1GC1KTEY2KF143675 | 1GC1KTEY2KF187398 | 1GC1KTEY2KF102608; 1GC1KTEY2KF153462; 1GC1KTEY2KF105377; 1GC1KTEY2KF133972; 1GC1KTEY2KF105203 | 1GC1KTEY2KF170827; 1GC1KTEY2KF186543; 1GC1KTEY2KF129503 | 1GC1KTEY2KF147709

1GC1KTEY2KF179432 | 1GC1KTEY2KF115360

1GC1KTEY2KF179771; 1GC1KTEY2KF178202 | 1GC1KTEY2KF193573; 1GC1KTEY2KF185358 | 1GC1KTEY2KF193816; 1GC1KTEY2KF141165 | 1GC1KTEY2KF173145; 1GC1KTEY2KF144406 | 1GC1KTEY2KF162968; 1GC1KTEY2KF198207; 1GC1KTEY2KF176479; 1GC1KTEY2KF197414 | 1GC1KTEY2KF123815

1GC1KTEY2KF198787; 1GC1KTEY2KF193363 | 1GC1KTEY2KF181018; 1GC1KTEY2KF157284; 1GC1KTEY2KF160752; 1GC1KTEY2KF154093; 1GC1KTEY2KF133177

1GC1KTEY2KF147547; 1GC1KTEY2KF100454; 1GC1KTEY2KF169211 | 1GC1KTEY2KF171198; 1GC1KTEY2KF142963

1GC1KTEY2KF137049; 1GC1KTEY2KF187837; 1GC1KTEY2KF106108; 1GC1KTEY2KF106318 | 1GC1KTEY2KF196893; 1GC1KTEY2KF173033 | 1GC1KTEY2KF177809 | 1GC1KTEY2KF178720; 1GC1KTEY2KF113401 | 1GC1KTEY2KF178782 | 1GC1KTEY2KF184341; 1GC1KTEY2KF174859; 1GC1KTEY2KF117335 | 1GC1KTEY2KF120798 | 1GC1KTEY2KF183416 | 1GC1KTEY2KF105315

1GC1KTEY2KF111602 | 1GC1KTEY2KF161903; 1GC1KTEY2KF138587 | 1GC1KTEY2KF103452 | 1GC1KTEY2KF176384 | 1GC1KTEY2KF168348 | 1GC1KTEY2KF188843 | 1GC1KTEY2KF110966; 1GC1KTEY2KF183545 | 1GC1KTEY2KF158550 | 1GC1KTEY2KF121837 | 1GC1KTEY2KF125516; 1GC1KTEY2KF107596

1GC1KTEY2KF141750 | 1GC1KTEY2KF146835 | 1GC1KTEY2KF121305; 1GC1KTEY2KF116699 | 1GC1KTEY2KF158273; 1GC1KTEY2KF169693 | 1GC1KTEY2KF195047 | 1GC1KTEY2KF178829; 1GC1KTEY2KF152618 | 1GC1KTEY2KF122728 | 1GC1KTEY2KF117979; 1GC1KTEY2KF157270 | 1GC1KTEY2KF192875 | 1GC1KTEY2KF157527; 1GC1KTEY2KF184243 | 1GC1KTEY2KF121563 | 1GC1KTEY2KF152635 | 1GC1KTEY2KF191435 | 1GC1KTEY2KF141490; 1GC1KTEY2KF121983 | 1GC1KTEY2KF155261 | 1GC1KTEY2KF107615 | 1GC1KTEY2KF153204 | 1GC1KTEY2KF177129 | 1GC1KTEY2KF196361 | 1GC1KTEY2KF108327; 1GC1KTEY2KF131428; 1GC1KTEY2KF195646; 1GC1KTEY2KF186705; 1GC1KTEY2KF114029; 1GC1KTEY2KF155230 | 1GC1KTEY2KF110367 | 1GC1KTEY2KF139979; 1GC1KTEY2KF108389; 1GC1KTEY2KF142462 | 1GC1KTEY2KF124866 | 1GC1KTEY2KF183268 | 1GC1KTEY2KF163313 | 1GC1KTEY2KF189345; 1GC1KTEY2KF113981 | 1GC1KTEY2KF186994 | 1GC1KTEY2KF175588 | 1GC1KTEY2KF164901 | 1GC1KTEY2KF161285; 1GC1KTEY2KF120655 | 1GC1KTEY2KF114791; 1GC1KTEY2KF188051; 1GC1KTEY2KF158810 | 1GC1KTEY2KF109266 | 1GC1KTEY2KF156779; 1GC1KTEY2KF187790 | 1GC1KTEY2KF120848 | 1GC1KTEY2KF132692 | 1GC1KTEY2KF156250 | 1GC1KTEY2KF103869 | 1GC1KTEY2KF116329 | 1GC1KTEY2KF157981

1GC1KTEY2KF164462 | 1GC1KTEY2KF118372; 1GC1KTEY2KF157379 | 1GC1KTEY2KF129596; 1GC1KTEY2KF118405 | 1GC1KTEY2KF154238 | 1GC1KTEY2KF103340 | 1GC1KTEY2KF138928 | 1GC1KTEY2KF148097 | 1GC1KTEY2KF198126 | 1GC1KTEY2KF108537 | 1GC1KTEY2KF135673 | 1GC1KTEY2KF116511; 1GC1KTEY2KF106299

1GC1KTEY2KF111664; 1GC1KTEY2KF132854 | 1GC1KTEY2KF143692; 1GC1KTEY2KF155129 | 1GC1KTEY2KF142638; 1GC1KTEY2KF166101 | 1GC1KTEY2KF105928 | 1GC1KTEY2KF127136; 1GC1KTEY2KF125970 | 1GC1KTEY2KF145345 | 1GC1KTEY2KF152277 | 1GC1KTEY2KF123538

1GC1KTEY2KF129274 | 1GC1KTEY2KF179964;

1GC1KTEY2KF170066

; 1GC1KTEY2KF188972 | 1GC1KTEY2KF176451 | 1GC1KTEY2KF196781 | 1GC1KTEY2KF118114

1GC1KTEY2KF115343

; 1GC1KTEY2KF145927 | 1GC1KTEY2KF145538 | 1GC1KTEY2KF114810; 1GC1KTEY2KF197316

1GC1KTEY2KF145975 | 1GC1KTEY2KF151047 | 1GC1KTEY2KF151971 | 1GC1KTEY2KF181522 | 1GC1KTEY2KF147953 | 1GC1KTEY2KF153428; 1GC1KTEY2KF166583 | 1GC1KTEY2KF124768 | 1GC1KTEY2KF187627 | 1GC1KTEY2KF106917 | 1GC1KTEY2KF133101; 1GC1KTEY2KF106867 | 1GC1KTEY2KF158581 | 1GC1KTEY2KF124799 | 1GC1KTEY2KF136029 | 1GC1KTEY2KF112586

1GC1KTEY2KF149718; 1GC1KTEY2KF187711 | 1GC1KTEY2KF196506 | 1GC1KTEY2KF148732 | 1GC1KTEY2KF131400; 1GC1KTEY2KF131705 | 1GC1KTEY2KF177647 | 1GC1KTEY2KF182265; 1GC1KTEY2KF121580 | 1GC1KTEY2KF166390 | 1GC1KTEY2KF132417; 1GC1KTEY2KF159603 | 1GC1KTEY2KF181701 | 1GC1KTEY2KF145071; 1GC1KTEY2KF183724 | 1GC1KTEY2KF182914; 1GC1KTEY2KF161402

1GC1KTEY2KF137567 | 1GC1KTEY2KF132319 | 1GC1KTEY2KF157141 | 1GC1KTEY2KF108750; 1GC1KTEY2KF170875 | 1GC1KTEY2KF121062; 1GC1KTEY2KF179012; 1GC1KTEY2KF147080

1GC1KTEY2KF122129

1GC1KTEY2KF104858; 1GC1KTEY2KF120381 | 1GC1KTEY2KF195064 | 1GC1KTEY2KF177633 | 1GC1KTEY2KF125659; 1GC1KTEY2KF159391 | 1GC1KTEY2KF162940; 1GC1KTEY2KF189362 | 1GC1KTEY2KF176854 | 1GC1KTEY2KF136080; 1GC1KTEY2KF178751; 1GC1KTEY2KF156815 | 1GC1KTEY2KF124415; 1GC1KTEY2KF134541; 1GC1KTEY2KF116430 | 1GC1KTEY2KF186803 | 1GC1KTEY2KF146365; 1GC1KTEY2KF109042 | 1GC1KTEY2KF162811 | 1GC1KTEY2KF160847 | 1GC1KTEY2KF155258 | 1GC1KTEY2KF137990 | 1GC1KTEY2KF121076; 1GC1KTEY2KF127847 | 1GC1KTEY2KF125628 | 1GC1KTEY2KF193394; 1GC1KTEY2KF139741; 1GC1KTEY2KF110482 | 1GC1KTEY2KF132062 | 1GC1KTEY2KF150044 | 1GC1KTEY2KF126908; 1GC1KTEY2KF150903 | 1GC1KTEY2KF178653; 1GC1KTEY2KF166194 | 1GC1KTEY2KF160198 | 1GC1KTEY2KF161920 | 1GC1KTEY2KF138413; 1GC1KTEY2KF147032 | 1GC1KTEY2KF111177 | 1GC1KTEY2KF108912 | 1GC1KTEY2KF109946 | 1GC1KTEY2KF145801; 1GC1KTEY2KF164378; 1GC1KTEY2KF113432; 1GC1KTEY2KF110224 | 1GC1KTEY2KF115701 | 1GC1KTEY2KF162422 | 1GC1KTEY2KF101278; 1GC1KTEY2KF189765 | 1GC1KTEY2KF143370

1GC1KTEY2KF124155; 1GC1KTEY2KF157432 | 1GC1KTEY2KF117576 | 1GC1KTEY2KF190740; 1GC1KTEY2KF115004 | 1GC1KTEY2KF137701 | 1GC1KTEY2KF169824 | 1GC1KTEY2KF185280 | 1GC1KTEY2KF197283 | 1GC1KTEY2KF113897 | 1GC1KTEY2KF137455; 1GC1KTEY2KF128092 | 1GC1KTEY2KF105461

1GC1KTEY2KF112748 | 1GC1KTEY2KF129338 | 1GC1KTEY2KF181326 | 1GC1KTEY2KF104326; 1GC1KTEY2KF166261 | 1GC1KTEY2KF193783; 1GC1KTEY2KF138489; 1GC1KTEY2KF112815 | 1GC1KTEY2KF135043

1GC1KTEY2KF116928 | 1GC1KTEY2KF107890 | 1GC1KTEY2KF115438 | 1GC1KTEY2KF199308 | 1GC1KTEY2KF143868 | 1GC1KTEY2KF185862

1GC1KTEY2KF100275 | 1GC1KTEY2KF124835 | 1GC1KTEY2KF184520 | 1GC1KTEY2KF180371 | 1GC1KTEY2KF128075; 1GC1KTEY2KF183528; 1GC1KTEY2KF146172 | 1GC1KTEY2KF139206 | 1GC1KTEY2KF197879 | 1GC1KTEY2KF131686 | 1GC1KTEY2KF134300; 1GC1KTEY2KF155602 | 1GC1KTEY2KF110806 | 1GC1KTEY2KF131977; 1GC1KTEY2KF100793 | 1GC1KTEY2KF126388 | 1GC1KTEY2KF170732 | 1GC1KTEY2KF184890 | 1GC1KTEY2KF131297 | 1GC1KTEY2KF179821; 1GC1KTEY2KF171024 | 1GC1KTEY2KF114595 | 1GC1KTEY2KF163621 | 1GC1KTEY2KF110370 | 1GC1KTEY2KF188891; 1GC1KTEY2KF192732; 1GC1KTEY2KF111566 | 1GC1KTEY2KF102821 | 1GC1KTEY2KF125967; 1GC1KTEY2KF138783 | 1GC1KTEY2KF159066; 1GC1KTEY2KF164347; 1GC1KTEY2KF137021 | 1GC1KTEY2KF112149 | 1GC1KTEY2KF153963 | 1GC1KTEY2KF143045 | 1GC1KTEY2KF173632; 1GC1KTEY2KF135415 | 1GC1KTEY2KF197722 | 1GC1KTEY2KF137293; 1GC1KTEY2KF196635; 1GC1KTEY2KF163506 | 1GC1KTEY2KF186011; 1GC1KTEY2KF166180 | 1GC1KTEY2KF145555 | 1GC1KTEY2KF189779 | 1GC1KTEY2KF180063 | 1GC1KTEY2KF165644; 1GC1KTEY2KF172870; 1GC1KTEY2KF175249 | 1GC1KTEY2KF100437; 1GC1KTEY2KF100258 | 1GC1KTEY2KF128416; 1GC1KTEY2KF116556 | 1GC1KTEY2KF107212; 1GC1KTEY2KF165689 | 1GC1KTEY2KF183156

1GC1KTEY2KF174487; 1GC1KTEY2KF199406 | 1GC1KTEY2KF154482 | 1GC1KTEY2KF175171 | 1GC1KTEY2KF171007 | 1GC1KTEY2KF171038 | 1GC1KTEY2KF175199 | 1GC1KTEY2KF136189 | 1GC1KTEY2KF172075; 1GC1KTEY2KF111776

1GC1KTEY2KF173419; 1GC1KTEY2KF162470 | 1GC1KTEY2KF186462 | 1GC1KTEY2KF199065; 1GC1KTEY2KF107274 | 1GC1KTEY2KF143790 | 1GC1KTEY2KF178345 | 1GC1KTEY2KF166504; 1GC1KTEY2KF103614; 1GC1KTEY2KF161643; 1GC1KTEY2KF123460

1GC1KTEY2KF105248 | 1GC1KTEY2KF115732 | 1GC1KTEY2KF198160 | 1GC1KTEY2KF162565 | 1GC1KTEY2KF167619

1GC1KTEY2KF138931; 1GC1KTEY2KF164851

1GC1KTEY2KF113995 | 1GC1KTEY2KF178667 | 1GC1KTEY2KF125404 | 1GC1KTEY2KF188745 | 1GC1KTEY2KF102415

1GC1KTEY2KF177440; 1GC1KTEY2KF155941; 1GC1KTEY2KF112491 | 1GC1KTEY2KF103905; 1GC1KTEY2KF157995 | 1GC1KTEY2KF143093; 1GC1KTEY2KF174909; 1GC1KTEY2KF124480 | 1GC1KTEY2KF190706 | 1GC1KTEY2KF198806 | 1GC1KTEY2KF155325 | 1GC1KTEY2KF179642; 1GC1KTEY2KF171377 | 1GC1KTEY2KF109770; 1GC1KTEY2KF154921 | 1GC1KTEY2KF167782 | 1GC1KTEY2KF168060; 1GC1KTEY2KF166258; 1GC1KTEY2KF138492

1GC1KTEY2KF170147 | 1GC1KTEY2KF121207 | 1GC1KTEY2KF140985; 1GC1KTEY2KF137584; 1GC1KTEY2KF110630; 1GC1KTEY2KF194433; 1GC1KTEY2KF164719 | 1GC1KTEY2KF164963 | 1GC1KTEY2KF113026; 1GC1KTEY2KF156071 | 1GC1KTEY2KF106027 | 1GC1KTEY2KF119649 | 1GC1KTEY2KF153784 | 1GC1KTEY2KF151016; 1GC1KTEY2KF181830; 1GC1KTEY2KF172206 | 1GC1KTEY2KF141604 | 1GC1KTEY2KF130005; 1GC1KTEY2KF190883 | 1GC1KTEY2KF166695 | 1GC1KTEY2KF148052 | 1GC1KTEY2KF195808 | 1GC1KTEY2KF119876; 1GC1KTEY2KF164820; 1GC1KTEY2KF154708 | 1GC1KTEY2KF121403 | 1GC1KTEY2KF161304 | 1GC1KTEY2KF104097 | 1GC1KTEY2KF165949 | 1GC1KTEY2KF148763 | 1GC1KTEY2KF134216; 1GC1KTEY2KF113222 | 1GC1KTEY2KF184131 | 1GC1KTEY2KF135656 | 1GC1KTEY2KF132238 | 1GC1KTEY2KF194528; 1GC1KTEY2KF114497; 1GC1KTEY2KF151260; 1GC1KTEY2KF192584; 1GC1KTEY2KF120817 | 1GC1KTEY2KF119392 | 1GC1KTEY2KF188325; 1GC1KTEY2KF147256; 1GC1KTEY2KF196764 | 1GC1KTEY2KF184968 | 1GC1KTEY2KF184050 | 1GC1KTEY2KF114600

1GC1KTEY2KF132126 | 1GC1KTEY2KF165983 | 1GC1KTEY2KF188650 | 1GC1KTEY2KF166728 | 1GC1KTEY2KF170679 | 1GC1KTEY2KF134359 | 1GC1KTEY2KF170777; 1GC1KTEY2KF182427 | 1GC1KTEY2KF152375; 1GC1KTEY2KF198255; 1GC1KTEY2KF191399 | 1GC1KTEY2KF192598 | 1GC1KTEY2KF130389 | 1GC1KTEY2KF196795; 1GC1KTEY2KF118176

1GC1KTEY2KF138282 | 1GC1KTEY2KF170410 |

1GC1KTEY2KF177793

| 1GC1KTEY2KF141733; 1GC1KTEY2KF189183 | 1GC1KTEY2KF185361 | 1GC1KTEY2KF107582 | 1GC1KTEY2KF158385; 1GC1KTEY2KF122373 | 1GC1KTEY2KF141957 | 1GC1KTEY2KF189944

1GC1KTEY2KF103838 | 1GC1KTEY2KF115777 | 1GC1KTEY2KF170634 | 1GC1KTEY2KF195954 | 1GC1KTEY2KF181309 | 1GC1KTEY2KF187594; 1GC1KTEY2KF114807 | 1GC1KTEY2KF198045 | 1GC1KTEY2KF115665 | 1GC1KTEY2KF143434; 1GC1KTEY2KF154496; 1GC1KTEY2KF169774; 1GC1KTEY2KF111129 | 1GC1KTEY2KF180578

1GC1KTEY2KF113639 | 1GC1KTEY2KF196733 | 1GC1KTEY2KF158922 | 1GC1KTEY2KF167622 | 1GC1KTEY2KF199776; 1GC1KTEY2KF183514; 1GC1KTEY2KF106934 | 1GC1KTEY2KF198661 | 1GC1KTEY2KF154532 | 1GC1KTEY2KF124334

1GC1KTEY2KF146317

| 1GC1KTEY2KF190608 | 1GC1KTEY2KF157589 | 1GC1KTEY2KF186719; 1GC1KTEY2KF158967 | 1GC1KTEY2KF132837 | 1GC1KTEY2KF155776 | 1GC1KTEY2KF167300 | 1GC1KTEY2KF197073 | 1GC1KTEY2KF141599 | 1GC1KTEY2KF130165 | 1GC1KTEY2KF149010 | 1GC1KTEY2KF194481 | 1GC1KTEY2KF121868 | 1GC1KTEY2KF188633; 1GC1KTEY2KF105458 | 1GC1KTEY2KF117223 | 1GC1KTEY2KF168169 | 1GC1KTEY2KF160749 | 1GC1KTEY2KF131770 | 1GC1KTEY2KF165692 | 1GC1KTEY2KF176367 | 1GC1KTEY2KF190513 | 1GC1KTEY2KF147158; 1GC1KTEY2KF177261 | 1GC1KTEY2KF113351 | 1GC1KTEY2KF197459; 1GC1KTEY2KF170083;

1GC1KTEY2KF167779

| 1GC1KTEY2KF109896 | 1GC1KTEY2KF105816 |

1GC1KTEY2KF158127

; 1GC1KTEY2KF114175

1GC1KTEY2KF133504 | 1GC1KTEY2KF136435 | 1GC1KTEY2KF170293; 1GC1KTEY2KF112958 | 1GC1KTEY2KF188504; 1GC1KTEY2KF131767 | 1GC1KTEY2KF153865 | 1GC1KTEY2KF134555; 1GC1KTEY2KF169676; 1GC1KTEY2KF175235 | 1GC1KTEY2KF169659; 1GC1KTEY2KF102317 | 1GC1KTEY2KF136676; 1GC1KTEY2KF112393 | 1GC1KTEY2KF111888 | 1GC1KTEY2KF142221 | 1GC1KTEY2KF159648 | 1GC1KTEY2KF165479; 1GC1KTEY2KF136046 | 1GC1KTEY2KF106903 | 1GC1KTEY2KF116315 | 1GC1KTEY2KF121661; 1GC1KTEY2KF148049 | 1GC1KTEY2KF108683; 1GC1KTEY2KF166213; 1GC1KTEY2KF106531 | 1GC1KTEY2KF188809

1GC1KTEY2KF183206

1GC1KTEY2KF154627; 1GC1KTEY2KF122695; 1GC1KTEY2KF134121 | 1GC1KTEY2KF160508 | 1GC1KTEY2KF175719; 1GC1KTEY2KF139030 | 1GC1KTEY2KF138508; 1GC1KTEY2KF196277 | 1GC1KTEY2KF114239 | 1GC1KTEY2KF106156 | 1GC1KTEY2KF108599 | 1GC1KTEY2KF115231

1GC1KTEY2KF158113 | 1GC1KTEY2KF123135

1GC1KTEY2KF166566 | 1GC1KTEY2KF115603 | 1GC1KTEY2KF116248

1GC1KTEY2KF136063

1GC1KTEY2KF117769 | 1GC1KTEY2KF152134 | 1GC1KTEY2KF175218; 1GC1KTEY2KF130750; 1GC1KTEY2KF149749

1GC1KTEY2KF176871 | 1GC1KTEY2KF177079 | 1GC1KTEY2KF149198 | 1GC1KTEY2KF178040; 1GC1KTEY2KF156698 | 1GC1KTEY2KF134474 | 1GC1KTEY2KF103970; 1GC1KTEY2KF144762 | 1GC1KTEY2KF102902

1GC1KTEY2KF183125 | 1GC1KTEY2KF152067 | 1GC1KTEY2KF136743; 1GC1KTEY2KF145197 | 1GC1KTEY2KF172271; 1GC1KTEY2KF115195; 1GC1KTEY2KF106562; 1GC1KTEY2KF170973 | 1GC1KTEY2KF150027

1GC1KTEY2KF147077 | 1GC1KTEY2KF100051; 1GC1KTEY2KF139643 | 1GC1KTEY2KF114886; 1GC1KTEY2KF151713 | 1GC1KTEY2KF142817; 1GC1KTEY2KF173730

1GC1KTEY2KF146222 | 1GC1KTEY2KF155292 | 1GC1KTEY2KF171167; 1GC1KTEY2KF113365 | 1GC1KTEY2KF150951 | 1GC1KTEY2KF170925; 1GC1KTEY2KF154594 | 1GC1KTEY2KF117626; 1GC1KTEY2KF103418 | 1GC1KTEY2KF151355 | 1GC1KTEY2KF111258 | 1GC1KTEY2KF135611 | 1GC1KTEY2KF133678 | 1GC1KTEY2KF155731 | 1GC1KTEY2KF110787 | 1GC1KTEY2KF124897; 1GC1KTEY2KF131347 | 1GC1KTEY2KF127654 | 1GC1KTEY2KF189832; 1GC1KTEY2KF131509 | 1GC1KTEY2KF142297; 1GC1KTEY2KF182900; 1GC1KTEY2KF136869 | 1GC1KTEY2KF168477 | 1GC1KTEY2KF135639; 1GC1KTEY2KF142512

1GC1KTEY2KF119859 | 1GC1KTEY2KF114502; 1GC1KTEY2KF122051 | 1GC1KTEY2KF180189; 1GC1KTEY2KF138900 | 1GC1KTEY2KF127377 | 1GC1KTEY2KF119117 | 1GC1KTEY2KF116427; 1GC1KTEY2KF132045

1GC1KTEY2KF189894; 1GC1KTEY2KF131851 | 1GC1KTEY2KF172867

1GC1KTEY2KF167930 | 1GC1KTEY2KF125838 | 1GC1KTEY2KF173789; 1GC1KTEY2KF122647 | 1GC1KTEY2KF192701 | 1GC1KTEY2KF170441

1GC1KTEY2KF111275; 1GC1KTEY2KF109994 | 1GC1KTEY2KF187451 | 1GC1KTEY2KF196828 | 1GC1KTEY2KF195436 | 1GC1KTEY2KF129923 | 1GC1KTEY2KF144258 | 1GC1KTEY2KF165806 | 1GC1KTEY2KF175882 | 1GC1KTEY2KF108800 | 1GC1KTEY2KF154983; 1GC1KTEY2KF178023; 1GC1KTEY2KF121465 | 1GC1KTEY2KF114547; 1GC1KTEY2KF129999 | 1GC1KTEY2KF145118

1GC1KTEY2KF164431; 1GC1KTEY2KF159083; 1GC1KTEY2KF193153 | 1GC1KTEY2KF191452; 1GC1KTEY2KF104035; 1GC1KTEY2KF193461 | 1GC1KTEY2KF110921

1GC1KTEY2KF157169 | 1GC1KTEY2KF101152 | 1GC1KTEY2KF153994 | 1GC1KTEY2KF135530

1GC1KTEY2KF117433 | 1GC1KTEY2KF138752 | 1GC1KTEY2KF138203; 1GC1KTEY2KF129906 | 1GC1KTEY2KF156541 | 1GC1KTEY2KF119831; 1GC1KTEY2KF187322 | 1GC1KTEY2KF177132 | 1GC1KTEY2KF153722 | 1GC1KTEY2KF130702; 1GC1KTEY2KF123927 | 1GC1KTEY2KF152764; 1GC1KTEY2KF175459 | 1GC1KTEY2KF145264 | 1GC1KTEY2KF158693 | 1GC1KTEY2KF116413 | 1GC1KTEY2KF128710; 1GC1KTEY2KF110675; 1GC1KTEY2KF134135; 1GC1KTEY2KF176000; 1GC1KTEY2KF103354 | 1GC1KTEY2KF151145; 1GC1KTEY2KF163134 | 1GC1KTEY2KF191175; 1GC1KTEY2KF183979; 1GC1KTEY2KF183089; 1GC1KTEY2KF144177 | 1GC1KTEY2KF188146 | 1GC1KTEY2KF162890

1GC1KTEY2KF156944; 1GC1KTEY2KF181696 | 1GC1KTEY2KF187899 | 1GC1KTEY2KF190995 | 1GC1KTEY2KF195081 | 1GC1KTEY2KF177471; 1GC1KTEY2KF132384 | 1GC1KTEY2KF118209 | 1GC1KTEY2KF182962; 1GC1KTEY2KF186851; 1GC1KTEY2KF121532 | 1GC1KTEY2KF114080 | 1GC1KTEY2KF120199 | 1GC1KTEY2KF155695 | 1GC1KTEY2KF143739 | 1GC1KTEY2KF126679; 1GC1KTEY2KF138301; 1GC1KTEY2KF182525 | 1GC1KTEY2KF101216 | 1GC1KTEY2KF144146 | 1GC1KTEY2KF162162; 1GC1KTEY2KF127492 | 1GC1KTEY2KF113124 | 1GC1KTEY2KF114368; 1GC1KTEY2KF135754 | 1GC1KTEY2KF122762 | 1GC1KTEY2KF194836 | 1GC1KTEY2KF158841

1GC1KTEY2KF113379; 1GC1KTEY2KF139965 | 1GC1KTEY2KF119702; 1GC1KTEY2KF167572 | 1GC1KTEY2KF161030 | 1GC1KTEY2KF193704 | 1GC1KTEY2KF167555 | 1GC1KTEY2KF134636 | 1GC1KTEY2KF187417; 1GC1KTEY2KF178670 | 1GC1KTEY2KF192066 | 1GC1KTEY2KF123359 | 1GC1KTEY2KF182346

1GC1KTEY2KF190902; 1GC1KTEY2KF189040; 1GC1KTEY2KF169662 | 1GC1KTEY2KF136824; 1GC1KTEY2KF151307 | 1GC1KTEY2KF163876

1GC1KTEY2KF160279; 1GC1KTEY2KF132806; 1GC1KTEY2KF185568 | 1GC1KTEY2KF148486 | 1GC1KTEY2KF119148 | 1GC1KTEY2KF112698; 1GC1KTEY2KF116685; 1GC1KTEY2KF108795 | 1GC1KTEY2KF111485; 1GC1KTEY2KF161366 | 1GC1KTEY2KF150061 | 1GC1KTEY2KF181083

1GC1KTEY2KF179737; 1GC1KTEY2KF159732; 1GC1KTEY2KF153106 | 1GC1KTEY2KF193881 | 1GC1KTEY2KF191421; 1GC1KTEY2KF191953 | 1GC1KTEY2KF119182 | 1GC1KTEY2KF198739 | 1GC1KTEY2KF159021 | 1GC1KTEY2KF122633; 1GC1KTEY2KF192830; 1GC1KTEY2KF126066 | 1GC1KTEY2KF100342 | 1GC1KTEY2KF109767; 1GC1KTEY2KF172092 |

1GC1KTEY2KF184761

| 1GC1KTEY2KF153705

1GC1KTEY2KF108456; 1GC1KTEY2KF125984 |

1GC1KTEY2KF184257

| 1GC1KTEY2KF104942;

1GC1KTEY2KF148343

| 1GC1KTEY2KF191242 | 1GC1KTEY2KF117271 | 1GC1KTEY2KF166406; 1GC1KTEY2KF154580; 1GC1KTEY2KF145202

1GC1KTEY2KF125953 | 1GC1KTEY2KF190026 | 1GC1KTEY2KF139478; 1GC1KTEY2KF167877; 1GC1KTEY2KF123863 | 1GC1KTEY2KF154143 | 1GC1KTEY2KF148388 | 1GC1KTEY2KF115407 | 1GC1KTEY2KF147290 | 1GC1KTEY2KF183870 | 1GC1KTEY2KF116069 | 1GC1KTEY2KF165756 | 1GC1KTEY2KF147600 | 1GC1KTEY2KF125144 | 1GC1KTEY2KF107288 | 1GC1KTEY2KF134619 | 1GC1KTEY2KF148875 | 1GC1KTEY2KF100745 | 1GC1KTEY2KF147693; 1GC1KTEY2KF164526; 1GC1KTEY2KF154241 | 1GC1KTEY2KF121272 | 1GC1KTEY2KF127802 | 1GC1KTEY2KF120011; 1GC1KTEY2KF107162 | 1GC1KTEY2KF161951 | 1GC1KTEY2KF179091 | 1GC1KTEY2KF159892 | 1GC1KTEY2KF161478 | 1GC1KTEY2KF174263; 1GC1KTEY2KF182928; 1GC1KTEY2KF163358 | 1GC1KTEY2KF192861; 1GC1KTEY2KF158855 | 1GC1KTEY2KF187997 | 1GC1KTEY2KF139173; 1GC1KTEY2KF163019; 1GC1KTEY2KF195520 | 1GC1KTEY2KF124365 | 1GC1KTEY2KF130053

1GC1KTEY2KF153817 | 1GC1KTEY2KF126780 | 1GC1KTEY2KF151923; 1GC1KTEY2KF108442 | 1GC1KTEY2KF123331 | 1GC1KTEY2KF183805 | 1GC1KTEY2KF155700 | 1GC1KTEY2KF163215 | 1GC1KTEY2KF120591 | 1GC1KTEY2KF196117; 1GC1KTEY2KF130215 | 1GC1KTEY2KF144809 | 1GC1KTEY2KF152165; 1GC1KTEY2KF123040 | 1GC1KTEY2KF181536 | 1GC1KTEY2KF155180 | 1GC1KTEY2KF151436; 1GC1KTEY2KF152750 | 1GC1KTEY2KF173114 | 1GC1KTEY2KF106836 | 1GC1KTEY2KF135768 | 1GC1KTEY2KF186574; 1GC1KTEY2KF103726 | 1GC1KTEY2KF197980 | 1GC1KTEY2KF105640 | 1GC1KTEY2KF112183; 1GC1KTEY2KF141800 | 1GC1KTEY2KF125693 | 1GC1KTEY2KF196800 | 1GC1KTEY2KF142882 | 1GC1KTEY2KF184307 | 1GC1KTEY2KF156989 | 1GC1KTEY2KF106545 | 1GC1KTEY2KF113317 | 1GC1KTEY2KF135222 | 1GC1KTEY2KF180760 | 1GC1KTEY2KF182489 | 1GC1KTEY2KF105590 | 1GC1KTEY2KF124009 | 1GC1KTEY2KF144700 | 1GC1KTEY2KF114659

1GC1KTEY2KF160380 | 1GC1KTEY2KF195694

1GC1KTEY2KF198384; 1GC1KTEY2KF141344 | 1GC1KTEY2KF144163; 1GC1KTEY2KF122597 | 1GC1KTEY2KF172898 | 1GC1KTEY2KF156426 | 1GC1KTEY2KF140629; 1GC1KTEY2KF189457 | 1GC1KTEY2KF133549

1GC1KTEY2KF130442 | 1GC1KTEY2KF106335

1GC1KTEY2KF162615; 1GC1KTEY2KF150299 | 1GC1KTEY2KF102754 | 1GC1KTEY2KF188910

1GC1KTEY2KF128867; 1GC1KTEY2KF105718

1GC1KTEY2KF169788 | 1GC1KTEY2KF165434 | 1GC1KTEY2KF192178; 1GC1KTEY2KF144454; 1GC1KTEY2KF111986; 1GC1KTEY2KF103032; 1GC1KTEY2KF158595 | 1GC1KTEY2KF190723 | 1GC1KTEY2KF120624; 1GC1KTEY2KF174795 | 1GC1KTEY2KF193170 | 1GC1KTEY2KF152859; 1GC1KTEY2KF163862; 1GC1KTEY2KF109722 | 1GC1KTEY2KF109249 | 1GC1KTEY2KF194268 | 1GC1KTEY2KF133390; 1GC1KTEY2KF160122; 1GC1KTEY2KF160038; 1GC1KTEY2KF171959; 1GC1KTEY2KF132644

1GC1KTEY2KF193282 | 1GC1KTEY2KF194769 | 1GC1KTEY2KF165353 | 1GC1KTEY2KF107498 | 1GC1KTEY2KF163151 |

1GC1KTEY2KF142851

| 1GC1KTEY2KF140307; 1GC1KTEY2KF148889 | 1GC1KTEY2KF147452 | 1GC1KTEY2KF188390 | 1GC1KTEY2KF107081 | 1GC1KTEY2KF140856 | 1GC1KTEY2KF104214 | 1GC1KTEY2KF148455 | 1GC1KTEY2KF104620 | 1GC1KTEY2KF191869 | 1GC1KTEY2KF183013; 1GC1KTEY2KF143563 | 1GC1KTEY2KF185571 | 1GC1KTEY2KF176174 | 1GC1KTEY2KF129095 | 1GC1KTEY2KF199079 | 1GC1KTEY2KF166146 | 1GC1KTEY2KF127525 | 1GC1KTEY2KF145412; 1GC1KTEY2KF182590 | 1GC1KTEY2KF195002; 1GC1KTEY2KF134233; 1GC1KTEY2KF166230 | 1GC1KTEY2KF178586 | 1GC1KTEY2KF134796; 1GC1KTEY2KF158371 | 1GC1KTEY2KF114676 | 1GC1KTEY2KF169578 | 1GC1KTEY2KF117173;

1GC1KTEY2KF167720

| 1GC1KTEY2KF183660 | 1GC1KTEY2KF160041; 1GC1KTEY2KF198952 | 1GC1KTEY2KF164784 | 1GC1KTEY2KF144289 | 1GC1KTEY2KF179592; 1GC1KTEY2KF148083 | 1GC1KTEY2KF134362 | 1GC1KTEY2KF147192 | 1GC1KTEY2KF157513; 1GC1KTEY2KF159195 | 1GC1KTEY2KF165868 | 1GC1KTEY2KF131784; 1GC1KTEY2KF138539 | 1GC1KTEY2KF106044; 1GC1KTEY2KF102429; 1GC1KTEY2KF120607; 1GC1KTEY2KF164977 | 1GC1KTEY2KF144518 | 1GC1KTEY2KF143823; 1GC1KTEY2KF139772 | 1GC1KTEY2KF182847; 1GC1KTEY2KF164171 | 1GC1KTEY2KF130621 | 1GC1KTEY2KF177695;

1GC1KTEY2KF150982

| 1GC1KTEY2KF156295 | 1GC1KTEY2KF129808 | 1GC1KTEY2KF134071 | 1GC1KTEY2KF181651 | 1GC1KTEY2KF164008 | 1GC1KTEY2KF104813

1GC1KTEY2KF181780 |

1GC1KTEY2KF141926

; 1GC1KTEY2KF120087; 1GC1KTEY2KF100471; 1GC1KTEY2KF146303; 1GC1KTEY2KF133261; 1GC1KTEY2KF173159

1GC1KTEY2KF185215 | 1GC1KTEY2KF173792 | 1GC1KTEY2KF105654; 1GC1KTEY2KF115309; 1GC1KTEY2KF109641 | 1GC1KTEY2KF129355; 1GC1KTEY2KF142977 | 1GC1KTEY2KF183898; 1GC1KTEY2KF173162 | 1GC1KTEY2KF128562 | 1GC1KTEY2KF129002 | 1GC1KTEY2KF139125 | 1GC1KTEY2KF196263

1GC1KTEY2KF175798; 1GC1KTEY2KF114290

1GC1KTEY2KF140789 | 1GC1KTEY2KF180032 | 1GC1KTEY2KF130067; 1GC1KTEY2KF158984; 1GC1KTEY2KF149329

1GC1KTEY2KF118386; 1GC1KTEY2KF149007 | 1GC1KTEY2KF152490 | 1GC1KTEY2KF151257; 1GC1KTEY2KF127461

1GC1KTEY2KF175316

| 1GC1KTEY2KF178359; 1GC1KTEY2KF159357 | 1GC1KTEY2KF158614 | 1GC1KTEY2KF186686 | 1GC1KTEY2KF141716 | 1GC1KTEY2KF167541; 1GC1KTEY2KF180001; 1GC1KTEY2KF177941 | 1GC1KTEY2KF191998 | 1GC1KTEY2KF144633 | 1GC1KTEY2KF156555 | 1GC1KTEY2KF162078;
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 2500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GC1KTEY2KF1.
1GC1KTEY2KF176823; 1GC1KTEY2KF122194 | 1GC1KTEY2KF120008 | 1GC1KTEY2KF108392 | 1GC1KTEY2KF137794; 1GC1KTEY2KF136550 | 1GC1KTEY2KF184999; 1GC1KTEY2KF199146 | 1GC1KTEY2KF127959 | 1GC1KTEY2KF144955 | 1GC1KTEY2KF162484 | 1GC1KTEY2KF146513; 1GC1KTEY2KF191631 | 1GC1KTEY2KF155440 | 1GC1KTEY2KF115245 | 1GC1KTEY2KF160797; 1GC1KTEY2KF177437; 1GC1KTEY2KF148200 | 1GC1KTEY2KF152876

1GC1KTEY2KF165837; 1GC1KTEY2KF124351 | 1GC1KTEY2KF164915 | 1GC1KTEY2KF189331; 1GC1KTEY2KF114614 | 1GC1KTEY2KF106822 | 1GC1KTEY2KF146737 | 1GC1KTEY2KF125113; 1GC1KTEY2KF192634; 1GC1KTEY2KF168897 | 1GC1KTEY2KF192195 | 1GC1KTEY2KF132448; 1GC1KTEY2KF170150 | 1GC1KTEY2KF182234 | 1GC1KTEY2KF102883; 1GC1KTEY2KF175011; 1GC1KTEY2KF149668 | 1GC1KTEY2KF155003 | 1GC1KTEY2KF189300; 1GC1KTEY2KF167992 | 1GC1KTEY2KF174862; 1GC1KTEY2KF196652

1GC1KTEY2KF124740; 1GC1KTEY2KF117691; 1GC1KTEY2KF174828; 1GC1KTEY2KF124625 | 1GC1KTEY2KF164543 | 1GC1KTEY2KF195307 | 1GC1KTEY2KF114449 | 1GC1KTEY2KF160492 | 1GC1KTEY2KF194786 | 1GC1KTEY2KF133664 | 1GC1KTEY2KF126665; 1GC1KTEY2KF102589; 1GC1KTEY2KF193878; 1GC1KTEY2KF145054

1GC1KTEY2KF194447 | 1GC1KTEY2KF117660 | 1GC1KTEY2KF143854; 1GC1KTEY2KF136127 | 1GC1KTEY2KF126911 | 1GC1KTEY2KF130585 | 1GC1KTEY2KF133227

1GC1KTEY2KF134667; 1GC1KTEY2KF116766 | 1GC1KTEY2KF132790; 1GC1KTEY2KF137133 | 1GC1KTEY2KF139237; 1GC1KTEY2KF192343 | 1GC1KTEY2KF107923; 1GC1KTEY2KF116718 | 1GC1KTEY2KF188518 | 1GC1KTEY2KF127282

1GC1KTEY2KF189586

1GC1KTEY2KF130912

1GC1KTEY2KF175638 | 1GC1KTEY2KF176773; 1GC1KTEY2KF186154 | 1GC1KTEY2KF189071 | 1GC1KTEY2KF116573 | 1GC1KTEY2KF176675 | 1GC1KTEY2KF127721; 1GC1KTEY2KF131803; 1GC1KTEY2KF114130 | 1GC1KTEY2KF163635 | 1GC1KTEY2KF165403 | 1GC1KTEY2KF186316 | 1GC1KTEY2KF109834 | 1GC1KTEY2KF133051 | 1GC1KTEY2KF195324; 1GC1KTEY2KF170052 | 1GC1KTEY2KF141294 | 1GC1KTEY2KF113849; 1GC1KTEY2KF120347 | 1GC1KTEY2KF191550 | 1GC1KTEY2KF143143 | 1GC1KTEY2KF119621; 1GC1KTEY2KF137231 | 1GC1KTEY2KF167958 | 1GC1KTEY2KF131056 | 1GC1KTEY2KF139299; 1GC1KTEY2KF104939; 1GC1KTEY2KF180757 | 1GC1KTEY2KF112216 | 1GC1KTEY2KF163649; 1GC1KTEY2KF127704 | 1GC1KTEY2KF190365 | 1GC1KTEY2KF156927; 1GC1KTEY2KF159584 | 1GC1KTEY2KF105511; 1GC1KTEY2KF116220 |

1GC1KTEY2KF185196

| 1GC1KTEY2KF124320 | 1GC1KTEY2KF124933; 1GC1KTEY2KF134197; 1GC1KTEY2KF167295; 1GC1KTEY2KF168298 | 1GC1KTEY2KF157124; 1GC1KTEY2KF199471 | 1GC1KTEY2KF155177 | 1GC1KTEY2KF106674 | 1GC1KTEY2KF139786; 1GC1KTEY2KF174540 | 1GC1KTEY2KF185313 | 1GC1KTEY2KF122387 | 1GC1KTEY2KF167488; 1GC1KTEY2KF144924 | 1GC1KTEY2KF124141 | 1GC1KTEY2KF142493 | 1GC1KTEY2KF125614 | 1GC1KTEY2KF121174 | 1GC1KTEY2KF190348 | 1GC1KTEY2KF132952 | 1GC1KTEY2KF187806 | 1GC1KTEY2KF183223 | 1GC1KTEY2KF199843; 1GC1KTEY2KF185490

1GC1KTEY2KF198353 | 1GC1KTEY2KF111650; 1GC1KTEY2KF163652; 1GC1KTEY2KF192696 | 1GC1KTEY2KF155664; 1GC1KTEY2KF169967 | 1GC1KTEY2KF189829 | 1GC1KTEY2KF128027 | 1GC1KTEY2KF176515; 1GC1KTEY2KF174845 | 1GC1KTEY2KF189989

1GC1KTEY2KF156328;

1GC1KTEY2KF185683

| 1GC1KTEY2KF162596; 1GC1KTEY2KF175669 | 1GC1KTEY2KF139013 | 1GC1KTEY2KF112071 | 1GC1KTEY2KF113334; 1GC1KTEY2KF127850 | 1GC1KTEY2KF108540 | 1GC1KTEY2KF191791; 1GC1KTEY2KF119327 | 1GC1KTEY2KF122468

1GC1KTEY2KF198319 | 1GC1KTEY2KF161058 | 1GC1KTEY2KF180838 | 1GC1KTEY2KF144003; 1GC1KTEY2KF186607 | 1GC1KTEY2KF169080; 1GC1KTEY2KF196473; 1GC1KTEY2KF140212 | 1GC1KTEY2KF139108 | 1GC1KTEY2KF130635 | 1GC1KTEY2KF156636 | 1GC1KTEY2KF155969 | 1GC1KTEY2KF123183 | 1GC1KTEY2KF187238; 1GC1KTEY2KF189880 | 1GC1KTEY2KF122499 | 1GC1KTEY2KF127797 | 1GC1KTEY2KF119988; 1GC1KTEY2KF152344; 1GC1KTEY2KF176465 | 1GC1KTEY2KF142123 | 1GC1KTEY2KF118128; 1GC1KTEY2KF121191 | 1GC1KTEY2KF190463; 1GC1KTEY2KF125189 | 1GC1KTEY2KF111857; 1GC1KTEY2KF107226 | 1GC1KTEY2KF187448; 1GC1KTEY2KF177728 | 1GC1KTEY2KF178877; 1GC1KTEY2KF129811 | 1GC1KTEY2KF104195

1GC1KTEY2KF164381

1GC1KTEY2KF143031 | 1GC1KTEY2KF171637 | 1GC1KTEY2KF129470 | 1GC1KTEY2KF157138 | 1GC1KTEY2KF194142; 1GC1KTEY2KF187949; 1GC1KTEY2KF155213 | 1GC1KTEY2KF159407; 1GC1KTEY2KF112510; 1GC1KTEY2KF160301 | 1GC1KTEY2KF143241 | 1GC1KTEY2KF170956 | 1GC1KTEY2KF105752; 1GC1KTEY2KF157639 | 1GC1KTEY2KF137620 | 1GC1KTEY2KF183299

1GC1KTEY2KF110496 | 1GC1KTEY2KF165014; 1GC1KTEY2KF191743 | 1GC1KTEY2KF107677 | 1GC1KTEY2KF118033; 1GC1KTEY2KF178118 | 1GC1KTEY2KF178216; 1GC1KTEY2KF156121 | 1GC1KTEY2KF147094; 1GC1KTEY2KF178569 | 1GC1KTEY2KF175431; 1GC1KTEY2KF161268 | 1GC1KTEY2KF175509 | 1GC1KTEY2KF151548 | 1GC1KTEY2KF154613 | 1GC1KTEY2KF183352 | 1GC1KTEY2KF181259; 1GC1KTEY2KF141327 | 1GC1KTEY2KF129968 | 1GC1KTEY2KF104732

1GC1KTEY2KF134037 | 1GC1KTEY2KF122244 | 1GC1KTEY2KF135124 | 1GC1KTEY2KF186493 | 1GC1KTEY2KF172822 | 1GC1KTEY2KF119506 | 1GC1KTEY2KF127962 | 1GC1KTEY2KF136449 | 1GC1KTEY2KF194187

1GC1KTEY2KF117531 | 1GC1KTEY2KF111583 | 1GC1KTEY2KF173825 | 1GC1KTEY2KF119134 | 1GC1KTEY2KF176546 | 1GC1KTEY2KF133292 | 1GC1KTEY2KF112118 | 1GC1KTEY2KF123197; 1GC1KTEY2KF114399

1GC1KTEY2KF119294 | 1GC1KTEY2KF113575 | 1GC1KTEY2KF174084; 1GC1KTEY2KF158449 | 1GC1KTEY2KF110515 | 1GC1KTEY2KF129887 | 1GC1KTEY2KF163361; 1GC1KTEY2KF191418 | 1GC1KTEY2KF179365 | 1GC1KTEY2KF109929 | 1GC1KTEY2KF199194 | 1GC1KTEY2KF177874 | 1GC1KTEY2KF190611 | 1GC1KTEY2KF197140; 1GC1KTEY2KF111342 | 1GC1KTEY2KF158421 | 1GC1KTEY2KF127508 | 1GC1KTEY2KF142753 | 1GC1KTEY2KF197266; 1GC1KTEY2KF180497

1GC1KTEY2KF103578 | 1GC1KTEY2KF115729 | 1GC1KTEY2KF153879 | 1GC1KTEY2KF189958 | 1GC1KTEY2KF141960; 1GC1KTEY2KF102401 | 1GC1KTEY2KF108702 | 1GC1KTEY2KF176417

1GC1KTEY2KF192682 | 1GC1KTEY2KF188115; 1GC1KTEY2KF112751; 1GC1KTEY2KF189460; 1GC1KTEY2KF132949; 1GC1KTEY2KF127539 | 1GC1KTEY2KF171220 | 1GC1KTEY2KF189197 | 1GC1KTEY2KF184128 | 1GC1KTEY2KF133535; 1GC1KTEY2KF109560; 1GC1KTEY2KF109087; 1GC1KTEY2KF192794; 1GC1KTEY2KF116489 | 1GC1KTEY2KF150707 | 1GC1KTEY2KF131199 | 1GC1KTEY2KF113592 | 1GC1KTEY2KF130828; 1GC1KTEY2KF193444 | 1GC1KTEY2KF181763 | 1GC1KTEY2KF195453 | 1GC1KTEY2KF116475; 1GC1KTEY2KF132479 | 1GC1KTEY2KF190124; 1GC1KTEY2KF110613; 1GC1KTEY2KF105623 | 1GC1KTEY2KF119845 | 1GC1KTEY2KF170665 | 1GC1KTEY2KF118517

1GC1KTEY2KF156359 | 1GC1KTEY2KF152666 | 1GC1KTEY2KF187353; 1GC1KTEY2KF126732; 1GC1KTEY2KF170617 | 1GC1KTEY2KF153459 | 1GC1KTEY2KF131350 | 1GC1KTEY2KF100681 | 1GC1KTEY2KF140047 | 1GC1KTEY2KF103435 | 1GC1KTEY2KF146625 | 1GC1KTEY2KF195551 | 1GC1KTEY2KF138976; 1GC1KTEY2KF157785

1GC1KTEY2KF124298 | 1GC1KTEY2KF161819 | 1GC1KTEY2KF189734

1GC1KTEY2KF148553 | 1GC1KTEY2KF107159; 1GC1KTEY2KF172707; 1GC1KTEY2KF162789 | 1GC1KTEY2KF126522 | 1GC1KTEY2KF143840; 1GC1KTEY2KF172397 | 1GC1KTEY2KF130974 | 1GC1KTEY2KF186901; 1GC1KTEY2KF150870

1GC1KTEY2KF101815; 1GC1KTEY2KF189748 | 1GC1KTEY2KF129081 | 1GC1KTEY2KF103208; 1GC1KTEY2KF161335; 1GC1KTEY2KF113236; 1GC1KTEY2KF131574 | 1GC1KTEY2KF112829; 1GC1KTEY2KF101684; 1GC1KTEY2KF175915; 1GC1KTEY2KF135740; 1GC1KTEY2KF180449 | 1GC1KTEY2KF138640 | 1GC1KTEY2KF126682 | 1GC1KTEY2KF141909

1GC1KTEY2KF128836 | 1GC1KTEY2KF146396

1GC1KTEY2KF177423 | 1GC1KTEY2KF198904 | 1GC1KTEY2KF129534 | 1GC1KTEY2KF114919 | 1GC1KTEY2KF153297; 1GC1KTEY2KF179530 | 1GC1KTEY2KF146219 | 1GC1KTEY2KF142557 | 1GC1KTEY2KF180600 | 1GC1KTEY2KF145183; 1GC1KTEY2KF168589 | 1GC1KTEY2KF127203 | 1GC1KTEY2KF104424 | 1GC1KTEY2KF113012 | 1GC1KTEY2KF122406

1GC1KTEY2KF176904 | 1GC1KTEY2KF131476 | 1GC1KTEY2KF122356; 1GC1KTEY2KF195467; 1GC1KTEY2KF107002 | 1GC1KTEY2KF196229 |

1GC1KTEY2KF121577

| 1GC1KTEY2KF140744 | 1GC1KTEY2KF189569 | 1GC1KTEY2KF117805 | 1GC1KTEY2KF177504; 1GC1KTEY2KF114256

1GC1KTEY2KF166017 | 1GC1KTEY2KF172352 | 1GC1KTEY2KF185389 | 1GC1KTEY2KF117237 | 1GC1KTEY2KF120025 | 1GC1KTEY2KF129937 | 1GC1KTEY2KF101894; 1GC1KTEY2KF168642; 1GC1KTEY2KF154305 | 1GC1KTEY2KF108439 | 1GC1KTEY2KF137424 | 1GC1KTEY2KF114273 | 1GC1KTEY2KF133096 | 1GC1KTEY2KF196280

1GC1KTEY2KF122700 | 1GC1KTEY2KF151341 | 1GC1KTEY2KF173677; 1GC1KTEY2KF108778 | 1GC1KTEY2KF122339 | 1GC1KTEY2KF160203 | 1GC1KTEY2KF159696 | 1GC1KTEY2KF155907 | 1GC1KTEY2KF106447 | 1GC1KTEY2KF179415

1GC1KTEY2KF104018; 1GC1KTEY2KF142865 | 1GC1KTEY2KF104553 | 1GC1KTEY2KF156992 | 1GC1KTEY2KF108070; 1GC1KTEY2KF133454; 1GC1KTEY2KF165627 | 1GC1KTEY2KF159469; 1GC1KTEY2KF176692 | 1GC1KTEY2KF161447; 1GC1KTEY2KF122843; 1GC1KTEY2KF113673; 1GC1KTEY2KF138184 | 1GC1KTEY2KF103449; 1GC1KTEY2KF122082; 1GC1KTEY2KF142168 | 1GC1KTEY2KF160184 | 1GC1KTEY2KF178166 | 1GC1KTEY2KF135950 |

1GC1KTEY2KF127928

| 1GC1KTEY2KF159262; 1GC1KTEY2KF127248; 1GC1KTEY2KF121806; 1GC1KTEY2KF198479 | 1GC1KTEY2KF167751; 1GC1KTEY2KF197526; 1GC1KTEY2KF167894 | 1GC1KTEY2KF145684 | 1GC1KTEY2KF153185 | 1GC1KTEY2KF175381; 1GC1KTEY2KF157706 |

1GC1KTEY2KF157592

| 1GC1KTEY2KF137150 | 1GC1KTEY2KF149377 | 1GC1KTEY2KF193959; 1GC1KTEY2KF121594 | 1GC1KTEY2KF196697 | 1GC1KTEY2KF177843; 1GC1KTEY2KF110689 | 1GC1KTEY2KF113771 | 1GC1KTEY2KF199678; 1GC1KTEY2KF137813 | 1GC1KTEY2KF106819 | 1GC1KTEY2KF151114 | 1GC1KTEY2KF190253 | 1GC1KTEY2KF135771

1GC1KTEY2KF191029 | 1GC1KTEY2KF123765 | 1GC1KTEY2KF175896; 1GC1KTEY2KF125466

1GC1KTEY2KF167667 | 1GC1KTEY2KF152358; 1GC1KTEY2KF100552 | 1GC1KTEY2KF118775; 1GC1KTEY2KF195730 | 1GC1KTEY2KF174537 | 1GC1KTEY2KF118677 | 1GC1KTEY2KF179687 | 1GC1KTEY2KF121112 | 1GC1KTEY2KF122390 | 1GC1KTEY2KF189751

1GC1KTEY2KF110451; 1GC1KTEY2KF164736 | 1GC1KTEY2KF115827 | 1GC1KTEY2KF180046 | 1GC1KTEY2KF123281 | 1GC1KTEY2KF105475; 1GC1KTEY2KF124821 | 1GC1KTEY2KF150173; 1GC1KTEY2KF108697 | 1GC1KTEY2KF141148; 1GC1KTEY2KF198482 | 1GC1KTEY2KF142235; 1GC1KTEY2KF194609; 1GC1KTEY2KF146026 | 1GC1KTEY2KF162971 | 1GC1KTEY2KF184436; 1GC1KTEY2KF115889 | 1GC1KTEY2KF189491

1GC1KTEY2KF197901 | 1GC1KTEY2KF141330; 1GC1KTEY2KF189541 | 1GC1KTEY2KF105671; 1GC1KTEY2KF119263; 1GC1KTEY2KF135477 | 1GC1KTEY2KF159200 | 1GC1KTEY2KF149167 | 1GC1KTEY2KF196313 | 1GC1KTEY2KF126021; 1GC1KTEY2KF114533; 1GC1KTEY2KF176160 | 1GC1KTEY2KF186476 | 1GC1KTEY2KF198059 | 1GC1KTEY2KF166650 | 1GC1KTEY2KF162887; 1GC1KTEY2KF169404 | 1GC1KTEY2KF175672; 1GC1KTEY2KF140758; 1GC1KTEY2KF103709 | 1GC1KTEY2KF138962

1GC1KTEY2KF125032; 1GC1KTEY2KF125418; 1GC1KTEY2KF123748; 1GC1KTEY2KF147449 | 1GC1KTEY2KF123989 | 1GC1KTEY2KF163523 | 1GC1KTEY2KF109431; 1GC1KTEY2KF165997 | 1GC1KTEY2KF192570 | 1GC1KTEY2KF196344 | 1GC1KTEY2KF199762; 1GC1KTEY2KF167054; 1GC1KTEY2KF199745; 1GC1KTEY2KF112927; 1GC1KTEY2KF181729 | 1GC1KTEY2KF140680; 1GC1KTEY2KF144373 | 1GC1KTEY2KF196831 | 1GC1KTEY2KF145782; 1GC1KTEY2KF175493 | 1GC1KTEY2KF115066 | 1GC1KTEY2KF182329; 1GC1KTEY2KF122969 | 1GC1KTEY2KF159746 | 1GC1KTEY2KF102947; 1GC1KTEY2KF195663 | 1GC1KTEY2KF182749; 1GC1KTEY2KF195470 | 1GC1KTEY2KF109624 | 1GC1KTEY2KF145068 | 1GC1KTEY2KF183934; 1GC1KTEY2KF158242 | 1GC1KTEY2KF180645; 1GC1KTEY2KF130795; 1GC1KTEY2KF136919 | 1GC1KTEY2KF151565; 1GC1KTEY2KF145099 | 1GC1KTEY2KF192973

1GC1KTEY2KF102348 | 1GC1KTEY2KF104164 | 1GC1KTEY2KF195758 | 1GC1KTEY2KF197493 | 1GC1KTEY2KF199289; 1GC1KTEY2KF101619 | 1GC1KTEY2KF199051; 1GC1KTEY2KF116704 | 1GC1KTEY2KF109168 | 1GC1KTEY2KF129064 | 1GC1KTEY2KF166843 | 1GC1KTEY2KF156474; 1GC1KTEY2KF168687 | 1GC1KTEY2KF181469 | 1GC1KTEY2KF124110 | 1GC1KTEY2KF165725 | 1GC1KTEY2KF173615 | 1GC1KTEY2KF138427; 1GC1KTEY2KF115214 | 1GC1KTEY2KF148892 | 1GC1KTEY2KF141053 | 1GC1KTEY2KF150965; 1GC1KTEY2KF197204 | 1GC1KTEY2KF170763 | 1GC1KTEY2KF157155

1GC1KTEY2KF184274 | 1GC1KTEY2KF105430 | 1GC1KTEY2KF138573 | 1GC1KTEY2KF108845 | 1GC1KTEY2KF127380 | 1GC1KTEY2KF162761 | 1GC1KTEY2KF184923; 1GC1KTEY2KF186249 | 1GC1KTEY2KF136287; 1GC1KTEY2KF161559 | 1GC1KTEY2KF177325 | 1GC1KTEY2KF136452; 1GC1KTEY2KF138802; 1GC1KTEY2KF126181 | 1GC1KTEY2KF153641 | 1GC1KTEY2KF185702; 1GC1KTEY2KF166227 | 1GC1KTEY2KF124995 | 1GC1KTEY2KF141358; 1GC1KTEY2KF150755 | 1GC1KTEY2KF181682

1GC1KTEY2KF138105

1GC1KTEY2KF145233 | 1GC1KTEY2KF197235; 1GC1KTEY2KF184193 | 1GC1KTEY2KF165420 | 1GC1KTEY2KF190480 | 1GC1KTEY2KF154823 |

1GC1KTEY2KF117870

| 1GC1KTEY2KF160265 | 1GC1KTEY2KF149752 | 1GC1KTEY2KF153929; 1GC1KTEY2KF139397 | 1GC1KTEY2KF165269

1GC1KTEY2KF171122 | 1GC1KTEY2KF194626; 1GC1KTEY2KF171735 | 1GC1KTEY2KF168303 | 1GC1KTEY2KF134393 | 1GC1KTEY2KF108893 | 1GC1KTEY2KF102611 | 1GC1KTEY2KF100079 | 1GC1KTEY2KF100678 | 1GC1KTEY2KF145006; 1GC1KTEY2KF186459; 1GC1KTEY2KF171931 | 1GC1KTEY2KF171296 | 1GC1KTEY2KF131123 | 1GC1KTEY2KF195100 | 1GC1KTEY2KF186736 | 1GC1KTEY2KF102981 | 1GC1KTEY2KF183836 | 1GC1KTEY2KF134717 | 1GC1KTEY2KF103502; 1GC1KTEY2KF118713 | 1GC1KTEY2KF185294; 1GC1KTEY2KF147807 | 1GC1KTEY2KF118839; 1GC1KTEY2KF184615 | 1GC1KTEY2KF157897; 1GC1KTEY2KF117013; 1GC1KTEY2KF175641 | 1GC1KTEY2KF105007; 1GC1KTEY2KF177549; 1GC1KTEY2KF123636

1GC1KTEY2KF181245; 1GC1KTEY2KF166387; 1GC1KTEY2KF131588

1GC1KTEY2KF153395 | 1GC1KTEY2KF163831 | 1GC1KTEY2KF158838 | 1GC1KTEY2KF104536

1GC1KTEY2KF198174; 1GC1KTEY2KF176336 | 1GC1KTEY2KF144549; 1GC1KTEY2KF174666 | 1GC1KTEY2KF154076; 1GC1KTEY2KF197607 | 1GC1KTEY2KF162842 | 1GC1KTEY2KF160587; 1GC1KTEY2KF173727; 1GC1KTEY2KF120736; 1GC1KTEY2KF153039 | 1GC1KTEY2KF184856 | 1GC1KTEY2KF123037; 1GC1KTEY2KF127007 | 1GC1KTEY2KF114242; 1GC1KTEY2KF131641

1GC1KTEY2KF151033 | 1GC1KTEY2KF116721 | 1GC1KTEY2KF107307 | 1GC1KTEY2KF126116 | 1GC1KTEY2KF158015; 1GC1KTEY2KF141814; 1GC1KTEY2KF169032 | 1GC1KTEY2KF148374 | 1GC1KTEY2KF157902 | 1GC1KTEY2KF120767; 1GC1KTEY2KF154367 | 1GC1KTEY2KF180483 | 1GC1KTEY2KF123278

1GC1KTEY2KF140226 | 1GC1KTEY2KF199468; 1GC1KTEY2KF139867 | 1GC1KTEY2KF146253 | 1GC1KTEY2KF110322 | 1GC1KTEY2KF170326; 1GC1KTEY2KF188986 | 1GC1KTEY2KF129193; 1GC1KTEY2KF130652 | 1GC1KTEY2KF144079 | 1GC1KTEY2KF179401 | 1GC1KTEY2KF113415 | 1GC1KTEY2KF126360 | 1GC1KTEY2KF126150 | 1GC1KTEY2KF117688 | 1GC1KTEY2KF122180;

1GC1KTEY2KF191239

; 1GC1KTEY2KF109686 | 1GC1KTEY2KF186056; 1GC1KTEY2KF113172 | 1GC1KTEY2KF137116; 1GC1KTEY2KF114967; 1GC1KTEY2KF167264 | 1GC1KTEY2KF182797

1GC1KTEY2KF183657; 1GC1KTEY2KF137763; 1GC1KTEY2KF194190 | 1GC1KTEY2KF133938; 1GC1KTEY2KF146124; 1GC1KTEY2KF134930 | 1GC1KTEY2KF109512 | 1GC1KTEY2KF108263 | 1GC1KTEY2KF128318 |

1GC1KTEY2KF115472

| 1GC1KTEY2KF126326; 1GC1KTEY2KF143806; 1GC1KTEY2KF181391 | 1GC1KTEY2KF197218 | 1GC1KTEY2KF187188; 1GC1KTEY2KF134006 | 1GC1KTEY2KF170116 | 1GC1KTEY2KF137682 | 1GC1KTEY2KF156331; 1GC1KTEY2KF186879; 1GC1KTEY2KF184503; 1GC1KTEY2KF135270 | 1GC1KTEY2KF170455 | 1GC1KTEY2KF128772 | 1GC1KTEY2KF129873; 1GC1KTEY2KF151937; 1GC1KTEY2KF177275;

1GC1KTEY2KF160606

| 1GC1KTEY2KF187076; 1GC1KTEY2KF151162; 1GC1KTEY2KF120459 | 1GC1KTEY2KF106075; 1GC1KTEY2KF104648 | 1GC1KTEY2KF113267 | 1GC1KTEY2KF174716 | 1GC1KTEY2KF114645 | 1GC1KTEY2KF173422 | 1GC1KTEY2KF129677 | 1GC1KTEY2KF181861; 1GC1KTEY2KF152778 | 1GC1KTEY2KF189135; 1GC1KTEY2KF160945; 1GC1KTEY2KF167605 | 1GC1KTEY2KF111292 | 1GC1KTEY2KF168382 | 1GC1KTEY2KF103399; 1GC1KTEY2KF112037 | 1GC1KTEY2KF118596; 1GC1KTEY2KF113043 | 1GC1KTEY2KF107856 | 1GC1KTEY2KF160119; 1GC1KTEY2KF169385 | 1GC1KTEY2KF162016 | 1GC1KTEY2KF146592 | 1GC1KTEY2KF148956 | 1GC1KTEY2KF120929 | 1GC1KTEY2KF162274; 1GC1KTEY2KF118761 | 1GC1KTEY2KF102396; 1GC1KTEY2KF109364; 1GC1KTEY2KF190785; 1GC1KTEY2KF154711

1GC1KTEY2KF190351 | 1GC1KTEY2KF189054; 1GC1KTEY2KF180631 | 1GC1KTEY2KF193766 | 1GC1KTEY2KF118291 | 1GC1KTEY2KF112121; 1GC1KTEY2KF118162 |

1GC1KTEY2KF106609

; 1GC1KTEY2KF104049 | 1GC1KTEY2KF146463; 1GC1KTEY2KF167944 | 1GC1KTEY2KF198644; 1GC1KTEY2KF166003 | 1GC1KTEY2KF116976 | 1GC1KTEY2KF144129

1GC1KTEY2KF139092; 1GC1KTEY2KF169628; 1GC1KTEY2KF150433 | 1GC1KTEY2KF152845 | 1GC1KTEY2KF193525 | 1GC1KTEY2KF120266 | 1GC1KTEY2KF181990; 1GC1KTEY2KF128268 | 1GC1KTEY2KF136841 | 1GC1KTEY2KF182993 | 1GC1KTEY2KF151694; 1GC1KTEY2KF182007 | 1GC1KTEY2KF159598 | 1GC1KTEY2KF186848; 1GC1KTEY2KF135446 | 1GC1KTEY2KF144521

1GC1KTEY2KF167748; 1GC1KTEY2KF176806 | 1GC1KTEY2KF146379 | 1GC1KTEY2KF182069; 1GC1KTEY2KF122874 | 1GC1KTEY2KF132742 | 1GC1KTEY2KF191581 | 1GC1KTEY2KF137651; 1GC1KTEY2KF182363; 1GC1KTEY2KF166471; 1GC1KTEY2KF174490

1GC1KTEY2KF151887

1GC1KTEY2KF144793; 1GC1KTEY2KF100406 | 1GC1KTEY2KF131090; 1GC1KTEY2KF129789 | 1GC1KTEY2KF125743; 1GC1KTEY2KF198370 | 1GC1KTEY2KF174098 | 1GC1KTEY2KF123264 | 1GC1KTEY2KF147189 | 1GC1KTEY2KF179897

1GC1KTEY2KF191872; 1GC1KTEY2KF193685; 1GC1KTEY2KF108490

1GC1KTEY2KF187546 | 1GC1KTEY2KF123782; 1GC1KTEY2KF187501; 1GC1KTEY2KF117643

1GC1KTEY2KF146916; 1GC1KTEY2KF124494 | 1GC1KTEY2KF156393; 1GC1KTEY2KF173470; 1GC1KTEY2KF195226; 1GC1KTEY2KF184663; 1GC1KTEY2KF143112

1GC1KTEY2KF180628 | 1GC1KTEY2KF112880; 1GC1KTEY2KF142719; 1GC1KTEY2KF134927 | 1GC1KTEY2KF164252

1GC1KTEY2KF154448 | 1GC1KTEY2KF114774 | 1GC1KTEY2KF108425 | 1GC1KTEY2KF108568 | 1GC1KTEY2KF197011 | 1GC1KTEY2KF140842; 1GC1KTEY2KF144339; 1GC1KTEY2KF137746 | 1GC1KTEY2KF161612 | 1GC1KTEY2KF159889 | 1GC1KTEY2KF186333 | 1GC1KTEY2KF176577; 1GC1KTEY2KF199177 | 1GC1KTEY2KF134765 | 1GC1KTEY2KF199812 |

1GC1KTEY2KF181620

; 1GC1KTEY2KF160895

1GC1KTEY2KF175252 | 1GC1KTEY2KF168530 | 1GC1KTEY2KF170794; 1GC1KTEY2KF117156 | 1GC1KTEY2KF171783; 1GC1KTEY2KF145703 | 1GC1KTEY2KF141103 | 1GC1KTEY2KF151579 | 1GC1KTEY2KF187689; 1GC1KTEY2KF152702; 1GC1KTEY2KF138220; 1GC1KTEY2KF179883 | 1GC1KTEY2KF176868 | 1GC1KTEY2KF184839

1GC1KTEY2KF158905; 1GC1KTEY2KF125435 | 1GC1KTEY2KF107887

1GC1KTEY2KF122793 | 1GC1KTEY2KF109462 | 1GC1KTEY2KF167362 | 1GC1KTEY2KF170438 | 1GC1KTEY2KF191225 | 1GC1KTEY2KF191984 | 1GC1KTEY2KF143546 | 1GC1KTEY2KF126228 | 1GC1KTEY2KF189510 | 1GC1KTEY2KF147645; 1GC1KTEY2KF187563

1GC1KTEY2KF180208; 1GC1KTEY2KF170570; 1GC1KTEY2KF101314 | 1GC1KTEY2KF127816; 1GC1KTEY2KF101068 | 1GC1KTEY2KF127931 | 1GC1KTEY2KF168365 | 1GC1KTEY2KF194156; 1GC1KTEY2KF198501; 1GC1KTEY2KF166311; 1GC1KTEY2KF177700; 1GC1KTEY2KF116394; 1GC1KTEY2KF122325 | 1GC1KTEY2KF194240

1GC1KTEY2KF187112 | 1GC1KTEY2KF182511 | 1GC1KTEY2KF160573 | 1GC1KTEY2KF126715; 1GC1KTEY2KF179690;

1GC1KTEY2KF119456

| 1GC1KTEY2KF176269; 1GC1KTEY2KF115116

1GC1KTEY2KF158418; 1GC1KTEY2KF195274 | 1GC1KTEY2KF156734

1GC1KTEY2KF108330 | 1GC1KTEY2KF124401 | 1GC1KTEY2KF149444 | 1GC1KTEY2KF141280; 1GC1KTEY2KF114385; 1GC1KTEY2KF168432 | 1GC1KTEY2KF115679; 1GC1KTEY2KF189703 | 1GC1KTEY2KF139609 | 1GC1KTEY2KF150271 | 1GC1KTEY2KF168768; 1GC1KTEY2KF130747; 1GC1KTEY2KF105041; 1GC1KTEY2KF142445 | 1GC1KTEY2KF192200 | 1GC1KTEY2KF115102 | 1GC1KTEY2KF127086 | 1GC1KTEY2KF152554 | 1GC1KTEY2KF131462 | 1GC1KTEY2KF117755; 1GC1KTEY2KF135205

1GC1KTEY2KF177485

; 1GC1KTEY2KF155552; 1GC1KTEY2KF144017 | 1GC1KTEY2KF118792 | 1GC1KTEY2KF120090 | 1GC1KTEY2KF131493 | 1GC1KTEY2KF157561; 1GC1KTEY2KF191449 | 1GC1KTEY2KF171055 | 1GC1KTEY2KF151324 | 1GC1KTEY2KF111809 | 1GC1KTEY2KF132935 | 1GC1KTEY2KF165076 | 1GC1KTEY2KF178779 | 1GC1KTEY2KF186560; 1GC1KTEY2KF163554 | 1GC1KTEY2KF187062; 1GC1KTEY2KF108280; 1GC1KTEY2KF158659 | 1GC1KTEY2KF103127; 1GC1KTEY2KF178765 | 1GC1KTEY2KF107260 | 1GC1KTEY2KF124270 | 1GC1KTEY2KF174313 | 1GC1KTEY2KF125645 | 1GC1KTEY2KF103466

1GC1KTEY2KF101992; 1GC1KTEY2KF183142 | 1GC1KTEY2KF155972 | 1GC1KTEY2KF147208

1GC1KTEY2KF156314 | 1GC1KTEY2KF158869; 1GC1KTEY2KF112930 | 1GC1KTEY2KF101765; 1GC1KTEY2KF166731 | 1GC1KTEY2KF177406 | 1GC1KTEY2KF181374; 1GC1KTEY2KF140467 | 1GC1KTEY2KF127718 | 1GC1KTEY2KF141991 | 1GC1KTEY2KF131817

1GC1KTEY2KF182556; 1GC1KTEY2KF114662 | 1GC1KTEY2KF117139 | 1GC1KTEY2KF143059 | 1GC1KTEY2KF179799 | 1GC1KTEY2KF142901 | 1GC1KTEY2KF114452; 1GC1KTEY2KF110319; 1GC1KTEY2KF103984; 1GC1KTEY2KF131218 | 1GC1KTEY2KF194318 | 1GC1KTEY2KF175929; 1GC1KTEY2KF161707; 1GC1KTEY2KF137228 | 1GC1KTEY2KF166339

1GC1KTEY2KF144096 | 1GC1KTEY2KF131204; 1GC1KTEY2KF104228 | 1GC1KTEY2KF198580 | 1GC1KTEY2KF133194 | 1GC1KTEY2KF127234 | 1GC1KTEY2KF131378; 1GC1KTEY2KF131333 | 1GC1KTEY2KF122759

1GC1KTEY2KF122955; 1GC1KTEY2KF111390; 1GC1KTEY2KF186753 | 1GC1KTEY2KF179382; 1GC1KTEY2KF132188 | 1GC1KTEY2KF198790; 1GC1KTEY2KF106755 | 1GC1KTEY2KF156958 | 1GC1KTEY2KF158970 | 1GC1KTEY2KF199423; 1GC1KTEY2KF182637; 1GC1KTEY2KF100017; 1GC1KTEY2KF146205 | 1GC1KTEY2KF115262 | 1GC1KTEY2KF194822; 1GC1KTEY2KF144874 | 1GC1KTEY2KF198014 | 1GC1KTEY2KF168513 |

1GC1KTEY2KF150674

| 1GC1KTEY2KF178412; 1GC1KTEY2KF145250; 1GC1KTEY2KF124379 | 1GC1KTEY2KF180726 | 1GC1KTEY2KF125936 | 1GC1KTEY2KF160623 | 1GC1KTEY2KF182010 | 1GC1KTEY2KF101555 | 1GC1KTEY2KF186431 | 1GC1KTEY2KF118369 | 1GC1KTEY2KF147046

1GC1KTEY2KF164168 | 1GC1KTEY2KF118324

1GC1KTEY2KF197137; 1GC1KTEY2KF155082; 1GC1KTEY2KF166096 | 1GC1KTEY2KF131560

1GC1KTEY2KF150769 | 1GC1KTEY2KF198188; 1GC1KTEY2KF154174 | 1GC1KTEY2KF118341 | 1GC1KTEY2KF185036 | 1GC1KTEY2KF100129 | 1GC1KTEY2KF178362 | 1GC1KTEY2KF122521 | 1GC1KTEY2KF126309 | 1GC1KTEY2KF151081 | 1GC1KTEY2KF190916 | 1GC1KTEY2KF165398 | 1GC1KTEY2KF149590 | 1GC1KTEY2KF193024; 1GC1KTEY2KF196876 | 1GC1KTEY2KF136306 | 1GC1KTEY2KF112944 | 1GC1KTEY2KF129162; 1GC1KTEY2KF111373; 1GC1KTEY2KF172366 | 1GC1KTEY2KF125340

1GC1KTEY2KF106013 | 1GC1KTEY2KF117822; 1GC1KTEY2KF193198 | 1GC1KTEY2KF181987; 1GC1KTEY2KF105086; 1GC1KTEY2KF126889

1GC1KTEY2KF140145 | 1GC1KTEY2KF120705; 1GC1KTEY2KF181794; 1GC1KTEY2KF137679 | 1GC1KTEY2KF183240 | 1GC1KTEY2KF103080 | 1GC1KTEY2KF194173 | 1GC1KTEY2KF133258 | 1GC1KTEY2KF141117

1GC1KTEY2KF103483 | 1GC1KTEY2KF177597; 1GC1KTEY2KF186266; 1GC1KTEY2KF113219 | 1GC1KTEY2KF110210 | 1GC1KTEY2KF142350 | 1GC1KTEY2KF126830 | 1GC1KTEY2KF127444 | 1GC1KTEY2KF183965 | 1GC1KTEY2KF120719

1GC1KTEY2KF136855 | 1GC1KTEY2KF143384; 1GC1KTEY2KF176305; 1GC1KTEY2KF135544; 1GC1KTEY2KF184985 | 1GC1KTEY2KF181942 | 1GC1KTEY2KF135429; 1GC1KTEY2KF170021 | 1GC1KTEY2KF149024; 1GC1KTEY2KF128657 | 1GC1KTEY2KF103774; 1GC1KTEY2KF197347; 1GC1KTEY2KF197686; 1GC1KTEY2KF176496 | 1GC1KTEY2KF190639 | 1GC1KTEY2KF178510 | 1GC1KTEY2KF165319;

1GC1KTEY2KF109235

; 1GC1KTEY2KF148195 | 1GC1KTEY2KF102446; 1GC1KTEY2KF121238; 1GC1KTEY2KF160167 | 1GC1KTEY2KF141098; 1GC1KTEY2KF157804; 1GC1KTEY2KF100695 | 1GC1KTEY2KF108618 | 1GC1KTEY2KF186087 | 1GC1KTEY2KF199907; 1GC1KTEY2KF176272; 1GC1KTEY2KF194903 | 1GC1KTEY2KF154837 | 1GC1KTEY2KF101832 | 1GC1KTEY2KF170200 | 1GC1KTEY2KF138041 | 1GC1KTEY2KF109476 | 1GC1KTEY2KF142543 | 1GC1KTEY2KF182699 | 1GC1KTEY2KF115469; 1GC1KTEY2KF196523 | 1GC1KTEY2KF188955

1GC1KTEY2KF195839; 1GC1KTEY2KF185943 | 1GC1KTEY2KF144860 | 1GC1KTEY2KF146544 | 1GC1KTEY2KF125905; 1GC1KTEY2KF188261 | 1GC1KTEY2KF186039 | 1GC1KTEY2KF160105 | 1GC1KTEY2KF190527 | 1GC1KTEY2KF140078; 1GC1KTEY2KF129601; 1GC1KTEY2KF108571; 1GC1KTEY2KF198823 | 1GC1KTEY2KF113530; 1GC1KTEY2KF141229 | 1GC1KTEY2KF127010 | 1GC1KTEY2KF153056 | 1GC1KTEY2KF152571; 1GC1KTEY2KF195887; 1GC1KTEY2KF124818 | 1GC1KTEY2KF169113 | 1GC1KTEY2KF192469 | 1GC1KTEY2KF198921; 1GC1KTEY2KF102107 | 1GC1KTEY2KF109297 | 1GC1KTEY2KF159133; 1GC1KTEY2KF107873 | 1GC1KTEY2KF171606 | 1GC1KTEY2KF161710 | 1GC1KTEY2KF177812 | 1GC1KTEY2KF109655 | 1GC1KTEY2KF119554; 1GC1KTEY2KF149217; 1GC1KTEY2KF115181 | 1GC1KTEY2KF150139 | 1GC1KTEY2KF178698 | 1GC1KTEY2KF168186; 1GC1KTEY2KF143837 | 1GC1KTEY2KF137858 | 1GC1KTEY2KF182881

1GC1KTEY2KF151467; 1GC1KTEY2KF151078 | 1GC1KTEY2KF133289 | 1GC1KTEY2KF168799 | 1GC1KTEY2KF160590 | 1GC1KTEY2KF182766; 1GC1KTEY2KF133728; 1GC1KTEY2KF175090 | 1GC1KTEY2KF115486 | 1GC1KTEY2KF138525; 1GC1KTEY2KF157382;

1GC1KTEY2KF155387

| 1GC1KTEY2KF159522 | 1GC1KTEY2KF198157 | 1GC1KTEY2KF125130; 1GC1KTEY2KF142641 | 1GC1KTEY2KF142705 | 1GC1KTEY2KF116301 | 1GC1KTEY2KF128898 | 1GC1KTEY2KF101779 | 1GC1KTEY2KF165594 | 1GC1KTEY2KF172660 | 1GC1KTEY2KF144356; 1GC1KTEY2KF167586; 1GC1KTEY2KF164591 | 1GC1KTEY2KF102141 | 1GC1KTEY2KF168480 | 1GC1KTEY2KF127363; 1GC1KTEY2KF146981; 1GC1KTEY2KF139349 | 1GC1KTEY2KF181116 | 1GC1KTEY2KF134118; 1GC1KTEY2KF109509 | 1GC1KTEY2KF178541 | 1GC1KTEY2KF158094; 1GC1KTEY2KF149900; 1GC1KTEY2KF192097 | 1GC1KTEY2KF148259 | 1GC1KTEY2KF199485 | 1GC1KTEY2KF169919; 1GC1KTEY2KF193931; 1GC1KTEY2KF127430 | 1GC1KTEY2KF124978 | 1GC1KTEY2KF191189 | 1GC1KTEY2KF123622 | 1GC1KTEY2KF118551 | 1GC1KTEY2KF170133 | 1GC1KTEY2KF121871

1GC1KTEY2KF193623; 1GC1KTEY2KF195789; 1GC1KTEY2KF176143; 1GC1KTEY2KF192388; 1GC1KTEY2KF169158; 1GC1KTEY2KF150593; 1GC1KTEY2KF137312; 1GC1KTEY2KF194741 | 1GC1KTEY2KF106710; 1GC1KTEY2KF194139 | 1GC1KTEY2KF141361 | 1GC1KTEY2KF177146 | 1GC1KTEY2KF171461 | 1GC1KTEY2KF108022 |

1GC1KTEY2KF172058

| 1GC1KTEY2KF101135 | 1GC1KTEY2KF128819 | 1GC1KTEY2KF150268

1GC1KTEY2KF121935 | 1GC1KTEY2KF179978 | 1GC1KTEY2KF169029 | 1GC1KTEY2KF126746 | 1GC1KTEY2KF112314 | 1GC1KTEY2KF165157 | 1GC1KTEY2KF123250; 1GC1KTEY2KF195968; 1GC1KTEY2KF152943 | 1GC1KTEY2KF132918 | 1GC1KTEY2KF116931; 1GC1KTEY2KF115083 | 1GC1KTEY2KF122812; 1GC1KTEY2KF163988 | 1GC1KTEY2KF125001; 1GC1KTEY2KF146575; 1GC1KTEY2KF166924; 1GC1KTEY2KF160959 | 1GC1KTEY2KF122678 | 1GC1KTEY2KF143238

1GC1KTEY2KF188096 | 1GC1KTEY2KF106173; 1GC1KTEY2KF140923 | 1GC1KTEY2KF121286 | 1GC1KTEY2KF109736 | 1GC1KTEY2KF180337 | 1GC1KTEY2KF113804 | 1GC1KTEY2KF117125 | 1GC1KTEY2KF133597 | 1GC1KTEY2KF193296; 1GC1KTEY2KF192455 | 1GC1KTEY2KF190446; 1GC1KTEY2KF101393 | 1GC1KTEY2KF103421 | 1GC1KTEY2KF188535; 1GC1KTEY2KF110112 | 1GC1KTEY2KF174876 | 1GC1KTEY2KF126648; 1GC1KTEY2KF188678 | 1GC1KTEY2KF140999 | 1GC1KTEY2KF143742; 1GC1KTEY2KF128190; 1GC1KTEY2KF178894 | 1GC1KTEY2KF110837; 1GC1KTEY2KF149489; 1GC1KTEY2KF188888; 1GC1KTEY2KF108621

1GC1KTEY2KF170097; 1GC1KTEY2KF164073; 1GC1KTEY2KF107176; 1GC1KTEY2KF193329 | 1GC1KTEY2KF168947; 1GC1KTEY2KF163005 | 1GC1KTEY2KF146740; 1GC1KTEY2KF194917 | 1GC1KTEY2KF196747 | 1GC1KTEY2KF165658

1GC1KTEY2KF162064 | 1GC1KTEY2KF122664 | 1GC1KTEY2KF141506; 1GC1KTEY2KF149637; 1GC1KTEY2KF197168; 1GC1KTEY2KF156751; 1GC1KTEY2KF164185 | 1GC1KTEY2KF136709 | 1GC1KTEY2KF140677; 1GC1KTEY2KF128478 | 1GC1KTEY2KF114855 | 1GC1KTEY2KF106996 | 1GC1KTEY2KF172965 | 1GC1KTEY2KF109705 | 1GC1KTEY2KF120901; 1GC1KTEY2KF114628 | 1GC1KTEY2KF104021

1GC1KTEY2KF141571 | 1GC1KTEY2KF169046; 1GC1KTEY2KF115634 | 1GC1KTEY2KF105766; 1GC1KTEY2KF116055 | 1GC1KTEY2KF136810 | 1GC1KTEY2KF125712

1GC1KTEY2KF128979; 1GC1KTEY2KF178507; 1GC1KTEY2KF192858 | 1GC1KTEY2KF136175 | 1GC1KTEY2KF117612 | 1GC1KTEY2KF165935; 1GC1KTEY2KF118260 | 1GC1KTEY2KF124950;

1GC1KTEY2KF121725

; 1GC1KTEY2KF149914 | 1GC1KTEY2KF196845 | 1GC1KTEY2KF178331 | 1GC1KTEY2KF179446; 1GC1KTEY2KF110076; 1GC1KTEY2KF136693; 1GC1KTEY2KF177888 | 1GC1KTEY2KF170035 | 1GC1KTEY2KF172836; 1GC1KTEY2KF184288 | 1GC1KTEY2KF120879; 1GC1KTEY2KF191726 | 1GC1KTEY2KF187286 | 1GC1KTEY2KF127170; 1GC1KTEY2KF194349 | 1GC1KTEY2KF116797; 1GC1KTEY2KF173937; 1GC1KTEY2KF171279 | 1GC1KTEY2KF170357; 1GC1KTEY2KF105427 | 1GC1KTEY2KF176790; 1GC1KTEY2KF178264 | 1GC1KTEY2KF115648 | 1GC1KTEY2KF194271 | 1GC1KTEY2KF101099 | 1GC1KTEY2KF112202; 1GC1KTEY2KF191192 | 1GC1KTEY2KF143336 | 1GC1KTEY2KF171542 | 1GC1KTEY2KF110448 | 1GC1KTEY2KF128304; 1GC1KTEY2KF120915 | 1GC1KTEY2KF163716 | 1GC1KTEY2KF110580 | 1GC1KTEY2KF191788 | 1GC1KTEY2KF132191; 1GC1KTEY2KF159360 | 1GC1KTEY2KF166700; 1GC1KTEY2KF192228 | 1GC1KTEY2KF127296; 1GC1KTEY2KF186963 | 1GC1KTEY2KF114046 | 1GC1KTEY2KF152098

1GC1KTEY2KF198336 | 1GC1KTEY2KF109543 | 1GC1KTEY2KF100101 | 1GC1KTEY2KF142624 | 1GC1KTEY2KF117416; 1GC1KTEY2KF162582; 1GC1KTEY2KF124253; 1GC1KTEY2KF116282 | 1GC1KTEY2KF135110 | 1GC1KTEY2KF131011; 1GC1KTEY2KF110031 | 1GC1KTEY2KF113785 | 1GC1KTEY2KF101474; 1GC1KTEY2KF120137 | 1GC1KTEY2KF103158 | 1GC1KTEY2KF111695 | 1GC1KTEY2KF198465 | 1GC1KTEY2KF149332; 1GC1KTEY2KF148035 | 1GC1KTEY2KF107551 | 1GC1KTEY2KF171217 | 1GC1KTEY2KF191290 | 1GC1KTEY2KF122731

1GC1KTEY2KF157446

1GC1KTEY2KF194724; 1GC1KTEY2KF162243; 1GC1KTEY2KF143644

1GC1KTEY2KF128299 | 1GC1KTEY2KF131087 | 1GC1KTEY2KF100261 | 1GC1KTEY2KF198398 | 1GC1KTEY2KF117402; 1GC1KTEY2KF162453 | 1GC1KTEY2KF151243; 1GC1KTEY2KF123894 | 1GC1KTEY2KF166440; 1GC1KTEY2KF191337 | 1GC1KTEY2KF113513 | 1GC1KTEY2KF182072; 1GC1KTEY2KF184078; 1GC1KTEY2KF168611 | 1GC1KTEY2KF110272 | 1GC1KTEY2KF136581 | 1GC1KTEY2KF153980; 1GC1KTEY2KF102737; 1GC1KTEY2KF134152; 1GC1KTEY2KF187532 | 1GC1KTEY2KF173551 | 1GC1KTEY2KF179835 | 1GC1KTEY2KF110126 | 1GC1KTEY2KF178099; 1GC1KTEY2KF188566 | 1GC1KTEY2KF134569 | 1GC1KTEY2KF164249 | 1GC1KTEY2KF154191; 1GC1KTEY2KF103841 | 1GC1KTEY2KF134281; 1GC1KTEY2KF156877; 1GC1KTEY2KF106030 | 1GC1KTEY2KF173503 | 1GC1KTEY2KF120588; 1GC1KTEY2KF155342 | 1GC1KTEY2KF179804 | 1GC1KTEY2KF167099 | 1GC1KTEY2KF134314 | 1GC1KTEY2KF159147; 1GC1KTEY2KF141859; 1GC1KTEY2KF141635; 1GC1KTEY2KF124883 | 1GC1KTEY2KF144731 | 1GC1KTEY2KF101409; 1GC1KTEY2KF136242; 1GC1KTEY2KF154935; 1GC1KTEY2KF107811 | 1GC1KTEY2KF158399 | 1GC1KTEY2KF107114 | 1GC1KTEY2KF161240 | 1GC1KTEY2KF117495 | 1GC1KTEY2KF190317; 1GC1KTEY2KF149850 | 1GC1KTEY2KF118582 | 1GC1KTEY2KF169936

1GC1KTEY2KF132921 | 1GC1KTEY2KF136516 | 1GC1KTEY2KF100034; 1GC1KTEY2KF100843 | 1GC1KTEY2KF172318; 1GC1KTEY2KF169600 | 1GC1KTEY2KF177535 | 1GC1KTEY2KF198577 | 1GC1KTEY2KF124754; 1GC1KTEY2KF198448; 1GC1KTEY2KF105363 | 1GC1KTEY2KF168401 | 1GC1KTEY2KF115312 | 1GC1KTEY2KF185232; 1GC1KTEY2KF184579

1GC1KTEY2KF151999 | 1GC1KTEY2KF111289 | 1GC1KTEY2KF148536 | 1GC1KTEY2KF134815 | 1GC1KTEY2KF138461

1GC1KTEY2KF179785 | 1GC1KTEY2KF115293 | 1GC1KTEY2KF155535; 1GC1KTEY2KF158239

1GC1KTEY2KF198515 | 1GC1KTEY2KF185070; 1GC1KTEY2KF117545 | 1GC1KTEY2KF109493; 1GC1KTEY2KF144695 | 1GC1KTEY2KF125841 | 1GC1KTEY2KF185067; 1GC1KTEY2KF112412

1GC1KTEY2KF188227 | 1GC1KTEY2KF147595

1GC1KTEY2KF191158 | 1GC1KTEY2KF195243 | 1GC1KTEY2KF110854; 1GC1KTEY2KF143630 | 1GC1KTEY2KF128660; 1GC1KTEY2KF184629; 1GC1KTEY2KF158676; 1GC1KTEY2KF176062

1GC1KTEY2KF148973 | 1GC1KTEY2KF148620; 1GC1KTEY2KF164042; 1GC1KTEY2KF140016 | 1GC1KTEY2KF175543 | 1GC1KTEY2KF148441; 1GC1KTEY2KF117741 | 1GC1KTEY2KF130649 | 1GC1KTEY2KF103693

1GC1KTEY2KF139402; 1GC1KTEY2KF125824; 1GC1KTEY2KF177938

1GC1KTEY2KF101264; 1GC1KTEY2KF126276 | 1GC1KTEY2KF109221 | 1GC1KTEY2KF173243 | 1GC1KTEY2KF115567 | 1GC1KTEY2KF135432; 1GC1KTEY2KF193203; 1GC1KTEY2KF185747 | 1GC1KTEY2KF140887

1GC1KTEY2KF149508 | 1GC1KTEY2KF159116 | 1GC1KTEY2KF112300 | 1GC1KTEY2KF150108; 1GC1KTEY2KF142610 | 1GC1KTEY2KF196053; 1GC1KTEY2KF161996 | 1GC1KTEY2KF170505

1GC1KTEY2KF160024 | 1GC1KTEY2KF135169 | 1GC1KTEY2KF128500 | 1GC1KTEY2KF194044 | 1GC1KTEY2KF143580; 1GC1KTEY2KF173355; 1GC1KTEY2KF176739 | 1GC1KTEY2KF168124 | 1GC1KTEY2KF145216 | 1GC1KTEY2KF141487; 1GC1KTEY2KF170309 | 1GC1KTEY2KF108828; 1GC1KTEY2KF141070 | 1GC1KTEY2KF163280; 1GC1KTEY2KF167524 | 1GC1KTEY2KF117982 | 1GC1KTEY2KF180323; 1GC1KTEY2KF194593; 1GC1KTEY2KF174523 | 1GC1KTEY2KF120462; 1GC1KTEY2KF107209

1GC1KTEY2KF139075; 1GC1KTEY2KF106982 | 1GC1KTEY2KF126763 | 1GC1KTEY2KF119652 | 1GC1KTEY2KF190818 | 1GC1KTEY2KF172920; 1GC1KTEY2KF185005 | 1GC1KTEY2KF183383 | 1GC1KTEY2KF172447; 1GC1KTEY2KF162632 |

1GC1KTEY2KF162873

| 1GC1KTEY2KF189877

1GC1KTEY2KF173128 | 1GC1KTEY2KF166793 | 1GC1KTEY2KF115519; 1GC1KTEY2KF196389 | 1GC1KTEY2KF146415 | 1GC1KTEY2KF187370 | 1GC1KTEY2KF185103

1GC1KTEY2KF143319

1GC1KTEY2KF186722 | 1GC1KTEY2KF100566 | 1GC1KTEY2KF117397 | 1GC1KTEY2KF122146 | 1GC1KTEY2KF140419; 1GC1KTEY2KF139657

1GC1KTEY2KF135995 | 1GC1KTEY2KF101281; 1GC1KTEY2KF175106 | 1GC1KTEY2KF177826; 1GC1KTEY2KF174912; 1GC1KTEY2KF161173 | 1GC1KTEY2KF156068 | 1GC1KTEY2KF132580 | 1GC1KTEY2KF175073 | 1GC1KTEY2KF113916 | 1GC1KTEY2KF103516; 1GC1KTEY2KF161528 | 1GC1KTEY2KF185246; 1GC1KTEY2KF166177

1GC1KTEY2KF129744 | 1GC1KTEY2KF146270 | 1GC1KTEY2KF175803 | 1GC1KTEY2KF124074 | 1GC1KTEY2KF157009 |

1GC1KTEY2KF164459

| 1GC1KTEY2KF109588 | 1GC1KTEY2KF168625 | 1GC1KTEY2KF198871 | 1GC1KTEY2KF105587 | 1GC1KTEY2KF180015 | 1GC1KTEY2KF164705 | 1GC1KTEY2KF197655 | 1GC1KTEY2KF140596; 1GC1KTEY2KF197543 | 1GC1KTEY2KF117108;

1GC1KTEY2KF124642

; 1GC1KTEY2KF177616

1GC1KTEY2KF121028 | 1GC1KTEY2KF161562; 1GC1KTEY2KF123586 | 1GC1KTEY2KF165143 | 1GC1KTEY2KF161142 | 1GC1KTEY2KF199292; 1GC1KTEY2KF129467 | 1GC1KTEY2KF179902; 1GC1KTEY2KF183075 | 1GC1KTEY2KF161688 | 1GC1KTEY2KF186171; 1GC1KTEY2KF130263; 1GC1KTEY2KF123832

1GC1KTEY2KF139559 | 1GC1KTEY2KF104990 | 1GC1KTEY2KF156412; 1GC1KTEY2KF176921; 1GC1KTEY2KF152599 | 1GC1KTEY2KF139917 | 1GC1KTEY2KF163926 | 1GC1KTEY2KF132143 | 1GC1KTEY2KF158290; 1GC1KTEY2KF187658; 1GC1KTEY2KF190141; 1GC1KTEY2KF100941 | 1GC1KTEY2KF171847 | 1GC1KTEY2KF128920; 1GC1KTEY2KF189149 | 1GC1KTEY2KF101359 | 1GC1KTEY2KF128285; 1GC1KTEY2KF142784 | 1GC1KTEY2KF132708; 1GC1KTEY2KF142090; 1GC1KTEY2KF180550

1GC1KTEY2KF149539 | 1GC1KTEY2KF160461 | 1GC1KTEY2KF157253 | 1GC1KTEY2KF196294 | 1GC1KTEY2KF173839 | 1GC1KTEY2KF106786; 1GC1KTEY2KF178443 | 1GC1KTEY2KF110790 | 1GC1KTEY2KF163828

1GC1KTEY2KF163604 | 1GC1KTEY2KF151758 | 1GC1KTEY2KF168558; 1GC1KTEY2KF145510 | 1GC1KTEY2KF166048; 1GC1KTEY2KF188003; 1GC1KTEY2KF113656 | 1GC1KTEY2KF188759; 1GC1KTEY2KF149962 | 1GC1KTEY2KF112376 | 1GC1KTEY2KF168933; 1GC1KTEY2KF123510

1GC1KTEY2KF102270 | 1GC1KTEY2KF124138

1GC1KTEY2KF132157 | 1GC1KTEY2KF145930 | 1GC1KTEY2KF136497 | 1GC1KTEY2KF153557 | 1GC1KTEY2KF180547

1GC1KTEY2KF169306

1GC1KTEY2KF155597 | 1GC1KTEY2KF134023 | 1GC1KTEY2KF167202 | 1GC1KTEY2KF102088 | 1GC1KTEY2KF139691 | 1GC1KTEY2KF152117 | 1GC1KTEY2KF174652 | 1GC1KTEY2KF193332; 1GC1KTEY2KF182931; 1GC1KTEY2KF156183 | 1GC1KTEY2KF128139 | 1GC1KTEY2KF169175 | 1GC1KTEY2KF166874 | 1GC1KTEY2KF154904 | 1GC1KTEY2KF195601 | 1GC1KTEY2KF191810; 1GC1KTEY2KF129713 | 1GC1KTEY2KF172769; 1GC1KTEY2KF159505 | 1GC1KTEY2KF170942 | 1GC1KTEY2KF137617; 1GC1KTEY2KF180144 | 1GC1KTEY2KF116332

1GC1KTEY2KF158208; 1GC1KTEY2KF150142; 1GC1KTEY2KF157334 | 1GC1KTEY2KF181357 | 1GC1KTEY2KF191919 | 1GC1KTEY2KF155566 | 1GC1KTEY2KF133969 | 1GC1KTEY2KF111471; 1GC1KTEY2KF184551 | 1GC1KTEY2KF179222; 1GC1KTEY2KF173565; 1GC1KTEY2KF124852 | 1GC1KTEY2KF146995 | 1GC1KTEY2KF149105 | 1GC1KTEY2KF110157 | 1GC1KTEY2KF116170 | 1GC1KTEY2KF150013 | 1GC1KTEY2KF114323; 1GC1KTEY2KF153476 | 1GC1KTEY2KF102480 | 1GC1KTEY2KF144051 | 1GC1KTEY2KF192729 | 1GC1KTEY2KF105573; 1GC1KTEY2KF188695; 1GC1KTEY2KF178961 | 1GC1KTEY2KF173226 | 1GC1KTEY2KF179656; 1GC1KTEY2KF190933; 1GC1KTEY2KF160878

1GC1KTEY2KF183318 | 1GC1KTEY2KF182976; 1GC1KTEY2KF188308 | 1GC1KTEY2KF134247; 1GC1KTEY2KF115553; 1GC1KTEY2KF180564 | 1GC1KTEY2KF186204 | 1GC1KTEY2KF184677; 1GC1KTEY2KF130568; 1GC1KTEY2KF116847; 1GC1KTEY2KF177910; 1GC1KTEY2KF109753 | 1GC1KTEY2KF110062 | 1GC1KTEY2KF141215 | 1GC1KTEY2KF199874 | 1GC1KTEY2KF147676 | 1GC1KTEY2KF139061 | 1GC1KTEY2KF196330

1GC1KTEY2KF135379; 1GC1KTEY2KF111180; 1GC1KTEY2KF190589 | 1GC1KTEY2KF181097; 1GC1KTEY2KF176627 | 1GC1KTEY2KF192424

1GC1KTEY2KF124530 | 1GC1KTEY2KF117383 | 1GC1KTEY2KF155194 | 1GC1KTEY2KF149248; 1GC1KTEY2KF182833 | 1GC1KTEY2KF186378; 1GC1KTEY2KF155163 | 1GC1KTEY2KF181455; 1GC1KTEY2KF199535

1GC1KTEY2KF194450

| 1GC1KTEY2KF171718; 1GC1KTEY2KF161299; 1GC1KTEY2KF112166 | 1GC1KTEY2KF155373; 1GC1KTEY2KF178538; 1GC1KTEY2KF168785 | 1GC1KTEY2KF174943 | 1GC1KTEY2KF136483 | 1GC1KTEY2KF153266 | 1GC1KTEY2KF168852 | 1GC1KTEY2KF161593 | 1GC1KTEY2KF105833 | 1GC1KTEY2KF140954 | 1GC1KTEY2KF131185 | 1GC1KTEY2KF133213 | 1GC1KTEY2KF146446 | 1GC1KTEY2KF129341 | 1GC1KTEY2KF121787 | 1GC1KTEY2KF190673 | 1GC1KTEY2KF164669; 1GC1KTEY2KF146057

1GC1KTEY2KF172349 | 1GC1KTEY2KF139318 | 1GC1KTEY2KF107369

1GC1KTEY2KF177096 | 1GC1KTEY2KF158578; 1GC1KTEY2KF155888 | 1GC1KTEY2KF101748 | 1GC1KTEY2KF144776 | 1GC1KTEY2KF193508 | 1GC1KTEY2KF115049 | 1GC1KTEY2KF187918; 1GC1KTEY2KF129369 | 1GC1KTEY2KF199969 | 1GC1KTEY2KF150254 | 1GC1KTEY2KF176224 | 1GC1KTEY2KF143479; 1GC1KTEY2KF140470 | 1GC1KTEY2KF142171 | 1GC1KTEY2KF110501; 1GC1KTEY2KF195078; 1GC1KTEY2KF153090 | 1GC1KTEY2KF111146 | 1GC1KTEY2KF185411 | 1GC1KTEY2KF175834 | 1GC1KTEY2KF151596 | 1GC1KTEY2KF190799; 1GC1KTEY2KF105329 | 1GC1KTEY2KF145278 | 1GC1KTEY2KF103712; 1GC1KTEY2KF191001; 1GC1KTEY2KF131512 | 1GC1KTEY2KF163439 | 1GC1KTEY2KF165028; 1GC1KTEY2KF189636 | 1GC1KTEY2KF187210 | 1GC1KTEY2KF138055; 1GC1KTEY2KF152697 | 1GC1KTEY2KF194027 | 1GC1KTEY2KF166485 | 1GC1KTEY2KF192391 | 1GC1KTEY2KF173095 | 1GC1KTEY2KF147970

1GC1KTEY2KF117464; 1GC1KTEY2KF164767; 1GC1KTEY2KF133146 | 1GC1KTEY2KF130375 | 1GC1KTEY2KF170536 | 1GC1KTEY2KF155812; 1GC1KTEY2KF189412

1GC1KTEY2KF127556; 1GC1KTEY2KF121997 | 1GC1KTEY2KF195534; 1GC1KTEY2KF157558 | 1GC1KTEY2KF165532; 1GC1KTEY2KF134068; 1GC1KTEY2KF176949 | 1GC1KTEY2KF188874 | 1GC1KTEY2KF149623; 1GC1KTEY2KF171511

1GC1KTEY2KF118422 | 1GC1KTEY2KF161917 | 1GC1KTEY2KF136354 | 1GC1KTEY2KF195582 | 1GC1KTEY2KF191306; 1GC1KTEY2KF122941 | 1GC1KTEY2KF163022 | 1GC1KTEY2KF147533; 1GC1KTEY2KF110823; 1GC1KTEY2KF151582 | 1GC1KTEY2KF163408 | 1GC1KTEY2KF108196; 1GC1KTEY2KF168463 | 1GC1KTEY2KF176076; 1GC1KTEY2KF113835; 1GC1KTEY2KF141974 | 1GC1KTEY2KF152120; 1GC1KTEY2KF115536 | 1GC1KTEY2KF170519 | 1GC1KTEY2KF106125; 1GC1KTEY2KF114354 | 1GC1KTEY2KF154451; 1GC1KTEY2KF186297 | 1GC1KTEY2KF141179; 1GC1KTEY2KF149122 | 1GC1KTEY2KF143160 | 1GC1KTEY2KF168009 | 1GC1KTEY2KF138654 | 1GC1KTEY2KF157754; 1GC1KTEY2KF174179 | 1GC1KTEY2KF175722; 1GC1KTEY2KF192116 | 1GC1KTEY2KF154868; 1GC1KTEY2KF103547; 1GC1KTEY2KF192357 |

1GC1KTEY2KF138251

; 1GC1KTEY2KF144664 | 1GC1KTEY2KF181441 | 1GC1KTEY2KF155986; 1GC1KTEY2KF101958 | 1GC1KTEY2KF157205; 1GC1KTEY2KF138296

1GC1KTEY2KF111437; 1GC1KTEY2KF161884; 1GC1KTEY2KF160699 | 1GC1KTEY2KF173923 | 1GC1KTEY2KF105069; 1GC1KTEY2KF159858; 1GC1KTEY2KF112099 | 1GC1KTEY2KF175056 | 1GC1KTEY2KF169466 | 1GC1KTEY2KF178426 | 1GC1KTEY2KF142025 | 1GC1KTEY2KF194464 | 1GC1KTEY2KF114306 | 1GC1KTEY2KF135902; 1GC1KTEY2KF135074

1GC1KTEY2KF151968; 1GC1KTEY2KF150576 | 1GC1KTEY2KF157933 | 1GC1KTEY2KF136239 | 1GC1KTEY2KF190379 | 1GC1KTEY2KF191354 | 1GC1KTEY2KF134457 | 1GC1KTEY2KF194657 | 1GC1KTEY2KF162047 | 1GC1KTEY2KF142607 | 1GC1KTEY2KF102205 | 1GC1KTEY2KF189250; 1GC1KTEY2KF141845; 1GC1KTEY2KF124219 | 1GC1KTEY2KF117450 | 1GC1KTEY2KF175087 | 1GC1KTEY2KF138234 | 1GC1KTEY2KF187224 | 1GC1KTEY2KF193945 | 1GC1KTEY2KF126147 | 1GC1KTEY2KF143465 | 1GC1KTEY2KF175333 | 1GC1KTEY2KF199955 | 1GC1KTEY2KF102835 | 1GC1KTEY2KF148925

1GC1KTEY2KF186932

1GC1KTEY2KF199082

1GC1KTEY2KF129078 | 1GC1KTEY2KF159830 | 1GC1KTEY2KF177776 | 1GC1KTEY2KF161075; 1GC1KTEY2KF126939 | 1GC1KTEY2KF128691 | 1GC1KTEY2KF127587 | 1GC1KTEY2KF162551 | 1GC1KTEY2KF163036; 1GC1KTEY2KF110417 | 1GC1KTEY2KF119389; 1GC1KTEY2KF190267 | 1GC1KTEY2KF128917; 1GC1KTEY2KF150190 | 1GC1KTEY2KF192620; 1GC1KTEY2KF146656 | 1GC1KTEY2KF157236 | 1GC1KTEY2KF154529; 1GC1KTEY2KF175526 | 1GC1KTEY2KF131168 | 1GC1KTEY2KF111714; 1GC1KTEY2KF190270; 1GC1KTEY2KF132286 |

1GC1KTEY2KF140131

| 1GC1KTEY2KF110627 | 1GC1KTEY2KF145135 | 1GC1KTEY2KF122213 | 1GC1KTEY2KF159794; 1GC1KTEY2KF193413 | 1GC1KTEY2KF118758; 1GC1KTEY2KF150819

1GC1KTEY2KF160931 | 1GC1KTEY2KF129890 | 1GC1KTEY2KF196179 | 1GC1KTEY2KF104052; 1GC1KTEY2KF140095 | 1GC1KTEY2KF152442 | 1GC1KTEY2KF126729; 1GC1KTEY2KF192813; 1GC1KTEY2KF135320; 1GC1KTEY2KF125998; 1GC1KTEY2KF161691 | 1GC1KTEY2KF121319 | 1GC1KTEY2KF122714 | 1GC1KTEY2KF181343 | 1GC1KTEY2KF138475 | 1GC1KTEY2KF111339; 1GC1KTEY2KF197395 | 1GC1KTEY2KF189264 | 1GC1KTEY2KF151050 | 1GC1KTEY2KF142736 | 1GC1KTEY2KF166888 | 1GC1KTEY2KF163487 | 1GC1KTEY2KF187613; 1GC1KTEY2KF193234 | 1GC1KTEY2KF152148 | 1GC1KTEY2KF165286 | 1GC1KTEY2KF152926 | 1GC1KTEY2KF117044 | 1GC1KTEY2KF160315; 1GC1KTEY2KF123975; 1GC1KTEY2KF123152; 1GC1KTEY2KF119571 |

1GC1KTEY2KF194500

| 1GC1KTEY2KF131283; 1GC1KTEY2KF126472

1GC1KTEY2KF157768; 1GC1KTEY2KF184808; 1GC1KTEY2KF177714; 1GC1KTEY2KF134524 | 1GC1KTEY2KF126973 | 1GC1KTEY2KF182251 | 1GC1KTEY2KF126083 | 1GC1KTEY2KF164865 | 1GC1KTEY2KF174425 | 1GC1KTEY2KF134085; 1GC1KTEY2KF117447 | 1GC1KTEY2KF180435 | 1GC1KTEY2KF183061 | 1GC1KTEY2KF154725 | 1GC1KTEY2KF101331; 1GC1KTEY2KF140405

1GC1KTEY2KF137875; 1GC1KTEY2KF111910 | 1GC1KTEY2KF120039 | 1GC1KTEY2KF105914 | 1GC1KTEY2KF130781; 1GC1KTEY2KF100874; 1GC1KTEY2KF136662 | 1GC1KTEY2KF170889; 1GC1KTEY2KF174196 | 1GC1KTEY2KF151369 | 1GC1KTEY2KF165465

1GC1KTEY2KF116346 | 1GC1KTEY2KF117853 | 1GC1KTEY2KF199731 | 1GC1KTEY2KF103306 | 1GC1KTEY2KF105234

1GC1KTEY2KF158547; 1GC1KTEY2KF176644 | 1GC1KTEY2KF196537; 1GC1KTEY2KF122423; 1GC1KTEY2KF118923 | 1GC1KTEY2KF122454; 1GC1KTEY2KF173761 | 1GC1KTEY2KF199275 | 1GC1KTEY2KF156605 | 1GC1KTEY2KF128349 | 1GC1KTEY2KF158452 | 1GC1KTEY2KF177731; 1GC1KTEY2KF193606 | 1GC1KTEY2KF197736 | 1GC1KTEY2KF180953 | 1GC1KTEY2KF132014 | 1GC1KTEY2KF192844 | 1GC1KTEY2KF171802 | 1GC1KTEY2KF136628; 1GC1KTEY2KF112782; 1GC1KTEY2KF153526 | 1GC1KTEY2KF114824 | 1GC1KTEY2KF126584

1GC1KTEY2KF114015 | 1GC1KTEY2KF162324

1GC1KTEY2KF109106; 1GC1KTEY2KF185151 | 1GC1KTEY2KF155275; 1GC1KTEY2KF135642 | 1GC1KTEY2KF110403; 1GC1KTEY2KF166941 | 1GC1KTEY2KF195050 | 1GC1KTEY2KF100910; 1GC1KTEY2KF118078 | 1GC1KTEY2KF127024; 1GC1KTEY2KF119926 | 1GC1KTEY2KF112619; 1GC1KTEY2KF151176 | 1GC1KTEY2KF114743 | 1GC1KTEY2KF121188 | 1GC1KTEY2KF183187 | 1GC1KTEY2KF153154 | 1GC1KTEY2KF102706; 1GC1KTEY2KF108084; 1GC1KTEY2KF153932 | 1GC1KTEY2KF179561 | 1GC1KTEY2KF109039 | 1GC1KTEY2KF111535 | 1GC1KTEY2KF106593; 1GC1KTEY2KF194321; 1GC1KTEY2KF163179 | 1GC1KTEY2KF109851 | 1GC1KTEY2KF177292 | 1GC1KTEY2KF118503 | 1GC1KTEY2KF127489; 1GC1KTEY2KF151940 | 1GC1KTEY2KF118274 | 1GC1KTEY2KF129209

1GC1KTEY2KF167927 | 1GC1KTEY2KF119070 | 1GC1KTEY2KF130537 | 1GC1KTEY2KF173520 | 1GC1KTEY2KF106612 | 1GC1KTEY2KF181438 |

1GC1KTEY2KF170049

| 1GC1KTEY2KF197767 | 1GC1KTEY2KF112507; 1GC1KTEY2KF139724; 1GC1KTEY2KF170715 | 1GC1KTEY2KF193380

1GC1KTEY2KF176191 | 1GC1KTEY2KF162548 | 1GC1KTEY2KF122650 | 1GC1KTEY2KF108179 | 1GC1KTEY2KF161321 | 1GC1KTEY2KF118436 | 1GC1KTEY2KF153333 | 1GC1KTEY2KF181486 | 1GC1KTEY2KF193072 | 1GC1KTEY2KF102639; 1GC1KTEY2KF139996 | 1GC1KTEY2KF190219 | 1GC1KTEY2KF197090; 1GC1KTEY2KF107534; 1GC1KTEY2KF148617 | 1GC1KTEY2KF172142 | 1GC1KTEY2KF141246 | 1GC1KTEY2KF113883; 1GC1KTEY2KF135849 | 1GC1KTEY2KF138153 |

1GC1KTEY2KF151386

; 1GC1KTEY2KF134331 | 1GC1KTEY2KF155809; 1GC1KTEY2KF101572; 1GC1KTEY2KF101734 | 1GC1KTEY2KF110465; 1GC1KTEY2KF145670 | 1GC1KTEY2KF167359 | 1GC1KTEY2KF196540 | 1GC1KTEY2KF150612 | 1GC1KTEY2KF132028 | 1GC1KTEY2KF130392; 1GC1KTEY2KF171976 | 1GC1KTEY2KF168012 | 1GC1KTEY2KF137178 | 1GC1KTEY2KF136757 | 1GC1KTEY2KF116136 | 1GC1KTEY2KF124057; 1GC1KTEY2KF187725; 1GC1KTEY2KF135589 | 1GC1KTEY2KF119618 | 1GC1KTEY2KF119960 | 1GC1KTEY2KF172724;

1GC1KTEY2KF177244

| 1GC1KTEY2KF140386; 1GC1KTEY2KF100826 | 1GC1KTEY2KF102687 | 1GC1KTEY2KF188180 | 1GC1KTEY2KF107808; 1GC1KTEY2KF142218; 1GC1KTEY2KF180791; 1GC1KTEY2KF180290; 1GC1KTEY2KF120378; 1GC1KTEY2KF183755 | 1GC1KTEY2KF144714; 1GC1KTEY2KF180466 | 1GC1KTEY2KF173775 | 1GC1KTEY2KF170701 | 1GC1KTEY2KF101751 | 1GC1KTEY2KF145152; 1GC1KTEY2KF110028; 1GC1KTEY2KF154742 | 1GC1KTEY2KF114631 | 1GC1KTEY2KF163859; 1GC1KTEY2KF149993 | 1GC1KTEY2KF177020 | 1GC1KTEY2KF132899 | 1GC1KTEY2KF157396; 1GC1KTEY2KF160072; 1GC1KTEY2KF132207 | 1GC1KTEY2KF182475 | 1GC1KTEY2KF174974 | 1GC1KTEY2KF140582; 1GC1KTEY2KF189622 | 1GC1KTEY2KF131266; 1GC1KTEY2KF112538; 1GC1KTEY2KF153560 |

1GC1KTEY2KF163781

| 1GC1KTEY2KF119330

1GC1KTEY2KF143921 | 1GC1KTEY2KF167149 | 1GC1KTEY2KF142672 | 1GC1KTEY2KF169905; 1GC1KTEY2KF121448 | 1GC1KTEY2KF119862; 1GC1KTEY2KF179544 | 1GC1KTEY2KF154644 | 1GC1KTEY2KF151906;

1GC1KTEY2KF103788

; 1GC1KTEY2KF129243 | 1GC1KTEY2KF114404; 1GC1KTEY2KF171153; 1GC1KTEY2KF153378 | 1GC1KTEY2KF142459; 1GC1KTEY2KF105539 | 1GC1KTEY2KF168317; 1GC1KTEY2KF160010 | 1GC1KTEY2KF130344 | 1GC1KTEY2KF112801; 1GC1KTEY2KF188714 | 1GC1KTEY2KF192522; 1GC1KTEY2KF140341 | 1GC1KTEY2KF170486 | 1GC1KTEY2KF184792 | 1GC1KTEY2KF108117 | 1GC1KTEY2KF127900 | 1GC1KTEY2KF161836; 1GC1KTEY2KF116539 | 1GC1KTEY2KF103807 | 1GC1KTEY2KF110241; 1GC1KTEY2KF144261 | 1GC1KTEY2KF114113; 1GC1KTEY2KF112247; 1GC1KTEY2KF112331 | 1GC1KTEY2KF199020 | 1GC1KTEY2KF124348;

1GC1KTEY2KF183335

| 1GC1KTEY2KF179107; 1GC1KTEY2KF189927; 1GC1KTEY2KF107193 | 1GC1KTEY2KF116086; 1GC1KTEY2KF164932 | 1GC1KTEY2KF182850; 1GC1KTEY2KF100227; 1GC1KTEY2KF152232 | 1GC1KTEY2KF109333; 1GC1KTEY2KF174277; 1GC1KTEY2KF110398; 1GC1KTEY2KF162002; 1GC1KTEY2KF135334 | 1GC1KTEY2KF181200; 1GC1KTEY2KF162520; 1GC1KTEY2KF172593 | 1GC1KTEY2KF127511; 1GC1KTEY2KF196554 | 1GC1KTEY2KF102740 | 1GC1KTEY2KF140517 | 1GC1KTEY2KF184310 | 1GC1KTEY2KF155759; 1GC1KTEY2KF125063 | 1GC1KTEY2KF101846; 1GC1KTEY2KF156488 | 1GC1KTEY2KF104441; 1GC1KTEY2KF174621; 1GC1KTEY2KF175025 | 1GC1KTEY2KF182279; 1GC1KTEY2KF176403 | 1GC1KTEY2KF144292 | 1GC1KTEY2KF148293 | 1GC1KTEY2KF188762 | 1GC1KTEY2KF120526 | 1GC1KTEY2KF165367 | 1GC1KTEY2KF132031 | 1GC1KTEY2KF113141 | 1GC1KTEY2KF101362; 1GC1KTEY2KF191547 | 1GC1KTEY2KF164798; 1GC1KTEY2KF187126 | 1GC1KTEY2KF135690 | 1GC1KTEY2KF127749; 1GC1KTEY2KF156507; 1GC1KTEY2KF177373 | 1GC1KTEY2KF174571 | 1GC1KTEY2KF132577 | 1GC1KTEY2KF174165 | 1GC1KTEY2KF152795; 1GC1KTEY2KF166356 | 1GC1KTEY2KF117321 | 1GC1KTEY2KF192276 | 1GC1KTEY2KF196683; 1GC1KTEY2KF167684 | 1GC1KTEY2KF115763; 1GC1KTEY2KF168656

1GC1KTEY2KF128156 | 1GC1KTEY2KF188454; 1GC1KTEY2KF163571

1GC1KTEY2KF137214 | 1GC1KTEY2KF111048 | 1GC1KTEY2KF110918 | 1GC1KTEY2KF132353 |

1GC1KTEY2KF146138

| 1GC1KTEY2KF135138; 1GC1KTEY2KF197476; 1GC1KTEY2KF137343 | 1GC1KTEY2KF144034 | 1GC1KTEY2KF185764 | 1GC1KTEY2KF150867 | 1GC1KTEY2KF149153 | 1GC1KTEY2KF140839; 1GC1KTEY2KF116783 | 1GC1KTEY2KF100423 | 1GC1KTEY2KF170018; 1GC1KTEY2KF193542 | 1GC1KTEY2KF195940 | 1GC1KTEY2KF148424 | 1GC1KTEY2KF183996

1GC1KTEY2KF185618; 1GC1KTEY2KF164221; 1GC1KTEY2KF197087

1GC1KTEY2KF168270 | 1GC1KTEY2KF162288 | 1GC1KTEY2KF137648 | 1GC1KTEY2KF162128 | 1GC1KTEY2KF178491 | 1GC1KTEY2KF191824; 1GC1KTEY2KF125564; 1GC1KTEY2KF178149 | 1GC1KTEY2KF141828

1GC1KTEY2KF177907 | 1GC1KTEY2KF184226 | 1GC1KTEY2KF117075 | 1GC1KTEY2KF188468; 1GC1KTEY2KF149525 | 1GC1KTEY2KF138556; 1GC1KTEY2KF152506 | 1GC1KTEY2KF167832; 1GC1KTEY2KF150724 | 1GC1KTEY2KF161318 | 1GC1KTEY2KF140968 | 1GC1KTEY2KF116587; 1GC1KTEY2KF133874; 1GC1KTEY2KF162436; 1GC1KTEY2KF176482; 1GC1KTEY2KF111096; 1GC1KTEY2KF192021 | 1GC1KTEY2KF107405 | 1GC1KTEY2KF180581 | 1GC1KTEY2KF164641

1GC1KTEY2KF145605 | 1GC1KTEY2KF137147; 1GC1KTEY2KF143191; 1GC1KTEY2KF172951 | 1GC1KTEY2KF137410 | 1GC1KTEY2KF171816 | 1GC1KTEY2KF155079

1GC1KTEY2KF148908 | 1GC1KTEY2KF137472 | 1GC1KTEY2KF183450 | 1GC1KTEY2KF168978 | 1GC1KTEY2KF129565 | 1GC1KTEY2KF148861 | 1GC1KTEY2KF109073

1GC1KTEY2KF102222 | 1GC1KTEY2KF112457 | 1GC1KTEY2KF165742; 1GC1KTEY2KF192102; 1GC1KTEY2KF192536 | 1GC1KTEY2KF191936 | 1GC1KTEY2KF172741; 1GC1KTEY2KF114161 | 1GC1KTEY2KF154515 | 1GC1KTEY2KF133860 | 1GC1KTEY2KF108943 | 1GC1KTEY2KF145894 | 1GC1KTEY2KF176434; 1GC1KTEY2KF149427 | 1GC1KTEY2KF143773; 1GC1KTEY2KF134958 | 1GC1KTEY2KF167510 | 1GC1KTEY2KF123443 | 1GC1KTEY2KF127427 | 1GC1KTEY2KF180712 | 1GC1KTEY2KF115942 | 1GC1KTEY2KF144616 | 1GC1KTEY2KF105072 | 1GC1KTEY2KF100311 | 1GC1KTEY2KF146527 | 1GC1KTEY2KF179379 | 1GC1KTEY2KF115391 | 1GC1KTEY2KF136323; 1GC1KTEY2KF142199; 1GC1KTEY2KF136015 | 1GC1KTEY2KF100776 | 1GC1KTEY2KF103161 | 1GC1KTEY2KF108635; 1GC1KTEY2KF197302 | 1GC1KTEY2KF186235 | 1GC1KTEY2KF119120; 1GC1KTEY2KF119361 | 1GC1KTEY2KF166535

1GC1KTEY2KF160444; 1GC1KTEY2KF147418; 1GC1KTEY2KF140033

1GC1KTEY2KF153283 | 1GC1KTEY2KF143613 | 1GC1KTEY2KF195145 | 1GC1KTEY2KF135527 | 1GC1KTEY2KF114421 | 1GC1KTEY2KF147581; 1GC1KTEY2KF127329 | 1GC1KTEY2KF113950 | 1GC1KTEY2KF115746 | 1GC1KTEY2KF123068 | 1GC1KTEY2KF145829 | 1GC1KTEY2KF105136 | 1GC1KTEY2KF180869 | 1GC1KTEY2KF138119; 1GC1KTEY2KF159827; 1GC1KTEY2KF179463 | 1GC1KTEY2KF115858; 1GC1KTEY2KF104715; 1GC1KTEY2KF145815; 1GC1KTEY2KF136001; 1GC1KTEY2KF120414 | 1GC1KTEY2KF147127 | 1GC1KTEY2KF175980 | 1GC1KTEY2KF165739 | 1GC1KTEY2KF141084; 1GC1KTEY2KF102477 | 1GC1KTEY2KF172819 | 1GC1KTEY2KF103094 | 1GC1KTEY2KF193119 | 1GC1KTEY2KF194402; 1GC1KTEY2KF167426 | 1GC1KTEY2KF194898 | 1GC1KTEY2KF197381 | 1GC1KTEY2KF103404; 1GC1KTEY2KF169192 | 1GC1KTEY2KF196456; 1GC1KTEY2KF173744 | 1GC1KTEY2KF199910; 1GC1KTEY2KF175266; 1GC1KTEY2KF171444 | 1GC1KTEY2KF110952 | 1GC1KTEY2KF127752 | 1GC1KTEY2KF145359; 1GC1KTEY2KF179558; 1GC1KTEY2KF170469 | 1GC1KTEY2KF120221 | 1GC1KTEY2KF143451; 1GC1KTEY2KF112703;

1GC1KTEY2KF172187

; 1GC1KTEY2KF195629; 1GC1KTEY2KF114872 | 1GC1KTEY2KF146348 | 1GC1KTEY2KF163960; 1GC1KTEY2KF156569 | 1GC1KTEY2KF142896 | 1GC1KTEY2KF126486; 1GC1KTEY2KF102432 | 1GC1KTEY2KF108201 | 1GC1KTEY2KF117089 | 1GC1KTEY2KF166454 | 1GC1KTEY2KF159018 | 1GC1KTEY2KF140498 | 1GC1KTEY2KF187028; 1GC1KTEY2KF192715 | 1GC1KTEY2KF140615 | 1GC1KTEY2KF104388 | 1GC1KTEY2KF162775 | 1GC1KTEY2KF161271 | 1GC1KTEY2KF193850 | 1GC1KTEY2KF142929 | 1GC1KTEY2KF123393 | 1GC1KTEY2KF133776; 1GC1KTEY2KF187904 | 1GC1KTEY2KF141876; 1GC1KTEY2KF167281; 1GC1KTEY2KF161383; 1GC1KTEY2KF175607 | 1GC1KTEY2KF168964; 1GC1KTEY2KF185182; 1GC1KTEY2KF132613 | 1GC1KTEY2KF121627 | 1GC1KTEY2KF138718; 1GC1KTEY2KF122745; 1GC1KTEY2KF158175 | 1GC1KTEY2KF170343 | 1GC1KTEY2KF167071; 1GC1KTEY2KF195369 | 1GC1KTEY2KF172495 | 1GC1KTEY2KF167216 | 1GC1KTEY2KF188485 | 1GC1KTEY2KF181164 | 1GC1KTEY2KF122308 | 1GC1KTEY2KF139450; 1GC1KTEY2KF178796 | 1GC1KTEY2KF197624; 1GC1KTEY2KF145779 | 1GC1KTEY2KF170939; 1GC1KTEY2KF138685; 1GC1KTEY2KF174019

1GC1KTEY2KF134572 |

1GC1KTEY2KF116640

| 1GC1KTEY2KF155650 | 1GC1KTEY2KF102169 | 1GC1KTEY2KF169791; 1GC1KTEY2KF166776; 1GC1KTEY2KF135818

1GC1KTEY2KF140534 | 1GC1KTEY2KF197378 | 1GC1KTEY2KF108506; 1GC1KTEY2KF122809; 1GC1KTEY2KF164493 | 1GC1KTEY2KF188521 | 1GC1KTEY2KF100616 | 1GC1KTEY2KF152439; 1GC1KTEY2KF148990; 1GC1KTEY2KF191578 | 1GC1KTEY2KF171184 | 1GC1KTEY2KF151839 | 1GC1KTEY2KF110997 | 1GC1KTEY2KF113348 | 1GC1KTEY2KF138699 | 1GC1KTEY2KF192312; 1GC1KTEY2KF174697 | 1GC1KTEY2KF140646

1GC1KTEY2KF132451; 1GC1KTEY2KF169550 | 1GC1KTEY2KF113396; 1GC1KTEY2KF181584 | 1GC1KTEY2KF163666; 1GC1KTEY2KF194965; 1GC1KTEY2KF177678 | 1GC1KTEY2KF157852 | 1GC1KTEY2KF130117; 1GC1KTEY2KF172089 | 1GC1KTEY2KF113589

1GC1KTEY2KF121952

; 1GC1KTEY2KF180872; 1GC1KTEY2KF199342 | 1GC1KTEY2KF149654 | 1GC1KTEY2KF167345 | 1GC1KTEY2KF148214; 1GC1KTEY2KF173291; 1GC1KTEY2KF161772 | 1GC1KTEY2KF100082 | 1GC1KTEY2KF195937 | 1GC1KTEY2KF121708 | 1GC1KTEY2KF190950; 1GC1KTEY2KF143627 | 1GC1KTEY2KF160718; 1GC1KTEY2KF155390; 1GC1KTEY2KF157172; 1GC1KTEY2KF162386 | 1GC1KTEY2KF107842; 1GC1KTEY2KF163456 | 1GC1KTEY2KF160086 | 1GC1KTEY2KF114466; 1GC1KTEY2KF177230 | 1GC1KTEY2KF161433 | 1GC1KTEY2KF148813

1GC1KTEY2KF119781 | 1GC1KTEY2KF133468 | 1GC1KTEY2KF107632; 1GC1KTEY2KF112992

1GC1KTEY2KF182461; 1GC1KTEY2KF156801 | 1GC1KTEY2KF154840

1GC1KTEY2KF112328; 1GC1KTEY2KF124303 | 1GC1KTEY2KF107372 | 1GC1KTEY2KF113754 | 1GC1KTEY2KF197428 | 1GC1KTEY2KF197963 | 1GC1KTEY2KF123734 | 1GC1KTEY2KF171539

1GC1KTEY2KF186042; 1GC1KTEY2KF119425 | 1GC1KTEY2KF172478 | 1GC1KTEY2KF172125 | 1GC1KTEY2KF158192 | 1GC1KTEY2KF154207; 1GC1KTEY2KF168740; 1GC1KTEY2KF193928 | 1GC1KTEY2KF129291 | 1GC1KTEY2KF131316 | 1GC1KTEY2KF106559 | 1GC1KTEY2KF102060 | 1GC1KTEY2KF156118 | 1GC1KTEY2KF184954 | 1GC1KTEY2KF139884; 1GC1KTEY2KF179866 | 1GC1KTEY2KF181049 | 1GC1KTEY2KF134426 | 1GC1KTEY2KF112989; 1GC1KTEY2KF140288 | 1GC1KTEY2KF108246 | 1GC1KTEY2KF173954; 1GC1KTEY2KF179852 | 1GC1KTEY2KF137102 | 1GC1KTEY2KF133566 | 1GC1KTEY2KF133406 | 1GC1KTEY2KF145961; 1GC1KTEY2KF188213 | 1GC1KTEY2KF126942 | 1GC1KTEY2KF159617; 1GC1KTEY2KF199261

1GC1KTEY2KF194514 | 1GC1KTEY2KF104505 |

1GC1KTEY2KF185814

; 1GC1KTEY2KF129520 | 1GC1KTEY2KF194819 | 1GC1KTEY2KF108120 | 1GC1KTEY2KF120686; 1GC1KTEY2KF170102 | 1GC1KTEY2KF178930; 1GC1KTEY2KF190625; 1GC1KTEY2KF191712 | 1GC1KTEY2KF125242; 1GC1KTEY2KF146608 | 1GC1KTEY2KF160007 | 1GC1KTEY2KF130960 | 1GC1KTEY2KF131722 | 1GC1KTEY2KF114371 | 1GC1KTEY2KF170892; 1GC1KTEY2KF197462; 1GC1KTEY2KF162100; 1GC1KTEY2KF164316; 1GC1KTEY2KF186123 | 1GC1KTEY2KF184372

1GC1KTEY2KF166938 | 1GC1KTEY2KF133924; 1GC1KTEY2KF156846; 1GC1KTEY2KF127184; 1GC1KTEY2KF114483 | 1GC1KTEY2KF124284 | 1GC1KTEY2KF172853; 1GC1KTEY2KF104911 | 1GC1KTEY2KF179849; 1GC1KTEY2KF160332; 1GC1KTEY2KF194996 | 1GC1KTEY2KF188163 | 1GC1KTEY2KF155115 | 1GC1KTEY2KF174151 | 1GC1KTEY2KF165417 | 1GC1KTEY2KF149671; 1GC1KTEY2KF195713; 1GC1KTEY2KF105525 | 1GC1KTEY2KF148438 | 1GC1KTEY2KF161125 | 1GC1KTEY2KF198076; 1GC1KTEY2KF107985

1GC1KTEY2KF128786

1GC1KTEY2KF151288 | 1GC1KTEY2KF147824 | 1GC1KTEY2KF173680 | 1GC1KTEY2KF136256; 1GC1KTEY2KF142722 | 1GC1KTEY2KF113382 | 1GC1KTEY2KF176529; 1GC1KTEY2KF105508 | 1GC1KTEY2KF147726 | 1GC1KTEY2KF144115 | 1GC1KTEY2KF101782; 1GC1KTEY2KF141389 | 1GC1KTEY2KF152103; 1GC1KTEY2KF181567; 1GC1KTEY2KF158144; 1GC1KTEY2KF126102 | 1GC1KTEY2KF196036 | 1GC1KTEY2KF148150

1GC1KTEY2KF116184 | 1GC1KTEY2KF133132; 1GC1KTEY2KF153087; 1GC1KTEY2KF173212 | 1GC1KTEY2KF147919 | 1GC1KTEY2KF153199; 1GC1KTEY2KF162341 | 1GC1KTEY2KF182184 | 1GC1KTEY2KF157530; 1GC1KTEY2KF129159 | 1GC1KTEY2KF174764; 1GC1KTEY2KF107128 | 1GC1KTEY2KF103015 | 1GC1KTEY2KF109414

1GC1KTEY2KF117366; 1GC1KTEY2KF124916 | 1GC1KTEY2KF155065; 1GC1KTEY2KF135026; 1GC1KTEY2KF100938; 1GC1KTEY2KF128934; 1GC1KTEY2KF123362; 1GC1KTEY2KF134894; 1GC1KTEY2KF171900 | 1GC1KTEY2KF158483 | 1GC1KTEY2KF146267; 1GC1KTEY2KF150545 | 1GC1KTEY2KF181407; 1GC1KTEY2KF159441

1GC1KTEY2KF199213 | 1GC1KTEY2KF130439 | 1GC1KTEY2KF140338 | 1GC1KTEY2KF172612; 1GC1KTEY2KF106271; 1GC1KTEY2KF157348 | 1GC1KTEY2KF199616; 1GC1KTEY2KF167491 | 1GC1KTEY2KF100292 | 1GC1KTEY2KF188969 | 1GC1KTEY2KF169225; 1GC1KTEY2KF137357 |

1GC1KTEY2KF131638

| 1GC1KTEY2KF164929

1GC1KTEY2KF102592

1GC1KTEY2KF105153 | 1GC1KTEY2KF167197 | 1GC1KTEY2KF146009; 1GC1KTEY2KF180855

1GC1KTEY2KF117710 | 1GC1KTEY2KF107825; 1GC1KTEY2KF116038 | 1GC1KTEY2KF172108

1GC1KTEY2KF129663; 1GC1KTEY2KF155681; 1GC1KTEY2KF172657 | 1GC1KTEY2KF111759 | 1GC1KTEY2KF124513 | 1GC1KTEY2KF194755 | 1GC1KTEY2KF125631 | 1GC1KTEY2KF102138; 1GC1KTEY2KF125094; 1GC1KTEY2KF150934; 1GC1KTEY2KF113494 | 1GC1KTEY2KF108487; 1GC1KTEY2KF157222; 1GC1KTEY2KF181178 | 1GC1KTEY2KF146947 | 1GC1KTEY2KF186610 | 1GC1KTEY2KF173064 | 1GC1KTEY2KF155843; 1GC1KTEY2KF150643 | 1GC1KTEY2KF147984; 1GC1KTEY2KF145958 | 1GC1KTEY2KF169533; 1GC1KTEY2KF153803 | 1GC1KTEY2KF132594 | 1GC1KTEY2KF152389 | 1GC1KTEY2KF164090 | 1GC1KTEY2KF100356 | 1GC1KTEY2KF148472 | 1GC1KTEY2KF199809 | 1GC1KTEY2KF181228 | 1GC1KTEY2KF111406 | 1GC1KTEY2KF190561; 1GC1KTEY2KF139934 | 1GC1KTEY2KF173663 | 1GC1KTEY2KF112085 | 1GC1KTEY2KF175204 | 1GC1KTEY2KF145653; 1GC1KTEY2KF186218 | 1GC1KTEY2KF199034 | 1GC1KTEY2KF163263 | 1GC1KTEY2KF168267; 1GC1KTEY2KF160251; 1GC1KTEY2KF110305 | 1GC1KTEY2KF197557; 1GC1KTEY2KF119635 | 1GC1KTEY2KF195033; 1GC1KTEY2KF132403

1GC1KTEY2KF167037 | 1GC1KTEY2KF111454 | 1GC1KTEY2KF183643 | 1GC1KTEY2KF175879; 1GC1KTEY2KF168429 | 1GC1KTEY2KF124043

1GC1KTEY2KF125287 | 1GC1KTEY2KF137164 | 1GC1KTEY2KF131302; 1GC1KTEY2KF194738; 1GC1KTEY2KF143000; 1GC1KTEY2KF191886 | 1GC1KTEY2KF105119 | 1GC1KTEY2KF121644; 1GC1KTEY2KF137939 | 1GC1KTEY2KF170598

1GC1KTEY2KF111549 | 1GC1KTEY2KF183674 | 1GC1KTEY2KF134880; 1GC1KTEY2KF192987 | 1GC1KTEY2KF115651 | 1GC1KTEY2KF120168; 1GC1KTEY2KF119375; 1GC1KTEY2KF159178 | 1GC1KTEY2KF115374; 1GC1KTEY2KF111597; 1GC1KTEY2KF192083 | 1GC1KTEY2KF148133 | 1GC1KTEY2KF131395 | 1GC1KTEY2KF122616 | 1GC1KTEY2KF180936; 1GC1KTEY2KF171928 | 1GC1KTEY2KF193086 | 1GC1KTEY2KF166342 | 1GC1KTEY2KF130294 | 1GC1KTEY2KF199339 | 1GC1KTEY2KF157480 | 1GC1KTEY2KF146639 | 1GC1KTEY2KF129212 | 1GC1KTEY2KF199566 |

1GC1KTEY2KF142204

| 1GC1KTEY2KF196490 | 1GC1KTEY2KF167538 | 1GC1KTEY2KF101829; 1GC1KTEY2KF190737 | 1GC1KTEY2KF149606

1GC1KTEY2KF123961; 1GC1KTEY2KF109400; 1GC1KTEY2KF172903 | 1GC1KTEY2KF113446; 1GC1KTEY2KF154384; 1GC1KTEY2KF136466

1GC1KTEY2KF172013; 1GC1KTEY2KF147130; 1GC1KTEY2KF155499 | 1GC1KTEY2KF120316; 1GC1KTEY2KF117092 | 1GC1KTEY2KF193489 | 1GC1KTEY2KF156152; 1GC1KTEY2KF182640 | 1GC1KTEY2KF156510 | 1GC1KTEY2KF145913 | 1GC1KTEY2KF189166 | 1GC1KTEY2KF107727 | 1GC1KTEY2KF189314; 1GC1KTEY2KF137603; 1GC1KTEY2KF180306 | 1GC1KTEY2KF197915 | 1GC1KTEY2KF113107 | 1GC1KTEY2KF118064; 1GC1KTEY2KF111504

1GC1KTEY2KF109140 | 1GC1KTEY2KF182606 | 1GC1KTEY2KF171573; 1GC1KTEY2KF168950 | 1GC1KTEY2KF135608 | 1GC1KTEY2KF124026 | 1GC1KTEY2KF172321 | 1GC1KTEY2KF105895 | 1GC1KTEY2KF101569 | 1GC1KTEY2KF136564; 1GC1KTEY2KF104522 | 1GC1KTEY2KF144857 | 1GC1KTEY2KF169497; 1GC1KTEY2KF172979 | 1GC1KTEY2KF178863 | 1GC1KTEY2KF186137; 1GC1KTEY2KF118906 | 1GC1KTEY2KF151274; 1GC1KTEY2KF141067 | 1GC1KTEY2KF159097 | 1GC1KTEY2KF122535 | 1GC1KTEY2KF136337 | 1GC1KTEY2KF110658 | 1GC1KTEY2KF128769; 1GC1KTEY2KF146611 | 1GC1KTEY2KF146110; 1GC1KTEY2KF149976 | 1GC1KTEY2KF156586 | 1GC1KTEY2KF194920; 1GC1KTEY2KF198966 | 1GC1KTEY2KF137942 | 1GC1KTEY2KF154398 | 1GC1KTEY2KF123796 | 1GC1KTEY2KF171170 | 1GC1KTEY2KF126505; 1GC1KTEY2KF185909 | 1GC1KTEY2KF150366 |

1GC1KTEY2KF124317

; 1GC1KTEY2KF113821; 1GC1KTEY2KF136872; 1GC1KTEY2KF189104 | 1GC1KTEY2KF138346 | 1GC1KTEY2KF179110

1GC1KTEY2KF160489 | 1GC1KTEY2KF122258 | 1GC1KTEY2KF174358; 1GC1KTEY2KF152683 | 1GC1KTEY2KF152280; 1GC1KTEY2KF175770; 1GC1KTEY2KF151789; 1GC1KTEY2KF151159; 1GC1KTEY2KF142378; 1GC1KTEY2KF127346; 1GC1KTEY2KF180533 | 1GC1KTEY2KF157575 | 1GC1KTEY2KF169984; 1GC1KTEY2KF192746 | 1GC1KTEY2KF178832 | 1GC1KTEY2KF152313 | 1GC1KTEY2KF176787; 1GC1KTEY2KF188552

1GC1KTEY2KF176322 | 1GC1KTEY2KF141747; 1GC1KTEY2KF177518 | 1GC1KTEY2KF144681 | 1GC1KTEY2KF193797

1GC1KTEY2KF176983 | 1GC1KTEY2KF131381 | 1GC1KTEY2KF143255 | 1GC1KTEY2KF185733; 1GC1KTEY2KF160881

1GC1KTEY2KF190981 | 1GC1KTEY2KF143224 | 1GC1KTEY2KF189121 | 1GC1KTEY2KF196165; 1GC1KTEY2KF161464 | 1GC1KTEY2KF123118

1GC1KTEY2KF112894 | 1GC1KTEY2KF121742 | 1GC1KTEY2KF116654 | 1GC1KTEY2KF198286 | 1GC1KTEY2KF148648; 1GC1KTEY2KF178989; 1GC1KTEY2KF120509; 1GC1KTEY2KF139254; 1GC1KTEY2KF112524; 1GC1KTEY2KF124947 | 1GC1KTEY2KF161206 | 1GC1KTEY2KF183495; 1GC1KTEY2KF199180 | 1GC1KTEY2KF191340 | 1GC1KTEY2KF174778 | 1GC1KTEY2KF112717 | 1GC1KTEY2KF125046; 1GC1KTEY2KF190494; 1GC1KTEY2KF184887 | 1GC1KTEY2KF147760 | 1GC1KTEY2KF195498; 1GC1KTEY2KF196604; 1GC1KTEY2KF155020 | 1GC1KTEY2KF138878 | 1GC1KTEY2KF112345

1GC1KTEY2KF184470; 1GC1KTEY2KF192648; 1GC1KTEY2KF106948 | 1GC1KTEY2KF188194 | 1GC1KTEY2KF101149 | 1GC1KTEY2KF131882 | 1GC1KTEY2KF138265 | 1GC1KTEY2KF108909 | 1GC1KTEY2KF149864; 1GC1KTEY2KF188938 | 1GC1KTEY2KF173484 | 1GC1KTEY2KF196411; 1GC1KTEY2KF159715; 1GC1KTEY2KF187708 | 1GC1KTEY2KF176580; 1GC1KTEY2KF154952 | 1GC1KTEY2KF104200; 1GC1KTEY2KF189717 | 1GC1KTEY2KF117142 | 1GC1KTEY2KF109025 | 1GC1KTEY2KF159844 | 1GC1KTEY2KF179639 | 1GC1KTEY2KF191760;

1GC1KTEY2KF192763

| 1GC1KTEY2KF150349 | 1GC1KTEY2KF178703 | 1GC1KTEY2KF113799

1GC1KTEY2KF192939 | 1GC1KTEY2KF185165 | 1GC1KTEY2KF157267 | 1GC1KTEY2KF196196

1GC1KTEY2KF115925; 1GC1KTEY2KF161514 | 1GC1KTEY2KF142574 | 1GC1KTEY2KF119005; 1GC1KTEY2KF134913 | 1GC1KTEY2KF180418 | 1GC1KTEY2KF128240 | 1GC1KTEY2KF116637 | 1GC1KTEY2KF188244; 1GC1KTEY2KF128173 | 1GC1KTEY2KF135785 | 1GC1KTEY2KF189524 | 1GC1KTEY2KF172755 | 1GC1KTEY2KF196327; 1GC1KTEY2KF136645 | 1GC1KTEY2KF118632 | 1GC1KTEY2KF141134

1GC1KTEY2KF136225; 1GC1KTEY2KF187952; 1GC1KTEY2KF132658 | 1GC1KTEY2KF132305; 1GC1KTEY2KF146091 | 1GC1KTEY2KF183447 | 1GC1KTEY2KF197106 | 1GC1KTEY2KF150187 | 1GC1KTEY2KF163201 | 1GC1KTEY2KF169886

1GC1KTEY2KF138668 | 1GC1KTEY2KF116959 | 1GC1KTEY2KF192214; 1GC1KTEY2KF108652 | 1GC1KTEY2KF158788 | 1GC1KTEY2KF159567; 1GC1KTEY2KF177289; 1GC1KTEY2KF172464 | 1GC1KTEY2KF179186; 1GC1KTEY2KF169323; 1GC1KTEY2KF142252 | 1GC1KTEY2KF194934; 1GC1KTEY2KF181021; 1GC1KTEY2KF176286; 1GC1KTEY2KF103919 | 1GC1KTEY2KF193041 |

1GC1KTEY2KF159228

; 1GC1KTEY2KF122034 | 1GC1KTEY2KF100096; 1GC1KTEY2KF130425; 1GC1KTEY2KF165823; 1GC1KTEY2KF106237

1GC1KTEY2KF126620 | 1GC1KTEY2KF150917 | 1GC1KTEY2KF141313 | 1GC1KTEY2KF114127 | 1GC1KTEY2KF131848 | 1GC1KTEY2KF154420 | 1GC1KTEY2KF179608 | 1GC1KTEY2KF197154; 1GC1KTEY2KF161979 | 1GC1KTEY2KF117996; 1GC1KTEY2KF126875 | 1GC1KTEY2KF112426 | 1GC1KTEY2KF141697; 1GC1KTEY2KF151811; 1GC1KTEY2KF188129 | 1GC1KTEY2KF190530 | 1GC1KTEY2KF133485 | 1GC1KTEY2KF109882 | 1GC1KTEY2KF165580 | 1GC1KTEY2KF155633 | 1GC1KTEY2KF152229 | 1GC1KTEY2KF100972; 1GC1KTEY2KF190222; 1GC1KTEY2KF134412; 1GC1KTEY2KF177762 | 1GC1KTEY2KF152814 | 1GC1KTEY2KF112653 | 1GC1KTEY2KF145992 | 1GC1KTEY2KF176658 | 1GC1KTEY2KF133356; 1GC1KTEY2KF160377; 1GC1KTEY2KF150383 | 1GC1KTEY2KF197798; 1GC1KTEY2KF106366 | 1GC1KTEY2KF127878 | 1GC1KTEY2KF153347 | 1GC1KTEY2KF143904 |

1GC1KTEY2KF126455

| 1GC1KTEY2KF165160 | 1GC1KTEY2KF166079 | 1GC1KTEY2KF143188; 1GC1KTEY2KF180175 |

1GC1KTEY2KF100065

| 1GC1KTEY2KF152151; 1GC1KTEY2KF170603 | 1GC1KTEY2KF185554 | 1GC1KTEY2KF137553

1GC1KTEY2KF126603 | 1GC1KTEY2KF111423; 1GC1KTEY2KF155857 | 1GC1KTEY2KF186364

1GC1KTEY2KF139495 | 1GC1KTEY2KF117299; 1GC1KTEY2KF154062; 1GC1KTEY2KF191967 | 1GC1KTEY2KF134510 | 1GC1KTEY2KF195548 | 1GC1KTEY2KF191922

1GC1KTEY2KF161755; 1GC1KTEY2KF149203 | 1GC1KTEY2KF123507; 1GC1KTEY2KF158497 | 1GC1KTEY2KF176031; 1GC1KTEY2KF118193 | 1GC1KTEY2KF141778 | 1GC1KTEY2KF185439 | 1GC1KTEY2KF142669 | 1GC1KTEY2KF195873; 1GC1KTEY2KF156460; 1GC1KTEY2KF116864 | 1GC1KTEY2KF110868; 1GC1KTEY2KF113088 | 1GC1KTEY2KF170567; 1GC1KTEY2KF175297 | 1GC1KTEY2KF197056; 1GC1KTEY2KF126858 | 1GC1KTEY2KF126567 | 1GC1KTEY2KF181746 | 1GC1KTEY2KF185263 | 1GC1KTEY2KF133731

1GC1KTEY2KF132739 | 1GC1KTEY2KF197221 | 1GC1KTEY2KF139769 | 1GC1KTEY2KF170911

1GC1KTEY2KF116296 | 1GC1KTEY2KF124396 | 1GC1KTEY2KF140713; 1GC1KTEY2KF126164 | 1GC1KTEY2KF144390; 1GC1KTEY2KF133499 | 1GC1KTEY2KF125452 | 1GC1KTEY2KF136970 | 1GC1KTEY2KF111826; 1GC1KTEY2KF175901; 1GC1KTEY2KF104777 | 1GC1KTEY2KF127217; 1GC1KTEY2KF149928 | 1GC1KTEY2KF131526 | 1GC1KTEY2KF193184 | 1GC1KTEY2KF157544 | 1GC1KTEY2KF173341 | 1GC1KTEY2KF103273 | 1GC1KTEY2KF169922 | 1GC1KTEY2KF173517 | 1GC1KTEY2KF176689 | 1GC1KTEY2KF103760 |

1GC1KTEY2KF156085

; 1GC1KTEY2KF150898; 1GC1KTEY2KF116749; 1GC1KTEY2KF101880

1GC1KTEY2KF118808; 1GC1KTEY2KF170858 | 1GC1KTEY2KF195162; 1GC1KTEY2KF187384; 1GC1KTEY2KF162467

1GC1KTEY2KF176756 | 1GC1KTEY2KF132076; 1GC1KTEY2KF136595; 1GC1KTEY2KF199003; 1GC1KTEY2KF147287 | 1GC1KTEY2KF187871 | 1GC1KTEY2KF105394; 1GC1KTEY2KF118663 | 1GC1KTEY2KF197820 | 1GC1KTEY2KF190866 | 1GC1KTEY2KF135186 | 1GC1KTEY2KF199714 | 1GC1KTEY2KF164655; 1GC1KTEY2KF198451; 1GC1KTEY2KF158774 | 1GC1KTEY2KF100213; 1GC1KTEY2KF193962; 1GC1KTEY2KF132787; 1GC1KTEY2KF144065 | 1GC1KTEY2KF139626 | 1GC1KTEY2KF148911; 1GC1KTEY2KF104987 | 1GC1KTEY2KF102673 | 1GC1KTEY2KF101698 | 1GC1KTEY2KF109090 | 1GC1KTEY2KF191113 | 1GC1KTEY2KF188082 | 1GC1KTEY2KF181214 | 1GC1KTEY2KF183397 | 1GC1KTEY2KF182217

1GC1KTEY2KF183951 | 1GC1KTEY2KF145569 | 1GC1KTEY2KF199857 | 1GC1KTEY2KF125581 | 1GC1KTEY2KF113057 | 1GC1KTEY2KF124673 | 1GC1KTEY2KF180774 | 1GC1KTEY2KF193802 | 1GC1KTEY2KF162498; 1GC1KTEY2KF176532 | 1GC1KTEY2KF162985

1GC1KTEY2KF149685; 1GC1KTEY2KF154658; 1GC1KTEY2KF132255; 1GC1KTEY2KF144311 | 1GC1KTEY2KF165885 | 1GC1KTEY2KF105797 | 1GC1KTEY2KF190558; 1GC1KTEY2KF187465 | 1GC1KTEY2KF185098 | 1GC1KTEY2KF126200 | 1GC1KTEY2KF168835; 1GC1KTEY2KF151730 | 1GC1KTEY2KF134832 | 1GC1KTEY2KF157849 | 1GC1KTEY2KF173260 | 1GC1KTEY2KF140632 | 1GC1KTEY2KF109803 | 1GC1KTEY2KF110207; 1GC1KTEY2KF124737 | 1GC1KTEY2KF109932 | 1GC1KTEY2KF104746; 1GC1KTEY2KF122552 | 1GC1KTEY2KF114077 | 1GC1KTEY2KF121692 | 1GC1KTEY2KF107341; 1GC1KTEY2KF173601 | 1GC1KTEY2KF140436 | 1GC1KTEY2KF154563 | 1GC1KTEY2KF119487 | 1GC1KTEY2KF146012 | 1GC1KTEY2KF134104 | 1GC1KTEY2KF112796; 1GC1KTEY2KF157950 | 1GC1KTEY2KF139612 | 1GC1KTEY2KF178734

1GC1KTEY2KF187482 | 1GC1KTEY2KF121157 | 1GC1KTEY2KF151419

1GC1KTEY2KF146320 | 1GC1KTEY2KF112961; 1GC1KTEY2KF133244 | 1GC1KTEY2KF161349; 1GC1KTEY2KF183710 | 1GC1KTEY2KF112264 | 1GC1KTEY2KF193217; 1GC1KTEY2KF121658 | 1GC1KTEY2KF179009 | 1GC1KTEY2KF183044

1GC1KTEY2KF156037

1GC1KTEY2KF173193 | 1GC1KTEY2KF109879; 1GC1KTEY2KF173985; 1GC1KTEY2KF184002 | 1GC1KTEY2KF132840 | 1GC1KTEY2KF152800 | 1GC1KTEY2KF153025

1GC1KTEY2KF129372 | 1GC1KTEY2KF198238 | 1GC1KTEY2KF131672

1GC1KTEY2KF137665 | 1GC1KTEY2KF113253 | 1GC1KTEY2KF155728 | 1GC1KTEY2KF167507; 1GC1KTEY2KF172691; 1GC1KTEY2KF102818; 1GC1KTEY2KF185957 | 1GC1KTEY2KF188356

1GC1KTEY2KF171265 | 1GC1KTEY2KF167975; 1GC1KTEY2KF129176

1GC1KTEY2KF187854 | 1GC1KTEY2KF194884 | 1GC1KTEY2KF154661 | 1GC1KTEY2KF108666; 1GC1KTEY2KF189247 | 1GC1KTEY2KF171895 | 1GC1KTEY2KF183867 | 1GC1KTEY2KF191676 | 1GC1KTEY2KF112572; 1GC1KTEY2KF128495 | 1GC1KTEY2KF143725 | 1GC1KTEY2KF185991 | 1GC1KTEY2KF165255 | 1GC1KTEY2KF110109 | 1GC1KTEY2KF186185 | 1GC1KTEY2KF159293 | 1GC1KTEY2KF125757 | 1GC1KTEY2KF150416; 1GC1KTEY2KF196778; 1GC1KTEY2KF158256 | 1GC1KTEY2KF143949 | 1GC1KTEY2KF103676 | 1GC1KTEY2KF189846; 1GC1KTEY2KF112474 | 1GC1KTEY2KF144941 | 1GC1KTEY2KF118873 | 1GC1KTEY2KF115259 | 1GC1KTEY2KF114192 | 1GC1KTEY2KF171489 | 1GC1KTEY2KF128206 | 1GC1KTEY2KF162825 | 1GC1KTEY2KF156278 | 1GC1KTEY2KF172044 | 1GC1KTEY2KF126598 | 1GC1KTEY2KF161481 | 1GC1KTEY2KF101412 | 1GC1KTEY2KF108747 | 1GC1KTEY2KF147564

1GC1KTEY2KF123684; 1GC1KTEY2KF179320; 1GC1KTEY2KF153137; 1GC1KTEY2KF117674; 1GC1KTEY2KF190088 |

1GC1KTEY2KF175851

| 1GC1KTEY2KF182024 | 1GC1KTEY2KF194478 | 1GC1KTEY2KF125760

1GC1KTEY2KF178037 | 1GC1KTEY2KF195890 | 1GC1KTEY2KF111521; 1GC1KTEY2KF139142; 1GC1KTEY2KF105413; 1GC1KTEY2KF175395 | 1GC1KTEY2KF148469 | 1GC1KTEY2KF107016 | 1GC1KTEY2KF183853 | 1GC1KTEY2KF195842 | 1GC1KTEY2KF126701 | 1GC1KTEY2KF172285 | 1GC1KTEY2KF113320 | 1GC1KTEY2KF165496

1GC1KTEY2KF172500 | 1GC1KTEY2KF148696 | 1GC1KTEY2KF195114; 1GC1KTEY2KF126827 | 1GC1KTEY2KF128366 | 1GC1KTEY2KF172710; 1GC1KTEY2KF156961 | 1GC1KTEY2KF117318

1GC1KTEY2KF131591

1GC1KTEY2KF151517 | 1GC1KTEY2KF127590; 1GC1KTEY2KF196702 | 1GC1KTEY2KF171380; 1GC1KTEY2KF139819; 1GC1KTEY2KF166549 | 1GC1KTEY2KF125600 | 1GC1KTEY2KF110238 | 1GC1KTEY2KF140694; 1GC1KTEY2KF195095; 1GC1KTEY2KF138993; 1GC1KTEY2KF112684 | 1GC1KTEY2KF158080 | 1GC1KTEY2KF178684; 1GC1KTEY2KF172450 | 1GC1KTEY2KF109591 | 1GC1KTEY2KF101510

1GC1KTEY2KF190656 | 1GC1KTEY2KF199115; 1GC1KTEY2KF179303 | 1GC1KTEY2KF147340; 1GC1KTEY2KF128187; 1GC1KTEY2KF149363 | 1GC1KTEY2KF115780

1GC1KTEY2KF111132 | 1GC1KTEY2KF107520 | 1GC1KTEY2KF132711 | 1GC1KTEY2KF145796 | 1GC1KTEY2KF199552; 1GC1KTEY2KF152392; 1GC1KTEY2KF106433

1GC1KTEY2KF123619

1GC1KTEY2KF146821 | 1GC1KTEY2KF119828 | 1GC1KTEY2KF144552 | 1GC1KTEY2KF142414 | 1GC1KTEY2KF116895 | 1GC1KTEY2KF170214 | 1GC1KTEY2KF189605; 1GC1KTEY2KF197882 | 1GC1KTEY2KF144972 | 1GC1KTEY2KF127735; 1GC1KTEY2KF160069 | 1GC1KTEY2KF176109; 1GC1KTEY2KF104231 | 1GC1KTEY2KF168253 | 1GC1KTEY2KF175378 | 1GC1KTEY2KF196649 | 1GC1KTEY2KF173386 | 1GC1KTEY2KF106514; 1GC1KTEY2KF195761 | 1GC1KTEY2KF149587; 1GC1KTEY2KF192150 | 1GC1KTEY2KF164204 | 1GC1KTEY2KF120140 | 1GC1KTEY2KF108733 | 1GC1KTEY2KF165921 | 1GC1KTEY2KF147015; 1GC1KTEY2KF162226 | 1GC1KTEY2KF174733; 1GC1KTEY2KF120896; 1GC1KTEY2KF129145 | 1GC1KTEY2KF142039 | 1GC1KTEY2KF137195; 1GC1KTEY2KF158645 | 1GC1KTEY2KF181617 | 1GC1KTEY2KF171119 | 1GC1KTEY2KF133065; 1GC1KTEY2KF148410 | 1GC1KTEY2KF188499 | 1GC1KTEY2KF178121 | 1GC1KTEY2KF125015; 1GC1KTEY2KF173971; 1GC1KTEY2KF170276 | 1GC1KTEY2KF158564 | 1GC1KTEY2KF169421 | 1GC1KTEY2KF159679; 1GC1KTEY2KF138637 | 1GC1KTEY2KF102804 | 1GC1KTEY2KF117593 | 1GC1KTEY2KF152540 | 1GC1KTEY2KF182041 | 1GC1KTEY2KF185022 | 1GC1KTEY2KF159438 | 1GC1KTEY2KF188907; 1GC1KTEY2KF173579 | 1GC1KTEY2KF109378; 1GC1KTEY2KF175221 | 1GC1KTEY2KF187109 | 1GC1KTEY2KF145748; 1GC1KTEY2KF141425; 1GC1KTEY2KF125502 | 1GC1KTEY2KF157088 | 1GC1KTEY2KF171508; 1GC1KTEY2KF104360; 1GC1KTEY2KF184114; 1GC1KTEY2KF170181 | 1GC1KTEY2KF117819 | 1GC1KTEY2KF115035 | 1GC1KTEY2KF166633

1GC1KTEY2KF107484 |

1GC1KTEY2KF136094

; 1GC1KTEY2KF102690 | 1GC1KTEY2KF111034; 1GC1KTEY2KF118081 | 1GC1KTEY2KF109557; 1GC1KTEY2KF122163; 1GC1KTEY2KF158726 | 1GC1KTEY2KF142137; 1GC1KTEY2KF174750 | 1GC1KTEY2KF154806 | 1GC1KTEY2KF116198 | 1GC1KTEY2KF117027 | 1GC1KTEY2KF104116 | 1GC1KTEY2KF110188 | 1GC1KTEY2KF131820 | 1GC1KTEY2KF182038 | 1GC1KTEY2KF131932 | 1GC1KTEY2KF125256;

1GC1KTEY2KF195193

; 1GC1KTEY2KF196084; 1GC1KTEY2KF158807 | 1GC1KTEY2KF198322 | 1GC1KTEY2KF104925 | 1GC1KTEY2KF133308; 1GC1KTEY2KF185697; 1GC1KTEY2KF157477 | 1GC1KTEY2KF134684

1GC1KTEY2KF160976 | 1GC1KTEY2KF153915 | 1GC1KTEY2KF191404 | 1GC1KTEY2KF152179; 1GC1KTEY2KF129422

1GC1KTEY2KF168639

| 1GC1KTEY2KF105024 | 1GC1KTEY2KF112040; 1GC1KTEY2KF137259

1GC1KTEY2KF145376 | 1GC1KTEY2KF181388 | 1GC1KTEY2KF118520 | 1GC1KTEY2KF124382 | 1GC1KTEY2KF137486 | 1GC1KTEY2KF143966; 1GC1KTEY2KF136340

1GC1KTEY2KF198031; 1GC1KTEY2KF186672; 1GC1KTEY2KF163733; 1GC1KTEY2KF151291 | 1GC1KTEY2KF153364 | 1GC1KTEY2KF150562 | 1GC1KTEY2KF171850 | 1GC1KTEY2KF189023 | 1GC1KTEY2KF139223; 1GC1KTEY2KF184100 | 1GC1KTEY2KF171475 | 1GC1KTEY2KF191628; 1GC1KTEY2KF134328 | 1GC1KTEY2KF156099; 1GC1KTEY2KF172173 | 1GC1KTEY2KF184369 | 1GC1KTEY2KF137066; 1GC1KTEY2KF136600 | 1GC1KTEY2KF164199 | 1GC1KTEY2KF109154; 1GC1KTEY2KF144048; 1GC1KTEY2KF156863;

1GC1KTEY2KF176188

; 1GC1KTEY2KF194299 | 1GC1KTEY2KF182816 | 1GC1KTEY2KF139660; 1GC1KTEY2KF168575; 1GC1KTEY2KF171881 | 1GC1KTEY2KF149735 | 1GC1KTEY2KF140873 | 1GC1KTEY2KF121739; 1GC1KTEY2KF162954; 1GC1KTEY2KF118548 | 1GC1KTEY2KF180368 | 1GC1KTEY2KF180211 | 1GC1KTEY2KF183903

1GC1KTEY2KF158189; 1GC1KTEY2KF121966 | 1GC1KTEY2KF132336; 1GC1KTEY2KF115911; 1GC1KTEY2KF115276 | 1GC1KTEY2KF172884 | 1GC1KTEY2KF103256 | 1GC1KTEY2KF160346 | 1GC1KTEY2KF174036; 1GC1KTEY2KF176241

1GC1KTEY2KF123555; 1GC1KTEY2KF133583 | 1GC1KTEY2KF131414 | 1GC1KTEY2KF190642; 1GC1KTEY2KF181052 | 1GC1KTEY2KF146043 | 1GC1KTEY2KF120946 | 1GC1KTEY2KF191595 | 1GC1KTEY2KF111325 | 1GC1KTEY2KF118601 | 1GC1KTEY2KF154885 | 1GC1KTEY2KF199695 | 1GC1KTEY2KF128755 | 1GC1KTEY2KF165899; 1GC1KTEY2KF123572 | 1GC1KTEY2KF149394 | 1GC1KTEY2KF121255 | 1GC1KTEY2KF180029 | 1GC1KTEY2KF195176; 1GC1KTEY2KF120073; 1GC1KTEY2KF167765; 1GC1KTEY2KF137844 | 1GC1KTEY2KF170990; 1GC1KTEY2KF152781 | 1GC1KTEY2KF195159; 1GC1KTEY2KF105198 | 1GC1KTEY2KF147757 | 1GC1KTEY2KF142056; 1GC1KTEY2KF163425 | 1GC1KTEY2KF121224 | 1GC1KTEY2KF161397 | 1GC1KTEY2KF139366; 1GC1KTEY2KF163229 | 1GC1KTEY2KF104472; 1GC1KTEY2KF158287 | 1GC1KTEY2KF141392 | 1GC1KTEY2KF127833; 1GC1KTEY2KF178801 | 1GC1KTEY2KF197588 | 1GC1KTEY2KF182945

1GC1KTEY2KF174005

1GC1KTEY2KF160556; 1GC1KTEY2KF154255 | 1GC1KTEY2KF142803; 1GC1KTEY2KF110434 | 1GC1KTEY2KF123491 | 1GC1KTEY2KF173453; 1GC1KTEY2KF143515; 1GC1KTEY2KF138704 | 1GC1KTEY2KF159388 | 1GC1KTEY2KF152487; 1GC1KTEY2KF166759 |

1GC1KTEY2KF149704

| 1GC1KTEY2KF156233 | 1GC1KTEY2KF150285; 1GC1KTEY2KF164235 | 1GC1KTEY2KF137956 | 1GC1KTEY2KF122857 | 1GC1KTEY2KF173890 | 1GC1KTEY2KF140355 | 1GC1KTEY2KF112460 | 1GC1KTEY2KF127671 | 1GC1KTEY2KF159939 |

1GC1KTEY2KF161822

| 1GC1KTEY2KF186557 | 1GC1KTEY2KF167474; 1GC1KTEY2KF136905; 1GC1KTEY2KF165031 | 1GC1KTEY2KF115794 | 1GC1KTEY2KF117867 | 1GC1KTEY2KF189992 | 1GC1KTEY2KF187241 | 1GC1KTEY2KF126617 | 1GC1KTEY2KF140761; 1GC1KTEY2KF196070 | 1GC1KTEY2KF171086 | 1GC1KTEY2KF138458; 1GC1KTEY2KF174702 | 1GC1KTEY2KF129758; 1GC1KTEY2KF138864; 1GC1KTEY2KF174991

1GC1KTEY2KF101961 | 1GC1KTEY2KF151100 | 1GC1KTEY2KF170746; 1GC1KTEY2KF137388; 1GC1KTEY2KF168494 | 1GC1KTEY2KF110899 | 1GC1KTEY2KF104584; 1GC1KTEY2KF175364; 1GC1KTEY2KF101121 | 1GC1KTEY2KF118047 | 1GC1KTEY2KF102320; 1GC1KTEY2KF160816 | 1GC1KTEY2KF100373 | 1GC1KTEY2KF176238 | 1GC1KTEY2KF125421; 1GC1KTEY2KF141862; 1GC1KTEY2KF168236; 1GC1KTEY2KF144745 | 1GC1KTEY2KF120350; 1GC1KTEY2KF126018; 1GC1KTEY2KF141196 | 1GC1KTEY2KF156443 | 1GC1KTEY2KF146351; 1GC1KTEY2KF142316 | 1GC1KTEY2KF132434; 1GC1KTEY2KF179981 | 1GC1KTEY2KF137276 | 1GC1KTEY2KF154059 | 1GC1KTEY2KF171654 | 1GC1KTEY2KF157463; 1GC1KTEY2KF197641 | 1GC1KTEY2KF130120; 1GC1KTEY2KF163070 | 1GC1KTEY2KF134829 | 1GC1KTEY2KF186350 | 1GC1KTEY2KF120820 | 1GC1KTEY2KF127685 | 1GC1KTEY2KF168155 | 1GC1KTEY2KF138895 | 1GC1KTEY2KF100597; 1GC1KTEY2KF147869

1GC1KTEY2KF138590; 1GC1KTEY2KF145295

1GC1KTEY2KF155406; 1GC1KTEY2KF195579 | 1GC1KTEY2KF119473

1GC1KTEY2KF173047; 1GC1KTEY2KF103550 | 1GC1KTEY2KF120493; 1GC1KTEY2KF125662; 1GC1KTEY2KF173629

1GC1KTEY2KF110529 | 1GC1KTEY2KF179818; 1GC1KTEY2KF151842 | 1GC1KTEY2KF140565 | 1GC1KTEY2KF169161; 1GC1KTEY2KF151985; 1GC1KTEY2KF162114; 1GC1KTEY2KF175784 | 1GC1KTEY2KF170391 | 1GC1KTEY2KF126990 | 1GC1KTEY2KF124477 | 1GC1KTEY2KF157673

1GC1KTEY2KF115410 | 1GC1KTEY2KF176370 | 1GC1KTEY2KF120610 | 1GC1KTEY2KF128254 | 1GC1KTEY2KF128982

1GC1KTEY2KF146866; 1GC1KTEY2KF165224; 1GC1KTEY2KF153400; 1GC1KTEY2KF100440 | 1GC1KTEY2KF104794 | 1GC1KTEY2KF186784 | 1GC1KTEY2KF136113 | 1GC1KTEY2KF191662

1GC1KTEY2KF154353 | 1GC1KTEY2KF174229 | 1GC1KTEY2KF116802 | 1GC1KTEY2KF133681; 1GC1KTEY2KF182444 | 1GC1KTEY2KF143532 |

1GC1KTEY2KF149346

; 1GC1KTEY2KF173694

1GC1KTEY2KF118095 | 1GC1KTEY2KF107940; 1GC1KTEY2KF181472; 1GC1KTEY2KF125810 | 1GC1KTEY2KF154854 | 1GC1KTEY2KF155311 | 1GC1KTEY2KF118615 | 1GC1KTEY2KF142381 | 1GC1KTEY2KF170620; 1GC1KTEY2KF149301 | 1GC1KTEY2KF136807 | 1GC1KTEY2KF189474; 1GC1KTEY2KF173534 | 1GC1KTEY2KF106397 | 1GC1KTEY2KF102298 | 1GC1KTEY2KF143711 | 1GC1KTEY2KF129047 | 1GC1KTEY2KF133034; 1GC1KTEY2KF152084 | 1GC1KTEY2KF149413; 1GC1KTEY2KF164414; 1GC1KTEY2KF191970 | 1GC1KTEY2KF161724 | 1GC1KTEY2KF186347 | 1GC1KTEY2KF161027 | 1GC1KTEY2KF157883 | 1GC1KTEY2KF182203; 1GC1KTEY2KF123569 | 1GC1KTEY2KF184260 | 1GC1KTEY2KF171301; 1GC1KTEY2KF135236 | 1GC1KTEY2KF171492; 1GC1KTEY2KF127153 | 1GC1KTEY2KF173856 | 1GC1KTEY2KF116007; 1GC1KTEY2KF141618 | 1GC1KTEY2KF124091 | 1GC1KTEY2KF159763; 1GC1KTEY2KF141795 | 1GC1KTEY2KF176935; 1GC1KTEY2KF168673 | 1GC1KTEY2KF127881; 1GC1KTEY2KF153073; 1GC1KTEY2KF103029; 1GC1KTEY2KF132871 | 1GC1KTEY2KF161626

1GC1KTEY2KF166289 | 1GC1KTEY2KF100857 | 1GC1KTEY2KF148939 | 1GC1KTEY2KF180967 | 1GC1KTEY2KF131865; 1GC1KTEY2KF120753 | 1GC1KTEY2KF123054

1GC1KTEY2KF140260 | 1GC1KTEY2KF126195 | 1GC1KTEY2KF164106 | 1GC1KTEY2KF159925 | 1GC1KTEY2KF104312 | 1GC1KTEY2KF197638; 1GC1KTEY2KF113611 | 1GC1KTEY2KF177468 | 1GC1KTEY2KF167734; 1GC1KTEY2KF123720 | 1GC1KTEY2KF118954 | 1GC1KTEY2KF129792 | 1GC1KTEY2KF179267; 1GC1KTEY2KF174375 | 1GC1KTEY2KF193136; 1GC1KTEY2KF150920 | 1GC1KTEY2KF101541 | 1GC1KTEY2KF131669 | 1GC1KTEY2KF181519 | 1GC1KTEY2KF161531; 1GC1KTEY2KF121417 | 1GC1KTEY2KF163845; 1GC1KTEY2KF119697 | 1GC1KTEY2KF153574 | 1GC1KTEY2KF116623; 1GC1KTEY2KF112779; 1GC1KTEY2KF186865; 1GC1KTEY2KF125919; 1GC1KTEY2KF143353; 1GC1KTEY2KF113608 | 1GC1KTEY2KF194688 |

1GC1KTEY2KF107663

; 1GC1KTEY2KF145328 | 1GC1KTEY2KF153896; 1GC1KTEY2KF114287; 1GC1KTEY2KF101586

1GC1KTEY2KF151825 | 1GC1KTEY2KF191838

1GC1KTEY2KF144308; 1GC1KTEY2KF111874; 1GC1KTEY2KF161660; 1GC1KTEY2KF171993 | 1GC1KTEY2KF194335; 1GC1KTEY2KF158791; 1GC1KTEY2KF160928 | 1GC1KTEY2KF152005 | 1GC1KTEY2KF191564 | 1GC1KTEY2KF117898; 1GC1KTEY2KF115228 | 1GC1KTEY2KF101720 | 1GC1KTEY2KF102155 | 1GC1KTEY2KF134779 | 1GC1KTEY2KF151601; 1GC1KTEY2KF192147 |

1GC1KTEY2KF174649

| 1GC1KTEY2KF144938 | 1GC1KTEY2KF190429 | 1GC1KTEY2KF125726 | 1GC1KTEY2KF179334; 1GC1KTEY2KF140792; 1GC1KTEY2KF159519 | 1GC1KTEY2KF128724; 1GC1KTEY2KF163148

1GC1KTEY2KF186512; 1GC1KTEY2KF105220 | 1GC1KTEY2KF121143 | 1GC1KTEY2KF187367; 1GC1KTEY2KF118310 | 1GC1KTEY2KF132529; 1GC1KTEY2KF183920 | 1GC1KTEY2KF179527 | 1GC1KTEY2KF128013; 1GC1KTEY2KF194545 | 1GC1KTEY2KF190303

1GC1KTEY2KF101023 | 1GC1KTEY2KF193475 | 1GC1KTEY2KF157110 | 1GC1KTEY2KF117772 | 1GC1KTEY2KF192181 | 1GC1KTEY2KF113298; 1GC1KTEY2KF164297 | 1GC1KTEY2KF198210 | 1GC1KTEY2KF194108; 1GC1KTEY2KF105282; 1GC1KTEY2KF131834 | 1GC1KTEY2KF162601 | 1GC1KTEY2KF181732; 1GC1KTEY2KF166860 | 1GC1KTEY2KF148729; 1GC1KTEY2KF131252 | 1GC1KTEY2KF177177 | 1GC1KTEY2KF170195 | 1GC1KTEY2KF174635 | 1GC1KTEY2KF144602 | 1GC1KTEY2KF173405 | 1GC1KTEY2KF174294 | 1GC1KTEY2KF156006 | 1GC1KTEY2KF179513 | 1GC1KTEY2KF133082 | 1GC1KTEY2KF191757 | 1GC1KTEY2KF180807; 1GC1KTEY2KF185442 | 1GC1KTEY2KF166891 | 1GC1KTEY2KF168821; 1GC1KTEY2KF124656; 1GC1KTEY2KF177034; 1GC1KTEY2KF150304; 1GC1KTEY2KF187269 | 1GC1KTEY2KF139089 | 1GC1KTEY2KF119795 | 1GC1KTEY2KF126035 | 1GC1KTEY2KF161576; 1GC1KTEY2KF147841 | 1GC1KTEY2KF126262 | 1GC1KTEY2KF149881; 1GC1KTEY2KF102057; 1GC1KTEY2KF107131 | 1GC1KTEY2KF177065 | 1GC1KTEY2KF154787; 1GC1KTEY2KF143899 | 1GC1KTEY2KF185344; 1GC1KTEY2KF125290 | 1GC1KTEY2KF187207; 1GC1KTEY2KF119490; 1GC1KTEY2KF102642 | 1GC1KTEY2KF169242 | 1GC1KTEY2KF176398 | 1GC1KTEY2KF155017 | 1GC1KTEY2KF156216; 1GC1KTEY2KF167703; 1GC1KTEY2KF119280; 1GC1KTEY2KF159701 | 1GC1KTEY2KF118629 | 1GC1KTEY2KF163294 | 1GC1KTEY2KF169631; 1GC1KTEY2KF123376; 1GC1KTEY2KF149038; 1GC1KTEY2KF147385

1GC1KTEY2KF198854 |

1GC1KTEY2KF169581

| 1GC1KTEY2KF130456; 1GC1KTEY2KF107629 | 1GC1KTEY2KF199860 | 1GC1KTEY2KF188826

1GC1KTEY2KF153218; 1GC1KTEY2KF178295; 1GC1KTEY2KF117948 | 1GC1KTEY2KF119733 | 1GC1KTEY2KF109204 | 1GC1KTEY2KF116363; 1GC1KTEY2KF166597 | 1GC1KTEY2KF148505 | 1GC1KTEY2KF181858 | 1GC1KTEY2KF181665; 1GC1KTEY2KF120297 | 1GC1KTEY2KF112362 | 1GC1KTEY2KF196487 | 1GC1KTEY2KF162503; 1GC1KTEY2KF107579 | 1GC1KTEY2KF139447; 1GC1KTEY2KF107839 | 1GC1KTEY2KF186638

1GC1KTEY2KF104083 | 1GC1KTEY2KF194982

1GC1KTEY2KF193735 | 1GC1KTEY2KF101538 | 1GC1KTEY2KF102009; 1GC1KTEY2KF182802; 1GC1KTEY2KF169208 | 1GC1KTEY2KF165384; 1GC1KTEY2KF188731 | 1GC1KTEY2KF182119 | 1GC1KTEY2KF155714 | 1GC1KTEY2KF164445; 1GC1KTEY2KF182380; 1GC1KTEY2KF140551; 1GC1KTEY2KF126231; 1GC1KTEY2KF184940; 1GC1KTEY2KF115990 | 1GC1KTEY2KF134877 | 1GC1KTEY2KF164994; 1GC1KTEY2KF151632 | 1GC1KTEY2KF153252 | 1GC1KTEY2KF129128 | 1GC1KTEY2KF180158 | 1GC1KTEY2KF145300 | 1GC1KTEY2KF132983 | 1GC1KTEY2KF132398 | 1GC1KTEY2KF143952 | 1GC1KTEY2KF159309; 1GC1KTEY2KF145989 | 1GC1KTEY2KF197364

1GC1KTEY2KF126052 | 1GC1KTEY2KF199387; 1GC1KTEY2KF158953; 1GC1KTEY2KF110577; 1GC1KTEY2KF124060 | 1GC1KTEY2KF137780 | 1GC1KTEY2KF105332 | 1GC1KTEY2KF104679; 1GC1KTEY2KF148245 | 1GC1KTEY2KF135091 | 1GC1KTEY2KF185506 | 1GC1KTEY2KF159813; 1GC1KTEY2KF186199 | 1GC1KTEY2KF186770 | 1GC1KTEY2KF107999 | 1GC1KTEY2KF197249 | 1GC1KTEY2KF160329 | 1GC1KTEY2KF169841 | 1GC1KTEY2KF175512 | 1GC1KTEY2KF171766 | 1GC1KTEY2KF153512; 1GC1KTEY2KF120400 | 1GC1KTEY2KF142686 | 1GC1KTEY2KF170651 | 1GC1KTEY2KF103113 | 1GC1KTEY2KF177227; 1GC1KTEY2KF165241 | 1GC1KTEY2KF144826; 1GC1KTEY2KF114760; 1GC1KTEY2KF119604 | 1GC1KTEY2KF130876 | 1GC1KTEY2KF195565; 1GC1KTEY2KF128142; 1GC1KTEY2KF190690; 1GC1KTEY2KF176207 | 1GC1KTEY2KF130957; 1GC1KTEY2KF180385 | 1GC1KTEY2KF177258; 1GC1KTEY2KF187000 | 1GC1KTEY2KF176725 | 1GC1KTEY2KF185327 | 1GC1KTEY2KF181102; 1GC1KTEY2KF172299 | 1GC1KTEY2KF128271

1GC1KTEY2KF131137 | 1GC1KTEY2KF115424; 1GC1KTEY2KF188793 | 1GC1KTEY2KF106383; 1GC1KTEY2KF158516 | 1GC1KTEY2KF105122 | 1GC1KTEY2KF124186 | 1GC1KTEY2KF111017; 1GC1KTEY2KF170987 | 1GC1KTEY2KF152828; 1GC1KTEY2KF150125;

1GC1KTEY2KF118971

| 1GC1KTEY2KF103922 | 1GC1KTEY2KF119747

1GC1KTEY2KF146074; 1GC1KTEY2KF157821 | 1GC1KTEY2KF177552 | 1GC1KTEY2KF142008 | 1GC1KTEY2KF192309 | 1GC1KTEY2KF192651; 1GC1KTEY2KF122504; 1GC1KTEY2KF151677 | 1GC1KTEY2KF135706 | 1GC1KTEY2KF178572 | 1GC1KTEY2KF139481; 1GC1KTEY2KF133339 | 1GC1KTEY2KF150948 | 1GC1KTEY2KF156829 | 1GC1KTEY2KF177387 | 1GC1KTEY2KF198613 | 1GC1KTEY2KF166647; 1GC1KTEY2KF174506; 1GC1KTEY2KF155289 | 1GC1KTEY2KF124222 | 1GC1KTEY2KF189698 | 1GC1KTEY2KF196103 | 1GC1KTEY2KF163683 | 1GC1KTEY2KF142185; 1GC1KTEY2KF166955 | 1GC1KTEY2KF142767; 1GC1KTEY2KF154188; 1GC1KTEY2KF127394 | 1GC1KTEY2KF164039; 1GC1KTEY2KF118338; 1GC1KTEY2KF162338 | 1GC1KTEY2KF148309 | 1GC1KTEY2KF105542; 1GC1KTEY2KF170178; 1GC1KTEY2KF199518 | 1GC1KTEY2KF135463; 1GC1KTEY2KF106707 | 1GC1KTEY2KF124205; 1GC1KTEY2KF180256 | 1GC1KTEY2KF188048 | 1GC1KTEY2KF140369; 1GC1KTEY2KF161948; 1GC1KTEY2KF191208 | 1GC1KTEY2KF189653 | 1GC1KTEY2KF148987 | 1GC1KTEY2KF138959 | 1GC1KTEY2KF182721; 1GC1KTEY2KF129842; 1GC1KTEY2KF194853 | 1GC1KTEY2KF116492 | 1GC1KTEY2KF131798 | 1GC1KTEY2KF184906 | 1GC1KTEY2KF110045; 1GC1KTEY2KF156104 | 1GC1KTEY2KF115939 | 1GC1KTEY2KF175560; 1GC1KTEY2KF160704; 1GC1KTEY2KF139688 | 1GC1KTEY2KF150688 | 1GC1KTEY2KF190091 | 1GC1KTEY2KF102771

1GC1KTEY2KF135947 | 1GC1KTEY2KF177955 | 1GC1KTEY2KF189393 | 1GC1KTEY2KF141666 | 1GC1KTEY2KF181570; 1GC1KTEY2KF100048 | 1GC1KTEY2KF133647

1GC1KTEY2KF199048; 1GC1KTEY2KF109607

1GC1KTEY2KF197431 | 1GC1KTEY2KF108134 | 1GC1KTEY2KF190849; 1GC1KTEY2KF180693 | 1GC1KTEY2KF179205; 1GC1KTEY2KF196571

1GC1KTEY2KF156135; 1GC1KTEY2KF189216; 1GC1KTEY2KF116122; 1GC1KTEY2KF133048; 1GC1KTEY2KF155096

1GC1KTEY2KF163909 | 1GC1KTEY2KF149475 | 1GC1KTEY2KF179995

1GC1KTEY2KF154014; 1GC1KTEY2KF192374 | 1GC1KTEY2KF186168; 1GC1KTEY2KF106285; 1GC1KTEY2KF109865 | 1GC1KTEY2KF154966 | 1GC1KTEY2KF162212 | 1GC1KTEY2KF115570 | 1GC1KTEY2KF129484 | 1GC1KTEY2KF134734 | 1GC1KTEY2KF175686; 1GC1KTEY2KF184789 | 1GC1KTEY2KF158130 | 1GC1KTEY2KF144020 | 1GC1KTEY2KF169287; 1GC1KTEY2KF122289 | 1GC1KTEY2KF198837 | 1GC1KTEY2KF198689; 1GC1KTEY2KF195744 | 1GC1KTEY2KF108814 | 1GC1KTEY2KF146673 | 1GC1KTEY2KF147323; 1GC1KTEY2KF129694 | 1GC1KTEY2KF107744

1GC1KTEY2KF160136 | 1GC1KTEY2KF161769 | 1GC1KTEY2KF197896 | 1GC1KTEY2KF192360

1GC1KTEY2KF156653 | 1GC1KTEY2KF151663 | 1GC1KTEY2KF189913; 1GC1KTEY2KF196599

1GC1KTEY2KF168818 | 1GC1KTEY2KF100535; 1GC1KTEY2KF136161 | 1GC1KTEY2KF197705 | 1GC1KTEY2KF121059 | 1GC1KTEY2KF159987 | 1GC1KTEY2KF167412 | 1GC1KTEY2KF174456; 1GC1KTEY2KF149699 | 1GC1KTEY2KF113866 | 1GC1KTEY2KF141568; 1GC1KTEY2KF141036 | 1GC1KTEY2KF129940 | 1GC1KTEY2KF183027 | 1GC1KTEY2KF119439; 1GC1KTEY2KF109798; 1GC1KTEY2KF108988 | 1GC1KTEY2KF147239 | 1GC1KTEY2KF161609 | 1GC1KTEY2KF187868; 1GC1KTEY2KF146494; 1GC1KTEY2KF102334 | 1GC1KTEY2KF189328 | 1GC1KTEY2KF103290; 1GC1KTEY2KF149315

1GC1KTEY2KF140114

1GC1KTEY2KF162355 | 1GC1KTEY2KF108859 | 1GC1KTEY2KF194562 | 1GC1KTEY2KF139528 | 1GC1KTEY2KF104455; 1GC1KTEY2KF159634 | 1GC1KTEY2KF164803 | 1GC1KTEY2KF173999 | 1GC1KTEY2KF138024; 1GC1KTEY2KF117058; 1GC1KTEY2KF103077; 1GC1KTEY2KF143367; 1GC1KTEY2KF191807 | 1GC1KTEY2KF135494 | 1GC1KTEY2KF139738 | 1GC1KTEY2KF138007; 1GC1KTEY2KF183772 | 1GC1KTEY2KF142140 | 1GC1KTEY2KF178748 | 1GC1KTEY2KF197123 | 1GC1KTEY2KF116458;

1GC1KTEY2KF194397

| 1GC1KTEY2KF187739 | 1GC1KTEY2KF122437 | 1GC1KTEY2KF105265 | 1GC1KTEY2KF141652

1GC1KTEY2KF101507 | 1GC1KTEY2KF144423 | 1GC1KTEY2KF157740

1GC1KTEY2KF154224 | 1GC1KTEY2KF178152 | 1GC1KTEY2KF159908; 1GC1KTEY2KF143871 | 1GC1KTEY2KF148603 | 1GC1KTEY2KF142932 | 1GC1KTEY2KF157690 | 1GC1KTEY2KF135088 | 1GC1KTEY2KF136399 | 1GC1KTEY2KF103242 | 1GC1KTEY2KF139951; 1GC1KTEY2KF189801; 1GC1KTEY2KF111499 | 1GC1KTEY2KF115682 | 1GC1KTEY2KF187742 | 1GC1KTEY2KF103631; 1GC1KTEY2KF175736 | 1GC1KTEY2KF144230 | 1GC1KTEY2KF185649 | 1GC1KTEY2KF183108 | 1GC1KTEY2KF166468 | 1GC1KTEY2KF194013 | 1GC1KTEY2KF111647 | 1GC1KTEY2KF101622 | 1GC1KTEY2KF155339 | 1GC1KTEY2KF141683 | 1GC1KTEY2KF195775; 1GC1KTEY2KF176059 | 1GC1KTEY2KF139870; 1GC1KTEY2KF102978 | 1GC1KTEY2KF159861 | 1GC1KTEY2KF133616 | 1GC1KTEY2KF101667 | 1GC1KTEY2KF193427 | 1GC1KTEY2KF106870

1GC1KTEY2KF169712 | 1GC1KTEY2KF130683; 1GC1KTEY2KF103130 | 1GC1KTEY2KF141022 | 1GC1KTEY2KF151646; 1GC1KTEY2KF184467; 1GC1KTEY2KF149542 | 1GC1KTEY2KF184386; 1GC1KTEY2KF129629 | 1GC1KTEY2KF117111 | 1GC1KTEY2KF197834 | 1GC1KTEY2KF145586 | 1GC1KTEY2KF153753 | 1GC1KTEY2KF142820; 1GC1KTEY2KF145040 | 1GC1KTEY2KF181181 | 1GC1KTEY2KF155938 | 1GC1KTEY2KF113303 | 1GC1KTEY2KF189538 | 1GC1KTEY2KF128108 | 1GC1KTEY2KF198627 | 1GC1KTEY2KF188700 | 1GC1KTEY2KF173016; 1GC1KTEY2KF147838 | 1GC1KTEY2KF114998 | 1GC1KTEY2KF166518 | 1GC1KTEY2KF191144

1GC1KTEY2KF164266 | 1GC1KTEY2KF105038 | 1GC1KTEY2KF110773 | 1GC1KTEY2KF112975; 1GC1KTEY2KF107792 | 1GC1KTEY2KF197848 | 1GC1KTEY2KF152652; 1GC1KTEY2KF123717

1GC1KTEY2KF144213

1GC1KTEY2KF115617 | 1GC1KTEY2KF117349 | 1GC1KTEY2KF169872; 1GC1KTEY2KF130814; 1GC1KTEY2KF103323 | 1GC1KTEY2KF146687 | 1GC1KTEY2KF136533 | 1GC1KTEY2KF136791; 1GC1KTEY2KF180242 | 1GC1KTEY2KF150223; 1GC1KTEY2KF113477 | 1GC1KTEY2KF123085; 1GC1KTEY2KF152182 | 1GC1KTEY2KF176448 | 1GC1KTEY2KF147628; 1GC1KTEY2KF161352 | 1GC1KTEY2KF184016 | 1GC1KTEY2KF144180 | 1GC1KTEY2KF143322; 1GC1KTEY2KF105962

1GC1KTEY2KF116010; 1GC1KTEY2KF170813; 1GC1KTEY2KF153249; 1GC1KTEY2KF103225 | 1GC1KTEY2KF136774 | 1GC1KTEY2KF140274; 1GC1KTEY2KF180614 | 1GC1KTEY2KF102530 | 1GC1KTEY2KF144583 | 1GC1KTEY2KF179754; 1GC1KTEY2KF159486 | 1GC1KTEY2KF179298 | 1GC1KTEY2KF151453 | 1GC1KTEY2KF101328; 1GC1KTEY2KF116024; 1GC1KTEY2KF121949 | 1GC1KTEY2KF119540 | 1GC1KTEY2KF194125 | 1GC1KTEY2KF141893 | 1GC1KTEY2KF151792 | 1GC1KTEY2KF183609; 1GC1KTEY2KF143496 | 1GC1KTEY2KF132322 | 1GC1KTEY2KF183562; 1GC1KTEY2KF117707

1GC1KTEY2KF114211 | 1GC1KTEY2KF145314 | 1GC1KTEY2KF123474 | 1GC1KTEY2KF178619; 1GC1KTEY2KF162937; 1GC1KTEY2KF195856; 1GC1KTEY2KF110000; 1GC1KTEY2KF124446 | 1GC1KTEY2KF139822 | 1GC1KTEY2KF167863 | 1GC1KTEY2KF108876; 1GC1KTEY2KF141537 | 1GC1KTEY2KF139836 | 1GC1KTEY2KF109459 | 1GC1KTEY2KF185330; 1GC1KTEY2KF121921; 1GC1KTEY2KF100731 | 1GC1KTEY2KF108151; 1GC1KTEY2KF138721 | 1GC1KTEY2KF167815 | 1GC1KTEY2KF104357 | 1GC1KTEY2KF160802 | 1GC1KTEY2KF166762 | 1GC1KTEY2KF101863; 1GC1KTEY2KF143210

1GC1KTEY2KF191046 | 1GC1KTEY2KF187515; 1GC1KTEY2KF122132; 1GC1KTEY2KF115150 | 1GC1KTEY2KF125080 | 1GC1KTEY2KF123233 | 1GC1KTEY2KF149721 | 1GC1KTEY2KF120980

1GC1KTEY2KF102768; 1GC1KTEY2KF166065 | 1GC1KTEY2KF162677; 1GC1KTEY2KF182430 | 1GC1KTEY2KF136208 | 1GC1KTEY2KF104519

1GC1KTEY2KF185912

1GC1KTEY2KF105492 | 1GC1KTEY2KF162646 | 1GC1KTEY2KF176885 | 1GC1KTEY2KF122681 | 1GC1KTEY2KF103662; 1GC1KTEY2KF136144 | 1GC1KTEY2KF148231

1GC1KTEY2KF132272; 1GC1KTEY2KF185487 | 1GC1KTEY2KF105735 | 1GC1KTEY2KF108408 | 1GC1KTEY2KF141781 | 1GC1KTEY2KF114905 | 1GC1KTEY2KF150402 | 1GC1KTEY2KF115388 | 1GC1KTEY2KF154109; 1GC1KTEY2KF161934 | 1GC1KTEY2KF155471

1GC1KTEY2KF161190 | 1GC1KTEY2KF132689 | 1GC1KTEY2KF180709

1GC1KTEY2KF172027 | 1GC1KTEY2KF192519 | 1GC1KTEY2KF101037; 1GC1KTEY2KF123328; 1GC1KTEY2KF121630 | 1GC1KTEY2KF161870; 1GC1KTEY2KF112278 | 1GC1KTEY2KF185876; 1GC1KTEY2KF147516 | 1GC1KTEY2KF162307 | 1GC1KTEY2KF147466 | 1GC1KTEY2KF120252 | 1GC1KTEY2KF111891; 1GC1KTEY2KF188065; 1GC1KTEY2KF167670; 1GC1KTEY2KF152912 | 1GC1KTEY2KF157219 | 1GC1KTEY2KF180984; 1GC1KTEY2KF104410; 1GC1KTEY2KF186591 | 1GC1KTEY2KF187823 | 1GC1KTEY2KF182170 | 1GC1KTEY2KF150092 | 1GC1KTEY2KF186588 | 1GC1KTEY2KF132661 | 1GC1KTEY2KF121014 | 1GC1KTEY2KF110594 | 1GC1KTEY2KF175963; 1GC1KTEY2KF102575; 1GC1KTEY2KF140291 | 1GC1KTEY2KF138248

1GC1KTEY2KF196862; 1GC1KTEY2KF131140 | 1GC1KTEY2KF134054 | 1GC1KTEY2KF179253 | 1GC1KTEY2KF133129; 1GC1KTEY2KF164428; 1GC1KTEY2KF132241; 1GC1KTEY2KF195131 | 1GC1KTEY2KF189782 | 1GC1KTEY2KF165126 | 1GC1KTEY2KF198868

1GC1KTEY2KF150822 | 1GC1KTEY2KF128805 | 1GC1KTEY2KF192231 | 1GC1KTEY2KF123801 | 1GC1KTEY2KF174957 | 1GC1KTEY2KF114063; 1GC1KTEY2KF116962; 1GC1KTEY2KF112409; 1GC1KTEY2KF136077 |

1GC1KTEY2KF123829

| 1GC1KTEY2KF127220 | 1GC1KTEY2KF187255; 1GC1KTEY2KF106092 | 1GC1KTEY2KF111812 | 1GC1KTEY2KF144440 | 1GC1KTEY2KF183478 | 1GC1KTEY2KF111213 | 1GC1KTEY2KF131655 | 1GC1KTEY2KF141151; 1GC1KTEY2KF105993 | 1GC1KTEY2KF138606 | 1GC1KTEY2KF148312; 1GC1KTEY2KF192780; 1GC1KTEY2KF159343; 1GC1KTEY2KF195999 | 1GC1KTEY2KF139027 | 1GC1KTEY2KF107968 | 1GC1KTEY2KF107257; 1GC1KTEY2KF168284; 1GC1KTEY2KF198529; 1GC1KTEY2KF133552; 1GC1KTEY2KF104973 | 1GC1KTEY2KF152425; 1GC1KTEY2KF157091; 1GC1KTEY2KF119344 | 1GC1KTEY2KF199647

1GC1KTEY2KF102012; 1GC1KTEY2KF147029; 1GC1KTEY2KF199700

1GC1KTEY2KF146799; 1GC1KTEY2KF125208; 1GC1KTEY2KF174988 | 1GC1KTEY2KF140257; 1GC1KTEY2KF135883 | 1GC1KTEY2KF152408; 1GC1KTEY2KF170004

1GC1KTEY2KF104438 | 1GC1KTEY2KF101457 | 1GC1KTEY2KF149069; 1GC1KTEY2KF195906 | 1GC1KTEY2KF183559 | 1GC1KTEY2KF118744; 1GC1KTEY2KF101989 | 1GC1KTEY2KF104150 | 1GC1KTEY2KF109171; 1GC1KTEY2KF177566 | 1GC1KTEY2KF175655 | 1GC1KTEY2KF135382 | 1GC1KTEY2KF139755; 1GC1KTEY2KF128464; 1GC1KTEY2KF196425 | 1GC1KTEY2KF132756

1GC1KTEY2KF177017; 1GC1KTEY2KF166132; 1GC1KTEY2KF196148 | 1GC1KTEY2KF199941; 1GC1KTEY2KF162159;

1GC1KTEY2KF136578

| 1GC1KTEY2KF113544; 1GC1KTEY2KF147063 | 1GC1KTEY2KF168981 | 1GC1KTEY2KF116041 | 1GC1KTEY2KF183593; 1GC1KTEY2KF114225 | 1GC1KTEY2KF100180 | 1GC1KTEY2KF130408 | 1GC1KTEY2KF145636 | 1GC1KTEY2KF193301 | 1GC1KTEY2KF175154; 1GC1KTEY2KF102186 | 1GC1KTEY2KF119022 | 1GC1KTEY2KF105900 | 1GC1KTEY2KF133387 | 1GC1KTEY2KF114564 | 1GC1KTEY2KF157947 | 1GC1KTEY2KF198000;

1GC1KTEY2KF127265

| 1GC1KTEY2KF122888 | 1GC1KTEY2KF166664 | 1GC1KTEY2KF144082 | 1GC1KTEY2KF104486 | 1GC1KTEY2KF179043; 1GC1KTEY2KF127914 | 1GC1KTEY2KF194707

1GC1KTEY2KF101670 | 1GC1KTEY2KF185635 | 1GC1KTEY2KF195291 | 1GC1KTEY2KF150321 | 1GC1KTEY2KF133602; 1GC1KTEY2KF192052; 1GC1KTEY2KF173968; 1GC1KTEY2KF193251 | 1GC1KTEY2KF182301 | 1GC1KTEY2KF182105 | 1GC1KTEY2KF118727 | 1GC1KTEY2KF110840; 1GC1KTEY2KF104603 | 1GC1KTEY2KF135317 | 1GC1KTEY2KF154434; 1GC1KTEY2KF162260 | 1GC1KTEY2KF102916; 1GC1KTEY2KF120865 | 1GC1KTEY2KF156975 | 1GC1KTEY2KF118887; 1GC1KTEY2KF127623

1GC1KTEY2KF163277 | 1GC1KTEY2KF104598 | 1GC1KTEY2KF106576 |

1GC1KTEY2KF160363

| 1GC1KTEY2KF152960 | 1GC1KTEY2KF182394; 1GC1KTEY2KF128688 | 1GC1KTEY2KF152070 | 1GC1KTEY2KF177342 | 1GC1KTEY2KF107422 | 1GC1KTEY2KF175350; 1GC1KTEY2KF117951; 1GC1KTEY2KF172223; 1GC1KTEY2KF158919; 1GC1KTEY2KF135253; 1GC1KTEY2KF140727 | 1GC1KTEY2KF146169 | 1GC1KTEY2KF146236 | 1GC1KTEY2KF120560; 1GC1KTEY2KF102950; 1GC1KTEY2KF190415 | 1GC1KTEY2KF177180 | 1GC1KTEY2KF196375 | 1GC1KTEY2KF109185; 1GC1KTEY2KF189488; 1GC1KTEY2KF190138 | 1GC1KTEY2KF148357 | 1GC1KTEY2KF134507 | 1GC1KTEY2KF191273; 1GC1KTEY2KF142073; 1GC1KTEY2KF165188; 1GC1KTEY2KF106402 | 1GC1KTEY2KF150660 | 1GC1KTEY2KF139383 | 1GC1KTEY2KF137052 | 1GC1KTEY2KF134491 | 1GC1KTEY2KF190320; 1GC1KTEY2KF162713; 1GC1KTEY2KF117884

1GC1KTEY2KF101488 | 1GC1KTEY2KF154336 | 1GC1KTEY2KF141232 | 1GC1KTEY2KF150450 | 1GC1KTEY2KF152294; 1GC1KTEY2KF193265 | 1GC1KTEY2KF171623 | 1GC1KTEY2KF179169 | 1GC1KTEY2KF134703; 1GC1KTEY2KF183917 | 1GC1KTEY2KF113527; 1GC1KTEY2KF113284 | 1GC1KTEY2KF120185; 1GC1KTEY2KF122079 | 1GC1KTEY2KF142879; 1GC1KTEY2KF159214 | 1GC1KTEY2KF100860 | 1GC1KTEY2KF135933 | 1GC1KTEY2KF179947 | 1GC1KTEY2KF100583 | 1GC1KTEY2KF124107; 1GC1KTEY2KF114712 | 1GC1KTEY2KF159374 | 1GC1KTEY2KF184727 |

1GC1KTEY2KF140825

;